PRVORADÁ JE
BEZPEČNOSŤ

Finax je bezpečným prístavom pre vaše peniaze.

Koľko poznáte milionárov, ktorí
zbohatli odkladaním peňazí na
účtoch v bankách?

Robert G. Allen
Robert G. Allen

Peniaze sú klientom kedykoľvek k dispozícii

Sme toho názoru, že dôvera klientov sa buduje transparentnými vzťahmi a kvalitnými službami. Ak sa naši klienti rozhodnú svoje peniaze vybrať, majú na to plné právo a my ich za výber nebudeme nijako penalizovať. Výber akejkoľvek časti alebo celého účtu je možný na požiadanie kedykoľvek. Predaj cenných papierov realizujeme každý týždeň.

Tri piliere ochrany vášho majetku

Sme súčasťou systému
na ochranu vašich vkladov

Finax sa povinne, ako to ukladá zákon, zúčastňuje na systéme ochrany vkladov prostredníctvom Garančného fondu investícií. Váš majetok je chránený do výšky 50 000 eur. Ako obchodník s cennými papiermi dodržujeme veľmi prísne pravidlá pri správe vášho majetku a váš majetok striktne oddeľujeme od majetku našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke www.garancnyfond.sk.

Konáme v najlepšom
záujme klienta

Na činnosť našej spoločnosti dohliada Národná banka Slovenska. Ako obchodník s cennými papiermi sme regulovaní prísnymi zákonnými pravidlami. Konať v najlepšom záujme klienta chápeme nie ako povinnosť, ale ako poslanie. Povolenie Národnej banky Slovenska môžete nájsť tu.

Zaviazali sme sa dodržiavať
vysoké etické štandardy

Sme členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, ktorá okrem iného plní aj samoregulačnú funkciu a dohliada na dodržiavanie povinností svojich členov. Ako člen sa zaväzujeme dodržiavať Etický kódex asociácie.

1.

Bezpečnosť dát

Používame najmodernejšie technológie na kryptovanie dát na našej webstránke. Naše dáta sú uložené v profesionálne zabezpečených dátových centrách a vo všetkých procesoch sa snažíme aplikovať vysoké bezpečnostné kritériá.

2.

Súkromie

Chránime súkromie vašich informácií. Informácie o vás nezdieľame so žiadnymi tretími stranami. Pre viac informácií si prečítajte Zásady ochrany súkromia.

3.

Ochrana pred zneužitím

Zaznamenávame pre vás každé jedno prihlásenie na účet. Zároveň sme prijali bezpečnostné opatrenia, aby sme v prípade zneužitia identity zamedzili neoprávneným výberom.

4.

Dodatočná ochrana prihlásenia

Na vašom účte budete mať možnosť nastaviť si overenie prihlásenia PIN kódom zaslaným cez SMS. Tým minimalizujete riziko zneužitia vášho účtu.

Tipy na zvýšenie bezpečnosti

  • nastavte si bezpečné a unikátne heslo,
  • heslo si raz za čas zmeňte,
  • nikdy s nikým nezdieľajte svoje heslo,
  • nastavte si overenie prihlásenia PIN kódom cez SMS.

Často kladené otázky k bezpečnosti

  1. Ako nakladáte s mojimi peniazmi?
  2. Je Finax kontrolovaný štátom?
  3. Ako sú moje peniaze chránené?
  4. Čo robiť v prípade keď zabudnem/stratím heslo?
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon