AKO VIEME POMÔCŤ?

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Zoznam tém:

Finančné prostriedky posielate na účet s názvom Finax Klienti, vedený v Tatra banke. Všetky klientske peniaze držíme oddelene od našich firemných peňazí, čo je prísne kontrolované zo strany Národnej banky Slovenska. Následne vaše peniaze putujú zahraničným správcom, kde za ne nakúpime na burze cenné papiere (ETF). Po prihlásení na váš Finax účet máte nepretržite prehľad o hodnote vášho účtu.
Finax je regulovaný Národnou bankou Slovenska (NBS). Povolenie NBS môžete nájsť tu.
Finax sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov prostredníctvom Garančného fondu investícií. Váš majetok je chránený do výšky 50 000 eur. Ako obchodník s cennými papiermi dodržujeme veľmi prísne pravidlá pri správe vášho majetku a váš majetok striktne oddeľujeme od majetku našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke www.garancnyfond.sk.
V pravom hornom rohu kliknite na „Prihlásiť“. Dole máte link „Zabudnuté heslo?“. Pokračujte podľa inštrukcií.
Správu cenných papierov (custody) pre nás vykonáva belgická banka KBC Bank, ktorá patrí k európskej špičke v oblasti úschovy majetku a v strednej Európe vlastní napríklad ČSOB v Česku a na Slovensku alebo K&H Bank v Maďarsku.
Finax investuje vaše finančné prostriedky tak, aby dosiahnuté výnosy boli oslobodené od dane. Používame na to kombináciu daňových výhod v zmysle platnej legislatívy. Aby ste mali istotu, že vaše výnosy budú oslobodené od dane, je potrebné, aby ste pri výbere peňazí, resp. ukončení investovania, dodržali správny postup, o ktorom vás budeme informovať.

To všetko za predpokladu, že ste slovenský daňový rezident. Pokiaľ platíte dane v inom štáte, informujte sa o možných daňových aspektoch vášho investovania v konkrétnej krajine.
Pri spravovaní vášho majetku používame kombináciu daňových výhod podľa platných slovenských zákonov. Viac sa o nich môžete dozvedieť tu.

To všetko za predpokladu, že ste slovenský daňový rezident. Pokiaľ platíte dane v inom štáte, informujte sa o možných daňových aspektoch vášho investovania v konkrétnej krajine.
Výnos zo štandardných podielových fondov ponúkaných slovenskými správcovskými spoločnosťami a bankami je zdaňovaný zrážkou pri odpredaji. Oproti fondom, ktoré sú obchodované na burze, tak na výnose ušetríte 19%. Viac o daňových nástrojoch sa môžete dozvedieť tu.

Príklad: Investujete 10 000 eur do podielových fondov a ďalších 10 000 eur do ETF obchodovaných na burze. Povedzme, že obe investície zhodnotia počas nasledujúcich 10 rokov 8% p.a. a hodnota každej bude na konci 21 600 eur. Zisk je teda 11 600 eur. Pri investícii do ETF bude výnos 11 600 eur celý váš, no pri investícii do podielových fondov budete musieť zaplatiť daň 19%, 2 204 eur a váš čistý zisk bude nakoniec len 9 396 eur.

To všetko za predpokladu, že ste slovenský daňový rezident. Pokiaľ platíte dane v inom štáte, informujte sa o možných daňových aspektoch vášho investovania v konkrétnej krajine.
Finax ponúka komplexný systém zliav, ktorým si môžete znížiť poplatky za správu vášho účtu.

Pozrite si prebiehajúce akcie pre získanie ešte väčšej zľavy.

Zľava za pozvanie:
Odporučte naše služby vašim známym a získajte 1 000 eur spravovaných zadarmo pre seba a pre vášho známeho. Zľavu budete mať odo dňa prvého vkladu vášho známeho na obdobie 3 rokov alebo kým váš známy nevykoná výber z účtu. Známych pozvete do Finaxu prostredníctvom vášho unikátneho pozývacieho linku v aplikácii alebo vo webovom prehľade účtov. Pre viac informácií kliknite sem.

Zľava za prenesenie investície k nám:
Preneste si svoje investície k nám a my vás za to odmeníme. Ak dnes investujete cez iného obchodníka s cennými papiermi, vlastníte podielové fondy alebo investičnú nehnuteľnosť, prípadne máte uzavretú investičnú životnú poistku a rozhodnete sa preniesť vaše investície k nám, my vám budeme za odmenu spravovať 50% z výšky prenesenej investície zdarma počas dvoch rokov, alebo kým nevykonáte výber z účtu. Preukážte nám výpis z účtu, kde bude vidieť výber/ukončenie zmluvného vzťahu a čiastku do 30 dní od ukončenia investície. Táto zľava platí pre prenesené investície nad 1 000 eur. Príklad: Vlastníte podielové listy v hodnote 30 000 eur u slovenského správcu. Podielové listy odpredáte. Následne sa rozhodnete u nás vložiť 30 000 eur. Päťdesiat percent (15 000 eur) vám budeme spravovať zdarma počas dvoch rokov až do momentu vášho prvého výberu.
Finax si účtuje 1% + DPH ročne z hodnoty majetku pod správou (celková hodnota majetku, teda cenné papiere a hotovosť). Poplatok je zúčtovaný mesačne.

Ďalej poskytujeme rôzne zľavy z poplatku za riadenie portfólia. Napríklad, za každého známeho, ktorého nám odporučíte a otvorí si účet, získate vy aj on 1 000 eur spravovaných zdarma.

Pozrite si prebiehajúce akcie pre získanie ešte väčšej zľavy.

Príklad: Investovali ste 20 000 eur a odporučili ste nám jedného známeho, ktorý investoval 10 000 eur. Výška vašej zľavy aj zľavy pre známeho je 1 000 eur. Počítame, že daný mesiac mal 30 dní a hodnota vášho účtu sa v čase nemenila. Aká je výška mesačného poplatku?
(20 000 – 1 000)*0,012*(30/365)= 18,74 eur.
Prihláste sa do Finax, kde sa vám zobrazia účty, ktoré máte. Kliknutím na daný účet sa vám zobrazia podrobnosti účtu. Jednou z položiek je aj číslo účtu.
Peniaze by ste mali posielať prevodom z bankového účtu, ktorý je vedený v európskej banke na vaše meno. Pri zaslaní prostriedkov na zberný účet Finaxu v Tatra banke budú vaše prostriedky pripísané na váš majetkový účet v deň ich prijatia v prípade správne uvedeného variabilného symbolu alebo poznámky pre príjemcu. V prípade platby zaslanej do inej banky sa peniaze objavia na vašom účte nasledujúci deň po ich prijatí na bankovom účte Finaxu. Nákupy do portfólií následne realizujeme každý týždeň.

Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10 eur.
Minimálny vklad pre pravidelnú mesačnú investíciuje 10 eur.

Aby sme finančné prostriedky rýchlo pripísali na váš účet používajte správny variabilný symbol. Platobné inštrukcie sú nasledovné:

Pre účty vedené v EUR
Názov účtu: Finax klienti
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Názov účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0826 6882/0800
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Názov účtu: Finax clients
Banka: OTP Bank Nyrt.
IBAN: HU10 1170 4007 2204 1531 0000 0000
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Názov účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: BNP Paribas Bank Polska SA
IBAN: PL18 1600 0003 1740 8221 7000 0001
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Prosíme o umiestnenie iba 10 znakov v referencii platby, čo sú 10 číslic označujúcich číslo portfolia, bez akýchkoľvek ďalších poznámok.

V prípade, že máte hotovosť, odporúčame, aby ste si ju najprv vložili na váš účet a následne previedli prostriedky k nám. Vyhnete sa tak podozreniam z prania špinavých peňazí.
Finax investuje vaše finančné prostriedky tak, aby dosiahnuté výnosy boli oslobodené od dane. Používame na to kombináciu daňových výhod v zmysle platnej legislatívy. Aby ste mali istotu, že vaše výnosy budú oslobodené od dane, je potrebné, aby ste pri výbere peňazí, resp. ukončení investovania, dodržali správny postup, o ktorom vás budeme informovať.

To všetko za predpokladu, že ste slovenský daňový rezident. Pokiaľ platíte dane v inom štáte, informujte sa o možných daňových aspektoch vášho investovania v konkrétnej krajine.
Finax sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov prostredníctvom Garančného fondu investícií. Váš majetok je chránený do výšky 50 000 eur. Ako obchodník s cennými papiermi dodržujeme veľmi prísne pravidlá pri správe vášho majetku a váš majetok striktne oddeľujeme od majetku našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke www.garancnyfond.sk.
V pravom hornom rohu kliknite na „Prihlásiť“. Dole máte link „Zabudnuté heslo?“. Pokračujte podľa inštrukcií.
Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10 eur.
Minimálny vklad pre pravidelnú mesačnú investíciu je 10 eur.
Finax ponúka tieto jedinečné riešenia:

 • Transparentný model investovania do konkrétnych ETF – širokého akciového koša a konzervatívneho dlhopisového portfólia.
 • Minimálne poplatky za správu portfólia. Bez poplatkov za nákup/predaj, zhodnotenie, rebalansovanie a pod.
 • Maximalizujeme výnos. Nepoznáme produkt, ktorý by dlhodobo prinášal lepšie zhodnotenie.
 • Vaše výnosy sú oslobodené od platenia daní.
 • Automatické rebalansovanie.
 • Zlomkovanie akcií – nakúpime pre vás aj menej ako jeden kus akcie, vďaka čomu si vytvoríte kvalitné, diverzifikované portfólio aj pri minimálnom vklade.
 • Jednoduché užívateľské prostredie.
Proces otvárania účtu pozostáva z troch hlavných krokov:

Dotazník
Vpravo hore si kliknite na odkaz „Chcem začať“. Spýtame sa vás sériu jednoduchých otázok, aby sme poznali vaše ciele a zároveň poznali vaše znalosti, skúsenosti, finančnú situáciu a sklon k riziku, čo je našou zákonnou povinnosťou. Po poslednej otázke vám predstavíme odporúčaný investičný plán.

Investičný plán
Ukážeme vám, ako by malo vyzerať zloženie vášho portfólia, aby sme dosiahli ciele, ktoré ste si stanovili. Pozorne si plán preštudujte. Ak sa vám nepáči, môžete si ho zmeniť, ale vždy len smerom k menšiemu riziku. Ak sa vám plán páči, registrujte sa.

Otvorenie účtu
Ak sa vám náš plán páči, pokračujte ďalej na otvorenie účtu. Tu si od vás vypýtame vaše osobné údaje a údaje, ktoré sme povinní o vás zisťovať zo zákona. Následne vám dáme na schválenie zmluvu a dohodneme si spôsob overenie identity.

Tu sa dozviete ako vložiť peniaze na váš účet.
Aby bolo investovanie pre vás zrozumiteľnejšie, chceme vám ho priblížiť formou cieľov. Cieľom je napríklad sporenie na dôchodok, sporenie pre deti a podobne. V prípade, že chcete investovať bez konkrétneho cieľa, využite možnosť budovanie majetku. Ak ste sa rozhodli investovať do konkrétnych spoločností obchodovaných na burze, otvorte si účet pre nákup svetových akcií.

V prípade, že máte investičných cieľov viac, vytvorte si pre každý cieľ zvlášť účet a kliknutím na „Pridať účet“ po prihlásení sa na svoj účet.

Populárne ciele sú:

Dôchodok:
Vaše peniaze investujete dlhodobo s cieľom minúť tieto peniaze v dôchodku. Z tohto dôvodu si môžete dovoliť investovať s väčším rizikom, keďže vám krátkodobé výkyvy na burze nevadia. Poradíme vám, koľko by ste mali investovať, aby ste počas vášho dôchodku dostávali aspoň polovicu vášho súčasného príjmu počas 20-tich rokov. Veríme, že druhú polovicu dostanete na základe vášho nároku z I., II. či prípadne III. dôchodkového piliera. Na dôchodok môžete sporiť buď jednorazovými vkladmi, alebo v pravidelných mesačných platbách. Viac o sporení na dôchodok sa dozviete tu..

Deti:
Sporíte pre vaše deti alebo vnúčatá, aby mali finančný základ, keď sa raz osamostatnia. Riziko nastavíme podľa veku detí a dĺžky sporenia. Stanovte si sumu, koľko by ste chceli sporiť, resp. vložiť ako prvý vklad a my vám povieme, koľko asi nasporíte. Prípadne si stanovte sumu, koľko chcete nasporiť, a my vám povieme, koľko musíte vložiť dnes, resp. koľko je treba sporiť, aby ste cieľ dosiahli.

Finančná rezerva:
Vytvorte si krátkodobú finančnú rezervu, ktorá by pokryla vaše príjmy počas 6 mesiacoch, prípadne sumu, ktorú si určíte. Nastavte si horizont, ako rýchlo chcete rezervu vytvoriť, a my vám povieme, ako si ju vytvoriť. Vzhľadom na povahu investície, budú finančné prostriedky investované konzervatívnejšie.

Nákup drahšej veci/bytu:
Plánujete nákup drahej veci? Pripravte sa na ňu zodpovedne a začnite si šetriť čo najskôr. My optimálne nastavíme riziko a navrhneme správnu alokáciu investície.

Budovanie majetku:
Ak nemáte konkrétny cieľ, tak práve budovanie majetku by malo byť vašim cieľom. Toto je výborný cieľ pre neznáme budúce potreby, alebo pre peniaze, ktoré máte v pláne odovzdať ďalším generáciám. Optimálne vám nastavíme rizikový profil a v prípade, že si v budúcnosti vytvoríte konkrétny cieľ, vieme nastavenie rizika tomu prispôsobiť.
Každý vo veku nad 18 rokov, kto je rezidentom v Európskej únii. Účet môžete otvoriť ako zákonný zástupca aj pre vaše deti.
Môžete si otvoriť účtov koľko chcete, pokiaľ dodržíte minimálnu výšku jednorazového vkladu, alebo pravidelnej investície. Veľa z našich klientov má otvorených viacero účtov pre každý z ich cieľov ako napríklad zabezpečenie na dôchodok, sporenie pre deti a podobne.

Platby pre každý z vašich účtov je potrebné posielať osobitne s variabilným symbolom viažucim sa pre daný účet.
Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10 eur.
Minimálny vklad pre pravidelnú mesačnú investíciu je 10 eur.
Politicky exponovanou osobou je osoba zastávajúca významnú verejnú funkciu:
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo
obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodarného zboru,
c) sudca Najvyššieho súdu SR, sudca Ústavného súdu SR alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu
ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov,
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej
do vlastníctva štátu,
h) vedúci predstavitelia prokuratúry
i) osoby vo významnej verejnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii v inštitúciách EÚ alebo v medzinárodných organizáciách
j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia, alebo
k) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.


Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby, ktorá zastáva významnú
verejnú funkciu,
b) dieťa, zať, nevesta osoby, ktorá zastáva významnú verejnú funkciu alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo
nevesta, alebo
c) rodič osoby, ktorá zastáva významnú verejnú funkciu).


Pre zoznam funkcií kliknite sem.
Ak máte problém s načítaním obrazu kamery, uistite sa že:
a) ste povolili vo vyskakovacom okne/na mobilnom telefóne kameru stlačením tlačidla „Povoliť“ (pre jednotlivé prehliadače a smartfóny môže byť funkcionalita mierne odlišná),
b) registráciu robíte na monitore, ktorý má kameru (ak používate viac monitorov, presuňte okno prehliadača na monitor s kamerou),
c) kamera nie je z bezpečnostných dôvodov prekrytá,
d) povoľte kameru v nastaveniach vášho prehliadača. Tu je návod ako nájsť nastavenie prehliadača pre jednotlivé prehliadače: Chrome, Firefox, Safari.
Ak váš preukaz totožnosti nebol rozpoznaný, uistite sa že:
a) načítavate správny doklad, ktorý ste si vybrali z možných typov preukazov totožnosti,
b) preukaz ste načítali tak, aby hranami pasoval do vnútorného obdĺžnika a nebol šikmo,
c) prstami neprekrývate časť textu alebo fotky na preukaze totožnosti,
d) načítaný obrázok je dostatočne ostrý,
e) nemáte za preukazom pri fotení okno, či príliš presvetlené pozadie.
Ak vaša tvár nebola pri registrácii rozpoznaná, uistite sa že:
a) vaša fotografia alebo načítaný obrázok bol dostatočne ostrý,
b) vaša fotka primerane zodpovedá fotke na občianskom preukaze,
c) tvár nie je prekrytá, nemáte slnečné okuliare a nie sú pri vás žiadne iné osoby,
d) nemáte za vami pri fotení okno, či príliš presvetlené pozadie.
Ak bolo overenie totožnosti neúspešné, uistite sa že:
a) nemáte pokrývku hlavy, či okuliare,
b) ak máte fotku na preukaze totožnosti s okuliarmi, skúste vykonať overenie totožnosti aj s okuliarmi alebo bez,
c) pri živom overení nehýbete tvárou, ale červenú bodku nasledujete iba očami.
Finax si účtuje 1% + DPH ročne z hodnoty majetku pod správou (celková hodnota majetku, teda cenné papiere a hotovosť). Poplatok je zúčtovaný mesačne.

Ďalej poskytujeme rôzne zľavy z poplatku za riadenie portfólia. Napríklad, za každého známeho, ktorého nám odporučíte a otvorí si účet, získate vy aj on 1 000 eur spravovaných zdarma.

Pozrite si prebiehajúce akcie pre získanie ešte väčšej zľavy.

Príklad: Investovali ste 20 000 eur a odporučili ste nám jedného známeho, ktorý investoval 10 000 eur. Výška vašej zľavy aj zľavy pre známeho je 1 000 eur. Počítame, že daný mesiac mal 30 dní a hodnota vášho účtu sa v čase nemenila. Aká je výška mesačného poplatku?
(20 000 – 1 000)*0,012*(30/365)= 18,74 eur.
Poplatok za riadenie portfólia sa účtuje priebežne každý mesiac. Každý deň počítame poplatok vo výške 1/365 (1/366 cez prestupný rok) ročnej sadzby podľa hodnoty účtu v daný deň. Na konci mesiaca denné poplatky spočítame a naúčtujeme vám ich.

Príklad: Investovali ste 20 000 eur. Počítame, že daný mesiac mal 30 dní a hodnota vášho účtu sa v čase menila nasledovne: prvých 15 dní 20 000, ďalších 5 dní bola 20 500 a posledných 10 dní bola 20 300.

20 000*0,012*15/365 + 20 500*0,012*5/365 + 20 300*0,012*10/365 = 19,90 eur.
Neplatíte žiadne poplatky, keď sa rozhodnete zavrieť svoj účet.
Finax ponúka komplexný systém zliav, ktorým si môžete znížiť poplatky za správu vášho účtu.

Pozrite si prebiehajúce akcie pre získanie ešte väčšej zľavy.

Zľava za pozvanie:
Odporučte naše služby vašim známym a získajte 1 000 eur spravovaných zadarmo pre seba a pre vášho známeho. Zľavu budete mať odo dňa prvého vkladu vášho známeho na obdobie 3 rokov alebo kým váš známy nevykoná výber z účtu. Známych pozvete do Finaxu prostredníctvom vášho unikátneho pozývacieho linku v aplikácii alebo vo webovom prehľade účtov. Pre viac informácií kliknite sem.

Zľava za prenesenie investície k nám:
Preneste si svoje investície k nám a my vás za to odmeníme. Ak dnes investujete cez iného obchodníka s cennými papiermi, vlastníte podielové fondy alebo investičnú nehnuteľnosť, prípadne máte uzavretú investičnú životnú poistku a rozhodnete sa preniesť vaše investície k nám, my vám budeme za odmenu spravovať 50% z výšky prenesenej investície zdarma počas dvoch rokov, alebo kým nevykonáte výber z účtu. Preukážte nám výpis z účtu, kde bude vidieť výber/ukončenie zmluvného vzťahu a čiastku do 30 dní od ukončenia investície. Táto zľava platí pre prenesené investície nad 1 000 eur. Príklad: Vlastníte podielové listy v hodnote 30 000 eur u slovenského správcu. Podielové listy odpredáte. Následne sa rozhodnete u nás vložiť 30 000 eur. Päťdesiat percent (15 000 eur) vám budeme spravovať zdarma počas dvoch rokov až do momentu vášho prvého výberu.
Áno, naše zľavy môžete kombinovať. Pri registrácii prostredníctvom špeciálneho linku (pozvánka od známeho, affiliate link alebo iná špeciálna akcia) je ale možné využiť iba jednu zľavu. Teoreticky sa vám teda môže stať, že vám budeme celý účet spravovať úplne zadarmo!
Finax neúčtuje poplatok za investičné poradenstvo, no môže vám byť účtovaný distribuujúcim finančným agentom. Poplatok finančného agenta za poskytnutie investičného poradenstva môže byť zúčtovaný z majetkového účtu klienta vedeného vo Finaxe.

Maximálna výška poplatku za investičné poradenstvo je 4% z hodnoty vkladu. Poplatok za investičné poradenstvo môže byť uhradený vopred z cieľovej sumy vkladov (express), postupne z cieľovej sumy (zrýchlene) alebo môže byť hradený priebežne z každého vkladu (štandard).

Zároveň platí, že pokiaľ je investičné poradenstvo poskytované finančným agentom, mal by vám pokiaľ možno navrhnúť pre vás najvhodnejší produkt, vzhľadom k vašim okolnostiam, z rôznych dostupných finančných produktov.
Finax je dielom dvoch zakladateľov. Juraja Hrbatého a Rada Kasíka. Oni vymysleli celý koncept a spolu rozhodujú o ďalšom smerovaní a napredovaní spoločnosti. Spoločnosť ako takú vlastní jeden zo zakladateľov – Juraj Hrbatý. V auguste 2019 vstúpil do Finaxu venture fond Growws Sicav, a.s., ktorý má slovenských majiteľov. Sme teda slovenská firma, so slovenským manažmentom, slovenskými majiteľmi a platíme dane na Slovensku.
Urobili sme všetko preto, aby ste boli schopný investovať aj bez toho, aby sme sa osobne videli. Chápeme však, že za vašim vkladom sú úspory, ktoré ste si museli odmakať. Ak trváte na tom, že nás chcete vidieť, nech sa páči. Dohodnite si s nami telefonicky stretnutie a príďte si skontrolovať firmu a ľudí, ktorým svoje úspory zveríte.
Naše základné imanie je 750 000 eur. Podobne ako v bankovníctve aj pri obchodníkoch platí, ako firma rastie, musí navyšovať svoje vlastné zdroje na krytie rizík, vyplývajúcich z jej podnikania. Je to jeden zo základných parametrov, ktoré Národná banka Slovenska pri kontrole sleduje.
Peniaze by ste mali posielať prevodom z bankového účtu, ktorý je vedený v európskej banke na vaše meno. Pri zaslaní prostriedkov na zberný účet Finaxu v Tatra banke budú vaše prostriedky pripísané na váš majetkový účet v deň ich prijatia v prípade správne uvedeného variabilného symbolu alebo poznámky pre príjemcu. V prípade platby zaslanej do inej banky sa peniaze objavia na vašom účte nasledujúci deň po ich prijatí na bankovom účte Finaxu. Nákupy do portfólií následne realizujeme každý týždeň.

Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10 eur.
Minimálny vklad pre pravidelnú mesačnú investíciuje 10 eur.

Aby sme finančné prostriedky rýchlo pripísali na váš účet používajte správny variabilný symbol. Platobné inštrukcie sú nasledovné:

Pre účty vedené v EUR
Názov účtu: Finax klienti
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Názov účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0826 6882/0800
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Názov účtu: Finax clients
Banka: OTP Bank Nyrt.
IBAN: HU10 1170 4007 2204 1531 0000 0000
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Názov účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: BNP Paribas Bank Polska SA
IBAN: PL18 1600 0003 1740 8221 7000 0001
VS: číslo vášho Finax účtu – ako zistím číslo účtu?
Prosíme o umiestnenie iba 10 znakov v referencii platby, čo sú 10 číslic označujúcich číslo portfolia, bez akýchkoľvek ďalších poznámok.

V prípade, že máte hotovosť, odporúčame, aby ste si ju najprv vložili na váš účet a následne previedli prostriedky k nám. Vyhnete sa tak podozreniam z prania špinavých peňazí.
Pri zaslaní prostriedkov na zberný účet Finaxu v Tatra banke budú vaše prostriedky pripísané na váš majetkový účet v deň ich prijatia v prípade správne uvedeného variabilného symbolu alebo poznámky pre príjemcu. V prípade platby zaslanej do inej banky sa peniaze objavia na vašom účte nasledujúci deň po ich prijatí na bankovom účte Finaxu. Nákupy vykonávame na burze každý týždeň, spravidla v utorok, no vyhradzujeme si právo presunúť investičný deň na iný deň v týždni v prípade sviatkov na Slovensku, v Nemecku alebo v krajinách nášho pôsobenia. Finančné prostriedky, ktoré budú spracované do piatka predchádzajúceho týždňa, budú zainvestované.

Príklad pre platby smerujúce do Tatra banky: Prevodný príkaz vo vašej banke zadáte v stredu. Finančné prostriedky budú na zbernom klientskom bankovom účte Finaxu vo štvrtok, kedy vám budú aj pripísané na váš majetkový účet, ak ste uviedli variabilný symbol alebo správu pre príjemcu v správnom formáte. Zainvestované budú spravidla v najbližší utorok, čo sa na vašom účte zobrazí v stredu.

Príklad pre platby smerujúce do inej banky: Prevodný príkaz vo vašej banke zadáte v stredu. Finančné prostriedky budú na zbernom klientskom bankovom účte Finaxu vo štvrtok a na svojom online účte ich uvidíte v piatok. Zainvestované budú spravidla v najbližší utorok, čo sa na vašom účte zobrazí v stredu.
Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10 eur.
Minimálny vklad pre pravidelnú mesačnú investíciu je 10 eur.
Ako formu vkladu akceptujeme aktuálne prevod na bankový účet. Klienti, ktorí už vlastnia cenné papiere obchodované na európskych burzách, si k nám môžu previesť aj tieto cenné papiere. V takom prípade sa informujte na oddelení služieb zákazníkom client@finax.eu ako postupovať. Pracujeme na tom, aby sme do budúcnosti vedeli prijímať aj platby kartou. Hotovostné vklady akceptujeme len vo výnimočných prípadoch a za predpokladu, že klient vie preukázať pôvod prostriedkov.
Finax vás nebude nijako postihovať, ak prestanete pravidelne vkladať finančné prostriedky, natrvalo alebo krátkodobo. Nenasporíte však vami stanovenú cieľovú sumu.
Sumy nad 1000 eur môžete posielať kedykoľvek. Sumy do 1000 eur by ste mali posielať mesačne v rovnakej výške. Ak sa však rozhodnete inak, nebudeme vás za to postihovať.
Predaje cenných papierov realizujeme v rovnaký deň ako nákupy. Do predajov vstupujú pokyny na výber prijaté najneskôr do 12 hodiny v pracovný deň predchádzajúci investičnému dňu (spravidla pondelok). Následne trvá dva pracovné dni, kedy nám burza pripíše finančné prostriedky na náš účet, ktorý držíme pre tieto účely u zahraničného správcu. Odpredaj investície a odoslanie prostriedkov na váš bankový účet tak môže trvať 3 - 10 dní.
Peniaze posielame na bežný účet, ktorý je vedený na vaše meno, a z ktorého ste nám zaslali finančné prostriedky. V prípade, že by ste chceli zaslať finančné prostriedky na iný účet, je potrebné formulár na výber overiť u notára.
Prihláste sa do Finax, kde sa vám zobrazia účty, ktoré máte. Kliknutím na daný účet sa vám zobrazia podrobnosti účtu. Jednou z položiek je aj číslo účtu.
Finax ponúka tieto jedinečné riešenia:

 • Transparentný model investovania do konkrétnych ETF – širokého akciového koša a konzervatívneho dlhopisového portfólia.
 • Minimálne poplatky za správu portfólia. Bez poplatkov za nákup/predaj, zhodnotenie, rebalansovanie a pod.
 • Maximalizujeme výnos. Nepoznáme produkt, ktorý by dlhodobo prinášal lepšie zhodnotenie.
 • Vaše výnosy sú oslobodené od platenia daní.
 • Automatické rebalansovanie.
 • Zlomkovanie akcií – nakúpime pre vás aj menej ako jeden kus akcie, vďaka čomu si vytvoríte kvalitné, diverzifikované portfólio aj pri minimálnom vklade.
 • Jednoduché užívateľské prostredie.
Sporenie v banke vám garantuje, že nestratí hodnotu, a preto sú jeho výnosy veľmi nízke a spravidla nepokryjú infláciu. Časom vaše úspory strácajú hodnotu. O 10 rokov si za ne kúpite menej ako dnes, pretože veci v obchodoch budú drahšie. Na druhej strane účet vo Finaxe vám prinesie potenciálne vyšší výnos. Jeho hodnota síce môže krátkodobo poklesnúť, ale mieru rizika si viete sami prispôsobiť a je vysoko pravdepodobné, že dlhodobo zarobíte investovaním niekoľkonásobne viac ako na sporiacom účte v banke.
Áno, môžete. Zavolajte nám na oddelenie podpory služieb zákazníkom a poradíme vám ako na to.
Vaše portfólio je zložené z ETF (fondov obchodovaných na burze), ktoré kopírujú vývoj najväčších svetových ekonomík. Podľa výšky rizika budete vlastniť až 6 akciových ETF a až 4 dlhopisové ETF, ktoré reprezentujú vývoj 80% svetového hospodárstva. Podľa zamerania kopírujú ETF vývoj:
 1. Americké akcie veľkých spoločností
 2. Americké akcie stredných spoločností
 3. Americké akcie malých spoločností
 4. Európske veľké a stredné spoločnosti
 5. Európske malé spoločnosti
 6. Akcie spoločností rozvíjajúcich sa krajín
 7. Globálne vládne dlhopisy
 8. Európske firemné dlhopisy
 9. Európske „high-yield“ dlhopisy
 10. Vládne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín
ETF (Exchange traded fund) je košom akcií alebo dlhopisov, ktorý kopíruje vývoj indexu, komodity alebo iného koša podobne ako podielový fond, ale je obchodovaný na burze. Primárnou výhodou je hlavne daňový aspekt, keďže z výnosov z nich sa neplatia dane, pokiaľ ich držíte dlhšie ako rok. Vývoj ich kurzu na burze presne kopíruje pohyb indexov ako Dow Jones, Nasdaq, EuroStoxx 600 a pod. Finax používa ETF ako súčasť akciovej aj dlhopisovej zložky portfólia.
Vaše portfólio sa skladá z dvoch zložiek: akcií (rizikovejšia) a dlhopisov (konzervatívnejšia). Váš výnos výrazne závisí od pomeru oboch zložiek. Všeobecne platí pravidlo, že čím je portfólio rizikovejšie (vyššia akciová zložka), tým vyšší výnos môžete očakávať a naopak. Z dlhodobého hľadiska najlepší pomer výnosu a rizika dáva portfólio s 80% akciovou zložkou.

Ak ešte nie ste klientom, kliknite na „chcem začať“. Po zistení vášho rizikového profilu vám povieme aká bude pravdepodobne hodnota vašej investície, ako aj pesimistický a optimistický variant.

Časom sa hodnota vašej investície mení. Niektoré aktíva rastú viac, iné menej, prípadne klesajú. Skladba vášho portfólia sa môže odchýliť od ideálneho (cieľového) zloženia – portfólio má sklz. Aby sme zabezpečili udržanie rovnakého pomeru rizika a výnosu, keď je sklz príliš veľký, predáme to, čoho máte veľa, a dokúpime to, čoho máte málo. Z dlhodobých meraní vyplýva, že pravidelným rebalansovaním je výnos portfólia o 0,35% až 0,5% ročne vyšší ako nerebalansovaného portfólia. To vám v konečnom dôsledku môže na 20 rokoch priniesť až 40% rozdiel na výnose oproti pôvodnému vkladu.

Dôvod prečo to tak je, je jednoduchý. Ak akcie rastú rýchlo a ich pomer v portfóliu stúpa, predávate ich za vyššie ceny a naopak nakupujete za to dlhopisy, ktoré toľko nerástli a sú v pomere k akciám lacnejšie. Naopak, keď burza klesá, nakupujete akcie, ktoré sú v tom čase lacné a predávate dlhopisy, ktoré sú v tom čase v pomere k akciám drahé.
Portfólio rebalansujeme na základe merania sklzu. Sklz je hodnota, ktorá meria ako sa skladba vášho portfólia líši od ideálneho zloženia. Pokiaľ sa hodnota sklzu príliž zvýši, portfólio budeme rabalansovať. Robíme to však aj s prihliadnutím na dane.

Ilustračný príklad: Ideálny pomer amerických veľkých spoločností je v portfóliu 25%. Ak bude hodnota tejto zložky portfólia vyššia ako 27,5%, alebo nižšia ako 22,5%, budeme sa snažiť portfólio s prihliadnutím na daňový aspekt rebalansovať.

Pri investíciách často počujete frázy „Hodnota investície môže časom klesať, rovnako ako stúpať“, alebo „Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov“. Tieto frázy sú už tak často omieľané, že investori ich už doslova prehliadajú.

My vo Finaxe sa chceme uistiť, že význam slova riziko chápete.

Hodnota vašej investície môže časom stúpať, alebo klesať.
Úspory, ktoré držíte vo svoje banke, sú garantované vládou do výšky 100 000 eur. To znamená, že v prípade, že by banka skrachovala, máte istotu, že svoju hotovosť dostanete späť.

To však neplatí v prípade investícií do akcií, alebo dlhopisov. Výnos vám nikto v prípade investícií negarantuje. Hodnota spoločností na burze môže stúpať, alebo klesať. Ak sa spoločnosti nedarí, cena akcií klesá, ak sa spoločnosti darí, cena akcií stúpa. To isté platí o indexových fondoch, ale v širšom kontexte. Ak sa darí celej ekonomike, indexy rastú a naopak. Zároveň sa môže stať, že aj vlády môžu mať niekedy problém splatiť svoj dlh. Preto je investovanie rizikové.

Prečo teda ľudia investujú? Pretože investície dlhodobo prinášajú vyššie zhodnotenie ako peniaze, ktoré vám ležia na účte v banke. V zásade platí pravidlo, čím vyššie riziko, tým vyšší výnos. Ak teda dokážete akceptovať riziko straty, vaša investícia vás odmení pravdepodobne vyšším výnosom.

My vo Finaxe veríme, že dobrým výberom široko diverzifikovaného portfólia založenom na správne vyváženom pomere akcií a dlhopisov, ktoré sú prispôsobené investícii klienta, dokážeme maximalizovať výnos a minimalizovať riziko.

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov
Keby to tak bolo, investovanie by bolo úplne jednoduché. Spoločnostiam, ktorým sa darilo minulú dekádu, sa však nemusí dariť dnes. S Finaxom investujete do najväčších svetových spoločností. Keď sa nejaká spoločnosť do tohto významného klubu dostane, budete pritom a naopak. Pri modelovaní vašich očakávaných výnosov sme vychádzali z veľmi detailného študovania historických výnosov a snažili sme sa ich namodelovať najlepšie, ako sme vedeli. Veľa sme sa z toho naučili, ale absolútne sa na to spoliehať nemôžeme.

Investovanie nie je krátkodobá záležitosť
Investičná literatúra, ale aj väčšina ľudí, ktorí sa investovaním zaoberajú, tvrdia, že akcie sú riziková investícia. Čo tým myslia je, že akcie majú veľkú volatilitu výnosov (ich rozptyl, kolísavosť). Preto by nikto, koho časový horizont je krátky, nemal investovať do akcií.

Akcie sú výhodnou investíciou hlavne pre dlhodobého investora. V prípade, krátkodobého investičného horizontu ponúka Finax konzervatívnejšie portfóliá.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon