Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Kako modeliramo povijesni razvoj Finax portfelja?

Finax često koristi dugoročni povijesni razvoj svojih portfelja. To je uvijek modeliran razvoj, a u ovom ćemo članku objasniti zašto radimo s modeliranim performansama, detaljno otkriti kako ih postižemo, koju metodologiju koristimo i što je njihova osnova.

Radoslav Kasík | Naš proces | 5. siječanj 2022

Finax, o.c.p., a.s. je započeo svoj službeni poslovni put 10. siječnja 2018. Na taj je dan tvrtka registrirana. Dva mjeseca kasnije pokrenuli smo uslugu Inteligentnog investiranja portfelja.

Međutim, na web stranicama Finaxa, bilo u člancima, na našoj glavnoj stranici, webinarima ili na prezentacijama, primijetit ćete da naši portfelji imaju znatno duže razdoblje rada, obuhvaćajući čak i razdoblje prije osnutka naše tvrtke.

Svaki slučaj predstavlja modeliran razvoj, a ne performanse koje stvarno postižu Finaxovi klijenti. Otkrit ćemo kako postižemo ovu izvedbu, pojasnit ćemo postupak modeliranja i objasniti zašto koristimo te modele.

Finaxov moto je od početka potpuna transparentnost. U tom duhu pružamo i objašnjenje predstavljene povijesne performanse i detaljno otkrivamo metodologiju kako bismo izbjegli bilo kakvu sumnju.

Zašto modeliramo povijesnu performansu portfelja?

Postoji nekoliko razloga za korištenje modeliranih performansi u našoj komunikaciji.

Prije svega, počeli smo s njima raditi kako bismo dobili dovoljno dugu povijest uzoraka portfelja, potrebnih za upravljanje portfeljem i proizvodima. Ako smo htjeli donijeti neuobičajeni investicijski proizvod na hrvatsko tržište, morali smo ga pripremiti i provjeriti.

Postignite više prinose 

Iskušajte jeftine ETF fondove bez poreza na prinose.

Morali smo provjeriti sve naše pretpostavke na kojima smo planirali graditi Inteligentno investiranje. Da li pasivno ulaganje zaista zarađuje više od većine rješenja kojima se aktivno upravlja? Povećava li uravnoteženost povrate i smanjuje li rizik portfelja?

Na ta pitanja ne bismo mogli odgovoriti da nismo imali indikativni povijesni razvoj temeljnih instrumenata. Tek nakon toga smo mogli testirati različite načine uravnoteženja i odabira onog prihvatljivog.

Regulacije upravljanih portfelja danas zahtijevaju opis očekivanog povrata ulaganja, kao i razvoj u slučaju pesimističnog i optimističnog scenarija.

Očekivani budući razvoj u sva tri navedena scenarija se mora temeljiti na povijesnoj izvedbi portfelja kako bi bio relevantan. Samo s velikim nizom povijesnih podataka je moguće stvoriti reprezentativnu procjenu. To je razlog zašto smo morali modelirati razvoj.

Ako izvodimo buduće rezultate iz razvoja tijekom posljednjih 10 godina, oni bi bili značajno precijenjeni i, naprotiv, podcijenjeni ako uzmemo u obzir posljednjih 20 godina. Nijedan od ovih slučajeva ne bi bio reprezentativan.

Naši modeli sežu čak do početka 1988. Više od 30 godina povijesti predstavlja dovoljan uzorak tržišnog razvoja, dok još uvijek nudi relevantne indekse koji su u osnovi isti ili odgovaraju pojedinim instrumentima koji se koriste u našim portfeljima.

Više informacija o našim algoritmima za registraciju klijenata i očekivani prihod možete pronaći u članku Što je to robo-savjetnik?

Treći razlog za modeliranje je potreba komuniciranja postignutih rezultata. Investicijski posrednik za svakog klijenta stvara zasebni račun imovine, koji se zatim koristi za upravljanje portfeljem klijenta. Mi ne upravljamo fondom ili drugim oblikom jedinstvenog portfelja. Mi upravljamo tisućama portfelja.

Unatoč dosljednim strategijama ulaganja, svaki Finax račun je individualan. Zbog različitih popusta, različitih vremena oročavanja ili zaokruživanja, računi naših klijenata se međusobno razlikuju. Dakle, sastav, razvoj i performansa dva računa s istom strategijom se također mogu malo razlikovati.

Ako želimo priopćiti performanse Inteligentnog investiranja, moramo raditi s univerzalnim portfeljem.

Modeliranje je jedini mogući način izvještavanja o radu portfelja, istovremeno zadržavajući diskreciju prema klijentima i pokrivajući najduži mogući vremenski period, koji uistinu pokazuje za što je investicijska strategija sposobna.

Četvrti razlog su marketinške svrhe. Kako bismo drugačije mogli pokazati ljudima da je pasivno ulaganje dugoročno isplativije nego koristeći demonstracije njegovih povijesnih performansi.

Cilj modeliranja je otkriti da financijska tržišta nagrađuju pasivne ulagače. Iza modeliranja ne stoji znanstvena fantastika, samo činjenice. Modeliranje ne iskrivljuje niti prilagođava povijest našim potrebama, već je samo izlaže javnosti.

Ulažite kao profesionalac 

s niskim naknadama, bez emocija i bez poreza.

Metodologija koja stoji iza modeliranja povijesnog razvoja portfelja Finaxa

Prilikom modeliranja razvoja povijesnog portfelja, koristili smo sljedeće pretpostavke, metodologiju portfelja i parametre koji u potpunosti odgovaraju stvarnom upravljanju klijenata u Finaxu:

 • Razvoj portfelja inteligentnog investiranja izračunava se na temelju jednokratnog ulaganja od 31. prosinca 1987.,
 • Početni sastav portfelja sastoji se od stvarne raspodjele 12 ponuđenih portfelja kojima Finax upravlja, kao što je prikazano u optimalnoj (početnoj) raspodjeli portfelja inteligentnog investiranja gore, i u optimalnoj (početnoj) raspodjeli portfelja Inteligentnog novčanika gore
 • sljedeći podaci se koriste za modeliranje povijesnog razvoja pojedinih alata od kojih se Finax portfelj sastoji (više informacija o izvoru podataka u nastavku):
  • ETF stope tijekom njihovog postojanja
  • vrijednost podređenih ETF-ova u razdoblju prije samih ETF-ova
  • vrijednosti identičnih (gotovo istih) indeksa usredotočenih na istu ili vrlo sličnu kategoriju imovine u pogledu njihovih ekonomskih karakteristika, povrata i rizika u razdoblju koje je prethodilo nastanku podređenih indeksa
  • za najtočnije modeliranje povijesnih podataka o financijskim instrumentima, razvoj svih korištenih indeksa se prilagođava stvarno postignutoj razlici praćenja ETF-ova u odnosu na osnovne indekse od 31.08.2017. 
  • svi indeksi udjela u dolarima se svaki mjesec pretvaraju u eure prema tečaju euro-dolar, indeksi dolarskih obveznica se ne preračunavaju, jer su svi financijski instrumenti komponente obveznice denominirani ili su  valutno osigurani u eurima
 • izvor svih upotrijebljenih podataka je novinska agencija Bloomberg
 • neke od korištenih podataka je modelirao Bloomberg (npr. tečaj eura prema dolaru prije njegovog stvaranja, indeksi Stoxx 600 i Stoxx Small)
 • izrada portfelja Finaxa se uvijek modelira posljednjeg dana u mjesecu
 • Na kraju svakog mjeseca od modeliranih portfelja oduzima se puna naknada za upravljanje portfeljem Finaxa – 1,2% u slučaju portfelja Inteligentnog investiranja, a u slučaju Inteligentnog novčanika – 0,5% p.a. Ovo se temelji na prosječnoj vrijednosti portfelja na kraju mjeseca i vrijednosti portfelja na kraju prethodnog mjeseca,
 • • u portfeljima Inteligentnog investiranja, vrijednost gotovine na računu u datumima od pokretanja (21. 2. 2018.) do 19. 2. 2024. kreće se od 1,5 % do -0,5 % vrijednosti portfelja, nakon pada ispod -0,5 % portfelja prema kraju mjeseca prodaju 2 % svake pozicije u portfelju kako bi dopunili gotovinu do izvornog udjela od 1,5 %,
 • portfelji su na kraju kalendarskog mjeseca podvrgnuti rebalansu u skladu s uvjetima i odredbama Finaxovog upravljanja portfeljima (Finaxova strategija ulaganja),
 • u slučaju indeksa, imajte na umu da su se njihova imena možda promijenila u posljednje dvije godine.
 • Ključni i najosjetljiviji dio modeliranja portfelja je prikupljanje podataka o pojedinim instrumentima prije njihova stvaranja. ETF-ovi koji čine naše portfelje su uspostavljeni između veljače 2008. i ožujka 2017., tako da ne postoji fond koji bi pokrivao čitave modele Finax portfelja. 

Ključni i najosjetljiviji dio modeliranja portfelja je prikupljanje podataka o pojedinim instrumentima prije njihova stvaranja. ETF-ovi koji čine naše portfelje su uspostavljeni između veljače 2008. i ožujka 2017., tako da ne postoji fond koji bi pokrivao čitave modele Finax portfelja.

U nastojanju da dizajniramo modeliranje portfelja što je točnije moguće, uvijek smo pokušavali pronaći isti instrument, ili relativno sličan instrument, čija su ekonomska priroda, rizik i ostvareni povrat u odnosu s financijskim instrumentom korištenim u upravljanju portfelja Finaxa (ETF). Razvoj ETF-a smo zamijenili s indeksima u razdoblju prije njihova stvaranja.

Postignite više prinose 

Iskušajte jeftine ETF fondove bez poreza na prinose.

Sljedeći grafikon i tablica točno prikazuju kada se koji indeks koristio za svaki financijski instrument. Plava boja na grafikonu prikazuje razdoblje, u kojem ETF postoji i mi smo radili izravno s cijenama dionica. Tamno siva boja ilustrira razdoblje u kojem smo modelirali razvoj s temeljnim indeksom koji kopira ETF.

Svjetlije sive boje predstavljaju razdoblja pojedinih instrumenata prema kojima smo morali posegnuti za sličnim indeksom usredotočujući se na istu ili sličnu kategoriju imovine. Svi specifični indeksi navedeni su u tablici Korištenih indeksa u modeliranom razvoju Finaxovih portfelja prije stvaranja ETF-ova (vidi ispod).

Želimo naglasiti da smo, pomoću indeksa kako bi modelirali razvoj pojedinih financijskih instrumenta, također prilagodili njihove vrijednosti tako da odražavaju stvarnu razliku praćenja ETF-ova tijekom postojanja fondova. Razlika praćenja je razlika između učinka ETF-a i temeljnog indeksa koji imitira. Može biti ili pozitivan ili negativan.

Prilikom odabira indeksa pokušali smo sačuvati što više karakteristika kategorija imovine koja je u osnovi financijskog instrumenta u Finax portfelju. U mnogim su slučajevima temeljni indeksi zamijenjeni istim indeksima. Međutim, pomoću tih indeksa smo samo koristili vrijednost bez dividendi. To rezultira podcjenjivanjem naše modelirane performanse.

Za velike američke tvrtke, cjelokupni modelirani razvoj se temelji na S&P 500 indeksu, koji je ujedno i baza ETF-a. U slučaju srednje velikih tvrtki, temeljni indeks S&P 400 je zamijenjen u prvim godinama modeliranja s Russell Midcap indeksom, čiji je fokus isti. Male američke tvrtke su pokrivene širom horizonta Russell 2000 indeksom.

U slučaju udjela velikih europskih tvrtki, koristimo temeljni indeks Stoxx 600, a za male tvrtke temeljni indeks MSCI Europe Small indeks je upotpunjen identičnim Stoxx Small indeksom na početku modeliranja. Razvoj dionica na novonastalim tržištima je pokriven indeksom MSCI EM tijekom cijelog razdoblja.

Nešto složenija situacija se događa s indeksima obveznica koji nemaju povijesne podatke zbog složenijeg sastava, dospijeća vrijednosnih papira i čestih promjena pružatelja indeksa. Isto tako, njihovi podaci nisu uvijek slobodni na raspolaganju.

U slučaju svjetskih državnih obveznica nije došlo do problema. Postoje alternative osnovnom Citi World Government Bond indeksu, koji je sad pod okriljem FTSE-e.

Bili smo prisiljeni zamijeniti indekse obveznica tvrtki u eurima u prvih 10 godina modela s obveznicama američkih kompanija. Kada se uspoređuju ekonomska priroda i rizik, oni su u osnovi isti instrumenti.

Slično tome, nema podataka o europskim obveznicama na visokim tržištima i novonastalim tržištima do kasnih 1990-ih. Opet smo koristili američke indekse obveznica s visokim prinosom koji su slični po prirodi, povratima i volatilnosti financijskih instrumenata u Finax portfelju.

Ako je potrebno, bilo bi nam zadovoljstvo pružiti, onima koji su zainteresirani, detaljne informacije o modeliranju i točne proračune koji su doveli do konačnog razvoja modeliranih portfelja.

Uspoređivanje usporedivog - klasifikacija Finax portfelja u kategorije rizika temeljene na SRRI metodi

Glavni cilj ili parametar dobre investicije je maksimizirati povrate uz istovremeno prihvatljiv rizik. Svaka investicija nosi određeni stupanj rizika.

Povrat na ulaganje je uvijek direktno proporcionalan riziku. Postoje instrumenti koji mogu prilagoditi rizik, ali samo djelomično.

Ulaganja se mogu sastojati od različitih financijskih instrumenata, izgrađenih na različitim kategorijama imovine i mogu implementirati brojne strategije ulaganja. Kombinacijom ovih elemenata dobivamo tisuće različitih mogućnosti ulaganja.

Svaki se investitor pita koja je investicija najprikladnija za njega/nju. Međutim, širok spektar investicija otežava njihovo uspoređivanje. Zbog toga je EU usvojila pravila za procjenu rizičnosti financijskih instrumenata. Ta pravila mogu koristiti investitori za usporedbu povrata i rizika čak i naizgled različitih ulaganja.

Pustite Vaš novac zarađivati 

Isprobajte jeftino pasivno ulaganje bez poreza.

U skladu s ovim propisima, razvrstali smo Finaxove portfelje u kategorije rizika prema Sintetičkom pokazatelju rizika i nagrade (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI) koji je razvila Europska agencija za vrijednosne papire i tržište kapitala - ESMA.

Uzajamni fondovi su obvezani prema SRRI-u razvrstati financijske instrumente u kategorije rizika. Informacije o riziku uvijek možete pronaći u vrlo korisnom dokumentu Ključne informacije za investitora (KIID) koji tvrtke za upravljanje imovinom moraju objaviti za svaki uzajamni fond.

Investicijski posrednici koji upravljaju pojedinačno upravljanim portfeljima nemaju tu obvezu. No, Finax je opet otišao jedan korak dalje u smislu pravednosti i transparentnosti. Svakom od naših 11 portfelja smo dodijelili kategoriju rizika na temelju povijesno modeliranog razvoja u skladu sa SRRI metodologijom.

Financijski instrument je kategoriziran u kategoriju rizika na temelju volatilnosti (varijacije). ESMA Vam omogućuje da izračunate volatilnost tjednih ili mjesečnih povrata u posljednjih 5 godina. Stopa volatilnosti tada određuje stupanj rizika financijskog instrumenta.

Da bismo kategorizirali Finax portfelje u kategorije rizika, koristili smo volatilnost modeliranog mjesečnog razvoja povrata. Sljedeća tablica, koja se koristi kao osnova za usporedbu u člancima objavljenim na Finax web stranici od siječnja 2022. godine prikazuje rizik od pojedinih strategija. Temelji se na petogodišnjim modeliranim podacima za prosinac 2021. godine.

Zašto su naši modeli pouzdani?

Finax koristi pasivnu strategiju ulaganja. To predstavlja ulaganje na cijelo tržište. Struktura portfelja odražava raspodjelu globalne kapitalizacije financijskih tržišta. Da to nije bio slučaj, ne bismo ponudili pasivni pristup, što bi bilo protivno našoj vlastitoj filozofiji.

Osnovni preduvjet za izgradnju Finaxovih portfelja je kopiranje distribucije globalnih financijskih tržišta. Ne koristimo posebnu strategiju ulaganja koja bi se primjenjivala na temelju retroaktivnog testiranja. U Finaxu, prvo je bilo osigurano svih 11 portfelja, a tek onda smo započeli s modeliranjem povijesnog razvoja, a ne obrnuto.

Ako američke dionice imaju udio na svjetskom tržištu dionica od više od 50%, tada oni također predstavljaju isti dio u našim dionicama.

Isto se odnosi i na ostale kategorije imovine, a nekoliko njih je izostavljeno radi postizanja jednostavnosti proizvoda, smanjenja administrativnog opterećenja upravljanja portfeljem, smanjenja troškova ulaganja i potencijalne stope pogrešaka. Stoga se težina pojedinih kategorija imovine malo povećava u odnosu na njihov tržišni udio.

ETF-ovi iz kojih sastavljamo portfelje Inteligentnog investiranja su bili ovdje prije postojanja Finaxa, a čak i prije toga su bili njihova osnovna imovina, čiji je razvoj opisan različitim indeksima. Više o izboru ETF-a i razlozima za raspodjelu portfelja možete pročitati ovdje.

Finaxovi portfelji odražavaju globalna financijska tržišta, a naše modelirane performanse samo odražavaju razvoj financijskih tržišta, umanjen za naše naknade i prilagođen redovitom rebalansu.

Ni prošli, ni modelirani povrati ne jamče buduće povrate. Ulaganje je rizično i može rezultirati gubitkom. Prikazani portfelj možda Vam nije prikladan u smislu rizika. 

S našim modelom nema razloga za nesigurnost. Imamo preciznu strategiju ulaganja- ulažemo u cijelo tržište bez obzira na to što se događa u svijetu. Tržišta imaju samo jednu povijest i to je razlog zašto su naši modeli pouzdani.

Isplanirajte 15-minutni besplatni poziv

Pomoći ćemo Vam započeti i doznati više o Finaxu

Kao što smo prikazali, jako smo brinuli o odabiru osnovnih alata koji su uneseni u model i nismo izostavili detalje o modeliranju upravljanja i razvoja portfelja, bilo da se radi o praćenju ETF razlika, naknadama, rebalansiranju ili kretanju valutnog tečaja.

Na kraju, stvarni učinak portfelja na računima naših klijenata odgovara modeliranom određivanju i potvrđuje sve naše pretpostavke, razlike i prednosti u odnosu na konkurentna investicijska rješenja.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Ključne riječi
Ključne riječi nisu nađene
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon