Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Čo je robo-poradca resp. robo-advisor?

Čo by ste mali vedieť o fungovaní robo-poradcu? Ako pracujú jeho algoritmy? Nastavte si svoj účet správne, aby ste sa v budúcnosti vyhli nepríjemnostiam.

Juraj Hrbatý | Škola investovania | 5. september 2019

Finax je robo-poradca / robo-advisor

Pojem robo-poradca je na Slovensku málo známym pojmom. Pochádza z anglického slovného spojenia Robo-advisor. Prví robo-poradcovia boli založení v USA v roku 2008.

Ich úlohou je pomôcť drobným investorom a finančným agentom s výberom vhodného investičného portfólia a previesť investorov celým investičným procesom. Gro robo-poradcov odporúča svojím klientom investovať pasívne s automatizovanými prvkami pravidelnej úpravy portfólia – rebalansingom.

Keďže je dnes najdrahšou položkou všetkých služieb ľudská práca, dokázali nahradením ľudí výrazne znížiť cenu investičných služieb, vďaka čomu sa zvýšil celkový výnos klientov.

Povedzme si otvorene, algoritmus nepodlieha emóciám, je férový a objektívny – posudzuje vás rovnako, či máte v peňaženke 10 eur alebo rovno milióny.

Finax je prvý robo-poradca pôsobiaci v Strednej Európe. V poradenstve smerom ku klientovi sme však išli podstatne ďalej ako naša konkurencia v Európe. Ako jedni z mála, ak nie jediní, ponúkame naše služby aj prostredníctvom externých poradcov – finančných agentov.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Pomerne veľká časť klientov sa vo svojich financiách potrebuje najprv dobre zorientovať, v čom im najlepšie pomôže osobný kontakt s ich poradcom. Zároveň im poradca zabezpečuje aj dlhodobú starostlivosť o financie pri nezmenenej cene služby.

Poskytovanie informácií online a automatizované procesy nám umožňujú dlhodobo poskytovať naše služby podstatne lacnejšie . S cieľom znížiť záťaž našich pracovníkov, ušetriť kapacity a vaše náklady sme prehľadne a podrobne spracovali často kladené otázky na našom webe.

Ak však máte otázky, môžete nám kedykoľvek zavolať, či napísať email. Osobne je možné sa s nami stretnúť počas Finax pondelkov, prípadne vaše otázky nám môžete položiť aj počas live webinárov.

Ako fungujú algoritmy robo-poradcu?

Prvým a najdôležitejším predpokladom správneho nastavenia vašej investície je pravdivé odpovedanie na otázky, ktoré vám kladieme pri vytváraní investičného plánu. Odpovede majú zásadný vplyv na celkové riziko, preto je veľmi dôležité, aby boli zodpovedané podľa vašej skutočnej situácie a vašich plánov.

Pre nás je dotazník jediný zdroj informácií o vás, na základe ktorého vám nastavíme investíciu trvajúcu aj desiatky rokov.

Môže sa stať, že nepravdivými odpoveďami bude vaša investícia až príliš riziková a v prípade veľkého poklesu na burze, dočasnú stratu vašej investície neunesiete a predčasne ju ukončíte.

Práve predčasné ukončenie investície pri poklese trhov je jednou z najväčších chýb investovania. Základom úspešnej investície je dodržanie horizontu, ktorému je výber vhodného portfólia pre vás prispôsobený.

Alebo naopak, môže sa stať, že nepravdivá odpoveď zapríčiní príliš konzervatívne nastavenie portfólia, čím sa dlhodobo pripravujete o vyšší výnos.

Algoritmy samostatne vyhodnocujú vašu schopnosť a vôľu znášať riziko na základe dĺžky sporenia, vašej finančnej situácie, znalostí a skúseností a vášho vzťahu k riziku. Napríklad, čím dlhšie ste ochotní investovať, tým väčšia je pravdepodobnosť, že skončíte v zisku aj s rizikovejším portfóliom a dosiahnete vyššie zhodnotenie.

Rok a pol fungovania Finaxu potvrdil, že algoritmy sú pre inteligentných investorov nastavené správne a od spustenia sme na nich nerobili žiadne úpravy.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Zavše klienti nie sú spokojní s nastavením a chceli by napríklad vyššie riziko (konzervatívnejšiu investíciu si viete nastaviť vždy), ale algoritmus im zmenu na dynamickejšie portfólio neumožňuje.

Dôvodom je skutočnosť, že podľa odpovedí pre investora vyššie riziko nie je vhodné. V takom prípade, sa treba pozrieť, či ste na všetky otázky naozaj odpovedali správne. Občas sa napríklad stane, že klient chce posielať 50 eur mesačne a uvedie, že je to celý jeho majetok.

Priemerný ročný výnos portfólia 80/20 (80% akcií) je dlhodobo len o 0,4 percentuálneho bodu nižší ako portfólia zloženého iba z akciových indexových fondov (8,57% p.a., resp. 8,99% p.a.), no pri podstatne nižšom riziku (ročná volatilita portfólia 80:20 je 14,8%, kým 100% akciového 17,4%). Rizikovo vážený výnos má tak portfólio 80/20 vyšší.

Sú veci, na ktoré netreba zabúdať

1) Čo ak sa situácia zmení? 

Finax myslel na všetko. Ak sa vaša situácia zmení (napríklad narodením dieťaťa, či zmenou vašich životných plánov), alebo by ste chceli upraviť vaše pôvodné odpovede, po prihlásení sa na účet viete v nastaveniach vaše odpovede zmeniť a následne si v poradenstve prispôsobiť aj investičnú stratégiu. Viac sme o tom písali v našom blogu začiatkom roka. V každom prípade raz ročne vás zo zákona vždy vyzveme na prehodnotenie vášho investičného profilu.

2) Ak ste ženatý, vydatá... 

Mali by vaše odpovede zohľadňovať finančnú situáciu vašej rodiny. Svojho času bola hypotéka na môj dom napísaná na manželku. To však neznamená, že mňa sa to netýkalo, keďže v zmysle zákona majú manželia bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak teda investujete, majte na pamäti, že peniaze sú spoločné, ak ste ich nadobudli v manželstve.

3) Ako ovplyvňuje dĺžka investície vašu investičnú stratégiu?

Pri investovaní vo všeobecnosti platí, čím dlhšie budete investovať, tým máte väčšiu pravdepodobnosť, že zarobíte a aj váš výnos bude väčší. Ak ste ochotní investovať vaše prostriedky dlhodobo, algoritmus vám môže navrhnúť dynamickejšie portfólio. Platí to však aj opačne. Čím kratší je váš investičný horizont, vaša investícia bude konzervatívnejšia.

Aká je šanca, že zarobíte s portfóliami finax na rôznych horizontoch a koľko?

4) Vplyv príjmov a výdavkov na investíciu

Jednou zo základných úloh robo-poradcu je aj poznanie vašej finančnej situácie. Od možností vášho príjmu, výšky investície, veľkosti vášho majetku a pohľadu na vaše záväzky závisí riziko, ktoré ste ako klient schopný uniesť. Napríklad, ak sa rozhodnete investovať väčšiu časť vášho majetku, algoritmus vám nenavrhne 100% akciovú investíciu, ale riziko prispôsobí.

5) Ako zhodnotiť svoje znalosti a skúsenosti? 

Ak presne neviete, čo znamená dlhopis, akcia, či aký je rozdiel medzi indexovým fondom ETF a podielovým fondom, môžete si to naštudovať kliknutím na predmetné linky. Ak v dotazníku uvádzate, že viete, čo sú tieto cenné papiere, mali by ste poznať, aké sú riziká jednotlivých cenných papierov a z čoho pozostáva ich výnos. Ak ste v minulosti vlastnili cenné papiere a fondy, alebo ste účastníkom druhého, prípadne tretieho dôchodkového piliera a orientujete sa v problematike, máte skúsenosti s jednotlivými finančnými nástrojmi.

Naozaj môžem čakať taký zisk, ako mi robo-poradca predpovedá?

Pri tvorbe našich algoritmov sme si dali naozaj veľmi, veľmi záležať. Sme subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska a pri odbornej správe peňazí musíme klientom poskytovať pravdivé, overiteľné a dokázateľné informácie.

Naše algoritmy vychádzajú zo štatisticky spracovaných údajov za posledných 30 rokov. Na základe historických dát, sme schopní klientovi povedať, ako by sa mohla situácia vyvíjať do budúcnosti, avšak minulé výnosy nikdy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Finálne slovo v predpovediach mal náš investičný výbor. Preto je naša predpoveď mierne konzervatívnejšia ako dlhodobé štatistiky. V nasledovnej tabuľke si môžete pozrieť vybrané ukazovatele pre niektoré portfólia, aby ste mali predstavu o predpokladanom riziku a potenciálnom zhodnotení investície.

Štatistiky vybraných portfólií Finax v období od 12/87 do 7/19

Výnos p.a.

je modelovaný anualizovaný výnos stratégie po započítaní poplatkov a nášho rebalansingu za niečo vyše 30 rokov.

Očakávaný výnos p.a. 

je nami očakávaný anualizovaný výnos po započítaní všetkých poplatkov.

Pesimistický výnos p.a. 

predstavuje deväťdesiaty percentil v štatistike historických výsledkov, tzn. s 90% pravdepodobnosťou by ste mali dosiahnuť uvedené zhodnotenie pre dané portfólio, pokiaľ budete investíciu držať aspoň 20 rokov. Pre každý časový horizont však algoritmus pracuje s iným očakávaným výnosom.

Počet poklesov >10% 

je počet poklesov na danej stratégii, ktoré boli väčšie ako 10%. Napríklad na stratégii 60% akcií a 40% dlhopisov bolo za 30 rokov 5 poklesov väčších ako 10%, pričom maximálny pokles za celých 30 rokov bol 33,4%.

Robo-poradcu vytvoril len človek

Suma sumárum, Finax je robo-poradca. Navrhujeme klientovi portfólia a spravujeme ich s minimálnou ľudskou intervenciou. Služby ponúkame na základe matematických pravidiel a algoritmov, ktoré sme navrhli a ktoré pravidelne optimalizujeme.

 Pokiaľ o to klient nepožiada, alebo to nie je nevyhnutné, klienta nekontaktujeme. Treba však povedať, že všetky algoritmy a procesy sú kompletne navrhnuté čisto v réžii Finaxu s pomocou tímu našich externých poradcov.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon