Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Inteligentni novčanik – proizvod za kratkoročno investiranje

Ako ste i vi jedna od onih osoba koja ima višak novca na bankovnim računima, koji biste željeli povećati, ali u isto vrijeme ne znate kako ga dugoročno uložiti, ovaj proizvod je po točno po vašoj mjeri.

Radoslav Kasík | Novosti | 14. srpanj 2021

Tijekom ove godine vjerojatno ste čuli vijesti o rastućim kamatama ili najvećim prinosima na obveznice u više od deset godina. Ova izvješća ukazuju na iznimno privlačne prilike za povećanje kratkoročnih štednji s niskim stupnjem rizika. Govorimo o sredstvima koja će vam biti potrebna unutar jedne do tri godine. Kućanstva nikako ne žele riskirati s tim resursima, jer obično imaju specifičan cilj korištenja.

Istovremeno, bilo bi šteta zadržati sredstva na štednim računima, s obzirom na to da većina hrvatskih banaka još uvijek nije prilagodila svoje kamatne stope prema tržišnim standardima (primjerice, trenutna depozitna stopa Europske središnje banke iznosi 4 %, što možete usporediti s kamatnom stopom na vašem štednom računu).

Oročeni depoziti predstavljaju alternativu, no često zahtijevaju ispunjavanje dodatnih uvjeta kako bi ostvarili povoljne kamatne stope, kao što su minimalni uplatni iznos ili vezanost na određeno razdoblje. Također, ostvarene kamate na oročene depozite podliježu oporezivanju od 10 % + prirez ovisno o mjestu prebivališta.

Inteligentni novčanik je stvoren s ciljem zadovoljenja potreba onih koji traže ravnotežu. Nudi svojim investitorima kratkoročne kamate i prinose sigurnih obveznica, bez dodatnih obveza, a prinosi su oslobođeni poreza za hrvatske porezne rezidente nakon dvije godine držanja.

Osnovne značajke Inteligentnog novčanika

Inteligentni novčanik je alat koji rješava problem kratkoročne štednje.

Nakon višemjesečne analize prinosa i rizika raznih klasa imovine, svjetlo dana ugledao je proizvod sa sljedećim parametrima:

  • trenutni bruto prinos 3,7 % p.a. (na dan 31. 10. 2023.)*,
  • najmanji mogući rizik (široka diverzifikacija između niza korporativnih i državnih obveznica, kratko dospijeće osigurava nisku osjetljivost na promjene kamatnih stopa),
  • naknada za upravljanje portfeljem 0.5 % godišnje s PDV-om,
  • bez ulaznih naknada, naknada za obradu plaćanja ili naknada za savjetovanje,
  • prinosi su za hrvatske porezne rezidente, nakon dvije godine držanja oslobođeni poreza.

Ukratko, cilj proizvoda je učiniti prihode od novčanog i obvezničkog tržišta dostupnim ulagačima uz minimalan rizik i naknadu.

*Napomena: Navedeni prinos izračunava se kao ponderirani prosjek prinosa do dospijeća temeljnih ETF-ova koje su naveli upravitelji fondova u svojim mjesečnim izvješćima na dan 31. 10. 2023. Bruto prinos uzima u obzir naknade fondova, ali ne i Finax naknadu od 0,5 % p.a. (PDV uključen). Prinos je varijabilan i mijenjat će se u budućnosti na temelju promjena kamatnih stopa središnjih banaka i raspoloženja ulagača na tržištu. Porezni tretman ovisi o individualnim okolnostima svakog klijenta i može se promijeniti u budućnosti.

Kako je nastao proizvod i što nam je pokazao njegov put stvaranja

Mnogi od vas vjerojatno su već upoznati s vijestima o trenutno višim prinosima na tržištima obveznica i novčanih instrumenata, što predstavlja izniman povratak nakon dugog razdoblja. Kao što možete čuti, kamatna stopa Europske središnje banke postupno raste i dostigla je visokih 4 %, što predstavlja najvišu razinu od uspostave eura kao valute. Također, tržište obveznica nije daleko iza, jer je prinos na njemačke državne obveznice nedavno dosegnuo najvišu razinu u posljednjih 12 godina, dosegnuvši gotovo 3 %.

Postizanje godišnje aprecijacije od 3-4 % na kratkoročnu štednju predstavlja pristojan rezultat. S ciljem omogućavanja običnim ulagačima ostvarivanje tih povrata, naš je fokus usmjeren na stvaranje portfelja s instrumentima kojima se trguju na burzi. Time želimo omogućiti klijentima iskorištavanje poreznih pogodnosti. Srećom, danas postoje i instrumenti koji prate prekonoćnu stopu ECB-a, no nažalost, obični ljudi ne mogu izravno ulagati u nju.

Drugo pitanje koje smo razmatrali bilo je pravilno upravljanje rizikom. Razumljivo je da nitko ne želi vidjeti značajne fluktuacije u vrijednosti svoje kratkoročne štednje ili visoku vjerojatnost značajnih padova. Kako bismo bolje razumjeli kako rizik djeluje u našem novčaniku, prvo smo se posvetili objašnjenju funkcioniranja obveznica. Ovi financijski instrumenti igraju ključnu ulogu u našem portfelju, kao i u svakom konzervativnom investicijskom portfelju.

Svaka obveznica ima određeno razdoblje dospijeća koje može varirati od nekoliko mjeseci do nekoliko desetaka godina. Tijekom tog razdoblja, obveznice redovito isplaćuju fiksne kamate svojim vlasnicima. Nakon dospijeća, obveznica isplaćuje glavnicu i završava svoj ciklus.

Budući da obveznice nude fiksna plaćanja i poznatu cijenu prilikom kupnje, već tada možete procijeniti potencijalni prinos. Ukratko, uspoređujete obećana fiksna plaćanja s cijenom obveznice (početni depozit) kako biste odredili koliko možete dobiti natrag, odnosno koliko će vaša investicija povećati prvotni depozit. Rezultirajući postotak izražen je na godišnjoj razini, a investitori ga nazivaju prinosom do dospijeća.

No, nakon što investirate svoj depozit, suočavate se s dvije ključne vrste rizika. Prva vrsta je kreditni rizik, odnosno prijetnja da izdavatelj obveznice neće ispuniti obećani povrat, primjerice zbog proglašenja bankrota. Najbolji način za smanjenje ovog rizika je diverzifikacija putem ulaganja u velik broj državnih i korporativnih obveznica diljem svijeta. Također pomaže ako izdavatelji imaju visok kreditni rejting prema neovisnim agencijama za rejting (tj. pripadaju tzv. investicijskom razredu). Diverzificirani portfelj obično ograničava utjecaj bankrota na minimalne iznose plaćanja, te će rezultirajući prinos vjerojatno sličiti prinosu do dospijeća u trenutku kupnje obveznice, ako se drži do dospijeća.

Međutim, ne treba zaboraviti drugu vrstu rizika: kamatni rizik. Prije dospijeća, cijena obveznica će varirati. Kamatne stope su jedan od glavnih čimbenika koji određuju promjene cijena obveznica. Cijene obveznica kretat će se u suprotnom smjeru od kamatnih stopa. Ako središnja banka podigne stope, vrijednost portfelja će pasti. Ako kamatne stope padnu, vrijednost portfelja će se povećati. Zato kažemo da kada ulažete u obveznice, preuzimate primarno rizik kamatne stope.

Ključno pitanje je koliko će vaš portfelj pasti ili porasti kao odgovor na promjenu kamatnih stopa. Osjetljivost obveznica na promjene kamatnih stopa može se mjeriti s pomoću tzv. duracije. Nije ništa komplicirano, u biti radi se o broju godina koje će obveznica trebati da svom vlasniku isplati uloženi iznos (tj. koliko će trebati da vam se uloženi novac vrati).

Što je dulja duracija, to je vrijednost obveznica osjetljivija na promjene kamatnih stopa. Fluktuacije portfelja stoga možete smanjiti ulaganjem u portfelj s kraćom prosječnom duracijom. Glavni utjecaj na veličinu duracije imaju dospijeće i kamatna stopa obveznice ili portfelja obveznica.

Ova razlika najbolje je vidljiva na grafikonu. Plava linija prikazuje razvoj vrijednosti indeksa usmjerenog na državne obveznice eurozone s dospijećem od 1-3 godine. Narančasta linija predstavlja indeks državnih obveznica eurozone s dospijećem od 5-7 godina. Budući da drugi navedeni indeks sadrži obveznice s dužim dospijećem, imat će i veću prosječnu duraciju. Možete vidjeti da ovaj indeks puno agresivnije skače prema dolje i prema gore i da će, u slučaju povećanja kamatnih stopa, doživjeti dublji pad.

Neka vas ne plaši dugo razdoblje u kojem obveznice nisu rasle na grafikonu. Središnja banka držala je kamatne stope ispod nule veći dio tog razdoblja. Od tada su, međutim, stope naglo porasle, a danas i obveznice i tržište novca nakon dugo vremena konačno nude atraktivne prinose. Konzervativni investitori tako su pozdravili povratak ere obveznica.

Izvor: Bloomberg. U slučaju obveznica s dospijećem od 1-3 godine, radi se o FTSE eurozone Government Broad IG 1-3Y indeks. U slučaju obveznica s dospijećem od 5-7 godina, radi se o FTSE eurozone Government Broad IG 5-7Y indeks. Prošli prinosi nisu jamstvom budućih prinosa.

Prilikom razvoja Novčanika smo si postavili cilj zadržati duraciju na razini nižoj od 2,5 godine uključivanjem obveznica s kraćim dospijećem. Dakle, vrijednost portfelja neće biti previše osjetljiva na promjene kamatnih stopa, a obveznice će isplatiti prihod u kraćem razdoblju koje odgovara horizontu ulaganja od 1-3 godine.

Sastav i rezultati Inteligentnog novčanika

Kao rezultat ponovnog testiranja tisuća portfelja s različitim razredima imovine, postigli smo sljedeći sastav portfelja Inteligentnog novčanika.

Novčanik se sastoji od obvezničke i novčane komponente. Prva ima udio od 60 % u portfelju, dok druga čini 40 %. Dakle, Inteligentni novčanik je kombinacija tržišta obveznica i novca. Detaljnije, sastoji se od sljedećih fondova:

Izvor: Mjesečna izvješća ETF fondova na dan 31. 10. 2023.

40 % portfelja sastoji se od fonda usmjerenog na državne obveznice najvećih gospodarstava eurozone s dospijećem od 1-3 godine. Obveznice moraju biti izdane u eurima i imati visoku kreditnu ocjenu (spadaju u tzv. investicijsku klasu, odnosno među obveznice s vrlo malom šansom bankrota). Na primjer, zastupljene su obveznice vlada Francuske, Italije, Njemačke, Španjolske, Austrije i Nizozemske.

20 % predstavlja fond koji sadrži obveznice kompanija iz cijelog svijeta izdane u eurima s dospijećem od 1-5 godina. Moraju pripadati investicijskom razredu, tako da se ovdje radi o dugu najkvalitetnijih svjetskih tvrtki.

39,4 % udjela stekao je fond koji ima za cilj replicirati kratkoročnu kamatnu stopu €STR (cijena po kojoj banke preko noći posuđuju višak rezervi). Javnost ne može izravno ulagati po ovoj stopi, pa je ETF replicira korištenjem takozvanih swapova. Njegov trenutni godišnji prinos je 3,97 % (na dan 31. 10. 2023.) te ima nultu reakciju na promjene kamatnih stopa (njegova duracija je stoga nula).

Ovakav sastav predstavlja trenutnu taktičku raspodjelu, koja nam s investicijskom strategijom omogućuje prilagodbu novonastaloj situaciji u slučaju brze promjene tržišnih uvjeta (osobito naglih promjena kamatnih stopa). U tom slučaju, moći ćemo u Novčanik dodati malu dioničku komponentu (udio do 20 %), promijeniti omjer tržišta novca i obveznica ili prilagoditi dospijeće obveznice (međutim, ukupna duracija obvezničke i novčane komponente portfelja nikada ne može premašiti 2,5 godine).

Naš glavni fokus nije često provoditi takve izmjene. One su više tu kako bi zaštitile investitore u slučaju da se tržišni uvjeti promijene na način koji bi mogao negativno utjecati na trenutni sastav (primjerice, ako kamatne stope ponovno padnu na nulu ili u negativno područje). O svakoj promjeni u portfelju Novčanika ćemo vas unaprijed obavijestiti.

Cijeli tekst nove investicijske strategije možete pročitati na ovoj poveznici.

Napomena: Investiranje je uvijek povezano s rizikom povezanim s razvojem financijskih tržišta. Detalje o riziku ulaganja možete pronaći na ovom blogu.

Koja je razlika između Pametnog depozita i Inteligentnog novčanika?

Finax trenutno nudi dva konzervativna proizvoda pogodna za pohranu kratkoročne štednje. Osim Inteligentnog Novčanika, naši klijenti mogu izabrati i Pametni depozit. Možda razmišljate o tome koji od ovih portfelja bolje odgovara vašim potrebama.

Oba portfelja temelje se na sličnim vrstama imovine, konkretno na obveznicama i novčanim ETF-ovima. Inteligentni Novčanik ima manji udio gotovine, a njegove obveznice imaju nešto dulje dospijeće.

Ova razlika implicira da Novčanik pruža veći očekivani povrat na dugi rok u zamjenu za veći rizik od fluktuacije vrijednosti. Obveznice s duljim dospijećem često donose veći prinos tijekom većine razdoblja u usporedbi s obveznicama kraćeg dospijeća, jer nose veći rizik od promjena vrijednosti uslijed varijacija kamatnih stopa (za što moraju nagraditi ulagače premijom prinosa).

Pametni Depozit je otporniji na moguća povećanja kamatnih stopa. Izrazito kratko dospijeće njegovih komponenti osigurava gotovo nikakvu osjetljivost na promjene kamatnih stopa. Zbog duljeg roka dospijeća, Novčanik može blago opasti u slučaju naglog rasta kamata.

S druge strane, Pametni depozit je osjetljiviji na smanjenje kamatnih stopa. Njegov prinos je izravno povezan sa stopom ECB-ovog depozita. Dakle, ako središnje banke smanje kamate tijekom razdoblja štednje, Pametni depozit će prestati pružati povećani prinos.

Novčanik će s druge strane imati koristi od smanjenja kamatnih stopa u kratkom roku, jer će rezultirajući rast cijena obveznica povećati njegov prinos. No, treba napomenuti da će čak i instrumenti u Novčaniku početi pružati niži prinos u sljedećem razdoblju nakon što ovaj učinak nestane.

S obzirom na vrlo slične karakteristike portfelja, preporučujemo da donesete odluku na temelju vašeg horizonta ulaganja. Ako planirate koristiti sredstva unutar godinu dana, preporučujemo korištenje Pametnog depozita, gdje će vaša štednja biti gotovo neosjetljiva na fluktuacije. Ako su vam sredstva potrebna u razdoblju od 1 do 3 godine, predlažemo Novčanik. U tom slučaju, možete si priuštiti blagu fluktuaciju vrijednosti u zamjenu za prinos obveznica s duljim dospijećem.

Novčanik pruža rješenje za kratkoročnu štednju s horizontom od 1 do 3 godine. Cilj mu je omogućiti ulagačima veće prinose na obveznice i kamate na tržištu novca uz minimalan rizik i naknade.

Inteligentni novčanik nudi rješenje za kratkoročnu štednju s horizontom od 1 do 3 godine. Cilj mu je omogućiti investitorima veće prinose na obveznice i kamate na tržištu novca uz minimalan rizik i naknade.

Finax više ne nudi samo rješenja za srednjoročnu i dugoročnu štednju i izgradnju bogatstva, već i za kratkoročne rezerve i troškove. Inteligentni novčanik još je jedan proizvod proširenja naših financijskih usluga s ciljem da se Srednjoeuropskim građanima ponudimo sveobuhvatnu uslugu brige o osobnim financijama pod jednim krovom.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Ključne riječi
Ključne riječi nisu nađene
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon