agent-photo

Dobrý deň, volám sa Ján Široký a pomôžem vám vytvoriť si investičný plán.

V prvom kroku si vyberte účel vašej investície. Pokiaľ si nie ste istý výberom, odporúčame vám začať vybudovaním finančnej rezervy alebo investovaním na dôchodok. Ďalšie ciele si môžete otvoriť aj neskôr.

Inteligentná peňaženka

Chcem ochrániť peniaze pred infláciou pri minimálnom riziku.

Inteligentná peňaženka

 • Očakávané zhodnotenie 2 – 3% ročne
 • Iba jediný poplatok: 0,5% za riadenie
 • Vhodné pre krátkodobé sporenie

Chcem ochrániť peniaze pred infláciou

Chcem ochrániť peniaze pred infláciou

Finančná rezerva

Chcem si vytvoriť finančnú rezervu na neočakávané situácie a zlé časy.

Finančná rezerva

 • Očakávané zhodnotenie 4 - 5% ročne
 • Maximálny podiel akcií je 50%
 • Pokrytie neočakávaného výpadku príjmu

Chcem sa pripraviť na zlé časy

Chcem sa pripraviť na zlé časy

Dôchodok

Chcem si zabezpečiť dôstojný dôchodok.

Dôchodok

 • Zhodnotenie až 9% ročne
 • Náhrada až 50% súčasného príjmu
 • Vytvoríme vám plán na jeho dosiahnutie

Chcem si šetriť na dôstojný dôchodok

Chcem si šetriť na dôstojný dôchodok

Zabezpečenie detí

Chcem sporiť deťom na vzdelanie alebo štart do života.

Zabezpečenie detí

 • Zhodnotenie až 9% ročne
 • Každé dieťa môže mať samostatný účet
 • Zmluva na vás alebo na vaše dieťa

Chcem šetriť pre svoje deti

Chcem šetriť pre svoje deti

Budovanie majetku

Chcem budovať finančný majetok, nasporiť na kúpu nehnuteľnosti alebo drahšej veci.

Budovanie majetku

 • Vhodné pre krátkodobé aj dlhodobé ciele
 • Riziko prispôsobíme na mieru
 • Poradíme, ako dosiahnuť investičný cieľ

Chcem budovať finančný majetok

Chcem budovať finančný majetok

Inteligentná renta

Chcem dostávať pravidelný mesačný príjem z vybudovaného majetku.

Inteligentná renta

 • Výplata renty na konci každého mesiaca
 • Majetok sa vám naďalej zhodnocuje
 • Minimálna investícia 50 000 eur

Chcem mesačný príjem z majetku

Chcem mesačný príjem z majetku
agent-photo

Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata.

Predobchodné informácie o spoločnosti Finax, o.c.p., a.s

Späť

Radi vám poradíme!

Volajte +421910433940