Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prvý rok Finaxu – plnenie plánu na 124%

Finax oslávil v januári prvé narodeniny. Pri tejto príležitosti sme pripravili report transparentnosti – informácie, aký bol náš prvý rok, aké výsledky sme dosiahli, do akej miery napĺňame stanovené plány a ako vyzerá náš biznis.

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 12. február 2019

Január nebol pre Finax len mesiacom vstupu do nového roka, ale aj oslavou prvých narodenín. Máme preto dvojnásobný dôvod ohliadnuť sa dozadu na uplynulý rok a zhodnotiť, aký bol z pohľadu nového revolučného obchodníka a unikátnych riadených portfólií.

Už pri zrode vôbec prvých myšlienok o Finaxe sme s Jurajom vedeli niekoľko základných charakteristík nášho budúceho biznisu. Jednou z nich bol poctivý prístup k podnikaniu.

Inteligentné investovanie je bezkonkurenčný investičný produkt. Finax robíme s najčistejším svedomím. Sme si plne vedomí, aké férové a revolučné služby sme Slovákom ponúkli.

Od začiatku sú všetky detaily nášho podnikania úplne transparentné, či už ide o portfóliá, investičnú stratégiu, poplatky alebo informácie o samotnej spoločnosti. Každý, kto prišiel do kontaktu s Finaxom, v prvom rade ocenil a vyzdvihol práve našu komunikáciu.

V nastolenom trende budeme naďalej pokračovať, a aj preto prinášame tento článok, v ktorom zhŕňame kľúčové ukazovatele vývoja biznisu v uplynulom roku, porovnávame ich s našimi plánmi, uvádzame pár základných faktov a niekoľko zaujímavostí.

Ako hodnotíme rok 2018?

Úvodné ciele pre vstup na trh sme všetky naplnili do bodky. Dokonca sme ich v mnohých oblastiach solídne prekonali. Prvý rok bol primárne zameraný na spustenie produktu.

Podarilo sa nám nad naše očakávania rozšíriť povedomie o Finaxe, čo je základný predpoklad úspešného uvedenia produktu na trh. Skvelé výsledky digitálnej kampane podporené dobrou spoluprácou s viacerými médiami poľahky pokorili aj naše najoptimistickejšie plány.

Súbežným cieľom bol rozvoj technickej časti biznisu – hlavne vyvíjať internetovú stránku a platformu s online prehľadom účtov podľa naplánovaného obsahu a funkcií. V mnohých oblastiach sme zašli omnoho ďalej, aj vďaka podnetom našich klientov a reálnym skúsenostiam po uvedení nových funkcií.

Spätná väzba na technologické prevedenie Finaxu od existujúcich klientov, ale aj odbornej verejnosti z oblasti financií, marketingu i technológií je iba pozitívna. Potvrdzujú ju nakoniec samotné výsledky nášho úsilia.

Slovenský finančný trh je tradičný, konzervatívny, opatrný, nedôverčivý, pomerne neznalý a poznačený zlými skúsenosťami. Uviesť nového obchodníka s nekonvenčným modelom a hlavne online predajom služieb do tohto prostredia bolo obrovskou výzvou. Budovanie a získanie dôvery si vždy vyžaduje veľa času.

Z tohto dôvodu nás nesmierne povzbudzuje výrazné prekonanie našich plánov. Rovnako poznanie, že ľudia majú záujem starať sa o svoje financie, vzdelávať sa a hľadať efektívne produkty pre svoje úspory. 

Napriek získaniu licencie obchodníka v decembri roka 2017 a založeniu Finaxu v januári roka 2018 sme svoju ostrú činnosť spustili až v apríli minulého roka. Inteligentné investovanie svoj rok ešte len oslávi, no prinášame už vyhodnotenie plnenia plánov za prvý rok existencie.

Výsledky prvého roka existencie Finaxu vyjadrené vybranými ukazovateľmi k 31.1.2019

 • Počet klientov:
  • 923 dokončených registrácií (podpísaných zmlúv).
  • 851 aktívnych klientov* – cieľ na prvý rok bol 500 klientov, plnenie plánu na 170%.
 • Majetok pod správou:
  • 3 720 026,91 eur – cieľ na prvý rok bol 3 mil. eur, plnenie plánu na 124%.
  • +40,8% priemerný medzimesačný rast majetku pod správou v uplynulých 10 mesiacoch (január 2019 bol rekordným mesiacom z pohľadu investícií i nových registrácií).
 • Zľavy získané inteligentnými investormi:
  • 822 000 eur je výška uplatnených zliav (zľavy za overenie identity online, za aktívne pozvánky známych, presuny investícií od konkurencie a manažérske zľavy) – poskytnuté zľavy predstavujú viac ako 20% klientskeho majetku a výrazne znižujú konečnú efektívnu výšku poplatku za riadenie portfólia.
 • Základné parametre priemerného investičného plánu:
  • 76:24 je priemerné portfólio aktívnych účtov (76% akcií a 24% dlhopisov).
  • 132,6 eur je priemerná pravidelná mesačná platba nastavená klientom v investičnom pláne na aktívnych účtoch* s pravidelnou investíciou.
  • 30 512 eur je priemerná cieľová suma investičných plánov (len účty, na ktorých je zadaná).
 • Základný profil priemerného aktívneho klienta:
  • 73% má trvalé bydlisko mimo Bratislavy.
  • Veková štruktúra aktívnych klientov:
   • 18,4% je mladších ako 30 rokov,
   • 60,6% je vo veku 30-45 rokov,
   • 21% je starších ako 45 rokov.
 • Externý predaj:
  • 15 partnerov (samostatní finanční agenti, viazaní finanční a investiční agenti).
  • 37,4% podiel agentov na aktívnych zmluvách.

*aktívny klient alebo aktívny účet je taký, pri ktorom bola overená identita klienta a na účte sa nachádza nejaký majetok.

Viaceré ukazovatele stále možno vnímať ako malé. Áno, z pohľadu toho, kam sa chceme dostať a kde stoja naše plány, sme len na začiatku dlhej cesty. Prvý krok máme ale za sebou. Z nášho pohľadu sme optimistické očakávania pre prvý rok výrazne prekonali, čo pre nás predstavuje neskutočnú motiváciu, povzbudenie a zároveň silný záväzok pracovať ďalej.

Čoskoro prinesieme článok orientovaný na budúcnosť s informáciami, aké plány máme na druhý rok Finaxu a čo od nás môžete očakávať. Napriek už určitému zabehnutiu produktu neprestaneme inteligentných investorov príjemne prekvapovať. V talóne máme už teraz viaceré zaujímavé veľké i malé novinky.

Ďakujeme všetkým za doterajšiu dôveru.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon