ETF fondy

Jednoduchý nástroj na investovanie
do akcií a dlhopisov.

Investovať do ETF
Hero Desktop copy 2.png Hero Mobile copy 2.png

Čo sú ETF fondy?

Skratka ETF (Exchange-traded funds) označuje fondy obchodované na burze.

ETF fondy predstavujú spôsob, ako s pár eurami investovať do stoviek až tisícov firiem naraz, prípadne rovno do „celého trhu”. Keď si kúpite ETF, nemusíte strácať čas sledovaním akcií konkrétnych firiem. Môžete sa viesť na úspechu iných a investovať pasívne.

Pasiv VS Aktiv.png

Výhody ETF

Fondy ETF vám pomôžu splniť si sny a dosiahnuť ciele, ako je dôchodok, vzdelanie detí alebo kúpa bývaniaVaše peniaze sa budú zhodnocovať a bojovať proti inflácii.

1. Ich výnosy kopírujú trh

Dlhodobým investovaním umožníte zloženému úročeniu zhodnocovať nie len vaše úspory, ale aj zisky. Zhodnotenie si môžete ľahko vypočítať cez ETF kalkulačku nižšie.

2. Majú rozložené riziko

S investovaním sa vždy spája určité riziko, ktoré je však možné minimalizovať. Najdôležitejšie je investíciu rozložiť medzi tisícky firiem z rôznych sektorov a v rôznych krajinách. A to je pri dobrých ETF fondoch samozrejmosť.

3. Majú nízke poplatky

Pri investíciách neplatí, že drahšie riešenie je lepšie. Práve naopak. Čím menej poplatkov zaplatíte, tým viac zisku ostane vám. ETF fondy patria k najlacnejším investíciám na trhu.

4. Ich výnosy sú oslobodené od dane

ETF ponúkajú skvelú príležitosť, ako ušetriť aj na daniach. V porovnaní s podielovými fondmi, životnými poistkami či terminovanými vkladmi z nich rezidenti SR nemusia po roku držania platiť daň zo zisku.

5. Ponúkajú jednoduchý spôsob investovania

Pasívni investori porážajú aktívnych. Nešplhajte sa za výnosmi, keď dokážete väčšie výnosy dosiahnuť bez námahy. Využite investovanie s robo-poradcom.

ETF kalkulačka

Sila zloženého úročenia tkvie v čase.

0 €
0 €
0 rokov
Dnes
6 rokov

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

advisor-photo
Ide o teoretické zhodnotenie vzorového portfólia Finaxu s výnosom 8% p.a. a zohľadňuje iba poplatok za riadenie portfólia. Skutočné zhodnotenie závisí aj od vývoja finančných trhov a výsledkom investície môže byť aj strata. Uvedená investičná stratégia nemusí byť vhodná pre každého.

Bezpečnosť ETF fondov

ETF fondy sa riadia prísnymi legislatívnymi pravidlami a sú kontrolované mnohými štátnymi orgánmi, regulátorom a depozitárom. Správcovia investícií sú na Slovensku pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Majetok klientov spadá pod ochranu Garančného fondu investícií a navyše je striktne oddelený od majetku správcu. Bezpečnosť klientskeho majetku je prvoradá.

bezpečnosť3.png

Ako fungujú ETF?

ETF fondy nakupujú akcie a dlhopisy tak, že kopírujú index.

Výhodou tohto systému nakupovania je široká diverzifikácia a ochrana investora od ľudských chýb investičných manažérov. Využitie IT zase umožňuje správcom manažovať klientsky majetok za nízky poplatok.

Index a indexové fondy

Trhový index je ukazovateľ cien vybraných cenných papierov na trhu. Vďaka nemu vieme povedať, kedy sa spoločnostiam na danom trhu darí a kedy nie

Jeden z najznámejších indexov je S&P 500. Jeho sledovaný trh za posledných 30 rokov medziročne rástol v priemere o 7,52%. Práve tu vidí investor príležitosť na zhodnotenie svojho majetku pri podobnom tempe.

Do indexu sa však investovať nedá. Ide len o štatistický ukazovateľ, ktorého úlohou je zjednodušiť sledovanie vývoja trhu. Vždy keď sa hovorí o raste alebo poklese trhov, hovorí sa o zmene indexov.

Keďže indexové fondy, medzi ktoré ETF patria, tento index kopírujú, znamená to, že ich podielnici prostredníctvom fondu investujú do všetkých spoločností, ktoré tento index tvoria. A rovnako, ako sa darí spoločnostiam v indexe, tak sa darí aj ETF fondu.

Asset 1.png

Čo je fond?

Fond spája peniaze viacerých ľudí, ktorí chcú investovať. Drobní investori nemusia mať dostatočný kapitál a vedomosti, aby si vyskladali vlastné investičné portfólio. Preto vznikajú fondy, ktoré umožňujú verejnosti jednoducho a kolektívne zhodnocovať peniaze, pri diverzifikovanom riziku.

Fond.png

Ako investovať do ETF?

1. Individuálne investovanie

Investovanie prebieha cez obchodníka s cennými papiermi alebo banku tak, že si sami zadáte pokyn na kúpu alebo odpredaj cenných papierov. V tomto prípade si investície riadi investor sám, čo si vyžaduje čas, znalosť trhu a disciplínu. Tento prístup je lacnejší, no zároveň rizikovejší.

2. Investovanie cez riadené portfólio

Obchodník s cennými papiermi, akým je Finax, riadi portfólio miesto investora. Ten zabezpečí v rámci poplatku za správu portfólia nákup a odpredaj investície so správne rozloženým rizikom. Zabezpečí tiež tzv. rebalansing, ktorý udržiava optimálne zloženie cenných papierov, a to bez vzniku daňovej povinnosti. Takéto investovanie je vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

Riziká investovania do ETF

S investovaním sa spája riziko a ETF fondy nie sú výnimkou. Primárne ide o trhové riziko, pri ktorom hodnota investície v čase kolíše, teda nerastie konštante. Keď klesajú trhy, klesá aj hodnota ETF. 

Dlhý investičný horizont je najlepší spôsob ako znížiť trhové riziko. Pozrite sa na modelovanú výkonnosť jedného z našich portfólií v čase:

graf1.png
CTA section.png

STAŇTE SA INVESTOROM

Investovať s Finaxom je jednoduché. Otvorenie účtu trvá len 10 minút.

Začať investovať