Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Pametni depozit - ubojica štednih i oročenih računa

Štedite novac u likvidnom obliku uz tržišnu kamatu, koju vam banke neće ponuditi na tekućem i štednom računu u svrhu kratkoročne aprecijacije bez uvjeta. Počnite vrednovati (kapitalizirati) svoju kratkoročnu štednju. Pametni depozit s prinosom od 3,6 % izgrađen je na ETF fondovima, čiji je cilj kopirati kamatni stopu središnje banke i prinos obvezničkih ETF fondova s dospijećem do šest mjeseci.

Juraj Hrbatý | Novosti | 22. rujan 2023

Središnje su banke 2022. godine počele podizati kamatne stope kako bi rekordno visoku inflaciju stavile pod kontrolu. Nakon praktički 14 godina nultih kamatnih stopa, kamate su porasle. Većina nas je osjetila ovaj rast (ili će ga osjetiti na sljedeću godišnjicu fiksiranja kredita) naglim povećanjem stopa stambenih kredita.

No, ne treba zaboraviti ni drugu stranu ploče. Više kamate bi napokon rebale nagraditi i štediše. Bezrizična štednja novca u svijetu već donosi kamatu - depozitna stopa Europske središnje banke (ECB) najviša je u posljednjih 20 godina!

Izvor: Europska središnja banka

Međutim, komercijalne banke ne žure s povećanjem kamata na vaše depozite. U ECB-u istovremeno danas mogu pohraniti besplatne resurse po stopi od 4 % i posuđivati jedni drugima preko noći (over night) po 3,9 %. Inače hrvatski građani trenutno na bankovnim računima imaju oko 39 milijardi eura.

Zato smo odlučili osmisliti proizvod koji će odražavati trenutne kamatne stope i razgibati vaš novac koji vam na bankovnom računu ne donosi ništa.

Čuvajte svoju kratkoročnu štednju likvidno, konzervativno, uz minimalnu volatilnost i uz moguće oslobođenje od poreza. Predstavljamo ubojicu oročenih i štednih računa - Pametni depozit, zahvaljujući kojem će vaš novac ostvarivati prinos na razini tržišnih kamata bez obveza i posebnih uvjeta.Što je Pametni depozit?

Pametni depozit je najkonzervativniji Finaxov investicijski proizvod sa stabilnim prinosom, namijenjen pohrani ušteđevine unutar jedne godine. Predstavlja atraktivnu alternativu štednim i oročenim računima.

Koristi instrumente koji repliciraju temeljne kamatne stope eurozone. Zahvaljujući tome, njegova vrijednost kontinuirano raste i fluktuira samo u slučaju promjene kamatnih stopa koje određuje središnja banka (pogledaj godišnji grafikon u nastavku).

Izgrađen je na ETF fondovima čiji je cilj kopiranje međubankarske kamatne stope denominiranih u eurima te na obvezničkim ETF-ovima koji se sastoje od najmanje rizičnih obveznica s dospijećem do šest mjeseci s najvišim rejtingom.

Pametni depozit - ubojica štednih i oročenih računa | Finax.eu

Prinosi Pametnog depozita s kratkim kašnjenjem odražavaju osnovnu kamatnu stopu ECB-a umanjenu za naknadu fondova i Finaxa. Iz grafikona Pametni depozit jasno je vidljivo kada je stopa prešla u pozitivne brojke.

ECB je prvi put podigla kamatne stope u srpnju 2022. Tada je kamatna stopa na depozite dosegla 0 %, a zatim ju je središnja banka u rujnu podigla na 0,75 %. Nakon toga su i temeljni fondovi Pametnog depozita počeli zarađivati. Kako je ECB nastavio povećavati kamatne stope, tako su se i prinosi fondova vezanih uz kamatnu stopu ubrzali. Do jeseni 2022. su takvi fondovi replicirali negativne kamatne stope koje smo imali u Europi više od 8 godina, stoga je vrijednost fondova do tada bila u padu nekoliko godina.

Obratite pozornost na okomitu os. Razlika između najniže i najviše vrijednosti je otprilike 1,5 %. Volatilnost u Pametnom depozitu gotovo da i ne postoji.

Prednosti Pametnog depozita

  • Mogućnost dobivanja bruto prinosa koji je blizak osnovnoj depozitnoj stopi ECB-a. 
  • Trenutačni prinos iznosi 3,6 % p.a.* (na dan 14. lipanj 2024.) – promjenjivo ovisno o razvoju kamatnih stopa ECB-a.
  • Minimalna volatilnost (fluktuacija).
  • Najniži rizik 1 na skali od 7 stupnjeva SRI indikatora.
  • Jedna niska naknada - za upravljanje portfeljem 0,5 % p.a. uključujući PDV.
  • Bez ikakve vezanosti s tjednom likvidnošću.

*Očekivani prinos izračunava se kao ponderirani prosjek trenutne kamate kratkoročne stope u euru (€STR), koja replicira 59,4 % portfelja Pametnog depozita i prosječnog prinosa do dospijeća obvezničkih ETF-ova (40 %), umanjena za naknadu ETF fondova. U prinos nije uključena Finaxova naknada za upravljanje portfeljem od 0,5 % p.a. s PDV-om. Budući prinosi se mogu promijeniti. Porezni tretman ovisi o individualnim okolnostima svakog klijenta i može se promijeniti u budućnosti.

Radi bolje preglednosti pripremili smo pregled prosječnih kamatnih stopa na štedne račune i oročene depozite u pet najvećih banaka u Hrvatskoj (ZABA, PBZ, Erste, OTP i RBA). Ove banke pokrivaju više od 80 % hrvatskog tržišta.

Ako doista želite ići u dubinu informacija i želite naučiti što je više moguće o ovom proizvodu, slobodno nastavite čitati dalje. Za one koji su više zaposleni, nudim samo kratak pregled osnovnih činjenica zajedno s poveznicom na dijelove koji bi vas mogli zanimati.

Kome je Pametni depozit namijenjen? Za svakoga tko ne želi preuzeti veći rizik dinamičnijih portfelja, želi imati novac dostupan u svakom trenutku i želi ga vrednovati znatno više nego što mu banke nude danas. 

Kako mogu otvoriti račun Pametnog depozita? Online na web stranici Finax - jednostavno kliknite gumb Otvori Pametni depozit u nastavku ili gumb Želim započeti bilo gdje na web stranici Finax.

Kakav je sastav Pametnog depozita? 60 % portfelja čine dva overnight ETF fonda, a 40 % su kratkoročni obveznički ETF fondovi.

Može li ECB promijeniti visinu kamatnih stopa? ECB se sastaje otprilike jednom mjesečno, kada može ponovno procijeniti temeljne kamatne stope. Promjena kamatnih stopa čini najveću komponentu rizika ovog proizvoda.

Trebam li investirati u Inteligentni novčanik ili Pametni depozit? Oba proizvoda su kratkoročna. Ako ni na koji način ne želite vezati svoje depozite, odaberite Pametni depozit. Inteligentni novčanik prikladniji je za razdoblje od 1 do 3 godine. Ukoliko vas zanima više detalja, sljedeće informacije su upravo za vas.

Kome je Pametni depozit namijenjen?

Na temelju prirode Pametnog depozita, njegova je uporaba prikladna kao alternativa proizvodima bankovnog depozita, bilo da se radi o štednom ili oročenom računu. Da biste ostvarili sličan prinos Pametnog depozita u banci, novac biste morali vezati nekoliko godina. Međutim, u Finaxu ga možete dobiti uz gotovo trenutnu dostupnost novca.

Pametni depozit je idealan za kratkoročno spremanje novca. Hrvatska kućanstva u bankama i dalje drže više od 39 milijardi eura, a velikom dijelu njih Pametni depozit je znatno zanimljivija destinacija.

Pametni depozit je idealno rješenje za pohranu vaše štednje koju namjeravate koristiti u roku od godine dana ili koju ne želite dugoročno vezati. Iskoristite ga kao vašu financijsku rezervu za neplanirane situacije ili kao štednju za posebne prigode poput godišnjeg odmora ili poklona za najdraže. Uz minimalne fluktuacije, ne morate se brinuti da ćete imati manje novca na svom računu kada odlučite povući novac.

Unatoč očitim nedostacima i inflaciji, mnogi ljudi još uvijek osjećaju potrebu držati veći iznos u gotovini ili na tekućem računu u banci. Sličnu skupinu čini i novac za koji ne znamo kada ćemo ga upotrijebiti. S tjednom likvidnošću, Pametni depozit je prikladna opcija za pohranjivanje velikog dijela tih sredstava.

Zanimljiv je i za plasiranje korporativne dobiti i rezervi. Podsjećamo da zasada pravnim osobama omogućujemo otvaranje računa u Finaxu s minimalnim iznosom od 50 000 eura. Drago nam je da je ovaj proizvod već u testnoj fazi isprobalo nekoliko tvrtki s depozitima većim od milijun eura.

Kako mogu otvoriti Pametni depozit?

Ako niste Finaxov klijent, kliknite na našu stranicu Želim početi ili na gumb Otvori Pametni depozit u ovom blogu ili preuzmite mobilnu aplikaciju Finax u AppStore ili Google Play. Otvaranje računa Pametnog depozita je vrlo jednostavno i oduzet će vam svega 10 minuta vremena.

Na početku registracije kao cilj odaberite Pametni depozit. Prođite kratki upitnik, potvrdite svoj identitet, ispunite osobne podatke, potpišite ugovor online, pošaljite novac i vaša ušteđevina može početi rasti. Rast imovine možete pratiti online u mobilnoj aplikaciji ili na web stranici Finaxa.

Postojeći klijenti jednostavno dodaju račun klikom na gumb Otvori novi račun u pregledu računa u online prijavi na web stranici.

Pametni depozit - ubojica štednih i oročenih računa | Finax.eu

Sastav portfelja

Sve prednosti i karakteristike Pametnog depozita proizlaze iz njegovog sastava, odnosno temeljne imovine na kojoj je izgrađen ovaj konzervativni investicijski proizvod.

Portfelj se sastoji od četiri ETF-a - dva fonda kopiraju kratkoročnu međubankarsku kamatnu stopu i dva fonda ulažu u kratkoročne obveznice s dospijećem do 6 mjeseci.

30 % portfelja uloženo je u ETF fond usmjeren na kratkoročne državne obveznice denominirane u eurima. Riječ je o obveznicama zemalja eurozone s investicijskim rejtingom i dospijećem do 6 mjeseci, odnosno najsigurnijim vrijednosnim papirima koje Europa nudi. Konkretno, fond ulaže u obveznice zemalja kao što su Njemačka, Francuska, Nizozemska, Italija, Španjolska, Belgija i Portugal.

10 % vrijednosti Pametnog depozita diverzificirano je kratkoročnim korporativnim obveznicama denominiranih u eurima s rejtingom u investicijskoj zoni (identične kvalitete kao i gore navedene državne obveznice). Prosječno dospijeće ovih obveznica je u roku od šest mjeseci. Fond je sektorski i regionalno vrlo diverzificiran.

U oba obveznička ETF-a, prosječna dospijeća i trajanje toliko su kratki da cijene uključenih obveznica ne reagiraju na rastuće kamatne stope padom, nego rastom. Vrlo kratkoročni prinosi obveznica u pozitivnoj su korelaciji s kamatnim stopama i odražavaju kretanje kamatnih stopa u kratkom vremenskom razdoblju.

59,4 % početne imovine sastoji se od dva ETF-a koji kopiraju prinose kratkoročne kamatne stope u eurima €STR (Euro Short Term Rate). Ova stopa odnosi se na kamatu po kojoj banke jedna drugoj preko noći posuđuju višak likvidnosti (tzv. prekonoćni depoziti i stope).

Ove se kamate izvode iz osnovne depozitne stope ECB-a, a na njih također utječu likvidnost i drugi uvjeti na međubankarskom tržištu. €STR sam po sebi nije imovina koja se može uložiti. Određuje ga ECB na temelju razvoja međubankarskog tržišta kao prosjek jednodnevnih bankovnih depozita.

Ti fondovi kopiraju ovu stopu kroz takozvane swapove (terminske ugovore). To je ETF koji sintetički replicira indeks. Nekada smo te fondove doživljavali rizičnijim, budući da je ulagač kod njih uz tržišni i kamatni rizik snosio i kreditni rizik druge ugovorne strane (banke). No to se promijenilo. Danas regulacija dopušta maloprodajnim UCITS fondovima vrlo malu, zanemarivu nepokrivenu izvedenu poziciju prema jednoj ugovornoj strani, što značajno smanjuje kreditni rizik. Ove pozicije u fondovima u potpunosti su pokrivene visokokvalitetnim vrijednosnim papirima kao što su državne obveznice, ili korporativne obveznice ili dionice velikih kompanija.

Kako promjena kamatnih stopa utječe na Pametni depozit?

Osnovne kamatne stope koje propisuje Europska središnja banka osnovni su čimbenik koji utječe na prinos Pametnog depozita. S obzirom na njegovu usredotočenost na kratkoročne prihode od kamata, očekivana aprecijacija izravno je proporcionalna razvoju kamatne politike ECB-a.

Povećanje kamatnih stopa će se relativno brzo odraziti na veći prinos Pametnog depozita. Za ETF-ove koji prate prekonoćnu stopu, to je pitanje od nekoliko dana. U slučaju obvezničkih fondova, pooštravanje politike središnje banke stupit će na snagu s malim kašnjenjem ili čak prije roka u skladu s tržišnim očekivanjima. Isto vrijedi i za snižavanje kamatnih stopa.

Ako ECB nastavi s povećanjem kamatnih stopa, investitori Pametnog depozita će od ovog postupka profitirati. No, ne treba zaboraviti činjenicu da će svako smanjenje kamatnih stopa smanjiti prinose.

To savršeno ilustriraju grafikoni Pametni depozit i temeljni ETF-ovi. Modelirani razvoj portfelja Pametnog depozita možete pronaći gore. Na sljedećem grafikonu pojedinačnih ETF-ova možete točno vidjeti kada su kamatne stope u eurozoni podignute s negativnih vrijednosti na pozitivne. U tom su trenutku ti fondovi počeli zarađivati i tržište novca se nakon više od desetljeća počelo oporavljati.

Rizici Pametnog depozita - je li siguran kao depozit u banci?

Najveći rizik za proizvod Pametni depozit je kamatni rizik. Ako gospodarstvo eurozone zapadne u dublju recesiju, a razina cijena počne stagnirati ili čak padati, središnja banka može ponovno smanjiti kamatne stope, što bi se odrazilo i na budući prinos Pametnog depozita.

Rizik je dakle pad kamatnih stopa, što bi značilo niži prinos. O svakoj promjeni kamatnih stopa i očekivanom prinosu Pametnog depozita ćemo investitore obavijestiti.

Pametni depozit je najmanje rizično investicijsko rješenje koje možemo ponuditi klijentima. To potvrđuje i sama procjena rizika prema PRIIPS metodologiji, koja sva četiri ETF fonda na ljestvici od 7 stupnjeva dodjeljuje najniži rizik SRI 1.

Kreditni rizik u proizvodu Pametnog Depozita sličan je kreditnom riziku bankovnog depozita. Investitori snose i rizik druge ugovorne strane, koji se, međutim, u potpunosti tretira. Konkretno, s ETF-ovima koji kopiraju jednodnevnu međubankarsku kamatnu stopu, rizik druge ugovorne strane proizlazi iz swap ugovora putem kojih fond ostvaruje ovaj povrat. Protustrane su velike banke (npr. Société Générale, Deutsche Bank itd.).

Unutar fonda rizik jedne ugovorne strane (protustranke) ne smije biti veći od 10 %. Swapovi su u potpunosti imovinski osigurani (kolateralizirani). Kod derivata samo 500 000 eura ne mora biti imovinski osigurano, što je u slučaju fondova s imovinom pod upravljanjem od 2,1 milijardi eura doista zanemariv iznos.

U slučaju neplaćanja imovine druge ugovorne strane, imovina tečajne košarice ostaje (kvalitetne obveznice, odnosno dionice).

Koja je razlika između Pametnog depozita i Inteligentnog novčanika?

Unatoč činjenici da su Pametni depozit i Novčanik konzervativni kratkoročni proizvodi, među njima postoje određene razlike.

Proizvod Inteligentni novčanik sadrži manji udio ETF-ova koji kopiraju bankovne depozite. Dok u Pametnom depozitu ta sredstva imaju udjel od 59,4 %, u Novčaniku imaju omjer od 39,4 %. Ostatak njegovog portfelja sastoji se od obvezničke komponente, koja je izgrađena na obvezničkim ETF fondovima s nešto dužim dospijećem, poput onih u Pametnom depozitu. Dulje obveznice imaju nešto veći rizik, ali istovremeno dugoročno donose veći prinos.

Inteligentni novčanik stoga je prvenstveno prikladan za klijente s horizontom ulaganja od 1-3 godine koji bi željeli zaraditi malo veći očekivani prinos od onoga što će Pametni depozit ponuditi u većini razdoblja.

Vjerujem da će vam se naša novost svidjeti. Vidimo je kao važnu prekretnicu na razini pokretanja Inteligentnog investiranja ili dobivanja dopuštenja za pružanje (prodaju) Europske Mirovine.

Finax vam ponovno donosi ono što je inače jako teško pronaći na tržištu. Ako želite dobiti slične kamate u banci, morate vezati svoja sredstva na nekoliko godina ili su uvjeti ograničeni samo na određeni iznos.

Uživajte u tržišnim kamatama s Finaxom uz sve prednosti koje nude naše ulaganje i ETF-ovi. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/7757 050 ili nam pošaljite svoje pitanje e-poštom na adresu client@finax.eu.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Ključne riječi
Ključne riječi nisu nađene
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon