PLAŤTE MENEJ,
ZARÁBAJTE VIAC

1,15% ušetríte každý rok s Finaxom na poplatkoch,
o to vyššie zhodnotenie vám investícia prinesie.

Ušetrený cent je zarobený cent.

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin

Vo Finaxe investujete s
minimálnymi poplatkami, čo
znamená vyššie výnosy pre vás

 • poplatok 1% za riadenie portfólia (+ DPH)
 • žiadny vstupný poplatok pri jednorazových investíciách
 • poplatok 1% (+DPH) za spracovanie platby
  pre vklady nižšie ako 1 000 €
 • žiadne transakčné poplatky
 • žiadne poplatky z dosiahnutého zisku
 • žiadne skryté poplatky
Fondy investujúce
do akcií
Vstupný poplatok
Poplatok za riadenie
Indexové fondy (ETF)
0%
0,2%
Podielové fondy
5%
2%
Porovnanie nákladov fondov ETF s investíciou do podielových fondov

Konečne pri investovaní aj zarábajte

Porovnali sme pre vás vplyv poplatkov na zhodnotenie investície
v produktoch Finax a v najpopulárnejších investičných produktoch na Slovensku

foto poradca

Pre porovnanie sme použili priemer poplatkov štyroch najvyužívanejších investičných produktov na slovenskom trhu. Ide o program Rytmus od Amundi Asset Management, a.s. (predtým Pioneer Asset Management - Dynamické portfólio), akciové fondy Tatra banky, a.s., FlexMax Konto od Cornhill Management, o.c.p., a.s. (akciové fondy) a Šikovný investičný program Aktív od Slovenskej sporiteľne, a.s.

foto poradca

Príklad jednorazovej investície počíta s investovaním sumy 50 000 € do akciových fondov na dobu 30 rokov. Zhodnotenie je konštantné - 8% ročne. Poplatok za správu a riadenie je účtovaný v modeli raz ročne na konci roka z hodnoty investície upravenej o zhodnotenie. Vstupný poplatok je strhnutý na začiatku časového horizontu modelu z celkovej investovanej sumy. Skutočne zainvestovaný objem je tak znížený o tento poplatok. Výsledné sumy sú zaokrúhľované na 50 €.

foto poradca

Príklad pravidelnej investície počíta s pravidelným investovaním sumy 100 € každý mesiac po dobu 30 rokov. Dosahované zhodnotenie je konštantné - 8% ročne. Každá mesačná platba je znížená o výšku vstupného poplatku. Poplatok za správu a riadenie je účtovaný každý mesiac z celkovej hodnoty účtu bez započítania novej mesačnej platby vo výške dvanástiny ročného poplatku. Zhodnotenie je počítané ku každému mesiacu formou zloženého úročenia. Výsledné sumy sú zaokrúhľované na 50 €.

foto poradca

Vstupným poplatkom rozumieme všetky náklady spojené s prijatím platby od klienta a obstaraním finančných nástrojov. Vstupné poplatky v prípade konkurencie sú jednoduchým aritmetickým priemerom týchto poplatkov uvedených štyroch produktov. V prípade Finaxu sa tieto poplatky účtujú ako poplatok za spracovanie platby jedine pre vklady nižšie ako 1 000 € vo výške 1% + DPH.

foto poradca

Poplatok za správu a riadenie zahŕňa náklady za riadenie a správu portfólia slovenským správcom finančných nástrojov (poplatok za riadenie portfólia, za správu a úschovu finančných nástrojov) a náklady za správu a riadenie v rámci jednotlivých finančných nástrojov, spravidla podielových fondov (manažérsky a správcovský poplatok fondu). Poplatky za správu a riadenie v prípade konkurencie sú jednoduchým aritmetickým priemerom týchto poplatkov uvedených štyroch produktov. Náklady investície v produktoch Finax zahŕňajú poplatok za riadenie 1% p.a. (+ DPH) a poplatky za riadenie a správu v rámci fondov ETF (v priemere 0,2% p.a.), ktoré tvoria portfólio týchto produktov.

Jednorazová investícia 50 000 €
do akciových trhov s 8% ročným zhodnotením

Poplatok
Vstupný poplatok 
Poplatok za riadenie 
Finax
0%
1,4%
Konkurencia
4,13%
2,29%
Výsledok investovania
10 rokov
20 rokov
30 rokov
93 750 €
175 800 €
329 600 €
82 100 €
140 600 €
240 750 €

Pravidelná investícia 100 € mesačne
(sporenie) do akciových trhov s 8% ročným zhodnotením

Poplatok
Vstupný poplatok 
Poplatok za riadenie 
Finax
1,2%
1,4%
Konkurencia
4,13%
2,29%
Výsledok investovania (vklady za 30 rokov 36 000 €)
10 rokov
20 rokov
30 rokov
16 700 €
47 700 €
106 000 €
15 400 €
41 650 €
86 700 €

Chcete investovať?

 • Lacné investovanie už nie je prístupné len bohatým
 • Kritickým faktorom pre výsledok investovania sú poplatky
 • Väčšina investičných produktov ponúkaných na Slovensku účtuje zbytočne vysoké poplatky
 • Plaťte menej, zarábajte viac
 • Zistite, aké poplatky si účtujú vaše banky či fondy
Chcem vedieť viac

Vytvorte si investičný plán ešte dnes

Chcem investovať € mesačne.
Mojím cieľom je zabezpečiť sa na dôchodok
 • zabezpečiť sa na dôchodok
 • zabezpečiť deti
 • vytvoriť si finančnú rezervu
 • kúpa nehnuteľnosti
 • budovanie majetku
.
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon