PLATITE MANJE,
ZARADITE VIŠE

Godišnje ćete s Finaxom uštedjeti 1.57% na naknadama,
što znači da će Vam se za taj iznos uvećati prinosi.

Ušteđena lipa
je zarađena lipa.

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin

U Finaxu ulažete s minimalnim naknadama što znači
više prinose za Vas

 • naknada za upravljanje portfeljem 1% + PDV (20%)
 • bez naknade za jednokratna ulaganja
 • naknada od 1% + PDV (20%) za obradu
  na uplate manje od 1000€ ili iznos u kunama u protuvrijednosti na dan uplate
 • bez naknada za transakcije
 • bez naknada za postignute prinose
 • bez skrivenih naknada
Fondovi koji investiraju
u dionice
Ulazna naknada/
Izlazna naknada
Naknada za upravljanje
Indeksirani fondovi (ETF)
0%
0,2%
Uzajamni fondovi
1.10%
2.97%
Usporedba troškova ETF fondova s troškovima ulaganja u uzajamne fondove.

Konačno zarađujte ulažući

Usporedili smo za Vas utjecaj naknada na profitabilnost investicije na proizvode Finaxa i najpopularnijih otvorenih dioničkih fondova u Hrvatskoj.

foto poradca

Za usporedbu smo uzeli primjer naknada 5 najpopularnijih dioničkih uzajamnih fondova s dinamičkim strategijama - ZB Euroaktiv, InterCapital Global Equity - klasa B, Triglav Special Opportunity, Generali Nova Europa, Capital Breeder.

foto poradca

Dani primjer jednokratnog ulaganje od 50 000€ pretpostavlja ulaganje u tržište vlasničkog kapitala na 30 godina. Prinosi na ulaganje su konstantni, 8% godišnje. U danom modelu administrativne i upravljačke naknade naplaćuju se jednom godišnje, na kraju godine, na osnovu vrijednosti investicije prilagođene za "vrijednosno usklađivanje". Ulazna naknada naplaćuje se na početku razdoblja ulaganja modela od ukupne uložene sume, te je tako ukupno uložen iznos umanjen za njen iznos.

foto poradca

Primjer redovnog ulaganja pretpostavlja redovno ulaganje u iznosu od 100€ mjesečno na razdoblje od 30 godina. Godišnji prinosi su konstantni u iznosu od - 8% godišnje. Svaka mjesečna uplata je smanjena za iznos ulazne naknade. Naknada za upravljanje portfeljem naplaćuje se od ukupnog vrijednosti računa, bez uračunavanja nove mjesečne uplate i u visini od jedne dvanaestine godišnje naknade. Učinak je izračunat za svaki mjesec u obliku složene kamate. Iznosi su zaokruženi na 50€.

foto poradca

Pod ulaznom naknadom se podrazumijevaju svi troškovi primitka uplate klijenta i troškovi nastali tijekom kupnje ili preuzimanja financijskih instrumenata. Ulazne naknade u slučaju naših konkurenata izračunavaju se kao jednostavna aritmetička sredina ovih naknada za sva četiri proizvoda. U Finaxu se ulazne naknade naplaćuju jedino u slučaju uplata depozita manjih od 1000 eura u iznosu od 1% + PDV (20%).

foto poradca

Naknade za upravljanje i održavanje uključuju troškove upravljanja portfeljem i administraciju hrvatskih menadžera, financijskih instrumenata (naknada za upravljanje portfeljem, administracijska naknada i skrbništvo nad financijskim instrumentima) kao i troškove održavanja i upravljanja individualnim financijskim instrumentima kao što su uzajamni fondovi (upravljačka naknada i naknada za održavanje fonda). Upravljačka i administracijska naknada u slučajevima konkurencije izračunavaju se kao jednostavna aritmetička sredina (prosjek) naknada navedenih za ovih pet proizvoda. Troškovi ulaganja u slučaju Finaxa su 1% upravljačke naknade godišnje + PDV (20%) plus upravljačka i administracijska naknadu ETF fondova (prosječno 0.2% godišnje) koji tvore portfelj ovih proizvoda.

Jednokratno ulaganje od 50 000€
u tržište vlasničkog kapitala s 8% godišnjim prinosom

Naknade
Ulazna naknada/
Izlazna naknada 
Naknada za upravljanje 
Finax
0% / 0%
1.4%
Konkurencija
1.1% / 1.1%
2.97%
Rezultat ulaganja
10 godina
20 godina
30 godina
93 750€
175 800€
329 600€
78 100€
124 700€
199 200€

Redovita ulaganja od 100€ mjesečno
(štednja) na tržištu kapitala s 8% godišnjim prinosima

Naknade
Ulazna naknada/
Izlazna naknada 
Naknada za upravljanje 
Finax
1.2% / 0%
1.4%
Konkurencija
1.1% / 1.1%
2.97%
Rezultat ulaganja (depozit na 30 godina 36,000 €)
10 godina
20 godina
30 godina
16 700€
47 750€
106 050€
15 150€
39 250€
77 900€

Željeli biste ulagati?

 • Povoljno ulaganje dostupno svima, ne samo bogatim pojedincima
 • Visina naknada je važan faktor za rezultat ulaganja
 • Većina investicijskih proizvoda ponuđenih u Hrvatskoj naplaćuje nepotrebno visoke naknade
 • Platite manje, zaradite više
 • Doznajte koje naknade naplaćuju Vaše banke i fondovi
Želim znati više

Kreirajte investicijski plan danas

Želim ulagati € mjesečno.
Moj cilj je štediti za mirovinu
 • štediti za mirovinu
 • štediti za djecu
 • stvoriti financijsku rezervu
 • kupiti nekretninu
 • stvaranje bogatstva
.
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon