Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Slováci počas pandémie menej míňali a viac investovali

Podľa prieskumu Finaxu a prof. Krzysztofa Waliszewskieho si 60% Slovákov počas pandémie nevšimlo žiadne významné zmeny vo svojej finančnej situácii a ďalších 30% dokonca zaznamenalo nárast svojich príjmov. Závery štúdie teda nie sú prekvapivé: míňame menej a investujeme viac. Skvelé!

Przemek Barankiewicz | Osobné financie | 20. august 2021

Pandémia negatívne neovplyvnila 60% Slovákov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v máji 2021. Zaujímavé je, že rovnakú odpoveď uviedla aj polovica opýtaných Poliakov, ktorí predstavujú druhý najväčší trh Finaxu. Podiel tých, ktorých finančná situácia sa zlepšila, bol však v prípade našich susedov vyšší (31% proti 37%). Iba jeden z 33 Slovákov stratil prácu a iba jedna osoba zúčastnená v prieskume uviedla, že má problém so splácaním pôžičiek.

Menej míňate…

Keďže obchod a zábavný priemysel počas pandémie umreli, nie je prekvapivé, že je spotreba na nižšej úrovni. Viac než 70% opýtaných Slovákov si všimlo zníženie svojej spotreby a iba menej ako 5% zaznamenalo jej nárast. Prirodzeným dôsledom tejto situácie bol nárast úspor – a stalo sa to v prípade 62% Slovákov. Zvyky z covidovej éry sa môžu stať železnou košeľou. 33% Slovákov plánuje znížiť svoju spotrebu v porovnaní s obdobím pred pandémiou, zatiaľčo iba 8% si chce uvoľniť opasky.

Ako sme na tom v porovnaní s Poliakmi? Dvaja z troch našich severných susedov zaznamenali pokles svojich výdavkov a 53% uviedlo, že ich plánujú na tejto novej úrovni udržať.

"Slováci majú viac a viac úspor, čo môžeme vidieť na makroekonomických údajoch. Nanešťastie majú naše krajiny spoločnú jednu vec – drvivá väčšina peňazí domácností je uložená v bankách. Po zohľadnení inflácie tam peniaze každoročne strácajú takmer 2-3 % svojej hodnoty. Na Slovensku síce ceny nerastú tak rýchlo ako v Poľsku, ale inflácia tu tiež požiera úspory. Sme preto radi, že respondenti sú stále viac a viac ochotní investovať. Mohol by to byť jeden z dobrých zvykov, ktoré nám zostanú aj po pandémii. Druhým je určite digitalizácia investičných procesov, na ktorej sa snažíme aktívne podieľať," vysvetľuje CEO Finaxu Juraj Hrbatý.

…viac investujete.

Viac ako 65% Slovákov uviedlo, že počas pandémie investuje viac a sú tiež odhodlanejší ako Poliaci trvalo udržať svoje investície na tejto zvýšenej úrovni – 57% Slovákov uviedlo, že plánujú mieru investícií zachovať aj naďalej (oproti 49,8% Poliakov).

"Časy pandémie a koronavírusu sú testom osobných financií a schopností domácností spravovať svoj rozpočet, vrátane príjmov, výdavkov, úspor a investícií. Výsledky štúdie ukazujú, že aj Poliaci, aj Slováci si poradili so šokom pandémie COVID-19 celkom dobre. Niektoré pandemické návyky, vrátane väčšej kontroly rozpočtu domácností a častejšieho využívania finančných aplikácií, by sa určite mohli ustáliť aj po pandémii," komentuje autor štúdie Krzysztof Waliszewski, profesor na Ekonomickej univerzite. 

Štúdia finančných dopadov pandémie bola vykonaná v máji 2021 formou online dotazníka. Zapojilo sa do nej 1500 ľudí, z toho 1059 Slovákov. 92% opýtaných Slovákov ste boli vy, drahí klienti Finaxu. Ďakujeme za vašu úprimnosť! Čokoro predstavíme nové závery zo štúdie – tentokrát o aplikáciach na spravovanie osobných financií, ktoré vám okrem iného pomáhajú so šetrením a spotrebou.

Przemek Barankiewicz
Przemek Barankiewicz
Regional Manager
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon