Zprostředkování finaxu investičními agenty dostupné už i v Česku

Základním posláním Finaxu je zpřístupnit efektivní budování majetku každé domácnosti. Většina lidí stále preferuje osobní kontakt. Z tohoto důvodu Finax od svého vzniku nabízí služby i prostřednictvím investičních zprostředkovatelů. Ti spoluprací získávají do svého portfolia praktický bezkonkurenční investiční produkt s řadou výhod pro jejich klienty, ale i pro svou práci. Zjistěte, co Finax nabízí investičním zprostředkovatelům.

Tým Finax | Jak to děláme? | 2. června 2020

Finax, licencovaný obchodník s cennými papíry na Slovensku, přinesl na středoevropský trh bezkonkurenční investiční produkt v podobě řízených portfolií postavených na indexových fondech ETF a digitálních řešeních.

Fondy obchodované na burzách (ETF) jsou v současnosti snad nejefektivnějším investičním nástrojem z hlediska nákladů, rozložení rizika a výnosů. Jejich portfolia složením kopírují široké tržní indexy, čímž ztělesňují tzv. pasivní investování.

Pasivní investování odstraňuje riziko člověka z investování a zároveň nabízí maximální diverzifikaci (rozložení rizika), díky čemuž pro drtivou většinu investorů nabízí nejlepší poměr mezi dosahovaným výnosem a podstupovaným rizikem.

Finax je jedním z prvních robo-advisorů ve střední Evropě a vůbec první v tomto regionu, který úspěšně zavedl tzv. hybridní model investičního poradenství. Ten spočívá v kombinaci osobního a online poradenství. Po úspěšném usazení na Slovensku jsme tento model spustili v ostatních zemích, kde Finax působí.

Tradiční robo-advisoři v Evropě představují zpravidla pro investiční zprostředkovatele konkurenci. To však neplatí pro Finax. Práci finančního zprostředkovatele dokáží prvky robo-advisora nesmírně usnadnit a zejména zvýší kvalitu jeho služeb.


Staňte se naším partnerem

Poskytněte svým klientům možnost investovat inteligentně.
Zařaďte Finax do portfolia Vámi poskytovaných služeb.


Množství lidí stále více důvěřuje konkrétní osobě, se kterou mají dlouholetý vztah, a preferuje osobní setkání před online prostorem. Stejně tak finanční zprostředkovatelé dokáží řešit finance člověka komplexněji a nabídnout hlubší péči o finanční majetek.

Finax začal na Slovensku spolupracovat s finančními zprostředkovateli krátce po spuštění řízených portfolií. Dnes naše služby zprostředkovávají téměř tři desítky externích partnerů se stovkami prodejců, mezi nimiž najdeme i čtyři společnosti ze slovenské top desítky samostatných finančních zprostředkovatelů s licencí na kapitálový trh.

Externí prodej představuje jeden z hlavních pilířů distribuce řízených portfolií Finaxu, proto investujeme nemalé úsilí a kapacity do rozvoje agentské zóny na naší stránce a do přizpůsobení produktu potřebám finančních zprostředkovatelů.

Mezi hlavní výhody a odlišnosti, které přináší spolupráce finančních zprostředkovatelů s Finaxem oproti tradičním investičním nástrojům jako podílové fondy, patří:

 • unikátní investiční produkt:
  • 11 řízených portfolií s různou mírou rizika postavených na 10 fondech ETF,
  • vyšší výnosy při dokonale rozloženém riziku (bezkonkurenční diverzifikace),
  • nízké náklady – zpravidla nižší poplatky než u podílových fondů,
  • investice šitá na míru každému klientovi podle jeho rizikového profilu,
 • moderní digitální řešení 21. století:
  • uzavření smlouvy zcela bez papíru (online na stránce Finaxu),
  • vlastní agentská zóna s přehledem klientů a nedokončených smluv,
  • personifikovaný profil investičního zprostředkovatele,
  • možnost uzavírat smlouvy na dálku,
  • přehledný návrh investičního plánu pro klienta (nabídkový list),
 • lepší finanční zprostředkování:
  • odlehčení a zjednodušení práce finančních zprostředkovatelů,
  • zvýšení kvality finančního zprostředkování,
  • zvýšení prodeje investičních produktů,
  • přizpůsobení agentské zóny legislativním požadavkům každé země,
  • vynikající odborná podpora prodeje,
  • vzdělávání investičních zprostředkovatelů (školení, newsletter, webináře, články aj.),
 • atraktivní ohodnocení a růst byznysu:
  • zachovaná standardní odměna (poplatky na vstupu i štědré následné provize),
  • rychlejší růst majetku pod správou díky vyšším výnosům,
  • značná flexibilita vůči požadavkům investičních zprostředkovatelů,
  • rostoucí rozpoznatelnost značky a dobré jméno.

Individuální personifikovaný přístup

Všichni vaši prodejci získají personifikovaný přístup na zprostředkování našich produktů. Každý zprostředkovatel získá vlastní přihlašovací údaje pro přístup do systému, přes který uzavírá smlouvy. Agentský profil je personifikovaný s vlastní fotkou, emailovou adresou a telefonním číslem.


V rámci celého registračního procesu se klientovi zobrazuje vaše fotka a logo vaší firmy. Díky tomu i v případě, že se klient registruje přes vámi zaslaný registrační link nebo prostřednictvím návrhu investičního plánu, ví, že jste stále nablízku.

Po přihlášení na svůj účet se budou klientovi vždy zobrazovat údaje o vás jako o jeho investičním zprostředkovateli se jménem, číslem, emailem a fotkou. Váš klient má tak vždy pocit, že na jeho majetek neustále dohlíží jeho investiční zprostředkovatel a je mu k dispozici.

Nástroje podpory prodeje

Přehledný návrh investičního plánu

Užitečnou novinkou v agentské zóně je možnost odeslání návrhu investičního plánu (nabídkový list) klientovi. V případě, že si klient potřebuje promyslet investici nebo jste nuceni vaše setkání přerušit, můžete klientovi vygenerovat pdf verzi vytvořeného investičního plánu.

Návrh investičního plánu kromě vašich kontaktních údajů a loga obsahuje klíčové informace jako například investiční strategii, parametry investice, očekávaný a modelovaný historický vývoj portfolia, jeho složení a klíčové výhody.

V případě generování návrhu investičního plánu bude emailová adresa klienta vázána k investičnímu zprostředkovateli po dobu 3 měsíců. Během této doby klient uzavře smlouvu výlučně prostřednictvím investičního zprostředkovatele, který klientovi návrh vytvořil.

Unikátní registrační link

S Finaxem získáváte možnost vygenerovat v rámci svého přihlášení klientovi registrační link, kde bude nadefinována výše poplatku za investiční poradenství a způsob jeho splacení. Takto vygenerovaný link můžete poslat klientovi na email nebo rovnou na mobil, přes který má možnost se registrovat stejně efektivně jako přes desktop.

Online, jednoduše, přehledně a hlavně bez papíru

Podle vašich požadavků přizpůsobíme informace o vaší společnosti, komunikační strategii, ať už interní nebo vůči klientům, ale i obsahovou stránku smluvních podkladů a údajů, které se stanou součástí protokolu o zprostředkování finanční služby.

Digitalizujeme všechny smlouvy

Asi nejdůležitější součástí našeho systému pro investiční zprostředkovatele je zapracování všech potřebných náležitostí zprostředkování finančních služeb do smluv generovaných online. Ve smlouvě o řízení portfolia jsou automaticky vloženy údaje o samostatném investičním sprostředkovateli, podřízeném investičním sprostředkovateli a osobě komunikující s klientem. 

Automatizovaný protokol o zprostředkování finanční služby

Co je ještě důležitější, na základě údajů od klienta a údajů investičního zprostředkovatele náš systém generuje i Protokol o zprostředkování finanční služby. Ten může plnit funkci Záznamu o setkání finančních zprostředkovatelů.

Tento dokument obsahuje všechny zákonné náležitosti jako údaje klienta, údaje investičního agenta na všech stupních, investiční dotazník a jeho vyhodnocení, poplatky, všechny informace, které jste klientovi povinni poskytnout ze zákona, smlouvu s klientem a souhlas se zpracováním osobních údajů.


Nemusíte tak už nic duplicitně s klientem procházet či sepisovat. Veškeré smluvní dokumenty včetně protokolu budou doručeny klientovi, samostatnému i podřízenému investičnímu zprostředkovateli emailem po dokončení registrace. Takto nastavený proces splňuje požadavky na poskytování investičních služeb ve smyslu zákona a je lokalizován pro každou zemi.

Klientovi budete vždy nápomocní

Po přihlášení do modulu agenta si můžete zobrazit Přehled nedokončených registrací a Přehled klientů (podepsané smlouvy s ověřenými kontaktními údaji i totožností klienta), kde najdete seznam všech vašich klientů.

Každého klienta si můžete otevřít a dostat se tak na přehled jeho účtů a nastavení v identickém zobrazení, jak to vidí klient. Získáváte tak přesný obraz vývoje investic vašich klientů. Pokud nebude váš klient něčemu rozumět, snadno zodpovídáte jeho otázku.

Přes Přehled klientů a Přehled registrací pohodlně otevřete klientovi i další majetkové účty. Pod smlouvou o řízení portfolia jich může klient mít až 99 a každý účet může být pojmenován podle představ klienta.

Získáváte tak možnost ošetřit několik finančních cílů klienta pod jednou střechou, např. spoření na důchod, předčasné splacení hypotéky, vytvoření finanční rezervy, spoření na auto nebo dětem.

Nedokončené registrace vám zůstávají dlouhodobě uložené ve vašem přístupu. Kdykoliv se k nim můžete vrátit a dokončit je.

Finax je levnější, ale zachovává odměnu, na kterou jste zvyklí

Finax účtuje tři poplatky:

 • Poplatek za řízení portfolia ve výši 1% ročně + DPH (20%) - poplatek placený z objemu majetku pod správou za řízení portfolia, strháván na měsíční bázi. O tento poplatek se Finax dělí s partnerem externího prodeje. Je nižší oproti většině konkurence a jde o nejdůležitější poplatek z pohledu výnosu investice. Zároveň představuje skvělý zdroj pasivního příjmu pro zprostředkovatele do budoucnosti.
 • Poplatek za investiční poradenství, max. 4% - poplatek distribuce za správné nastavení portfolia klienta. Je hrazen a vypočítáván jako procento z vkladů, které klient zamýšlí investovat. Finax nabízí 3 způsoby splacení tohoto poplatku, a to express (hrazen klientům předem z cílové částky vkladů), zrychlený (vypočítaný z cílové částky vkladů a hrazený v prvních platbách) a standard (průběžný poplatek vybraný při každém vkladu klienta).
 • Poplatek za zpracování platby do 1000 eur nebo ekvivalentu v jiné měně(přibližne 25 000 Kč) 1% + DPH (20%) - poplatek za připsání vkladu na majetkový účet. Jde o jednorázový poplatek účtovaný při každé investici na majetkový účet menší než 1000 eur (25 000 Kč). O tento příjem se Finax nedělí s externími partnery.

Poplatek za investiční poradenství, pokud je poskytnuto, nastavujete pro každého klienta individuálně v procesu registrace podle dohody s klientem. Je plně v režii investičního zprostředkovatele jak jeho výška, tak i způsob splacení. Absolutní výši poplatku vám systém vypočítá sám.

Jak je to s Finaxem v zemích mimo Slovensko?

Během podzimu minulého roku jsme se vydali cestou zahraniční expanze. Vedla nás k tomu naše strategie a potřebnou hnací sílu pro včasnou realizaci tohoto našeho cíle dodala investice získaná od fondu Growws Sicav vlastněného nejbohatším Slovákem, Ivanem Chrenkem, v objemu 1,5 mil. eur

Jednou z hlavních charakteristik našeho zahraničního přístupu je poskytování lokalizované služby. Ve zkratce to znamená, že Inteligentní investování plně přizpůsobujeme podmínkám konkrétního trhu, především však lokálním požadavkům klientů a investičních zprostředkovatelů.

Jazyková (ne)bariéra a lokální obsah

Naši činnost na každém jednom trhu zajišťují odborníci ovládající jazyk země působení, kteří častokrát sami z dané země pocházejí. Díky tomu jsme schopni analyzovat a vnímat situaci daného trhu jako celku. 

Webstránka je k dispozici v češtině, a to včetně blogů a webinářů, které navíc i přizpůsobujeme lokálním tržním podmínkám. Finanční zprostředkovatelé, stejně jako naši klienti, považují námi tvořený obsah za přínosný a snadno uchopitelný zdroj informací zvyšující finanční gramotnost.

Lokální služby a legislativa

Kostru našeho fungování ve všech zemích tvoří zohlednění tamní legislativy a využívání lokálních služeb v procesu investování.

Jsme slovenský obchodník s cennými papíry, licencovaný Národní bankou Slovenska. Na bezpečnost investice všech našich klientů, ať už domácích nebo zahraničních, platí stejná pravidla týkající se majetkových účtů.

Vklady přijímáme v v českých korunách, ale investujeme jen v eurech. Fondy nakupujeme jen na německé burze Xetra. Konverze děláme v naší režii za výhodnějších podmínek oproti bankovním kurzovním lístkům. Více informací o měnovém riziku se dočtete zde.

Finax je passportovaný do většiny zemí Evropské unie, což znamená, že na základě oznámení vybraných činností našeho subjektu prostřednictvím Národní banky Slovenska jednotlivým národním regulátorům můžeme náš produkt poskytovat v členských zemích přímo nebo využíváním vázaných zástupců. V České republice využíváme služby Introducing Brokera. Je jím náš partner Moventum a jeho úloha spočívá hlavně v reportingu a v backoffice procesech.

Co dělat, pokud máte zájem prodávat naše služby?

Díky jedinečnému zprostředkovatelskému modulu vám ušetříme při prodeji finančních produktů množství času, který můžete investovat do získávání nových zákazníků, péče o stávající a budování vašich struktur. Odpadne vám starost s obíháním a doručováním smluv a vaše práce se stane efektivnější.

Zároveň nebudete muset už více řešit konflikt zájmů vznikající mezi vámi a klientem. S Finax Inteligentním investováním máte jistotu, že z dlouhodobého hlediska prodáváte nejvýhodnější investiční produkt pro klienta s dobře nastaveným rizikem. Zároveň za prodej získáváte přiměřenou provizi, která díky vyššímu výnosu dlouhodobě roste rychleji.

Staňte se naším partnerem

Poskytněte svým klientům možnost investovat inteligentně.
Zařaďte Finax do portfolia Vámi poskytovaných služeb.


Pokud máte zájem o spolupráci, obraťte se na naši společnost. Po podpisu smlouvy vám vytvoříme přístupy k personifikovanému agentskýmu modulu a zaškolíme vás. Po celou dobu naší spolupráce vám budeme zajišťovat maximální podporu.

Pomozte vašim klientům investovat inteligentně.

Ohodnoťte článek:
Zprostředkování finaxu investičními agenty dostupné už i v Česku
Hodnocení: 4.8 16
Tým Finax
Tým Finax
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

22. října 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosince 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. června 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. října 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více