ETF fondy

Skvelý investičný nástroj
pre budovanie majetku

Investovať do ETF
Hero Desktop.png Hero Mobile.png

Čo sú ETF fondy?

ETF fondy predstavujú spôsob, ako investovať do stoviek až tisícov firiem naraz. Keď si kúpite ETF, nemusíte strácať čas sledovaním akcií konkrétnych firiem a ich neustálym nakupovaním a predávaním.

Tomu sa hovorí „pasívne investovanie“.

ETF fondy totiž nehľadajú konkrétne investície, ale investujú do celého trhu. Nakupujú stovky až tisícky akcií a dlhopisov. Tak rozkladajú riziko a významne ho znižujú.

Koláč-min.png

Výhody ETF

  1. Príležitosť vysokého zhodnotenia
  2. Rozloženie rizika
  3. Nízke poplatky
  4. Jednoduchosť nákupu a predaja
  5. Oslobodenie od dane
  6. Pasívne a bez námahy
versus.png

Na čo slúžia ETF fondy?

Vďaka ETF fondom si aj za malé peniaze viete veľmi lacno zaobstarať investíciu s dobre rozloženým rizikom. Ich efektivite sa dnes máločo vyrovná.

Na zabezpečenie rôznych dlhodobých cieľov, ako je dôchodok, vzdelanie detí alebo kúpa bývania sú ETF fondy jednoduchý a priam dokonalý nástroj.

zabezpecte si.png zabezpecte si 2.png

Čo môžem získať s ETF fondami?

Sila zloženého úročenia tkvie v čase.

0 €
0 €
0 rokov
Dnes
6 rokov

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

advisor-photo
Ide o teoretické zhodnotenie vzorového portfólia Finaxu s výnosom 8% p.a. a zohľadňuje iba poplatok za riadenie portfólia. Skutočné zhodnotenie závisí aj od vývoja finančných trhov a výsledkom investície môže byť aj strata. Uvedená investičná stratégia nemusí byť vhodná pre každého.

Bezpečnosť ETF fondov

ETF fondy sú veľmi bezpečné. Ich fungovanie sa riadi prísnymi legislatívnymi pravidlami a je regulované a kontrolované mnohými štátnymi orgánmi.

Vlastníkmi majetku fondu sú investori, ako vy. Majetok tvoria cenné papiere (akcie, dlhopisy) a hotovosť. Správca, napr. Blackrock, majetok obhospodaruje a investuje. Inak s ním nemôže nakladať.

Na to okrem regulátora dozerá depozitár. ETF fondy majú investori vedené na majetkových účtoch v banke alebo u obchodníkov s cennými papiermi (napr. Finax) ako iné cenné papiere. V prípade potreby ich jednoducho speňaženia, rovnako ako pri kúpe. Cez pokyn obchodníka ich predajú na burze a dostanú svoje peniaze na účet.

bezpečnosť3.png

Ako fungujú ETF?

ETF fondy robia prácu za vás. Cez ETF fondy investujete bez potreby vyberať investície a bez chýb investičných manažérov alebo stratégií.

Navyše aj veľmi lacno, keďže týchto omylných investičných manažérov nemusíte platiť.

Skratka ETF znamená „Exchange traded funds“, čiže fondy obchodované na burze. Sú to teda fondy, s ktorými sa obchoduje podobne ako s akciami.

ETF fondy nakupujú cenné papiere podľa vybraného trhového indexu, tzv. kopírujú index.

Čo je index?

Trhový index je ukazovateľ cien vybraných cenných papierov na trhu. Vďaka nemu vieme povedať, či sa spoločnostiam na danom trhu darí alebo nie a či hodnota takéhoto trhu rastie alebo klesá.

Priamo do indexu sa investovať nedá, je to len štatistický ukazovateľ, spravidla vážený priemer cien týchto cenných papierov. Úlohou indexu je zjednodušiť a uľahčiť sledovanie vývoja trhu. Vždy keď sa hovorí o raste alebo poklese trhov, hovorí sa o zmene indexov.

Keďže indexové fondy, medzi ktoré ETF patria, tento index kopírujú, znamená to, že ich podielnici prostredníctvom fondu investujú do všetkých spoločností, ktoré tento index tvoria. A rovnako, ako sa darí spoločnostiam v indexe, tak sa darí aj ETF fondu.

Asset 1.png

Čo je fond?

Fond spája peniaze viacerých ľudí, ktorí chcú investovať. Drobní investori nemusia mať dostatočný kapitál a vedomosti, aby si vyskladali investičné portfólio. Preto vznikajú fondy, aby umožnili verejnosti jednoducho zhodnocovať peniaze. Fond zlučuje majetok investorov a investuje ho spoločne ako jedno portfólio, čím dokáže rozložiť riziko.

Fond.png

Ako investovať do ETF fondov?

1. Individuálne

Investujete cez obchodníka s cennými papiermi alebo banku tak, že zadáte pokyn na kúpu. V tomto prípade si investície riadite sami, teda musíte vedieť čo a ako nakúpiť. Tento prístup môže byť lacnejší, no je aj rizikovejší, vyžaduje si čas a znalosti. 

2. Cez riadené portfólio

Obchodník s cennými papiermi vám za miernu odplatu riadi portfólio a vy sa nemusíte o nič starať. Vo Finaxe dostávate profesionálnu správu s dostatočným rozložením rizika, starostlivosťou a rebalansingom (udržiavanie správneho zloženia cenných papierov, aby sa dosiahol požadovaný výnos).

Riziká

S investovaním sa spája riziko. ETF fondy nie sú výnimkou. Tým, že investujú do akcií, dlhopisov alebo iných aktív, plne znášajú ich riziko. Primárne sa bavíme o trhovom riziku, ktoré znamená, že ich hodnota v čase kolíše a nerastie konštante. Investície do ETF môžu spadnúť aj do straty. Keď klesajú trhy, klesá aj hodnota ETF. Tieto fakty je potrebné mať na pamäti pri investovaním do fondov ETF.

Dostatočne dlhý horizont je najleší nástroj na zníženie rizika. Pozrite sa na modelovanú výkonnosť jedného z našich portfólií:

graf1.png
CTA section.png

Začnite investovať

Stať sa investorom s Finaxom je jednoduché, nezáväzné a zaberie vám to len 10 minút

Začať investovať