Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Prvi značajni Finaxov rebalans

Razvoji na tržištima tijekom korona krize su također testirali naše investicijske strategije. Značajan pad cijena rizične imovine je doveo do aktiviranja rebalansa u portfelju mnogih naših klijenata. Prvi je put u našoj povijesti došlo do radikalnijeg testiranja naših sustava i automatiziranog upravljanja portfeljima. Pokazat ćemo Vam kako je to ispalo i donosi li rebalans ono što smo obećali, koristeći primjer stvarnog računa klijenta.

Radoslav Kasík | Naš proces | 17. kolovoz 2020

Dosad neviđena pandemija COVID – 19 je stavila na kušnju kvalitetu upravljanja osobnim financijama, živce investitora, kao i Finaxove strategije ulaganja.

Drastičan pad na burzama je doveo do prvog značajnog rebalansa Finaxovih portfelja. Rebalansirano je 2 747 računa Inteligentnih investitora, što je utjecalo na gotovo polovicu aktivnih klijenata u trenutku njegove primjene.

Što je rebalans, zašto to radimo, kako funkcionira i kakve koristi donosi Inteligentnim investitorima?

Vrijeme rebalansa

Vrijeme rebalansa je bilo sjajno, s obzirom na ovogodišnje razvoje tržišta. Aktiviran je u prvoj polovici ožujka, nekoliko dana prije nego što su dionički indeksi dosegli dno. Dan trgovanja je bio 16.03.2020.

Tada smo još uvijek radili s dvotjednom učestalošću trgovanja, što u ovom slučaju nije ugrozilo vrijeme rebalansa. Većina dioničkih indeksa je dosegla dno tijekom korona krize u roku dana ili u roku par dana nakon što je došlo do rebalansa.

U normalnim okolnostima rebalansiramo portfelje tijekom dana trgovanja kada također prodajemo i kupujemo ETF – ove iz portfelja. Uzimajući u obzir činjenicu da je ovo bio prvi masivni rebalans koji je uključivao velik broj investicijskih računa, postavili smo njegovu implementaciju na zaseban dan, kao prvi pravi test. Ovo se dogodilo na dan nakon trgovanja, 17.03.2020.

Sve je prošlo u redu što se tiče sustava, kao i u pogledu parametara investicijske strategije. Postavke za rebalans rade kako smo i očekivali. Svaki daljnji rebalans će se izvršiti u roku ulaganja.

Zašto radimo rebalans portfelja?

Sada, neko vrijeme nakon posljednjeg rebalansa, možemo procijeniti njegov učinak na individualne portfelje. Primarna i neosporna funkcija rebalansa je zadržavanje profila rizika portfelja na odgovarajućim razinama za ulagača.

S razvojem portfelja tijekom vremena i različitim izvedbama pojedinih klasa imovine, njegov se sastav mijenja, kao što dalje pokazujemo u članku na konkretnom primjeru.

Stoga, moglo bi se dogoditi da će se udio dinamičnih instrumenata znatno povećati, time čineći portfelj rizičnijim i time neprikladnim za klijenta. Suprotno tome, smanjenjem udjela dionica, portfelj bi mogao postati pretjerano konzervativan, što bi zakompliciralo klijentov put do postizanja njegovih ciljeva.

Naša je dužnost zadržati rizik ulaganja na razini koja odgovara klijentovom profilu rizika i cilju. Rebalans služi ponajprije tome.

Ipak, sve zanima povećava li rebalans doista povrat portfelja do te mjere kako mi tvrdimo. I upravo smo to provjerili koristeći stvarni račun našeg klijenta.

Demonstracija rebalansa na stvarnom Finax računu

Konkretno, govorit ćemo o Inteligentnom investitoru koji je otvorio svoj račun kod nas početkom veljače ove godine, izvršivši jednokratno ulaganje u Finax portfelj od 70% dionica i 30% obveznica. Sredstva su uložena 17. veljače, nekoliko dana prije nego što su svjetske burze dostigle vrhunac.

Tablica prikazuje promjenu vrijednosti 10 pojedinačnih ETF – ova koji čine klijentov portfelj tijekom sljedeća četiri tjedna. Razvoji financijskih tržišta, kao rezultat izbijanja pandemije koronavirusa, doista su bili značajni i dotad nepoznati. Ovo se smatra najdrastičnijim padom u modernoj povijesti tržišta.

Grafikon prikazuje utjecaj razvoja tržišta na sastav portfelja. Promjena je zaista značajna s obzirom na njen kratki tijek. Upravo je značajno odstupanje u sastavu portfelja dovelo do aktiviranja rebalansa već mjesec dana nakon početnog ulaganja.

Kako funkcionira rebalans?

Grafikon jasno pokazuje da je dio sva četiri obveznička fonda prodan, a svih šest dioničkih fondova je ponovno kupljeno u procesu rebalansa. Nakon značajnijeg pada dionica, u usporedbi s obveznicama, dionički ETF – ovi su bili podcijenjeni u odnosu na optimalni sastav, a s druge strane su obveznički fondovi bili precijenjeni. Udio dionica je pao sa 70% na 64%.

Narančaste linije predstavljaju udio danih ETF – ova u trenutku rebalansa, a plave linije na dan početnog ulaganja. Plave linije odgovaranju takozvanom optimalnom sastavu kojem se portfelj vraća nakon rebalansa.

U slučaju fondova gdje je vrijednost veća od optimalne (početne) raspodjele, tj. narančasti stupac je viši od plavog, dio dionica se prodaje. Za ETF – ove gdje je narančasti stupac niži od plavog, dionice se otkupljuju kako bi se uravnotežio optimalni sastav izražen plavim stupcem.

Naravno, imovina koja bilježi najveće gubitke se kupuje u procesu rebalansa. Stoga je razlika između njihove trenutne vrijednosti i one optimalne najveća (razlika između narančaste i plave linije). Ovo se posebno odnosi na dionice malih europskih i američkih tvrtki sa srednjom tržišnom kapitalizacijom.

Suprotno tome, sredstva koja su najviše aprecirala ili najmanje pala se prodaju. U ovom slučaju su to uglavnom bile državne obveznice. Jasno, ti su ETF – ovi najmanje pali i, prema tome, njihov se udio u portfelju povećao.

People

Želite znati kako ulagati?

Doznajte u 2 jednostavna koraka i otvorite račun!


Porezni aspekt rebalansa

U ovom slučaju klijent nije snosio poreznu obvezu nastalu rebalansom unatoč nepoštivanju dvogodišnjeg vremenskog testa (prodaja se dogodila mjesec dana nakon početnog ulaganja), nakon čega je prihod od ETF – ova oslobođen poreza. Međutim, sva sredstva prodana u procesu rebalansa su bila u gubitku u trenutku njegovog uvođenja, tj. klijent nije ostvario prihod od prijenosa vrijednosnih papira. 

Je li rebalans povećao prinos portfelja?

Sljedeća tablica otkriva prinose (€) pojedinačnih ETF – ova koji čine Finax portfelje od rebalansa koji se dogodio 17. ožujka (realizirane cijene) do 11. kolovoza 2020. (zaključne cijene). 

Ova tablica jasno odražava značenje i koristi rebalansa u smislu povrata. Svi fondovi koji su doživjeli najveći pad tijekom pada tržišta bilježe najveću dobit kada su se tržišta oporavila.  

Suprotno tome, povrati sredstava prodanih u procesu rebalansa su niži tijekom zadnjih 5 mjeseci. Rebalansom je smanjena vrijednost sredstava koja su više rasla i smanjena je vrijednost sredstava koja su zaostajala u narednom razdoblju. 

U isto vrijeme, rebalans je uspio upravljati onime čime većina ulagača nema hrabrosti zbog emocija. Nakon pada tržišta, prodani su konzervativni instrumenti i, obrnuto, kupljena su jeftina i rizična sredstva. 

Usporedili smo cjelokupni razvoj stvarnog Finaxovog portfelja s jednokratnim ulaganjem s istim portfeljem, koje ne bi bilo pod nikakvim utjecajem. Jednako tako je u veljači kupljeno 17 sredstava i portfeljem se upravljalo bez rebalansa. 

Čak smo i mi bili iznenađeni rezultatima rebalansa u tako kratkom razdoblju. Razlika u izvedbi rebalansiranog i nerebalansiranog portfelja predstavlja pristojnih 1.33% za manje od pola godine.

Razvoj ova dva portfelja je prikazan na sljedećem grafikonu. Plava linija predstavlja stvarni razvoj portfelja Finaxovog klijenta, a narančasta linija predstavlja isti taj portfelj bez rebalansa 17.03.2020.

Grafikon jasno prikazuje da su se do rebalansa oba portfelja razvijala identično. Promjena u njihovom razvoju je uzrokovana samo rebalansom koji je raspoznao sastav portfelja. Iako se udio rizičnih sredstava u rebalansiranom portfelju povećao, u nerebalansiranom portfelju je i dalje premali.

Iako portfelj 70/30 još nije uspio u potpunosti izbrisati gubitke, rebalansiranom portfelju očito ide bolje.  

Sljedeći grafikon prikazuje razvoj ova dva portfelja tek od 17. ožujka kada je stvarni račun rebalansiran. Od ovog datuma razlika u izvedbi iznosi već 1,71%. 

Zanimljivo je i kada u sljedećem grafikonu pogledamo sastav ova dva portfelja od 11. kolovoza 2020. Razlikuju se samo u primjeni automatiziranog upravljanja. 

Postignite više prinose 

Iskušajte jeftine ETF fondove bez poreza na prinose.


Rebalans funkcionira i predstavlja značajnu prednost Finaxa nad konkurencijom

Rebalans se s pravom smatra sastavnim dijelom pasivnog ulaganja. Cilj je održati optimalni sastav portfelja i na taj način održavati njegov rizik na odgovarajućoj razini. Uz to, rebalans može povećati povrat portfelja i smanjiti njegov rizik. 

Koristeći konkretan račun Finaxovog klijenta, jasno smo pokazali da ulaganja doista imaju koristi od rebalansa. 

Rezultati rebalansa dovode do nekoliko važnih zaključaka za svakog Inteligentnog investitora, kao i za potencijalnog Finaxovog klijenta. 

Imajte na umu da se rebalans razlikuje od klijenta do klijenta. Ovdje dani primjer samo je jedan određeni račun sa svrhom demonstriranja rebalansa. Pojedinačni računi koji su rebalansirani u ožujku su imali različit sastav portfelja – omjer sredstava je bio različit, pa su i trgovanja sama po sebi bila drugačija, s obzirom na količinu sredstava ili određene vrijednosne papire.

Svaki je Finaxov račun specifičan s različitim datumima ulaganja, a time i različitim prosječnim ETF nabavnim cijenama. Istodobno se mogu primijeniti različiti popusti koji čine ukupan iznos troškova drugačijim. Kao rezultat, sastav portfelja pojedinačnih računa varira u vrijeme rebalansa. 

Istodobno, ako uzmemo u obzir dugoročno ulaganje, to je još uvijek vrlo kratak period sa specifičnim razvojem tržišta. Ovaj primjer ne znači da će rebalans povećati učinak svake godine u sličnoj mjeri. 

Tijekom dužih vremenskih perioda učinak rebalansa obično teži prosjeku. Ovisno o investicijskoj strategiji i specifičnom razvoju tržišta tijekom promatranog razdoblja, rebalans povećava učinak našeg povijesno modeliranog razvoja portfelja s 0,3% na 0,6% godišnje. Opsežnije informacije možete pronaći ovdje.

Počnite ulagati još danas 


Kvaliteta Finaxovog investicijskog rješenja

Do sada nismo saznali ni za jedan konkurentski instrument pasivnog ulaganja na hrvatskom tržištu koji bi ponudio sličnu metodu besplatnog, automatiziranog rebalansa. 

Algoritmi našeg sustava svaki dan ulaganja prolaze kroz račune svih klijenata i provjeravaju je li sastav portfelja odstupao u tolikoj mjeri da aktivira rebalans. Nikada ne možemo reći kada će portfelji biti rebalansirani. 

Iako nekoliko tvrtki navodi da je redoviti rebalans dio njihovih investicijskih strategija, u stvarnosti to ostaje samo na papiru ili je metoda njegove implementacije drugačija i manje učinkovita, tj. na fiksne datume ili prečesto s manjim promjenama u sastavu portfelja.

Učinak konkurentskih portfelja će biti lošiji zbog nedostatka učinkovitog rebalansa, unatoč tome što su im strategije slične Finaxovim strategijama. 

Niske naknade nisu dovoljne

Kao što primjer pokazuje, naknade nisu jedini faktor koji određuje ishod Vaše investicije, čak i u slučaju pasivnog ulaganja. Zahvaljujući jedinstvenom rebalansu, prinosi iz Finaxovih portfelja će lako potući aprecijaciju čak i naizgled jeftinijih proizvoda. 

U šestomjesečnom razdoblju su računi Finaxovih klijenata imali znatno bolji učinak u usporedbi s portfeljima bez rebalansa. Veći povrat već sada u potpunosti pokriva godišnje troškove investicije. 

Naknada za upravljanjem portfeljem Finaxa u potpunosti odražava kvalitetu pružene investicijske usluge. Zahvaljujući prednostima rebalansa, neto troškovi analiziranog portfelja su znatno niži od same naknade za upravljanje portfeljem.

Upravljani portfelji u usporedbi s pojedinačnim brokerskim računima

Primjena rebalansa je jedan od glavnih argumenata za prepuštanje upravljanja investicijama profesionalcima. 

Mnogi mali investitori, ulažući samostalno, nisu u mogućnosti pravilno rebalansirati svoje portfelje. Ili će zakasniti ili će potpuno propustiti tržišnu priliku i potrebu za rebalansom. 

Nedostatak discipline, podlijeganje emocijama, nedovoljno ili prekomjerno upravljanje portfeljem i nepoštivanje osnovnih pravila ulaganja, razlozi su lošijih dugoročnih rezultata pojedinih investitora.  

Često je prepreka učinkovitom rebalansu mala veličina portfelja malih investitora na pojedinačnom brokerskom računu ili malo sredstava u portfelju.

Čak je i nekoliko Finaxovih klijenata pokušalo vremenski odrediti svoja ulaganja tijekom korona krize, bilo reinvestiranjem kada su tržišta padala ili promjenom svoje strategije ulaganja u konzervativniju, s ciljem da se kasnije vrate na dinamičan portfelj.

Nemamo niti jedan podatak o investitoru koji je uspio. Oni koji su se vratili dinamičnom portfelju su to učinili na višim razinama tržišta, zbog čega su izgubili novac. 

Mnogi mali investitori često ne razumiju argument zašto se pojedinačno ulaganje ne isplati na kraju dana, unatoč dojmu da ulažu jeftinije, bolje i sigurnije. Dosadašnji razvoj Finaxovih portfelja je savršena potvrda prednosti koje Inteligentno investiranje donosi. 

Diverzifikacija ostaje ključ uspješnog ulaganja

Sljedeći važan parametar dobrog ulaganja, koji su financijska tržišta potvrdila ove godine, je diverzifikacija portfelja. Investitori u posljednje vrijeme češće preferiraju sredstva s boljom izvedbom. 

Kao što i ovaj članak pokazuje, prošla izvedba ne govori ništa o budućnosti. Od vrhunca pandemije, prethodno proklete i zaostale klase imovine su do sada postigle veće prinose. 

S gotovo 2,5 – godišnjom povijesti Finax portfelja možemo reći da naše investicijske strategije rade prema našim projekcijama koje provjeravamo i testiramo već dugi niz mjeseci. Finax ostaje nenadmašno investicijsko rješenje na hrvatskom tržištu.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Ključne riječi
Ključne riječi nisu nađene
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon