Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Nízke poplatky Finaxu sú ešte nižšie

Skutočný ročný poplatok za riadenie portfólia zaplatený klientmi Finaxu v októbri 2021 bol iba 0,86% + DPH. Náklady investícií vo Finaxe sú vďaka početným zľavám a akciám podstatne nižšie ako základné cenníkové poplatky. Naďalej sa držíme nášho záväzku robiť investície lacnejšie, jednoduchšie a dostupnejšie s cieľom pomôcť Stredoeurópanom efektívne budovať finančný majetok.

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 14. december 2021

Finax vznikol s cieľom ponúknuť Slovákom a obyvateľom strednej Európy efektívne proklientske investičné riešenie na zhodnocovanie úspor a dlhodobé budovanie majetku. Základným kameňom férových investičných služieb sú nízke poplatky.

Juraj Hrbatý, zakladateľ a predseda predstavenstva Finax, nedávno popísal svoju cestu k vlastnému obchodníkovi s cennými papiermi, v ktorej nájdete celé pozadie vzniku Finaxu.

Aké poplatky účtuje Finax?

V čase založenia Finaxu, začiatkom roka 2018, by ste ťažko hľadali obdobné investičné riešenie – jednoduché, komplexné a dostupné širokým masám s porovnateľnými poplatkami a výkonnosťou.

Za riadenie portfólií Inteligentného investovania si účtujeme 1% + DPH ročne z objemu spravovaného majetku. Klienti sa vo Finaxe stretnú ešte s poplatkom za spracovanie platby do 1000 eur vo výške 1% + DPH a v niektorých prípadoch aj s poplatkom za investičné poradenstvo, ktorý si môžu účtovať sprostredkovatelia riadených portfólií Finaxu. Viac informácií nájdete v cenníku služieb.

Skutočne zaplatený poplatok za správu je však len 0,86% ročne 

Skutočný priemerný poplatok za riadenie portfólia, ktorý klienti Finaxu zaplatili v októbri 2021, bol len 0,86% p.a. + DPH.

Skutočnú nákladovosť sme vypočítali ako jednoduchý pomer zaúčtovaných poplatkov v októbri a priemernej hodnoty spravovaného majetku.

Vychádza z absolútnej sumy poplatkov za riadenie portfólia (RP) zaplatených klientmi Finaxu v októbri 2021. Táto suma v pomere k priemernému objemu spravovaného majetku počas októbra dáva percentuálne vyjadrenie poplatku. Veľkosť poplatku je následne prepočítaná na ročnú hodnotu:


V septembri bol tento poplatok za riadenie portfólia zaplatený klientmi ešte nižší, a to 0,85% p.a. + DPH.

Chcem investovať efektívne.


Prečo sú náklady investícií v skutočnosti nižšie?

Hlavným dôvodom je široká paleta zliav, ktoré sú klientom k dispozícii:

Okrem toho pravidelne prinášame rôzne akcie, ktorými si môžete skutočné náklady vašich investícii znížiť ešte viac (teoreticky až na nulu).

Investujte lacnejšie.


A čo ďalšie náklady?

Mnoho našich klientov citlivejšie vníma poplatok za spracovanie platby do 1000 eur (1% + DPH z vkladu). Psychologicky poplatky platené na vstupe investície ľuďom prekážajú viac, i keď ich dopad na výsledok investície je zanedbateľnejší ako poplatku za správu plateného z hodnoty investície každý rok.

Poplatok za spracovanie platby platí aspoň na jednom majetkovom účte vo Finaxe aktuálne iba 42,5% klientov, teda menej ako polovica. Dôvodom sú rovnako rôzne akcie z minulosti, ktorými sa naši klienti vedeli tohto poplatku doživotne zbaviť.

Ak by sme do októbrových nákladov našich klientov započítali aj poplatok za spracovanie platby, dostávame sa na celkové poplatky spojené s investíciou hradené Finaxu 0,91% p.a. + DPH.

K tomuto priemernému poplatku pripočítame ešte náklady samotných fondov ETF (manažérsky poplatok) a dostaneme celkové náklady investície, tzv. TER (Total Expense Ratio). Poplatky ETF sú strhávané priamo z majetku fondov a premietajú sa do ceny ich podielov.

V prípade nami využívaných ETF fondov ide o ročné poplatky hradené v rámci fondu na úrovni od 0,07% do 0,47% p.a. Priemerný manažérsky poplatok fondov ETF je v portfóliách Inteligentného investovania 0,18% p.a. (majetkovo vážený, tzn. stanovený presne podľa hodnoty zainvestovaného majetku klientov Finaxu v jednotlivých fondoch ETF).

Finax v roku 2021 neposkytol ani jednému klientovi investičné poradenstvo, preto ani neinkasoval žiadny príjem z tohto poplatku. Registrácia priamych klientov prebieha bez poradenstva, primárne online. Investičné poradenstvo neposkytuje ani oddelenie Finax Elite.

Investičné poradenstvo môžu svojim klientom ponúknuť a spoplatniť finanční agenti pri sprostredkovaní zmlúv o riadení portfólia. Poplatok za investičné poradenstvo hradia klienti priamo finančným agentom. Účtovaný je za odporúčanie klientovi, aké investičné nástroje a v akom pomere sú pre neho vhodné vzhľadom na klientovu situáciu a rizikový profil. Ide o odmenu za čas a osobnú konzultáciu agenta.

Vplyv poplatkov na výsledky – skutočné hodnoty správcov

Globálne akciové trhy dosahujú historický výnos v priemere 8 až 10% ročne. Výsledky investičných manažérov sa v lepšom prípade pohybujú zhruba okolo tohto trhového zhodnotenia, mnohí ale dlhodobo za ním zaostávajú.

Vplyv poplatkov na investíciu nie je žiadna raketová veda. Medzi čistým výnosom investora a výškou nákladov investície panuje nepriama úmera.

Keď si správca zo spravovaného majetku odkrajuje viac, zákonite menšia časť výnosov zostáva investorovi. A čím sú poplatky vyššie, tým viac z investícií profituje investičná spoločnosť. Pomer tržieb správcu a objemu spravovaných aktív je skvelým ukazovateľom skutočných nákladov investícií u daného správcu.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Pozrite sa, ako vyzerajú investície vo Finaxe cez transparentné účty Dominka Hrbatého. Domino s nami investuje už 3,5 roka. Koľko za ten čas zarobil?

Nahliadnite do Dominovho účtu.

Aj vy môžete investovať s rovnakými podmienkami.


Finax je ideálnym investičným riešením

Finax ponúka z pohľadu investora užívateľsky veľmi jednoduché, komplexné a efektívne riešenie, ktoré vyčnieva nad alternatívami, ale čo je dôležitejšie, dokáže vám ušetriť množstvo času. Práve čas je najvzácnejšou komoditou v našich životoch.

Vďaka Finaxu nemusíte ho strácať prenikaním do tajov investovania, vyberaním optimálnych nástrojov a správou vašich investícií. Za zlomok hodnoty vašich úspor sa vám o majetok postaráme.

Na každý vás finančný cieľ si navyše môžete šetriť na samostatnom majetkovom účte, čím ešte viac zoptimalizujete plánovanie a riadenie vášho majetku.

Dostanete lacnú investíciu so široko rozloženým rizikom prispôsobeným presne vášmu profilu, s vysokým zhodnotením, navyše po jednom roku oslobodeným od dane, s príjemným užívateľským rozhraním na sledovanie investície a s bezkonkurenčným finančným vzdelávaním.

Staňte sa klientom Finaxu a nechajte si zabezpečiť lepšiu budúcnosť.

Začnite investovať už dnes 

Presuňte vaše nevýhodné investície do Finaxu, investujte výnosnejšie a so zľavou


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon