Základná zmluvná dokumentácia: Stiahnuť
Zmluva o riadení portfólia – fyzická osoba stiahnuť
Zmluva o riadení portfólia – právnická osoba stiahnuť
Rámcová zmluva stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky stiahnuť
Cenník služieb stiahnuť
Informácie pre klientov a potenciálnych klientov stiahnuť
Investičné stratégie: Stiahnuť
Investičná stratégia 100% akcie / 0% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 90% akcie / 10% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 80% akcie / 20% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 70% akcie / 30% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 60% akcie / 40% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 50% akcie / 50% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 40% akcie / 60% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 30% akcie / 70% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 20% akcie / 80% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 10% akcie / 90% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 0% akcie / 100% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia - Inteligentná peňaženka stiahnuť
Investičná stratégia - Bystrý vklad stiahnuť
Povinne zverejňovaná dokumentácia: Stiahnuť
Informácie o finančných nástrojoch a rizikách stiahnuť
Informácie o Garančnom fonde stiahnuť
Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite vykonávania stiahnuť
Reklamačný poriadok stiahnuť
Stratégia vykonávania pokynov stiahnuť
Zásady a zmeny kategorizácie klienta stiahnuť
Zásady ochrany osobných údajov stiahnuť
Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov stiahnuť
Podmienky finančného sprostredkovania stiahnuť
Podmienky stránky stiahnuť
Výročná správa 2023 stiahnuť
Výročná správa 2022 stiahnuť
Výročná správa 2021 stiahnuť
Výročná správa 2020 stiahnuť
Koncepcia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu stiahnuť
Zákonné zverejnenia: Stiahnuť
Informácie o činnosti k 31.12.2023 stiahnuť
Finančné informácie k 31.12.2023 stiahnuť
Informácie o rizikách k 31.12.2023 stiahnuť
Zásady odmeňovania k 31.12.2023 stiahnuť
Informácie o investičnej politike k 31.12.2023 stiahnuť
Informácie k Investičnému certifikátu: Stiahnuť
Úplné znenie stanov Finax, o.c.p., a.s. stiahnuť
Zakladateľská zmluva stiahnuť
Informácie k Európskemu dôchodku - PEPP: Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) stiahnuť
Dokument s kľúčovými informáciami (KID - 100-60) stiahnuť
Dokument s kľúčovými informáciami (KID - 80-60) stiahnuť
Investičná stratégia PEPP - 100-60 stiahnuť
Investičná stratégia PEPP - 80-60 stiahnuť
Cenník služieb PEPP stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky PEPP stiahnuť
Metodika výpočtu súhrnného ukazovateľa rizika a výnosnosti produktu PEPP a Informácie o scenároch výkonnosti stiahnuť
Informácie o zmene poskytovateľa a prenositeľnosti celoeurópskeho osobného dôchodkovom produktu (PEPP) stiahnuť
Informácie o minulej výkonnosti PEPP stiahnuť
Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti: Stiahnuť
Informácie o udržateľnosti v1, 2021 stiahnuť
Informácie o whistleblowingu: Stiahnuť
Whistleblowing / Oznamovanie protispoločenskej činnosti stiahnuť
Staršiu dokumentáciu nájdete tu.
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon