Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Tamara Vrhovec Sekáč | Naši rezultati | 2. rujan 2021

Investirajte još jeftinije! Prije nego krenemo s usporedbom, nudimo vam popust za prijenos investicije u Finax. Više informacija o popustu možete saznati na kraju članka. 

Napomena: Svi podaci vezani uz povijesni razvoj Finax portfelja su modelirani i kreirani na temelju retroaktivnog modeliranja podataka. Metodu modeliranja povijesnih učinaka opisali smo u članku kako modeliramo povijesni razvoj portfelja. Prošli povrat nije jamstvo budućeg povrata te vaše ulaganje može rezultirati gubitkom. Saznajte koji rizike preuzimate prilikom ulaganja. Podaci korišteni u izračunu učinka temelje se na iznosima u EUR i HRK. Rezultati iz HRK preračunati su u EUR po spot tečaju EUR-HRK (izvor: Europska središnja banka). Povrat vašeg ulaganja može se povećati ili smanjiti kao rezultat valutnih fluktuacija ako je vaše ulaganje izvršeno u valuti koja nije korištena u izračunu učinka.

Dinamična ulaganja

Četiri najdinamičnija portfelja Finaxa s udjelom od 70% do 100% prema SRRI metodologiji pripadaju zaključno s 30. lipnja 2021. klasi rizika 5.

100% dionički portfelj na današnji dan postiže godišnju izvedbu od 34,3% i pobjeđuje sve relevantne konkurente u smislu povrata, posebice ako gledamo na duži rok. Najbliži po performansama gledano na jednu godinu su Capital Breeder i InterCapital See Equity klasa B.

Za širu sliku usporedbe performansi fondova bitno je spomenuti i kretanja ukupnih troškova navedenih fondova u ovoj kategoriji. Svi Finaxovi portfelji imaju jedinstvenu naknadu za upravljanje od 1,20% (1% +20% PDV) godišnje dok se na uplate manje od 1,000€ ili ekvivalent u kunama plaća i naknada za obradu plaćanja u istom iznosu. U Finaxu klijentima omogućavamo razne popuste koje uključuju male depozite bez naknada, popust za poziv prijatelja te popust za prijenos investicije. Svi dolje navedeni fondovi SRRI 5 koje uspoređujemo imaju ulaznu ili izlaznu naknadu od 1,00%-2,00% te tekuće troškove koji se kreću između visokih 2,42% pa čak do 3,30%. Jedina iznimka je OTP Indeksni koji ima i ulaznu (1,00%) i izlaznu naknadu (2,00%) ali zato nešto niže tekuće troškove 1,07%.

Nagli rast tržišta s dna u ožujku prošle godine doveo je do povratka petogodišnjeg i desetogodišnjeg učinka na dvoznamenkastu prosječnu godišnju aprecijaciju nad dugoročnim prosjekom. Pasivno ulaganje se isplatilo ulagačima i prošle godine.

Ako pogledamo i rizičnija sredstva (klasa rizika SRRI 6) čija nestabilnost (volatilnost vrijednosti) premašuje najdinamičnije strategije Finaxa, slika će izgledati slično.

Samo je jedan fond u periodu od godinu dana (zaključno sa 30.6.2021.) uspio imati bolje performanse od Finaxovog 100% dioničkog portfelja a to je ZB Bric+ (sa svojom specifičnom alokacijom – Brazil, Rusija, India i Kina) sa 35.50% ali naravno, i on dugoročno uvelike zaostaje za performansama našeg portfelja. Tu su naravno i, kao i u ostalim slučajevima, više naknade na koje isto treba računati (2,41% za upravljanje i 1,50% izlazna).

Rezultati potvrđuju da su kratkoročno neki rijetki aktivni upravitelji imovinom u mogućnosti nadmašiti tržište u smislu povrata s vremena na vrijeme, ali dugoročno je teško, ako ne i nemoguće, ponoviti takve rezultate.

Osim toga, potrebno je shvatiti da te manje prinose postižu uz veći rizik, tj. njihov omjer povrata i rizika znatno je lošiji od Finaxovog pasivnog ulaganja, koje replicira sastav tržišta i tržišne prinose.

To pruža dodatni dokaz činjenice da pasivno ulaganje trenutno nudi rješenje bez premca sa stajališta prinosa i rizika.

Što se tiče troškova dolje navedenih fondova njihovi tekući troškovi kreću se između 2,03% pa čak do 3,50% (+ naknade depozitaru 0,15-0,25%) u slučaju fonda Generali Europa. Također, svi navedeni fondovi imaju ulaznu ili izlaznu naknadu koje se kreću od 1% do 3%.

Uravnotežene strategije 

Iz portfelja Finaxa u ovu kategoriju klase rizika 4 spadaju oni s 30% do 60% zastupljenosti dionica. Čak i uz uravnotežene strategije, portfelji Inteligentnog investiranja dominiraju. Njihova dominacija se, naravno, povećava većom dužinom investicijskog horizonta.

Tekući troškovi fondova u ovoj kategoriji kreću se od 2,15% do 2,45%. Također, gotovo svi imaju izlazne naknade od 0,5%-3,00% na kraća razdoblja. InterCapital balanced – klasa B je jedini koji nema izlaznu naknadu ali zato ima ulaznu od 1%.

Konzervativne strategije 

Tržišta obveznica, s obzirom na karakteristike instrumenata kojima se trguje, poput točnih dospijeća, vrlo širokog raspona različitih vrsta obveznica, brojnih OTC trgovanja s mogućnošću arbitraže, viša osjetljivosti podataka ili značajno većeg udjela profesionalnih ulagača, nude mogućnosti za aktivne upravitelje imovine i prostor za varijabilnost učinka.

Hrvatski konzervativni investicijski fondovi (obveznički) najkonkurentniji su u usporedbi s Finaxovim portfeljima iste kategoriju rizika (klasa rizika 3) iako jedini fond sa dovoljno dugom povijesti za usporedbu također zaostaje na rok od 15 godina.

Tekući troškovi ovdje spomenutih fondova kreću se od 1,15% pa do čak 2,16% u slučaju Allianz Portfolia. Ovaj fond prednjači i po visokim ulaznim i izlaznim naknadama. Ulazna naknada iznosi čak 3,00% na kupnju udjela do 49,999.00HRK dok se izlazne naknade u prve tri godine kreću od 1,00% do 2,00%.

Tijekom srpnja, Finax je lansirao novi konzervativni investicijski proizvod, Inteligentni Novčanik, čiji je cilj prevladati inflaciju i ponuditi dovoljnu vrijednost za kratkoročne štednje s horizontom do 3 godine.

Prema SRRI metodologiji, ovo je portfelj s najnižim profilom rizika, uzimajući u obzir promjenjivost i postignute prinose među Finaxovim strategijama. S obzirom na ove parametre, rezultati su vrlo ugodni. S Novčanikom smo uspjeli postići željeno - povećati prinos uz smanjenje rizika.

Zašto smo napravili usporedbu ovih fondova?

U naše redovne polugodišnje usporedbe uvijek nastojimo uključiti najpopularnije investicijske fondove. Ponuda fondova mijenja se tijekom vremena i, ovisno o trenutnoj situaciji, banke ili upravljači imovinom traže prodaju nekih od njih. Uzajamni fondovi, također, ponekad mijenjaju naziv i spajaju se te se stoga popis uspoređenih investicijskih rješenja ponekad mijenja.

Osnovni parametri pri odabiru sredstava za usporedbu su veličina fonda i neto prodaja u proteklom razdoblju. Uvjet je i dovoljno duga povijest fonda i institucije kako bi podaci bili relevantni. Također, trudimo se kako bi svi ključni menadžeri imovine u Hrvatskoj bili zastupljeni.

Fondove uspoređujemo s našim portfeljima na temelju iste kategorije rizika. Investicijski fondovi imaju obvezu utvrđivanja profila rizika povrata na temelju SRRI metodologije Europskog tijela za vrijednosne papire i tržišta (ESMA).

Ona dijeli fondove na 7 klasa rizika ovisno o riziku mjerenom promjenjivošću vrijednosti udjela (volatilnost) i povratu. Na isti način klasificiramo naše portfelje i uspoređujemo investicijska rješenja unutar pojedinih klasa rizika.

Ukupna neto vrijednost imovine (NAV) svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondovi) u Republici Hrvatskoj krajem ožujka 2021. iznosila je 19,3 milijarde kuna. To je za 1,09 milijardu kuna ili 6 posto više nego na početku ove godine te za 3,66 milijardi kuna ili 23 posto više nego krajem ožujka prošle godine, kada je uslijed koronakrize zabilježen drastičan pad imovine investicijskih fondova. Najznačajniji ulagači u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom su tzv. mali ulagatelji čija je neto imovina u investicijskim fondovima krajem prošle godine iznosila 11,65 milijardi kuna, što je za 14,09 posto više u odnosu na ožujak 2020. (Izvor: HANFA)

Rastući interes građana Hrvatske za ulaganje je svakako pozitivan trend, ali je nažalost još uvijek nedovoljan. Nadalje, struktura financijske imovine ostaje neučinkovita i ne dovodi do željenih rezultata, iako se i na ovom području, zahvaljujući financijskoj edukaciji od strane financijskih institucija, agenata i medija, događa pomak u pravom smjeru.

Jedna od glavnih karakteristika investicijskih fondova su veće naknade. Prihod od njih je često povezan s poreznom obvezom (dividende) i nedostaje im rebalans, te u usporedbi s drugim rješenjima, nude uglavnom nižu aprecijaciju uz isti rizik, što ćemo pokazati u ovom članku.

Troškovi Finaxovih portfelja su 1,2% godišnje ili manje zbog popusta, a povrati ETF-ova od kojih su kreirani naši portfelji neoporezivi su za stanovnike Hrvatske nakon dvije godine držanja. Osim toga, 10 ETF-ova koje koristimo u portfeljima ulažu u oko 12.800 dionica i obveznica, pa je rizik široko rasprostranjen, a time i značajno eliminiran.

Četiri upravitelja ovih ETF -ova trenutno upravlja imovinom većom od 12 bilijuna eura, što predstavlja neusporedivu vrijednost u usporedbi s hrvatskim društvima za upravljanje imovinom.

Postignite više prinose 

Iskušajte jeftine ETF fondove bez poreza na prinose.

Kako su se ponašala tržišta u prvoj polovici 2021. godine i što je utjecalo na njihov razvoj?

Do početka 2021. godine financijska tržišta ušla su u val optimizma koji i dalje traje. Na razvoj cijena financijske imovine prvenstveno utječe "povratak u normalu" od pandemije korona virusa i globalne recesije uzrokovane zatvaranjem gospodarstava.

Početkom godine započelo je cijepljenje svjetske populacije, što je zajedno s oštrijim mjerama tijekom zimskih mjeseci dovelo do smanjenja novih slučajeva. Mali broj zaraženih omogućio je ponovno otvaranje gospodarstava u proljetnim mjesecima.

Recesija je bila oštra, ali nije ostavila takav snažan utjecaj na gospodarstva kao što se prvotno očekivalo. Nezaposlenost nije dosegla vrtoglave visine ili se na neželjenim razinama nije dugo zadržala.

Vlade i središnje banke su oštro intervenirale, a poticaji mnogih zemalja premašili su stvarne potrebe društva. Potrošači, potaknuti uštedama i državnim potporama krenuli su nadoknađivati prošlogodišnju odgođenu potrošnju.

U mnogim slučajevima svjedočimo rekordnim ili godinama nezabilježenim razinama makroekonomskih podataka. Vidjeli smo čak i inflaciju za kojom svijet žudi više od desetljeća.

Ove se činjenice pozitivno odražavaju na potražnju za financijskom imovinom, ali i na upravljanje samim tvrtkama. Rast dobiti tvrtki američkog S&P 500 indeksa trebao bi u drugom tromjesečju postići 85% međugodišnju promjenu, što smo posljednji put vidjeli krajem 2009. godine.

Koktel ovih pozitivnih osnova ne može rezultirati drugačije osim rasta burzi. I do sada je stvarno robustan. Modelirani 100% dionički portfelj zabilježio je dobit od 16,5% od početka godine do kraja lipnja.

Napomena: Svi podaci koji se odnose na povijesni razvoj portfelja Finax modelirani su i stvoreni su na temelju back-modelinga podataka. Metodu modeliranja povijesne izvedbe opisali smo u članku Kako modelirati povijesni razvoj portfelja (link). Prethodne performanse ne jamče buduće prinose i vaše ulaganje može rezultirati gubitkom. Saznajte koje rizike preuzimate prilikom ulaganja.

Ovogodišnja povećanja u kapitalu ETF -ova kreću se od 12% do 23% u prvoj polovici godine. Sljedeći grafikon prikazuje razvoj osnovnih klasa dionica Finaxovih portfelja za godinu od 30.6.2020. Do 30.6.2021.

Promjena položaja na listi lidera s najboljim performansama tijekom prošle godine svakako je vrijedna pažnje. Dok su prethodnih godina očito dominirale dionice velikih američkih tvrtki predstavljene indeksom S&P 500, njihov je uspjeh u prošloj godini zaostao za malim i srednjim tvrtkama.

Dosadašnji razvoj nakon krize potvrđuje važnost diverzifikacije i naglašava rizike klađenja na jednu kartu ili na imovinu s najvećom vrijednosti u prethodnom razdoblju.

Ulaganja u obveznice nisu zabilježila dobrih pola godine. Cijene obveznica padale su pod teretom straha od rasta inflacije i potencijalno viših kamatnih stopa tijekom prvih mjeseci.

Počnite ulagati još danas 

 

Sažetak i popust za prijenos nepovoljnih ulaganja

Razvoj ulaganja u prošloj godini potvrđuje važnu činjenicu u upravljanju novcem, naime da se odgađanje ulaganja ne isplati. Zarađuje samo uloženi novac. Čekanje idealne prilike često rezultira većim gubicima u obliku neostvarenih dobitaka, poput gubitaka ostvarenih tijekom pada tržišta.

Prije više od godinu dana, kada je izbila pandemija, jasno smo dali do znanja da će na kraju recesija i kolaps tržišta biti samo velika prilika. Više od godinu dana kasnije, rast dionica premašio je 70% od dna. Ruku na srce, koliko vas je iskoristilo ovu sjajnu priliku ...

Najbolje vrijeme za ulaganje bilo je jučer, još bolje prije godinu dana. Sutra će biti još gore. Ne odgađajte važne životne odluke kojima izgradnja imovine zasigurno pripada. Počnite što je prije moguće kako za pola godine ili godinu ne biste ponovno požalili što niste uložili.

Godina 2021. još uvijek potvrđuje da je za veliku većinu ulagača i ljudi koji razmišljaju o budućnosti pasivno ulaganje koje predstavlja Finax najučinkovitiji oblik izgradnje imovine. To bi trebala biti temelj ulaganja za osobne financije, s obzirom na prinose, porezne olakšice i rizik.

Ako već ulažete, razmislite možete li to bolje. Saznajte sve naknade, stvarnu vrijednost i rizike svojih proizvoda. U tome segmentu ćemo vam rado pomoći.

Prebacite svoju investiciju u bolje rješenje. S boljim rješenjem prije ćete ostvariti svoje financijske ciljeve i samostalnost. Započnite učinkovito investirati svoju ušteđevinu.

Ako vam je stalo do vašeg novca i ako želite učinkovitije ulagati, imate mogućnost premjestiti svoje investicije u Finax. Takav prijenos nagrađujemo popustom. Mi ćemo besplatno upravljati s 50% vrijednosti vaše prenesene investicije tijekom 2 godina. S ovim popustom možete smanjiti već ionako nisku naknadu.

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon