Tvorba plánu

Na začiatok vám položíme niekoľko jednoduchých otázok. Pre nás je dotazník jediný zdroj informácií o vás, na základe ktorého vám nastavíme investíciu trvajúcu aj desiatky rokov. Viac o vypĺňaní dotazníka si prečítajte tu. Nastavenie si môžete v budúcnosti zmeniť.

Zabezpečenie detí

Sporenie na vzdelanie alebo štart do života pre vaše deti.

Koľko máte rokov?

advisor-photo

Zadajte prosím celé číslo od 0 do 80.

advisor-photo

Dĺžka investície je kľúčová. Prečítajte si, ako ovplyvňuje dĺžka investície vašu investičnú stratégiu.

Kedy by ste chceli ísť do dôchodku?
Zvolená hodnota v rokoch: 50
rokov
Ako dlho chcete deťom sporiť?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
rokov
Za koľko rokov si chcete vybudovať finančnú rezervu?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
rokov
O koľko rokov plánujete kúpiť nehnuteľnosť? Kedy by ste chceli splatiť Vašu hypotéku?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
rokov
Koľko rokov ste ochotný investovať, aby ste si splnili váš sen?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
rokov
Koľko rokov zamýšľate investovať?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
rokov
Koľko rokov zamýšľate investovať?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
rokov
Koľko rokov by ste chceli dostávať mesačnú rentu?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
advisor-photo

Na základe investičného horizontu vám poradíme, koľko by ste mali investovať a s akým rizikom, prípadne akú vysokú rentu vám môžeme počas obdobia vyplácať.

rokov
advisor-photo

Pozor, pre horizont kratší ako 10 rokov vám môžeme ponúknuť len jeden typ portfólia s rizikom 30% akcií a 70% dlhopisov.

Koľko rokov ste ochotný investovať, aby ste si splnili váš sen?
Zvolená hodnota v rokoch: 0
rokov
advisor-photo

Investičný horizont nie je záväzný. O výber môžete požiadať kedykoľvek a zdarma.

V akej mene chcete vkladať peniaze?

advisor-photo

V tejto mene vám budeme zobrazovať stav vášho účtu. Umožníme vám vkladať finančné prostriedky aj v iných menách. Finančné prostriedky sú následne konvertované do eur, za ktoré nakupujeme indexové ETF na burze.

advisor-photo

V tejto mene vám budeme zobrazovať stav vášho účtu. Vaše vklady však budú konvertované do eur, za ktoré nakupujeme indexové ETF na burze.

Akú sumu by ste chceli každému Vášmu dieťaťu našetriť?

Akú sumu z hypotéky chcete splatiť? Aká je Vaša cieľová suma na nákup nehnuteľnosti?

Akú cieľovú sumu chcete z investovania získať?

Akú máte predstavu o cieľovej sume, ktorú by ste investovaním chceli dosiahnuť?

advisor-photo

Ak máte viac detí, založte každému z nich samostatný účet. Deti majú iný vek a dĺžke investície prispôsobíme riziko účtu. V ďalšom kroku si pomenujte účet, napr. menom dieťaťa.

Koľko chcete investovať jednorazovo?

Akú sumu chcete investovať, aby vám zabezpečovala pravidelnú rentu?

Koľko plánujete vložiť finančných prostriedkov počas zberného roka?

advisor-photo

Nepovinný údaj. Minimum je 10 €.

Povinný údaj. Minimálna investícia pre program pravidelnej renty je 50 000 €.

Výška prvého vkladu pre TBSZ musí byť najmenej 65 €​.

Nepovinný údaj. Minimum je 250 Kč.

Povinný údaj. Minimálna investícia pre program pravidelnej renty je 1 350 000 Kč.

Výška prvého vkladu pre TBSZ musí byť najmenej 1 598 Kč​.

Nepovinný údaj. Minimum je 5 000 Ft.

Povinný údaj. Minimálna investícia pre program pravidelnej renty je 15 000 000 Ft.

Výška prvého vkladu pre TBSZ musí byť najmenej 25 000 Ft​.

Nepovinný údaj. Minimum je 50 zł.

Povinný údaj. Minimálna investícia pre program pravidelnej renty je 250 000 zł.

Výška prvého vkladu pre TBSZ musí byť najmenej 276 zł​.

Koľko chcete investovať pravidelne každý mesiac?

advisor-photo

Povinný údaj, ak nie je vyplnená jednorazová suma. Minimum je 10 €.

Povinný údaj, ak nie je vyplnená jednorazová suma. Minimum je 250 Kč.

Povinný údaj, ak nie je vyplnená jednorazová suma. Minimum je 5 000 Ft.

Povinný údaj, ak nie je vyplnená jednorazová suma. Minimum je 50 zł.

advisor-photo

Investíciu môžete kedykoľvek navýšiť alebo zmeniť, počiatočné nastavenie pre vás nie je záväzné. Každý vklad automaticky zainvestujeme.

Akú rentu by ste si želali dostávať pravidelne každý mesiac?

advisor-photo

Rentu vám budeme posielať každý mesiac vždy posledný pracovný deň. Algoritmus vám na základe vyplneného dotazníka navrhne výšku renty vhodnú pre vás, ktorú budeme každý rok zvyšovať o priemernú infláciu 2%.

Zdroj príjmu

advisor-photo

Označte, aký ďalší príjem budete mať počas poberania renty. Môžete označiť aj viac možností.

Akú časť vášho majetku zamýšľate investovať? Majetok tvorí byt, auto, úspory, podiel vo firme a pod.

advisor-photo

Napríklad Peter vlastní byt, má auto a hotovosť v banke. Hodnotu tohto majetku odhaduje na 100 000 €. Investovať chce 10 000 €. Peter by vybral odpoveď a).

Napríklad Peter vlastní byt, má auto a hotovosť v banke. Hodnotu tohto majetku odhaduje na 3 000 000 Kč. Investovať chce 300 000 Kč. Peter by vybral odpoveď a).

Napríklad Peter vlastní byt, má auto a hotovosť v banke. Hodnotu tohto majetku odhaduje na 30 000 000 Ft. Investovať chce 3 000 000 Ft. Peter by vybral odpoveď a).

Napríklad Peter vlastní byt, má auto a hotovosť v banke. Hodnotu tohto majetku odhaduje na 500 000 zł. Investovať chce 50 000 zł. Peter by vybral odpoveď a).

advisor-photo

Veríme, že vás časom našimi výsledkami presvedčíme investovať aj väčšiu časť.

Ďakujeme za vašu dôveru. Urobíme všetko pre to, aby ste boli spokojný.

Ceníme si vašu dôveru a berieme to ako veľký záväzok. Urobíme všetko pre to, aby ste boli maximálne spokojný.

Ako dlho by ste sporili na zamýšľanú investíciu? Zohľadnite nielen príjem, ale aj vaše výdavky a záväzky (úver, pôžičky).

advisor-photo

Napríklad Peter chce investovať 2 400 €. Mesačný príjem má 1 000 €. Po zaplatení všetkých výdavkov a hypotéky dokáže mesačne ušetriť 100 €. 2 400 € nasporí za dva roky. Peter by vybral odpoveď b).

Napríklad Peter chce investovať 60 000 Kč. Mesačný príjem má 25 000 Kč. Po zaplatení všetkých výdavkov a hypotéky dokáže mesačne ušetriť 2 500 Kč. 60 000 Kč nasporí za dva roky. Peter by vybral odpoveď b).

Napríklad Peter chce investovať 750 000 Ft. Mesačný príjem má 300 000 Ft. Po zaplatení všetkých výdavkov a hypotéky dokáže mesačne ušetriť 30 000 Ft. 750 000 Ft nasporí za dva roky. Peter by vybral odpoveď b).

Napríklad Peter chce investovať 10 000 zł. Mesačný príjem má 4 000 zł. Po zaplatení všetkých výdavkov a hypotéky dokáže mesačne ušetriť 400 zł. 10 000 zł nasporí za dva roky. Peter by vybral odpoveď b).

advisor-photo

Aj investovaním malých súm viete vybudovať veľký majetok.

Pasívnym investovaním do ETF a pravidelným rebalansingom znižujeme riziko investície. História ukázala, že práve takéto investovanie prináša dlhodobo najlepšie výsledky.

Vieme, ako minimalizovať riziká spojené s investovaním. Pri investovaní využívame maximum týchto nástrojov.

Pokrývajú vaše príjmy nevyhnutné výdavky na život a splácanie prípadných záväzkov (úvery, pôžičky)?

advisor-photo

Výborne. Pokiaľ renta slúži len na prilepšenie, nemusí byť zbytočne vysoká a vyplácaná za každých okolností. Takto váš finančný majetok môže naďalej rásť a vy bohatnúť.

Blahoželáme, vďaka vybudovanému finančnému majetku si udržíte vyššiu kvalitu života. Ak vaše nároky nepreženiete, vaše bohatstvo môže naďalej rásť aj pri vyplácaní pravidelnej renty.

Skutočnosť, že renta bude vašim hlavným zdrojom príjmu, zohľadníme pri tvorbe investičného plánu, aby vám tento príjem vydržal počas celého vášho horizontu.

Aký je váš čistý mesačný príjem?

advisor-photo

Podľa príjmu vám poradíme, koľko by ste si mali sporiť na spokojný dôchodok, či dostatočnú finančnú rezervu.

Aký mesačný dôchodok v dnešných cenách, by ste chceli zo sporenia vo Finaxe mať?

Akú veľkú rezervu si chcete nasporiť?

advisor-photo

Odporúčame aspoň 6-mesačný príjem.

Vzťah k riziku

Aký typ investície uprednostňujete?

advisor-photo

Investovať môže každý. Aj pre opatrnejších klientov máme vhodné portfóliá so zaujímavým výnosom.

Výborne, my máme rovnaké očakávania. Občas prídu aj stratové roky, po ktorých ale historicky prišli veľmi úspešné roky.

Správne, napriek všetkým krízam sú akcie historicky najvýnosnejšou investíciou.

advisor-photo

Investovať môže každý. Aj pre opatrnejších klientov máme vhodné portfóliá so zaujímavým výnosom.

Zhruba polovicu aktív vám investujeme bezpečne, no aj takéto portfólio vie z času na čas klesnúť.

Správne, napriek všetkým krízam sú akcie historicky najvýnosnejšou investíciou.

Čo by ste urobili, pokiaľ by investícia poklesla o 20% hodnoty?

advisor-photo

Najväčšiu chybu robia tí investori, ktorí nedodržia svoj investičný horizont a v panike svoju investíciu odpredajú. Z dlhodobého hľadiska je každý pokles na burze prekonaný a burzy dosahujú nové a nové maximá.

Správne, investovanie a emócie nie sú kamaráti. Investície prinášajú najvyššie zisky, ak sa investuje dlhodobo.

Výborne! Vyznáte sa. Aj Warren Buffett realizuje svoje nákupy, keď trhy klesajú. To, čo platí v reálnom živote, platí aj pri investíciách. Nakupovať treba vtedy, keď je to lacné.

Ako by ste charakterizovali váš primárny cieľ investície? Akú kombináciu renty a rizika uprednostňujete?

advisor-photo

Pomôžeme vám nastaviť maximálnu výšku renty tak, aby mohla hodnota investície popri vašich výberoch v priemere rásť o infláciu a zachovávať si svoju hodnotu.

Pomôžeme vám nastaviť maximálnu výšku výberu tak, aby ste dostávali rentu aj pri pesimistickom scenári investície. Ak sa budú trhy vyvíjať dobre, ostane vám na konci ešte dostatok peňazí.

V poriadku, peniaze vám budeme posielať podľa dohodnutých nastavení, ale rátajte s možnosťou, že ich nebudeme posielať tak dlho, ako by ste si želali.

Veľmi zriedkavo sa na burze vyskytnú krízy, kedy hodnota akciových indexov padne v priemere o viac ako 20%. Výbery počas prepadov na burze majú veľký vplyv na celkový vývoj portfólia. Ako by ste charakterizoval váš pohľad na výber počas krízy?

advisor-photo

Maximálny výber z portfólia vám prispôsobíme tak, aby vám portfólio vydržalo aj vplyv veľkej krízy.

Takáto situácia nastane spravidla každých 5 rokov. Keď sa tak stane a akciové trhy klesnú o 20%, výšku výberu znížime o štvrtinu. Ak klesnú akciové indexy o 30%, výšku výberu znížime na polovicu až do momentu ich návratu nad hladinu, ktorá spustila zníženie renty.

Takáto situácia nastane spravidla každých 5 rokov. Keď akciové trhy klesnú o 20%, výšku výberu znížime o polovicu. Ak klesnú akciové indexy o 30%, zastavíme vyplácanie renty až do momentu ich návratu nad hladinu, ktorá spustila pozastavenie renty.

Znalosti a skúsenosti

S ktorými finančnými nástrojmi máte skúsenosti a aké?

advisor-photo

Investovali ste niekedy do niektorých z týchto nástrojov? Ako dlho? Alebo poznáte niektorý z nich?

Dlhopisy
Podielové, dôchodkové a ETF fondy
Akcie
Deriváty (napr. opcie, CFD)
Investičné skúsenosti

Zodpovedné investície (ESG)

advisor-photo

(E) Environmentálne faktory zahŕňajú najmä opatrenia na boj s klimatickými zmenami.

(S) Sociálne faktory predstavujú dodržiavanie ľudských práv, pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci, prevencia nelegálnej detskej práce.

(G) Korporátna kultúra pokrýva spôsob riadenia podniku, jeho nezávislosť a transparentnosť.

Máte záujem o spoločensky a environmentálne zodpovedné investície (ESG)?