Základná zmluvná dokumentácia: Stiahnuť
Zmluva o riadení portfólia – fyzická osoba stiahnuť
Zmluva o riadení portfólia – právnická osoba stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky stiahnuť
Cenník služieb stiahnuť
Informácie pre klientov a potenciálnych klientov stiahnuť
Investičné stratégie: Stiahnuť
Investičná stratégia 100% akcie / 0% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 90% akcie / 10% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 80% akcie / 20% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 70% akcie / 30% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 60% akcie / 40% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 50% akcie / 50% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 40% akcie / 60% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 30% akcie / 70% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 20% akcie / 80% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 10% akcie / 90% dlhopisy stiahnuť
Investičná stratégia 0% akcie / 100% dlhopisy stiahnuť
Povinne zverejňovaná dokumentácia: Stiahnuť
Informácie o finančných nástrojoch a rizikách stiahnuť
Informácie o Garančnom fonde stiahnuť
Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite vykonávania stiahnuť
Reklamačný poriadok stiahnuť
Stratégia vykonávania pokynov stiahnuť
Zásady a zmeny kategorizácie klienta stiahnuť
Zásady ochrany osobných údajov stiahnuť
Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov stiahnuť
Podmienky finančného sprostredkovania stiahnuť
Podmienky stránky stiahnuť
Výročná správa 2020 stiahnuť
Výročná správa 2019 stiahnuť
Výročná správa 2018 stiahnuť
Zákonné zverejnenia: Stiahnuť
Informácie o činnosti k 31.12.2020 stiahnuť
Finančné informácie k 31.12.2020 stiahnuť
Informácie o rizikách k 31.12.2020 stiahnuť
Zásady odmeňovania k 31.12.2020 stiahnuť