PLATITE MANJE,
ZARADITE VIŠE

S Finaxom ćete svake godine uštedjeti na naknadama,
što znači da će Vam se za taj iznos uvećati prinosi.

Ušteđena lipa
je zarađena lipa.

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin

U Finaxu ulažete s minimalnim naknadama što znači
više prinose za Vas

 • Samo jedna naknada - za upravljanje portfeljem 1 % + PDV (20 %)
 • Bez ulazne naknade
 • Bez naknada za transakcije
 • Bez naknada za postignute prinose
 • Bez izlaznih naknada
 • Bez skrivenih naknada
Prosječni troškovi investicije
Ulazna naknada
Tekuće naknade
Finax
0%
1,2%
Uzajamni fondovi
0,48%
1,66%
Usporedba troškova osnovnog ulaganja u Finax i prosjeka 5 najpopularnijih uzajamnih fondova u Hrvatskoj na dan 30. lipnja 2023. (izvor podataka Dokumenti s ključnim podacima o fondu).

Utjecaj naknada na investiciju

Usporedili smo utjecaj troškova investitora u Finaxu i jednih od 5 najpopularnijih uzajamnih fondova u Hrvatskoj.

foto poradca

Ovo je jednostavan prosjek ulaznih i tekućih troškova ovih fondova na dan 30. lipnja 2023. navedenih u dokumentima s ključnim informacijama. Za usporedbu smo uzeli primjer naknada 5 najpopularnijih uzajamnih fondova - Erste Adriatic Bond, PBZ Global Fond, Intercapital Bond - Klasa B, OTP indeksni, PBZ Conservative 10.

foto poradca

Dani primjer jednokratnog ulaganje od 50 000 € pretpostavlja ulaganje u tržište vlasničkog kapitala na 30 godina. Prinosi na ulaganje su konstantni, 8% godišnje. U danom modelu administrativne i upravljačke naknade naplaćuju se jednom godišnje, na kraju godine, na osnovu vrijednosti investicije prilagođene za "vrijednosno usklađivanje". Ulazna naknada naplaćuje se na početku razdoblja ulaganja modela od ukupne uložene sume, te je tako ukupno uložen iznos umanjen za njen iznos. Dobiveni iznosi zaokružuju se na 100 €.

foto poradca

Primjer redovnog ulaganja pretpostavlja redovno ulaganje u iznosu od 100 € mjesečno na razdoblje od 30 godina. Godišnji prinosi su konstantni u iznosu od - 8% godišnje. Svaka mjesečna uplata je smanjena za iznos ulazne naknade. Naknada za upravljanje portfeljem naplaćuje se od ukupnog vrijednosti računa, bez uračunavanja nove mjesečne uplate i u visini od jedne dvanaestine godišnje naknade. Učinak je izračunat za svaki mjesec u obliku složene kamate. Dobiveni iznosi zaokružuju se na 100 €.

foto poradca

Ulazne naknade uslučaju uzajamnih fondova su jednostavni aritmetički prosjek ovih naknada jednih od 5 najpopularnijih uzajamnih fondova u Hrvatskoj. Izvor podataka su Dokumenti s ključnim informacijama. Finax ne naplaćuje nikakvu ulaznu naknadu.

foto poradca

Tekući troškovi uključuju naknadu za upravljanje fondovima, naknade depozitaru, transakcijske troškove i druge tekuće troškove. Naknade za upravljanje u slučaju konkurencije jednostavni su aritmetički prosjek 5 najpopularnijih uzajamnih fondova na dan 30. lipnja 2023. Izvor podataka su Dokumenti s ključnim podacima. Troškovi ulaganja u Finax proizvode uključuju naknadu za upravljanje portfeljem.

Jednokratno ulaganje od 50 000 €
u tržište vlasničkog kapitala s 8% godišnjim prinosom

Naknada
Ulazna naknada 
Tekuće naknade 
Finax
0%
1,2%
Konkurencija
0,48%
1,66%
Rezultat ulaganja
10 godina
20 godina
30 godina
95 700 €
183 100 €
350 300 €
90 900 €
165 900 €
303 000 €

Redovita ulaganja od 100 € mjesečno
(štednja) na tržištu kapitala s 8% godišnjim prinosima

Naknada
Ulazna naknada 
Tekuće naknade 
Finax
0%
1,2%
Konkurencija
0,48%
1,66%
Rezultat ulaganja (depozit na 30 godina 36,000 €)
10 godina
20 godina
30 godina
17 000 €
49 500 €
111 600 €
16 500 €
46 900 €
101 500 €

Željeli biste ulagati?

 • Povoljno ulaganje dostupno svima, ne samo bogatim pojedincima
 • Visina naknada je važan faktor za rezultat ulaganja
 • Većina investicijskih proizvoda ponuđenih u Hrvatskoj naplaćuje nepotrebno visoke naknade
 • Platite manje, zaradite više
 • Doznajte koje naknade naplaćuju Vaše banke i fondovi
Želim znati više

Kreirajte investicijski plan danas

Želim ulagati € mjesečno.
Moj cilj je štediti za mirovinu
 • štediti za mirovinu
 • štediti za djecu
 • stvoriti financijsku rezervu
 • kupiti nekretninu
 • stvaranje bogatstva
.
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon