Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Mijenjamo Inteligentni novčanik: veći prinos uz manji rizik

Prije nekog vremena smo obećali unaprijediti Novčanik, prilagođavajući ga kako bi maksimalno iskoristio povećane kamatne stope na tržištu novca te bolje prilagodio rizik investicijskom horizontu. Otkrijte kako, zahvaljujući radikalnim promjenama na tržištu obveznica, Novčanik sada ima priliku ostvariti veće prinose uz istodobno smanjenje rizika.

Šimon Pekar | Novosti | 15. studeni 2023

Zašto smo se odlučili na promjenu?

Ova tablica predstavlja izvorni portfelj Novčanika, sastavljen od državnih i protuinflacijskih obveznica, svjetskih dionica, malog udjela zlata i gotovine.

Prva stvar koja vam vjerojatno odmah upada u oči je značajan udio gotovine u portfelju. Početna namjera bila je iskoristiti gotovinu za stjecanje investicijskih certifikata putem kreditiranja ulaganja. Sredstva dobivena tim putem planirala su se koristiti za pružanje podrške klijentima s dinamičnim strategijama putem financiranja margina. Više detalja o ovoj usluzi bit će predstavljeno na kraju bloga.

S obzirom na politiku središnje banke, do nedavno nije bilo moguće ostvariti kamate na gotovinu zbog negativnih stopa. Međutim, situacija se promijenila – Europska središnja banka (ECB) brzo je podigla kamatne stope, a trenutna depozitna stopa iznosi 4 % (podaci od 8. studenog 2023.). Zahvaljujući ETF-ovima koji prate kamatne stope središnjih banaka, ulagači već sada mogu ostvarivati prinose na svoje novčane rezerve.

Stoga je prvi cilj promjene Novčanika usredotočiti se na ulaganje gotovinske komponente kako bismo ostvarili kamatu na novčanom tržištu.

Drugi cilj prilagodbe portfelja jest usklađivanje rizika s investicijskim horizontom. Kako bismo bolje razumjeli ovu prilagodbu, prvo ću ukratko objasniti kako funkcionira rizik prilikom ulaganja u obveznice. Ovi financijski instrumenti igraju ključnu ulogu u Novčaniku, kao i u svakom konzervativnom portfelju.

Svaka obveznica ima određeno razdoblje dospijeća koje može varirati od nekoliko mjeseci do nekoliko desetaka godina. Tijekom tog razdoblja, obveznice redovito isplaćuju fiksne kamate svojim imateljima. Po dospijeću, obveznica isplaćuje glavnicu i istječe.

Budući da obveznice garantiraju fiksna plaćanja, a cijena im je poznata pri kupnji, već u trenutku akvizicije možete procijeniti očekivanu dobit. Ukratko, uspoređujete predviđena fiksna plaćanja s cijenom obveznice (inicijalnim depozitom) kako biste odredili koliki povrat možete očekivati (tj. koliko će vaš depozit aprecirati). Dobiveni postotak izražen je na godišnjoj razini, a investitori ga nazivaju prinosom do dospijeća.

U nekim situacijama, potpuna realizacija obećane dobiti može biti ugrožena, primjerice, u slučaju bankrota izdavatelja. Međutim, ako ulažete u široko diverzificirani portfelj obveznica vlada bogatih zemalja i visokokvalitetnih tvrtki, bankroti obično utječu samo na mali dio isplata.

Dakle, ako zadržite ove obveznice do njihovog dospijeća, rezultirajući prinos od ulaganja vrlo vjerojatno će biti sličan prinosu do dospijeća u vrijeme kada su obveznice kupljene.

Međutim, cijena obveznica će varirati prije dospijeća. Kamatne stope su jedan od glavnih čimbenika koji određuju promjene cijena obveznica. Cijene obveznica kretat će se u suprotnom smjeru od kamatnih stopa. Ako središnja banka podigne stope, vrijednost portfelja će pasti. Ako kamatne stope padnu, vrijednost portfelja će se povećati. Zato kažemo da kada ulažete u obveznice, preuzimate primarno rizik kamatne stope.

Ključno pitanje je koliko će vaš portfelj pasti ili porasti kao odgovor na promjenu kamatnih stopa. Osjetljivost obveznica na promjene kamatnih stopa može se mjeriti s pomoću tzv. duracije. Nije ništa komplicirano, u biti radi se o broju godina koje će obveznica trebati da svom vlasniku isplati uloženi iznos (tj. koliko će trebati da vam se uloženi novac vrati).

Što je dulja duracija, to je vrijednost obveznica osjetljivija na promjene kamatnih stopa. Fluktuacije portfelja stoga možete smanjiti ulaganjem u portfelj s kraćom prosječnom duracijom. Glavni utjecaj na veličinu duracije imaju dospijeće i kamatna stopa obveznice ili portfelja obveznica.

Ova razlika najbolje je vidljiva na grafikonu. Plava linija prikazuje razvoj vrijednosti indeksa usmjerenog na državne obveznice eurozone s dospijećem od 1-3 godine. Narančasta linija predstavlja indeks državnih obveznica eurozone s dospijećem od 5-7 godina. Budući da drugi navedeni indeks sadrži obveznice s dužim dospijećem, imat će i veću prosječnu duraciju. Možete vidjeti da ovaj indeks puno agresivnije skače prema dolje i prema gore i da će, u slučaju povećanja kamatnih stopa, doživjeti dublji pad.

Izvor: Bloomberg. U slučaju obveznica s dospijećem od 1-3 godine, radi se o FTSE eurozone Government Broad IG 1-3Y indeks. U slučaju obveznica s dospijećem od 5-7 godina, radi se o FTSE eurozone Government Broad IG 5-7Y indeks. Prošli prinosi nisu jamstvom budućih prinosa.

Problem s izvornim Novčanikom bio je taj što je komponenta obveznica imala visoku duraciju, čime ga je činila osjetljivijim na rastuće kamatne stope.

Drugi cilj modifikacije Novčanika bio je smanjiti njegovu duraciju na razinu od 1 do 2,5 godine, kako bi njegova vrijednost bila otporna na promjene kamatnih stopa i odgovarala preporučenom horizontu ulaganja Novčanika.

Kako će promjena izgledati?

Iz portfelja će nestati dvije klase imovine: zlato i dionice, koje su izvorno činile zajednički udio od 12 %. Uloga zlata bila je smanjiti fluktuacije portfelja, ali budući da zlato ne donosi predvidljiv povrat, zamijenit će ga fondovi novčanog tržišta. Ti fondovi, s gotovo zanemarivim fluktuacijama, prate kratkoročne kamatne stope u ekonomiji.

Dionice smo isključili kako bismo povećali sigurnost proizvoda. Skromno povećanje dugoročnog potencijala prihoda od dionica nije bilo dovoljno u našim očima da žrtvujemo utrostručenje volatilnosti (tj. rizika i fluktuacija u vrijednosti portfelja).

Novi Novčanik se stoga sastoji od obvezničke i novčane komponente. Prva ima udio od 60 % u portfelju, dok druga čini 40 %. Dakle, Inteligentni novčanik je kombinacija tržišta obveznica i novca. Detaljnije, sastoji se od sljedećih fondova:

Izvor: Mjesečna izvješća ETF fondova na dan 31. 10. 2023.

40 % portfelja sastoji se od fonda usmjerenog na državne obveznice najvećih gospodarstava eurozone s dospijećem od 1-3 godine. Obveznice moraju biti izdane u eurima i imati visoku kreditnu ocjenu (spadaju u tzv. investicijsku klasu, odnosno među obveznice s vrlo malom šansom bankrota). Na primjer, zastupljene su obveznice vlada Francuske, Italije, Njemačke, Španjolske, Austrije i Nizozemske.

20 % predstavlja fond koji sadrži obveznice kompanija iz cijelog svijeta izdane u eurima s dospijećem od 1-5 godina. Moraju pripadati investicijskom razredu, tako da se ovdje radi o dugu najkvalitetnijih svjetskih tvrtki.

39,4 % udjela stekao je fond koji ima za cilj replicirati kratkoročnu kamatnu stopu €STR (cijena po kojoj banke preko noći posuđuju višak rezervi). Javnost ne može izravno ulagati po ovoj stopi, pa je ETF replicira korištenjem takozvanih swapova. Njegov trenutni godišnji prinos je 3,97 % (na dan 31. 10. 2023.) te ima nultu reakciju na promjene kamatnih stopa (njegova duracija je stoga nula).

Ovakav sastav predstavlja trenutnu taktičku raspodjelu, koja nam s investicijskom strategijom omogućuje prilagodbu novonastaloj situaciji u slučaju brze promjene tržišnih uvjeta (osobito naglih promjena kamatnih stopa). U tom slučaju, moći ćemo u Novčanik dodati malu dioničku komponentu (udio do 20 %), promijeniti omjer tržišta novca i obveznica ili prilagoditi dospijeće obveznice (međutim, ukupna duracija obvezničke i novčane komponente portfelja nikada ne može premašiti 2,5 godine).

Naš glavni fokus nije često provoditi takve izmjene. One su više tu kako bi zaštitile investitore u slučaju da se tržišni uvjeti promijene na način koji bi mogao negativno utjecati na trenutni sastav (primjerice, ako kamatne stope ponovno padnu na nulu ili u negativno područje). O svakoj promjeni u portfelju Novčanika ćemo vas unaprijed obavijestiti.

Cijeli tekst nove investicijske strategije možete pročitati na ovoj poveznici.

Ova tablica uspoređuje važne značajke novog i originalnog Novčanika. U njoj ćete pronaći trenutni godišnji prinos do dospijeća (bruto i nakon naknade) i osjetljivost na promjene kamatnih stopa (duraciju).

Možete primijetiti da je osjetljivost na kamate u novom Novčaniku pala na trećinu izvorne vrijednosti, dok je trenutni prinos porastao za 1,3 postotna boda. Time se u potpunosti pokazuje da smo, zahvaljujući povećanim kamatama, konačno doživjeli povratak ere obveznica i tržišta novca, koji čak i uz nisku volatilnost vrijednosti osiguravaju pristojnu aprecijaciju.

Kako će novi Novčanik reagirati na promjene kamatnih stopa?

Željeli smo istražiti kako bi portfelj reagirao na promjene kamatnih stopa u različitim scenarijima tržišnog razvoja. Ako poznajete duraciju svakog fonda u portfelju, možete bolje procijeniti kako će se njihova vrijednost mijenjati u slučaju fluktuacija kamatnih stopa. Duracija nam govori koliko će se postotak cijene obveznice promijeniti u odgovoru na svaki postotni bod promjene stope.

Otvorite si Inteligentni novčanik


Stoga smo razvili modelirane investicije za novi portfelj, pretpostavljajući postupno povećanje i smanjenje depozitne stope ECB-a za 2 i 4 postotna boda tijekom sljedeće 2 godine. Izraz "kamate" u tablici odnosi se na depozitnu stopu središnje banke (trenutno 4 %). U našem izračunu, pretpostavljamo da će prinosi na obveznice također varirati u skladu s promjenama ove stope. Rezultati u tablici su očišćeni od Finaxove naknade koja iznosi 0,5 % godišnje.

Vidljivo je da, iako bi povećanje kamatnih stopa umanjilo vaš prinos, taj učinak ne bi nadmašio visoki prinos dospijeća trenutnih obveznica. Očekivana dobit ostaje u rasponu od 2-3 % godišnje čak i u slučaju povećanja kamatnih stopa za 2 do 4 postotna boda, što su i dalje neuobičajeno značajna kretanja s obzirom na povijest.

Ako stopa depozita padne na 2 %, očekivani neto povrat čak će porasti na gotovo 4 %, zahvaljujući rezultirajućem povećanju cijena obveznica.

Čak i u scenariju smanjenja stope na nulu (što je vrlo malo vjerojatno s obzirom na trenutnu visoku inflaciju), očekivani prinos tek neznatno pada. Važno je napomenuti da povrat u tablici obuhvaća investiciju sljedeće dvije godine, tijekom kojih bi stope postupno padale na nulu (tj. većinu vremena investicije bi i dalje bile u plusu). Ulazak u novčanik po nultim stopama vjerojatno bi pružio minimalan povrat.

U slučaju da kamatne stope u budućnosti ponovno padnu na nulu, planiramo prilagoditi sastav novčanika (više o tome možete pročitati u nastavku u dijelu o investicijskim certifikatima i investicijskim kreditima).

Naravno, ove brojke treba shvatiti s oprezom, jer se radi o procijenjenim rezultatima. Konačni prinos može biti pod utjecajem nekoliko faktora koje model ne može uzeti u obzir (npr. raspoloženje ulagača, sporija prilagodba prinosa na obveznice promjenama stopa ECB-a itd.). Stoga, rezultirajući prinos može odstupati od ovih procjena.

Zašto s promjenama dolazimo sada?

Možda se pitate zašto nismo predstavili takvu konceptualizaciju kada smo lansirali prvi Novčanik, s obzirom na to da nudi pristojan povrat uz manju osjetljivost na kamate. Nažalost, u vremenima kad je originalni Novčanik nastao, središnje banke su održavale kamatne stope u negativnoj zoni. Tada su financijska tržišta, posebice kratkoročne obveznice, bilježila negativne prinose, a vrijednost takvog portfelja samo je padala.

Jedini način stvaranja portfelja s pozitivnim prinosom bio je ulaganje u obveznice s dužim dospijećem (koje obično imaju veće prinose uz veću osjetljivost na kamatne stope) ili s većim kreditnim rizikom. No, želeći izbjeći izlaganje klijenata rizicima bankrota, zadržali smo se na dugovima najkvalitetnijih država i tvrtki s duljim dospijećem.

Nažalost, inflacija je u nekoliko mjeseci otišla s gotovo nule na dvoznamenkastu brojku, a središnje banke su provele najoštrije povećanje kamatnih stopa u povijesti. To je rezultiralo najdužom korekcijom obveznica, koju je i Novčanik osjetio. Međutim, to je priča o investiranju - ponekad se događaju neviđeni događaji.

Čak ni novi Novčanik nije imun na promjene kamatnih stopa. Dosadašnji izvanredan napredak također ga je odveo u crvene brojke. Međutim, sada je mnogo bolje pripremljen za rastuće kamatne stope. Grafikon prikazuje kumulativni povrat novog i originalnog Novčanika tijekom postojanja Inteligentnog novčanika.

Primjećujete da novi portfelj nije pretrpio tako značajan gubitak čak ni uz najintenzivnije povećanje kamatnih stopa u povijesti. Zahvaljujući većem prinosu do dospijeća, postojano se oporavljao tijekom prošle godine, dok je izvorni Novčanik stagnirao. Također, primjećujete da je linija razvoja novog Novčanika mnogo stabilnija, ne podliježući tako oštrim fluktuacijama gore-dolje na mjesečnoj razini.

Napomena: Kumulativni prinos novog Novčanika izračunava se na temelju stopa NAV-a temeljnih ETF fondova objavljenih na web stranici upravitelja. Portfelj novog Novčanika odgovara optimalnom/početnom sastavu proizvoda. U modeliranom razvoju, jednom mjesečno se uzima naknada za upravljanje portfeljem koja iznosi 0,5 % godišnje (PDV uključen). Prošli prinosi nisu jamstvom budućih prinosa. 

Ulaganje zahtijeva mudrost u promišljanju, ali važno je ne zadržavati se previše na prošlosti. Često su najveće prilike procvjetale na tržištima koja su prethodno iskusila izazove. Tijekom krize 2008. godine, mnogi su doživjeli gubitke na dionicama koje su kasnije ostvarile izniman rast tijekom idućeg desetljeća.

Sada se tržište obveznica pojavljuje kao privlačna prilika. Različite vrste obveznica nude najveće prinose u posljednjih nekoliko desetljeća. Razmotrimo i potencijal koji se krije u novom Novčaniku te mogućnost ostvarivanja značajnih prinosa.

Upozorenje: S investiranjem je uvijek povezan rizik koji se odnosi na razvoj financijskih tržišta. Detalje o riziku ulaganja možete pronaći na ovom blogu.

Kada će doći do promjene?

Nova strategija će se u potpunosti primijeniti, i to kako na nove korisnike zainteresirane za novčanik, tako i na postojeće klijente koji već posjeduju otvoren novčanik. Ove promjene stupaju na snagu od utorka, 5. 11. 2023.

Također, postojećim klijentima će se prilagoditi strategija. U četvrtak, 30. 11. 2023., prodat će se pozicije u njihovim trenutnim Novčanicima, dok će se sljedećeg dana trgovanja (utorak, 5. 12. 2023.) investirati u nove ETF-ove prema ažuriranom sastavu Novčanika.

U skladu s zakonskim zahtjevima za informiranje klijenata, depoziti u Novčanicima neće se investirati u razdoblju od 15. 11. 2023. do 5. 12. 2023. Sva sredstva u Novčanicima bit će investirana prema novoj strategiji od navedenog datuma (posljednja kupovina prema izvornoj strategiji realizirat će se 14. 11. 2023.)

Investiranje na kredit i certifikat i dalje su u planu

Kada smo stvarali originalni Novčanik, istaknuli smo našu namjeru da transformiramo gotovinsku komponentu Novčanika u investicijski certifikat s fiksnom kamatom, povezanom s zajmovima koje bi Finax osigurao svojim dugoročnim ulagačima u dinamičke portfelje. Ovaj pristup omogućio bi dugoročnim ulagačima značajno povećanje povrata zahvaljujući učinku poluge, dok bi štediše u Novčaniku uživale stabilniji povrat čak i u razdobljima niskih kamatnih stopa.

Važno je napomenuti da trenutna izmjena Novčanika ne znači odustajanje od planova za lansiranje investicijskih kredita i izradu investicijskih certifikata. Spremni smo za njihovo implementiranje, jer smo već zadovoljili većinu tehničkih i regulatornih zahtjeva.

Ipak, trenutačno smo odlučili odgoditi ove proizvode jer ne smatramo da je sadašnje vrijeme, posebice s obzirom na visoke kamatne stope i dinamiku tržišta dionica, povoljno za pokretanje kreditnih ulaganja.
Iako odluka nije bila laka, osjećamo odgovornost prema imovini naših klijenata te želimo nastaviti poticati odgovorno ulaganje, izbjegavajući prevelike rizike, poput visokih kamata koje bi ulaganje moralo nadmašiti kako biste izbjegli gubitak novca. Trenutačno smatramo da je tržište novca putem ETF-ova prikladna zamjena za certifikat u Novčaniku.

Kada kamatne stope padnu, to će biti povoljnije vrijeme za lansiranje investicijskih kredita i certifikata. Potreba za certifikatom s fiksnom kamatom u Novčaniku bit će tada najizraženija, s obzirom na to da će i novčani i obveznički ETF-ovi pružati niže prinose s padom kamatnih stopa. U isto vrijeme, ulaganje uz pomoć poluge tada bi imalo najviše smisla, jer ne bi bilo tako skupo, a niske kamatne stope vjerojatno bi potaknule rast tržišta dionica.

Željeli bismo čuti i vaše mišljenje o ovom pitanju. Razmišljate li da investiranje na kredit ima smisla i uz trenutačne kamatne stope od 4-5 %? Biste li, čak i u sadašnjem okruženju, odabrali investiranje uz pomoć poluge? Slobodno nas kontaktirajte na client@finax.eu ili na telefonski broj +385 1 7757 050. Ako primijetimo veliki interes za ulaganje uz pomoć poluge, bit ćemo spremni ponovno razmotriti našu odluku.

Vjerujemo da će te promjene prema većoj sigurnosti i boljim prinosima zadovoljiti vaše potrebe. Zahvaljujući današnjim visokim kamatama, nema potrebe za prevelikim rizicima ako želite kratkoročno kapitalizirati svoje ušteđevine. Obveznice i tržište novca nisu pružali takve prilike već više od 10 godina, stoga je šteta ne iskoristiti ih. Novi Novčanik vam pruža priliku da otvorite vrata tim tržištima, čineći ga idealnim odredištem za štednju s ciljem ostvarivanja financijskih ciljeva u razdoblju od 1 do 3 godine. Zahvaljujemo vam na povjerenju u Inteligentno investiranje te svim idejama i komentarima koje dijelite s nama.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Ključne riječi
Ključne riječi nisu nađene
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon