PLAŤTE MENEJ,
ZARÁBAJTE VIAC

S Finaxom ušetríte každý rok na poplatkoch a o to vyššie zhodnotenie vám investícia prinesie.

Ušetrený cent je zarobený cent.

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin

Vo Finaxe investujete s
minimálnymi poplatkami, čo
znamená vyššie výnosy pre vás

 • Len jeden poplatok – za riadenie portfólia 1% p.a. (+DPH)
 • Žiadny vstupný poplatok
 • Žiadne transakčné poplatky
 • Žiadne poplatky z dosiahnutého zisku
 • Žiadne výstupné poplatky
 • Žiadne skryté poplatky
Priemerné náklady investície
Vstupný poplatok
Priebežné náklady
Finax
0%
1,2%
Podielové fondy
1,7%
1,7%
Porovnanie nákladov základnej investície vo Finaxe a priemeru 10 najväčších podielových fondov na Slovensku k 16.6.2023 (zdroj údajov Dokumenty s kľúčovými informáciami fondov).

Vplyv poplatkov na investíciu

Porovnali sme dopad nákladov investora vo Finaxe a v 10 najväčších podielových fondoch na Slovensku.

foto poradca

Ide o jednoduchý priemer vstupných a priebežných nákladov týchto fondov k 16.6.2023 uvedených v Dokumentoch s kľúčovými informáciami. Ide o fondy 365.invest Realitný, AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, Eurizon AM Slovakia Dynamické portfólio, IAD Prvý realitný, Eurizon AM Slovakia Akciové portfólio, AM SLSP Aktívne portfólio, TAM Realitný, AM SLSP Global Renta, J&T BOND EUR zmiešaný a TAM Dlhopisový.

foto poradca

Príklad jednorazovej investície počíta s investovaním sumy 50 000 € do akciových fondov na dobu 30 rokov. Zhodnotenie je konštantné - 8% ročne. Priebežné poplatky sú účtované v modeli raz ročne na konci roka z hodnoty investície upravenej o zhodnotenie. Vstupný poplatok je strhnutý na začiatku časového horizontu modelu z celkovej investovanej sumy. Skutočne zainvestovaný objem je tak znížený o tento poplatok. Výsledné sumy sú zaokrúhľované na 100 €.

foto poradca

Príklad pravidelnej investície počíta s pravidelným investovaním sumy 100 € každý mesiac po dobu 30 rokov. Dosahované zhodnotenie je konštantné - 8% ročne. Každá mesačná platba je znížená o výšku vstupného poplatku. Priebežné poplatky sú účtované každý mesiac z celkovej hodnoty účtu bez započítania novej mesačnej platby vo výške dvanástiny ročného poplatku. Zhodnotenie je počítané ku každému mesiacu formou zloženého úročenia. Výsledné sumy sú zaokrúhľované na 100 €.

foto poradca

Vstupné poplatky v prípade podielových fondov sú jednoduchým aritmetickým priemerom týchto poplatkov 10 najväčších podielových fondov na Slovensku. Zdrojom údajov sú Dokumenty s kľúčovými informáciami. Finax neúčtuje žiadny poplatok na vstupe.

foto poradca

Priebežné poplatky zahŕňajú náklady fondov za manažérsky poplatok, poplatky depozitára, transakčné náklady a iné pribežné náklady. Poplatky za správu a riadenie v prípade konkurencie sú jednoduchým aritmetickým priemerom 10 najväčších podielových fondov k 16.6.2023. Zdrojom údajov sú Dokumenty s kľúčovými infomráciami. Náklady investície v produktoch Finax zahŕňajú poplatok za riadenie portfólia.

Jednorazová investícia 50 000 €
do akciových trhov s 8% ročným zhodnotením

Poplatok
Vstupný poplatok 
Priebežné náklady 
Finax
0%
1,2%
Konkurencia
1,7%
1,7%
Výsledok investovania
10 rokov
20 rokov
30 rokov
95 700 €
183 100 €
350 300 €
89 400 €
162 600 €
295 700 €

Pravidelná investícia 100 € mesačne
(sporenie) do akciových trhov s 8% ročným zhodnotením

Poplatok
Vstupný poplatok 
Priebežné náklady 
Finax
0%
1,2%
Konkurencia
1,7%
1,7%
Výsledok investovania (vklady za 30 rokov 36 000 €)
10 rokov
20 rokov
30 rokov
17 000 €
49 500 €
111 600 €
16 300 €
45 800 €
99 500 €

Chcete investovať?

 • Lacné investovanie už nie je prístupné len bohatým
 • Kritickým faktorom pre výsledok investovania sú poplatky
 • Väčšina investičných produktov ponúkaných na Slovensku účtuje zbytočne vysoké poplatky
 • Plaťte menej, zarábajte viac
 • Zistite, aké poplatky si účtujú vaše banky či fondy
Chcem vedieť viac

Vytvorte si investičný plán ešte dnes

Chcem investovať € mesačne.
Mojím cieľom je zabezpečiť sa na dôchodok
 • zabezpečiť sa na dôchodok
 • zabezpečiť deti
 • vytvoriť si finančnú rezervu
 • kúpa nehnuteľnosti
 • budovanie majetku
.
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon