Základná zmluvná dokumentácia: Stiahnuť
Zmluva o riadení portfólia – fyzická osoba stiahnuť
Zmluva o riadení portfólia – právnická osoba stiahnuť
Rámcová zmluva stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky stiahnuť
Cenník služieb stiahnuť
Informácie pre klientov a potenciálnych klientov stiahnuť
Investičné stratégie: Stiahnuť
Investičná stratégia 100% akcie / 0% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 90% akcie / 10% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 80% akcie / 20% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 70% akcie / 30% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 60% akcie / 40% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 50% akcie / 50% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 40% akcie / 60% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 30% akcie / 70% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 20% akcie / 80% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 10% akcie / 90% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 0% akcie / 100% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia - Inteligentná peňaženka stiahnuť
Povinne zverejňovaná dokumentácia: Stiahnuť
Informácie o finančných nástrojoch a rizikách stiahnuť
Informácie o Garančnom fonde stiahnuť
Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite vykonávania stiahnuť
Reklamačný poriadok stiahnuť
Stratégia vykonávania pokynov stiahnuť
Zásady a zmeny kategorizácie klienta stiahnuť
Zásady ochrany osobných údajov stiahnuť
Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov stiahnuť
Podmienky finančného sprostredkovania stiahnuť
Podmienky stránky stiahnuť
Informácie o udržateľnosti stiahnuť
Polročná správa 2022 stiahnuť
Výročná správa 2021 stiahnuť
Výročná správa 2020 stiahnuť
Výročná správa 2019 stiahnuť
Výročná správa 2018 stiahnuť
Koncepcia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu stiahnuť
Zákonné zverejnenia: Stiahnuť
Informácie o činnosti k 31.12.2021 stiahnuť
Finančné informácie k 31.12.2021 stiahnuť
Informácie o rizikách k 31.12.2021 stiahnuť
Zásady odmeňovania k 31.12.2021 stiahnuť
Informácie k Investičnému certifikátu: Stiahnuť
Úplné znenie stanov Finax, o.c.p., a.s. stiahnuť
Zakladateľská zmluva stiahnuť
Informácie k Európskemu dôchodku - PEPP: Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) stiahnuť
Dokument s kľúčovými informáciami (KID - 100-60) stiahnuť
Dokument s kľúčovými informáciami (KID - 80-60) stiahnuť
Investičná stratégia PEPP - 100-60 stiahnuť
Investičná stratégia PEPP - 80-60 stiahnuť
Cenník služieb PEPP stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky PEPP stiahnuť
Staršiu dokumentáciu nájdete tu.
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon