Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Czym jest robo-doradca?

W jaki sposób działa? Jakie algorytmy wykorzystuje? Zadbaj o poprawną konfigurację konta, aby uniknąć późniejszych problemów.

Juraj Hrbatý | Nasze wyniki | 23. października 2019

Podcast

Na temat sposobu działania robo-doradcy i jego zastosowania w Finax także mówiliśmy ze znanym blogerem Jackiem Lempartem (systemtrader.pl). 


Finax to robo-doradca

Pierwsi robo-doradcy powstali w USA w 2008 roku. Ich zadaniem jest pomaganie drobnym inwestorom oraz agentom finansowym w doborze najodpowiedniejszej struktury portfela. Większość robo-doradców zaleca inwestowanie pasywne z tzw. rebalancingiem, czyli regularnymi automatycznymi korektami struktury portfela.

Za wysokimi cenami usług stoją przede wszystkimi koszty pracy. Dzięki zastosowaniu robo-doradców zostają one niemalże wyeliminowane, co przekłada się na znaczne obniżenie ceny usług inwestycyjnych, a tym samym zwiększenie zysków netto klientów.

Finax jest pierwszym robo-doradcą oferującym usługi w Europie Środkowo-Wschodniej. W zakresie doradztwa klientom poszliśmy jednak o krok dalej niż nasza konkurencja w Europie. Należymy do wąskiego grona robo-doradców (o ile nie jesteśmy jedyni), którzy oferują swoje usługi także za pośrednictwem doradców zewnętrznych - agentów finansowych.

Zaplanuj 15-minutową rozmowę za darmo

Pomożemy Ci zacząć i dowiedzieć się więcej o firmie Finax.


Stosunkowo duża część klientów potrzebuje w pierwszej kolejności dobrze rozeznać się w swoich finansach osobistych - w tym celu warto skorzystać z pomocy agenta finansowego. W ramach swoich usług oferują oni także za stałą opłatą długofalowe wsparcie w zarządzaniu finansami.

Udzielanie informacji online oraz automatyzacja procesów pozwalają nam świadczyć usługi w o wiele niższej cenie. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy również FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dzięki któremu nasi pracownicy są w mniejszym stopniu obciążeni pracą, co w konsekwencji pozwala nam jeszcze bardziej obniżyć wysokość pobieranych od klientów opłat.

Jeżeli jednak nadal masz jakieś pytania, napisz do nas lub zadzwoń! Możesz również spotkać się z nami osobiście w każdy poniedziałek z Finax, a także zadawać pytania podczas przeprowadzanych na żywo webinariów.

Jak działają algorytmy?

Udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania zadawane na etapie tworzenia planu inwestycyjnego to niezbędny, najważniejszy warunek trafnego wyboru składników portfela inwestycyjnego. Odpowiedzi te mają kluczowy wpływ na profil ryzyka inwestycyjnego, dlatego tak ważne jest, aby były one zgodne z obecną sytuacją życiową oraz planami na przyszłość.

Naszym jedynym źródłem informacji jest kwestionariusz, na podstawie którego stworzymy dla Ciebie wieloletni plan inwestycyjny.

Udzielanie odpowiedzi mijających się z prawdą może skutkować nieoptymalnym poziomem ryzyka Twojej inwestycji. Przy wystąpieniu krachu na rynku zbyt wysokie ryzyko może sprawić, że nie wytrzymasz presji i zamkniesz pozycję.

Zamykanie pozycji w trakcie złej koniunktury na rynku należy natomiast do największych błędów, jakie popełniają inwestorzy. Podstawą udanej inwestycji jest przestrzeganie początkowo ustalonego horyzontu inwestycyjnego, który jest ważną zmienną przy doborze najodpowiedniejszego portfela.

Z drugiej strony, wynikiem kilku nieszczerych odpowiedzi może być także zbyt konserwatywny profil portfela, przynoszący w efekcie niższe zyski.

Algorytmy oceniają Twoją indywidualną zdolność i gotowość do podejmowania ryzyka w oparciu o wybrany horyzont inwestycyjny, sytuację finansową, doświadczenie oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Na przykład, im dłuższy horyzont inwestycyjny wybierzesz, tym większe są szanse, że inwestycja przyniesie zyski oraz wyższy będzie potencjalny zwrot, nawet przy bardziej ryzykownym portfelu.

Półtora roku działalności Finaxu dowiodło, że nasze algorytmy działają bez zarzutu. Od momentu ich premiery nie wprowadziliśmy żadnych zmian.

Zdarza się, że nasi klienci postanawiają zmienić swoją strategię inwestycyjną. Na każdym etapie inwestycji możesz zdecydować się na obniżenie ryzyka i wybór bardziej konserwatywnego składu portfela, algorytm nie pozwoli Ci jednak na zmianę w kierunku bardziej dynamicznego portfela.

Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z podanymi odpowiedziami wyższe ryzyko nie byłoby właściwe. W takim przypadku upewnij się, że dobrze odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Zdarza się, że klient, chcąc przeznaczyć każdego miesiąca 200 zł na inwestycje, podaje tę kwotę jako wartość całego majątku.

Średnia roczna stopa zwrotu przy strategii portfela 80/20 (80% akcji, 8,57% rocznie) wynosi u nas jedynie o 0,4% mniej, niż w przypadku portfela zbudowanego wyłącznie z akcji (8,99% rocznie). Wiąże się za to ze znacznie niższym poziomem ryzyka (roczna zmienność portfela przy strategii 80/20 wynosi 14,8%, przy strategii 100/0 jest to natomiast 17,4%). Strategia 80/20 osiąga zatem wyższą stopę zwrotu ważoną ryzykiem.

O czym powinieneś pamiętać?

1) Co, jeśli moja sytuacja ulegnie zmianie?

Finax pomyślał o wszystkim. Jeżeli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie (np. narodziny dziecka czy zmiana planu na życie) lub też z innego powodu postanowisz zmodyfikować swoje pierwotne odpowiedzi, możesz to zrobić, logując się na swoje konto, a następnie przechodząc do sekcji Ustawienia. Możesz także dostosować swoją strategię inwestycyjną w sekcji Doradztwo. Jak dokładnie to zrobić, opisaliśmy już w tym artykule. Tak czy inaczej, każdego roku przypomnimy Ci, że warto ponownie przemyśleć swój profil inwestycyjny - jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

2) Jeżeli jesteś w związku małżeńskim...

Twoje odpowiedzi powinny odzwierciedlać sytuację materialną Waszej rodziny. Jeżeli, na przykład, kredyt hipoteczny na wspólne mieszkanie zaciągnięty został wyłącznie na nazwisko Twojej żony, nie oznacza to, że nie ma on wpływu na Twoją sytuację materialną. Zgodnie z prawem, małżeństwa obowiązuje wspólność majątkowa. Ważne, aby pamiętać o tym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

3) Jaki wpływ na Twoja strategię ma horyzont inwestycyjny?

Na ogół przyjmuje się, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym wyższe jest prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku oraz jego wysokość. Jeśli jesteś skłonny zainwestować swoje pieniądze na długi okres, algorytm może zaproponować bardziej dynamiczny skład portfela - i na odwrót. Jeśli planujesz krótszy horyzont inwestycyjny, zalecana będzie bardziej konserwatywna strategia.

4) Wpływ Twoich przychodów i wydatków na inwestycje

Do podstawowych zadań robo-doradcy należy rozpoznanie Twojej sytuacji finansowej. Twoja zdolność do ponoszenia ryzyka zależy od typu dochodów, kwoty inwestycji, a także wartości Twoich aktywów oraz zobowiązań finansowych. Jeżeli na przykład zdecydujesz się zainwestować znaczną część swojego majątku, algorytm nie zarekomenduje portfela złożonego w 100% z akcji, ale odpowiednio dostosuje ryzyko.

5) Jak wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie?

Jeżeli nie masz pewności, czym tak właściwie jest akcja lub obligacja, a może nie znasz różnicy pomiędzy funduszem ETF a funduszem inwestycyjnym, możesz dowiedzieć się więcej, klikając w odpowiednie linki. Jeżeli w kwestionariuszu zaznaczysz, że wiesz, czym są te papiery wartościowe, powinieneś być także świadomy ryzyka, z jakim się wiążą oraz w jaki sposób generują zwrot. Jeżeli miałeś już kiedyś do czynienia z papierami wartościowymi czy funduszami albo korzystasz z trzeciego filaru emerytalnego i rozumiesz zasady, na jakich działają, to znaczy, że masz doświadczenie w korzystaniu z tych instrumentów finansowych.

Czy naprawdę mogę oczekiwać prognozowanego przez robo-doradcę zwrotu?

Robiliśmy, co w naszej mocy, aby nasze algorytmy były jak najbardziej precyzyjne. Działalność naszej firmy nadzorowana jest przez Narodowy Bank Słowacji, co oznacza, że musimy przekazywać naszym klientom prawdziwe, możliwe do zweryfikowania informacje.

Nasze algorytmy powstały w oparciu o zbierane przez ostatnie 30 lat dane statystyczne. Na podstawie danych historycznych jesteśmy w stanie prognozować przyszły wzrost wartości inwestycji klienta; odnotowywane w przeszłości zyski nie determinują jednak równie świetnych wyników w przyszłości.

Ostatnie słowo przy prognozach zawsze należy u nas do naszego komitetu inwestycyjnego. Z tego względu są one zwykle bardziej konserwatywne niż długoterminowe statystyki. W poniższej tabeli przedstawione zostały wskaźniki dla wybranych strategii portfela w Finax, dzięki którym możesz uzyskać pewien obraz przewidywanego ryzyka oraz potencjalnego zysku.

Roczna stopa zwrotu

Czyli historyczna roczna stopa zwrotu (po uwzględnieniu opłat oraz tzw. rebalancingu, w ciągu ostatnich 30 lat).

Oczekiwana roczna stopa zwrotu

Jest to oczekiwana roczna stopa zwrotu (po uwzględnieniu opłat oraz tzw. rebalancingu).

Pesymistyczna roczna stopa zwrotu

Reprezentuje 90. percentyl historycznych danych statystycznych. Mówi nam, jakie wyniki osiągniesz z 90%-owym prawdopodobieństwem przy horyzoncie inwestycyjnym dłuższym niż 20 lat.

Liczba spadków > 10%

Liczba ponad 10%-owych spadków na rynku dla danej strategii. Dla przykładu, strategia 60% akcji i 40% obligacji odnotowała w ciągu ostatnich 30 lat 5 spadków o więcej niż 10%. Maksymalny spadek w ciągu ostatnich 30 lat wyniósł 33,4%.

Robo-doradca został stworzony przez ludzi

Podsumowując, Finax to robo-doradca, który rekomenduje oraz zarządza portfelami inwestycyjnymi klientów przy minimalnej ingerencji człowieka. Nasze usługi świadczymy w oparciu o matematyczne reguły oraz własne, regularnie optymalizowane algorytmy.

Nie kontaktujemy się z klientem, o ile nie jest to absolutnie konieczne - chyba, że sam o to poprosi. Musimy jednak podkreślić, że wszystkie wykorzystywane przez nas algorytmy i procesy zostały w całości zaprojektowane przez Finax, z pomocą zespołu ekspertów.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon