Tworzenie planu

Na początek zadamy Ci kilka prostych pytań. Kwestionariusz jest jedynym źródłem informacji na Twój temat, na podstawie których ustawimy inwestycję trwającą nawet dziesięciolecia. Więcej o wypełnianiu kwestionariusza możesz przeczytać tutaj. W przyszłości możesz zmienić ustawienia.

Kraj zamieszkania

advisor-photo

Kraj, w którym mieszkasz, pracujesz i płacisz podatki

advisor-photo

Przepraszamy, obecnie oferujemy produkty OIPE tylko osobom zamieszkałym w wymienionych krajach.

Ile lat masz ukończonych?

advisor-photo

Konto OIPE mogą założyć wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby, które mają ukończony 15 r. ż., pod pewnymi warunkami. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią powyżej 15 r.ż., skontaktuj się z nami.

Czy nabyłeś/nabyłaś uprawnienia emerytalne?

advisor-photo

Przepraszamy, nie możemy otworzyć i prowadzić dla Ciebie subkonta OIPE z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Proszę sprawdź naszą standardową ofertę.

Płeć

Wykształcenie

Oczekiwane wykształcenie

W jakiej walucie chcesz zdeponować środki?

advisor-photo

Pokażemy ci stan Twojego konta w tej walucie. Nadal możesz wpłacać środki także w innych walutach. Wpłacone przez Ciebie środki zostaną przeliczone na euro, za które kupujemy fundusze ETF na giełdzie.

advisor-photo

Pokażemy ci stan Twojego konta w tej walucie. Twoje środki będą przeliczane na euro, za które kupujemy fundusze ETF na giełdzie.

Jaką kwotę chcesz zainwestować jednorazowo (w ramach limitu lub transferu)?

advisor-photo

Dane nieobowiązkowe. Roczny limit wpłat w 2024 r. wynosi 23 472 zł, czyli równowartość około 5 340 €. Pamiętaj, że środki przetransferowane z IKE za pierwszym razem nie wliczają się do rocznego limitu dla OIPE.

Dane nieobowiązkowe. Roczny limit wpłat w 2024 r. wynosi 23 472 zł, czyli równowartość około 5 340 €. Pamiętaj, że środki przetransferowane z IKE za pierwszym razem nie wliczają się do rocznego limitu dla OIPE.

Dane nieobowiązkowe. Roczny limit wpłat w 2024 r. wynosi 23 472 zł, czyli równowartość około 5 340 €. Pamiętaj, że środki przetransferowane z IKE za pierwszym razem nie wliczają się do rocznego limitu dla OIPE.

Dane nieobowiązkowe. Roczny limit wpłat w 2024 r. wynosi 23 472 zł, czyli równowartość około 5 340 €. Pamiętaj, że środki przetransferowane z IKE za pierwszym razem nie wliczają się do rocznego limitu dla OIPE.

Jaką kwotę chcesz inwestować regularnie co miesiąc?

advisor-photo

Pole obowiązkowe, chyba że wypełniona jest jednorazowa kwota. Maksymalna comiesięczna wpłata wynosi 1 956 zł (ze względu na zmienność kursów walut ustaliliśmy limit na 445 €), co jest odpowiednikiem 1/12 rocznego limitu na rok kalendarzowy 2024. Pamiętaj, że roczny limit możesz wykorzystać za jednym razem lub poprzez dowolną liczbę wpłat.

Pole obowiązkowe, chyba że wypełniona jest jednorazowa kwota. Maksymalna comiesięczna wpłata wynosi 1 956 zł (ze względu na zmienność kursów walut ustaliliśmy limit na 445 €), co jest odpowiednikiem 1/12 rocznego limitu na rok kalendarzowy 2024. Pamiętaj, że roczny limit możesz wykorzystać za jednym razem lub poprzez dowolną liczbę wpłat.

Pole obowiązkowe, chyba że wypełniona jest jednorazowa kwota. Maksymalna comiesięczna wpłata wynosi 1 956 zł (ze względu na zmienność kursów walut ustaliliśmy limit na 445 €), co jest odpowiednikiem 1/12 rocznego limitu na rok kalendarzowy 2024. Pamiętaj, że roczny limit możesz wykorzystać za jednym razem lub poprzez dowolną liczbę wpłat.

Pole obowiązkowe, chyba że wypełniona jest jednorazowa kwota. Maksymalna comiesięczna wpłata wynosi 1 956 zł (ze względu na zmienność kursów walut ustaliliśmy limit na 445 €), co jest odpowiednikiem 1/12 rocznego limitu na rok kalendarzowy 2024. Pamiętaj, że roczny limit możesz wykorzystać za jednym razem lub poprzez dowolną liczbę wpłat.

advisor-photo

Kwoty wpłat możesz zmienić w dowolnym przedziale czasowym. Początkowa deklaracja nie jest dla Ciebie wiążąca.

Ile lat zamierzasz inwestować?

Źródło dochodu

advisor-photo

Możesz zaznaczyć więcej opcji.

Czy planujesz zwiększyć swoje regularne miesięczne inwestycje w miarę wzrostu dochodów?

Jaki jest twój miesięczny dochód netto?

advisor-photo

Pytania o obecne dochody i wykształcenie służą do oszacowania Twojego dochodu przez całe życie oraz ewentualnego wzrostu składek wraz ze wzrostem wynagrodzenia.

Stosunek do ryzyka

Jaki rodzaj inwestycji preferujesz?

Wiedza i doświadczenie

Z którymi instrumentami finansowymi masz doświadczenie i jakiego rodzaju?

advisor-photo

Czy kiedykolwiek inwestowałeś w któreś z tych instrumentów? Jak długo? Znasz któryś z nich?

Obligacje
Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ETF
Akcje
Drugi i trzeci filar
Doświadczenie inwestycyjne

Wypłata emerytury

Finax, zgodnie z prawem, oferuje inwestorom dwie formy wypłaty. Wybierz, którą z nich preferujesz:

advisor-photo

Finax nie oferuje produktu z możliwością wypłaty annuitetowej. Dlatego też, jeśli Twoje potrzeby emerytalne tego wymagają, będziesz mógł zmienić dostawcę OIPE w celu otrzymania tej formy wypłaty.

OIPE / IKE

Czy posiadasz już OIPE?

advisor-photo

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa możesz mieć tylko jedno subkonto OIPE. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest obowiązkowe.

Czy chcesz przekazywać swoje środki do OIPE prowadzonego przez Finax?

advisor-photo

Przepraszamy, nie możemy otworzyć i prowadzić dla Ciebie nowego subkonta w Finax.

Czy zamierzasz przenieść środki z konta IKE na to konto OIPE?

advisor-photo

Pamiętaj, że za pierwszym razem przeniesione środki nie wliczają się do rocznego limitu wpłat.