Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Kada odabrati Pametni depozit, a kada Inteligentni novčanik?

Iako je važno planirati dugoročno stvaranje bogatstva, svatko ima i svoje kratkoročne ciljeve. U tom kontekstu, Finax nudi dva proizvoda: Pametni depozit i Inteligentni novčanik. Mnogi investitori razmišljaju o tome koji odabrati za štednju koja će im trebati u bliskoj budućnosti. Donosimo upute za odabir prikladnog kratkoročnog proizvoda za različite životne situacije.

Šimon Pekar | Osobne financije | 19. travanj 2024

Finax je prošle godine znatno unaprijedio svoju ponudu konzervativnih investicijskih rješenja: predstavio je svoj najkonzervativniji proizvod, Pametni depozit, te prilagodio strategiju Novčanika, smanjujući rizik i prilagođavajući je preporučenom vremenskom horizontu ulaganja.

Možda se na prvi pogled zapitate što točno znače konzervativna investicijska rješenja. To su proizvodi s manjim rizikom. U usporedbi s dinamičnijim portfeljima, njihova vrijednost manje varira (oscilira), padovi nisu tako izraženi, a povrat je predvidljiviji. No, ova stabilnost dolazi po cijeni: njihov prosječni dugoročni povrat je niži u usporedbi s dinamičkim rješenjima.

Konzervativne strategije su idealne za oprezne ulagače koji žele izbjeći značajne fluktuacije u vrijednosti svog portfelja. Razlozi za to mogu biti raznoliki: možda im je potrebna ušteđevina u bliskoj budućnosti ili jednostavno se ne žele izlagati prevelikom riziku koji bi im mogao poremetiti njihov san.

Važno je napomenuti da, posebno kada je riječ o dugoročnoj štednji (koja će biti potrebna za najmanje 5-10 godina), izbjegavanje rizika na financijskim tržištima nema opravdanja. Ulaganjem na ovaj način, imate mogućnost strpljivo čekati oporavak od mogućih padova. U takvim slučajevima, izbjegavanje rizika može rezultirati propuštanjem prilika za veće prinose. Međutim, kod kratkoročnih ulaganja, potrebno je biti posebno oprezan i pažljivo odabrati strategiju.

Za one koji su najoprezniji, Finax nudi dva proizvoda: Pametni depozit i Inteligentni novčanik. Iako su ova dva proizvoda slična po svojoj strukturi, mnogi naši klijenti se često pitaju koji bi im više odgovarao. Stalno dobivamo upite o tome koje su razlike među njima i koji bi bio bolji izbor u njihovoj situaciji.

Cilj ovog bloga je pružiti odgovore na ova pitanja. Detaljno ćemo objasniti sastav tih portfelja, istaknuti njihove razlike te analizirati rizike i moguće povrate, pružajući nekoliko konkretnih primjera njihove primjene.

Inteligentno investiranje vs. konzervativni proizvodi

Iako se Inteligentno investiranje već fokusira na strategije s ograničenim stupnjem rizika kroz portfelje obveznica, Pametni depozit i Inteligentni novčanik idu korak dalje u smanjenju tog rizika.

Na primjer, u njima nećete pronaći dionice, koje su vrijednosni papiri koji pružaju vlasnicima udio u dobiti globalnih kompanija. No, budući da dionice nose nesiguran prihod te njihova vrijednost može pasti na nulu ako poduzeće propadne, smatraju se rizičnijim instrumentima s većim oscilacijama vrijednosti tijekom vremena.

Pametni depozit i Inteligentni novčanik se sastoje isključivo od instrumenata s fiksnim kamatama ili duga, poznatih kao obveznice. Ovi vrijednosni papiri osiguravaju vlasnicima unaprijed određene fiksne isplate. Svaka obveznica ima određeno razdoblje dospijeća tijekom kojeg isplaćuje kamate, nakon čega istječe.

Međutim, to još uvijek ne implicira da su njihova plaćanja apsolutno sigurna i da ne podliježu nikakvom riziku. Postoje dvije glavne vrste rizika povezane s obveznicama:

 • Kreditni rizik: Ova prijetnja proizlazi iz mogućnosti da izdavatelj obveznice (kao što su tvrtke ili države) neće imati dovoljno sredstava za otplatu duga i može se naći u situaciji bankrota. U takvom slučaju, vlasnici obveznica možda neće primiti sva obećana plaćanja.
 • Rizik kamatne stope: Kada kamatne stope u ekonomiji rastu, novoizdane obveznice će nuditi viši prinos, čime će postojeće obveznice postati manje atraktivne. To može rezultirati padom njihove cijene zbog manjeg interesa ulagača, što će negativno utjecati na vrijednost portfelja obveznica. Obrnuto, ako kamatne stope padaju, cijena postojećih obveznica će rasti.

Pametni depozit i Inteligentni novčanik su osmišljeni kako bi umanjili ove rizike na dva načina. Kako bi se smanjio kreditni rizik, sadrže samo obveznice koje su svrstane u tzv. investicijski razred (klasu). Takve obveznice su dobile visoke ocjene rejting agencija, što ukazuje na minimalnu vjerojatnost bankrota njihovih izdavatelja. U praksi, takve ocjene uglavnom dobivaju vlade razvijenih zemalja i najveće svjetske tvrtke.

S druge strane, strategije Inteligentnog ulaganja uključuju i tzv. high-yield obveznice (emitirane od strane rizičnijih tvrtki ili vlada zemalja u razvoju), koje nose veći kreditni rizik, ali i nude veći prinos.

U donjem grafikonu možete vidjeti usporedbu stopa bankrota za ove dvije vrste obveznica. Zapaženo je da udio obveznica investicijskog razreda koje su doživjele bankrot nije premašio 1 % ni u najizazovnijim gospodarskim krizama proteklih 40 godina. S diverzificiranim portfeljem, eventualni neuspjesi u tim obveznicama ne bi značajno utjecali na vaše ulaganje.

Izvor: FIIG Securities, S&P Global Ratings

Kamatni rizik možete smanjiti skraćivanjem dospijeća obveznica koje uključujete u portfelj. Što je rok dospijeća kraći, to je obveznica manje osjetljiva na promjene kamatnih stopa u gospodarstvu. Pametni depozit i inteligentni novčanik stoga sadrže instrumente sa znatno nižim dospijećem od ostalih strategija Inteligentnog investiranja.

Po čemu se razlikuje sastav Pametnog depozita i Inteligentnog novčanika?

Oba se portfelja sastoje od dužničkih instrumenata s fiksnom kamatom, a glavna razlika je njihovo dospijeće.

Pametni depozit je strukturiran tako da uključuje ETF-ove sastavljene od instrumenata koji imaju iznimno kratke rokove dospijeća. U financijskom žargonu, obveznice s rokom dospijeća do jedne godine nazivaju se "instrumentima tržišta novca". Stoga, Pametni depozit se sastoji isključivo od takvih instrumenata. Konkretno, unutar njega pronaći ćete sljedeće:

 • ETF-ove koji prate kamatnu stopu po kojoj banke posuđuju višak rezervi jedna drugoj na jedan dan (poznati kao bankovni ili "prekonoćni" depoziti). Prinos ovih ETF-ova stoga oponaša kratkoročnu kamatnu stopu u eurima. S obzirom na to da se ovi zajmovi otplaćuju svakodnevno, imaju gotovo trenutno dospijeće i ne reagiraju na promjene kamatnih stopa.
 • Državne i korporativne obveznice s investicijskim rejtingom koje dospijevaju unutar godinu dana, što također osigurava izuzetno nisku osjetljivost na promjene kamatnih stopa i minimalan rizik neplaćanja.

Čak i Novčanik sadrži svoj dio instrumenata tržišta novca, pri čemu 40 % njegove vrijednosti čine ETF-ovi koji prate jednodnevnu kamatnu stopu, što se također može naći u sastavu Pametnog depozita. Međutim, ostatak portfelja čine instrumenti s nešto duljim, ali i dalje vrlo kratkim dospijećima:

 • Državne obveznice s rokom dospijeća do 3 godine.
 • Korporativne obveznice s rokovima dospijeća do 5 godina.

Stoga, Novčanik pokazuje nešto veću volatilnost vrijednosti i osjetljivost na promjene kamatnih stopa u gospodarstvu (iako još uvijek znatno manje nego kod ostalih portfelja Inteligentnog investiranja).

Kako se njihov rizik razlikuje?

Inteligentni novčanik, zbog svojih dugoročnih instrumenata, reagira osjetljivije na promjene kamatnih stopa u gospodarstvu. Kada kamatne stope rastu, bilo zbog intervencije središnje banke ili očekivanja da će se povećati, Novčanik će generirati manje prinose od Pametnog depozita.

To se može jasno vidjeti na grafikonu koji prikazuje stvarnu izvedbu Novčanika i Pametnog depozita na početku 2024. godine (uključujući Finaxove naknade). Zbog stabilnije inflacije, tržišta su tijekom ovog razdoblja ublažila svoja ambiciozna očekivanja o smanjenju kamatnih stopa u drugoj polovici godine. Dakle, Novčanik je zabilježio pad (iako minimalan), dok Pametni depozit nije reagirao na ove vijesti.

Također možete vidjeti na grafikonu da, zbog nešto duljeg roka dospijeća, Novčanik ima veću volatilnost vrijednosti od Pametnog depozita, čija vrijednost stalno raste. Dakle, Pametni depozit je manje rizičan od Novčanika.

Razvoj Pametnog depozita bez volatilnosti možete provjeriti i na transparentnom računu Dominika Hrbatyja.

Zavirite na  Dominikov račun

Počnite ulagati pod istim uvjetima kao on


Međutim, kratko dospijeće Pametnog depozita može se pretvoriti u nedostatak ako kamatne stope počnu padati.
Njegovi instrumenti dospijevaju svakodnevno ili jednom u nekoliko mjeseci. Nakon isteka dospijeća, bit će zamijenjeni novoizdanim instrumentima koji će imati nižu kamatnu stopu u slučaju pada stopa. Stoga će u takvoj situaciji Pametni depozit gotovo odmah početi isplaćivati nižu kamatu, a stopa njegova rasta će se usporiti. Prihod nije zajamčen na određeno razdoblje, već ovisi o trenutnim stopama u gospodarstvu.

Nasuprot tome, duže dospijeće će pomoći Novčaniku u takvim razdobljima. Ako kamatne stope padnu (ili porastu očekivanja da će ih središnja banka smanjiti), cijene njezinih obveznica će kao odgovor na to porasti. Stoga je Novčanik nešto bolje osiguran u slučaju pada kamatnih stopa.

To možemo vidjeti na primjeru razvoja prema kraju 2023. godine, kada su očekivanja da će središnje banke uskoro moći spustiti kamatne stope na nižu razinu, naglo porasla. Možete primijetiti da je Novčanik u tom razdoblju bio bolji od Pametnog depozita.

A što je s očekivanim povratom?

Trenutno je prinos do dospijeća ovih dvaju proizvoda gotovo jednak, no instrumenti Pametnog depozita imaju ipak nešto veći prinos. Razlog tome, leži u izrazito visokim kamatnim stopama središnje banke, za koje se očekuje da će se postupno smanjivati u bliskoj budućnosti. U takvim okolnostima, kratkoročne kamatne stope obično su više od dugoročnih.

Međutim, tijekom većeg dijela povijesti, prinosi dugoročnijih instrumenata obično su nešto veći nego kod kratkoročnih instrumenata. Logika iza tog ima smisla: veći prinos predstavlja nagradu za preuzeti rizik vezan uz kasnije dospijeće i osjetljivost na promjene kamatnih stopa.

Ovaj princip se može primijetiti i na donjem grafikonu koji prikazuje razliku između prinosa na 10-godišnje i 3-mjesečne njemačke obveznice. Kada je grafikon iznad nule, to znači da 10-godišnji vrijednosni papir nudi veći prinos. Možemo vidjeti da je to zaista bio slučaj većinu vremena, osim tijekom razdoblja većih ekonomskih nestabilnosti.

Iako ova usporedba nije savršena (jer Novčanik sadrži instrumente s kraćim rokom dospijeća od 10 godina), bitno je razumjeti suštinu. Veći rizik povezan s dugoročnijim instrumentima obično se kompenzira većim prinosom.

Izvor: Haver Analytics, Bloomberg, Economic Cycle Research Institute a Federal Reserve Bank of St. Louis

Stoga će u većini razdoblja očekivani povrat Novčanika biti nešto veći, što onda kompenzira njegov nešto veći rizik.

Kada posegnuti za Pametnim depozitom?

Pametni depozit preporučujemo odabrati u sljedeće dvije situacije:

 • Položeni novac će vam trebati u roku od otprilike godinu dana.
 • Ne želite vidjeti nikakve fluktuacije u vrijednosti novca koji polažete (tražite ekvivalent štednog računa s visokim kamatnim stopama).

U nastavku ćete pronaći nekoliko primjera specifičnih situacija za koje je Pametni depozit savršen.

 1. Porez: Planirate li stvarati rezervu na svom računu kako biste pokrili porezne obveze za sljedeću godinu? Ta sredstva svakako će vam biti potrebna unutar godinu dana, ali do tada će nekoliko mjeseci ležati neiskorištena na vašem računu. Stoga bi bilo šteta ne iskoristiti visoke kamatne stope i ne povećati vrijednost tih sredstva. Možete postaviti trajni nalog na svom računu kako biste održavali disciplinu i redovito izdvajali potrebne iznose. Isto tako, možete primijeniti sličnu strategiju za druge veće godišnje troškove, poput premija osiguranja.

 2. Putovanje: Planiranje ljetnog odmora na moru ili zimskog skijanja zahtijeva financijsku pripremu. Izvlačenje novca iz mjesečne plaće u zadnji trenutak ili oslanjanje na posuđivanje novca (nenamjenki krediti) može izazvati nepotreban stres koji umanjuje užitak odmora. Korištenje Pametnog depozita može olakšati ovaj proces. Uz mogućnost ostvarivanja prinosi na svoje depozite, brže ćete ostvariti svoje uštede ili na kraju imati veći iznos na raspolaganju, što vam omogućuje da se opustite i uživate u odmoru bez briga.

 3. Božićno vrijeme: Još jedna skupina troškova koja može pretvoriti blagdane u izvor nepotrebnog stresa. Pametno upravljanje financijama može učiniti čuda, a jednostavan način za to je korištenje Pametnog depozita. Automatizirajte svoje uplate već od ljeta, šaljući 50 eura mjesečno. Do prosinca, imat ćete solidnu financijsku osnovu za kupovinu poklona, nabavku hrane ili čak putovanje kako biste posjetili svoju obitelj.

 4. Dio rezerve za hitne slučajeve: Već godina ističemo važnost izgradnje financijske rezerve koja bi trebala iznositi 3-6 mjesečnih troškova kao čvrst temelj za vaše financijsko putovanje. No, naglašavamo da taj iznos nije nužno držati na štednom računu gdje ćete susresti nulte kamate stope. Većina neočekivanih situacija ne zahtijeva trošenje cijele rezerve, a takve skupocjene nepredviđene situacije se rijetko događaju (tek svakih nekoliko godina ili desetljeća). Stoga, dio vaše financijske rezerve možete investirati kako biste zaštitili njenu vrijednost od inflacije (barem dio rezerve, recimo, ekvivalent dvomjesečnih troškova), ali uvijek držite dio rezerve na računu kako biste joj mogli odmah pristupiti u slučaju potrebe. Dio sredstava namijenjenih hitnim situacijama možete usmjeriti u Pametni depozit iz kojeg možete povući sredstva unutar tjedan dana.

 5. Kupnja elektronike: Funkcionira na sličan način kao i u prethodnim primjerima. Možda osjećate zabrinutost zbog mogućnosti da bi se vaš mobilni uređaj uskoro mogao pokvariti te želite unaprijed osigurati novčana sredstva za kupnju novog. Možda razmatrate nabavku novog prijenosnog računala, modernizaciju hladnjaka radi uštede energije ili želite uživati u prednostima smart TV-a. Spremanje novca u Pametni depozit omogućuje vam lakšu pripremu za ostvarenje tih ciljeva (ili barem procjenu potrebnog iznosa prije nego što dođe do potrebe za zamjenom).

 6. Štednja za studij: Kao primjer iz vlastitog iskustva za mlade koji još studiraju, želim podijeliti kako se nosim s financijskim planiranjem. Mnogi od nas, posebno ako studiramo u inozemstvu, često imamo značajne iznose novca na računima koje ne možemo odmah uložiti u rizičnija ulaganja, jer ta sredstva će nam možda brzo zatrebati za troškove studija ili neočekivane situacije. Na primjer, ja čuvam dio svojih ušteđevina kao sigurnosnu mrežu za razdoblje nakon diplome - dovoljno novca da pokrijem troškove studija ako se nešto neočekivano dogodi, poput gubitka posla ili hitne situacije u obitelji. Ako se nalazite u sličnoj situaciji, gdje imate veće ušteđevine potrebne za financiranje studija u sljedećih 1-2 godine, razmislite o Pametnom depozitu kao načinu zaštite tih sredstava uz minimalne fluktuacije u vrijednosti.


Kada posegnuti za Novčanikom?

Odabir Inteligentnog novčanika preporučujemo u sljedećim situacijama:

 1. Položeni novac trebat ćete najranije za jednu do tri godine. Ako će vam trebati unutar godinu dana, odaberite Pametni depozit. Ako je za više od tri godine, odaberite mješoviti portfelj Inteligentnog investiranja.

 2. Jeste li spremni tolerirati umjerenu volatilnost vrijednosti i povremene male padove u zamjenu za veći očekivani prinos, ili mogućnost zaključavanja trenutno povećanih prinosa na dulje razdoblje ("osiguranje" u slučaju da stope padnu).U nastavku su neki primjeri specifičnih situacija za koje bismo osobno preporučili korištenje Inteligentnog novčanika.

 3. Veća adaptacija doma: Planirate li velike adaptacije u vašem domu? Možda ćete uskoro morati zamijeniti pumpu ili popraviti krov, ili možda razmišljate o dodavanju terase vašem domu? Bez obzira na vaše buduće projekte, važno je financijski se pripremiti. S Inteligentnim novčanikom možete mudro upravljati tim izdacima. Unesite iznos koji želite izdvojiti za ove svrhe i redovito dopunjavajte taj fond. Ako želite stvoriti opći fond za poboljšanje vašeg doma koji ćete koristiti prema potrebi, Inteligentni novčanik je također idealno rješenje. Čak i ako očekujete koristiti sredstva svake 2-3 godine, Novčanik je prikladno mjesto za to (i ovo nije samo hipotetski primjer - kolega Rado Kasík koristi Novčanik baš u ovu svrhu).

 4. Kupnja nekretnine: Vaš novčanik može biti vaš saveznik i prilikom kupovine nekretnine. Recimo, možda već znate da ćete sljedeće godine imati dovoljno ušteđenog kako biste pokrili 20 % cijene, te planirate u narednih 2-3 godine krenuti u potragu za idealnim domom. Iako je primamljivo pustiti novac da raste do tog trenutka, nije mudro previše riskirati. Stoga, možete razmotriti parkiranje tih sredstava u siguran Inteligentni novčanik ili ih premjestiti iz nekog rizičnijeg portfelja, koji ste do sada koristili za ovaj cilj.

 5. Svadba: Kada osjetite toplinu u srcu zbog pomisli da ćete se vi ili vaše dijete vjenčati u sljedećih nekoliko godina, vrijeme je da razmislite o financiranju tog važnog događaja bez čekanja do zadnjeg trenutka. Svadba, glazba, fotografije, prstenje i torta obično zahtijevaju pristojne iznose. Planiranje i osiguranje financijsih sredstava može olakšati pripreme za ovaj poseban dan.

 6. Planiranje obitelji: Kada počnete razmišljati o osnivanju obitelji, postaje očito da s dolaskom prvog djeteta dolaze i brojni financijski izazovi koje nije lako predvidjeti. Stoga je mudro pripremiti određenu financijsku rezervu kako biste bili spremni podmiriti te troškove i omogućili sebi da u potpunosti uživate u ovom posebnom razdoblju života.

 7. Zamjena automobila: Kako planiramo proširiti obitelj, s dolaskom više djece, možda ćemo poželjeti promijeniti automobil za veći, u kojem će svi udobno putovati. Možda ste zadovoljni veličinom trenutnog automobila, no približava se vrijeme kada će troškovi održavanja postati previsoki. Bez obzira na situaciju, dio sredstava za novi automobil možemo osigurati prodajom postojećeg, dok ćemo ostatak morati uštedjeti u skorijoj budućnosti. Ako razmišljate o kupnji novog vozila, svakako preporučujemo da pročitate seriju blogova našeg CEO-a Juraja Hrbatýja. Njegovi tekstovi već su mnoge uvjerili da kupnja rabljenog automobila umjesto novog može biti jedna od najboljih financijskih odluka u životu.

Otvorite si Inteligentni novčanik


Nadam se da ste putem ovog bloga uspjeli bolje razumjeti razlike između Pametnog depozita i Inteligentnog novčanika te da sada možete lakše odabrati proizvod koji najbolje odgovara vašim potrebama. Ako se još uvijek suočavate s nedoumicama ili imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem telefona na broj +385/17757050 ili e-pošte na adresu client@finax.eu.

Izražavamo zahvalnost na vašem povjerenju i interesu za naša konzervativna rješenja. Bit će nam iznimno drago ako odlučite uložiti svoju kratkoročnu ušteđevinu u Finax.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Ključne riječi
investiranje | Pametni depozit
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon