Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Valutni rizik u Finaxu

Prilikom investiranja s Finaxom izlažete se valutnom riziku. Što ovaj rizik predstavlja, kako ga ukloniti i kako mu je Finax pristupio, možete saznati u sljedećem članku serije Kako to radimo. Otkrijte zašto je valutni rizik samo napuhnuto strašilo i razloge zašto smo odbili osigurati ulaganja protiv gubitka od tečajnih razlika.

Radoslav Kasík | Naš proces | 2. lipanj 2020

Što je valutni rizik i kako utječe na Vaša ulaganja?

Valutni rizik ulaganja predstavlja utjecaj koji promjena tečaja dviju valuta ima na rezultat ulaganja stečenog u stranoj valuti. Ako investitor želi maksimizirati povrat i raširiti rizik, njegova imovina mora napustiti matičnu zemlju i domaću valutu, jer one nude samo ograničen broj mogućnosti ulaganja. ako želi učinkovito povećati imovinu, mora preuzeti valutni rizik. 

Rizik se općenito definira kao neizvjesnost budućih razvoja. Kod investiranja, rizik se može opisati kao vjerojatnost postizanja očekivanih povrata. Ovdje možete pročitati više o rizicima koje preuzimate kada investirate i alatima koji se mogu koristiti za uklanjanje rizika.

Kao što smo već više puta prije objasnili, rizik je prirodni dio investiranja i ne treba ga se bojati, niti bi trebao biti razlog da se Vašoj imovini ne podigne vrijednost. Rizik je uvjet za veće povrate. Vaša imovina neće rasti bez rizika. Ne postoji besplatan ručak i ne postoji profit bez rizika. 

Sljedeća tablica objašnjava na pojednostavljen način utjecaj valutnog rizika na rezultat ulaganja. u financijama rizik ne doživljavamo kao negativan aspekt ulaganja. Može uzrokovati gubitak, ali s druge strane rizik može dovesti do veće aprecijacije. 

Na primjer, ako uložite 10 000 eura u američki dionički ETF, prema tečaju američkog dolara prema euru od 1,1 USD za 1 euro, također snosite valutni rizik. Uz prethodno navedenu vrijednost valutnog para, nakon konverzije ćete dobiti 11 000 dolara za koje ćete onda kupiti udio u fondu. 

Vrijednost dolara ETF – a će se povećati za 10% na 12 100 dolara, ali istodobno će američki dolar deprecirati u odnosu na euro na 1,3 dolara za 1 euro. Prodate investiciju i pretvorite zarađene dolare nazad u eure. Konačna vrijednost investicije iznosit će samo 9 307,69 eura, unatoč pozitivnoj aprecijaciji fonda. 

Zabilježili ste tržišni povrat od 10%, ali zabilježili ste i tečajni gubitak od -15,39%. Vaš ukupni gubitak je -6,92% (lijevi stupac). 

Ako, s druge strane, dolar aprecira u odnosu na euro na 1 dolar za 1 euro, uz aprecijaciju tržišta, zabilježili biste i dobitak od tečajnih razlika od investicije. U ovom slučaju bi rezultat bio 12 100 eura, tj. dobit od 2 100 eura ili 21% (desni stupac). 

Valutni rizik djeluje na potpuno isti način i za ostale valute, tj. za klijente iz Poljske, Češke, Mađarske i Hrvatske, gdje Finax trenutno posluje. Međutim, osim rizika od dolara i valuta zemalja u razvoju, oni se također suočavaju s valutnim rizikom u investicijama u eurima. 

Strategije za uklanjanje valutnog rizika – valutni hedging

Valutni rizik se može razmjerno prikladno riješiti i značajno eliminirati raznim instrumentima, koji se u zajednici nazivaju valutnim hedgingom. 

Da bi se zaštitilo od valutnog rizika, koriste se takozvani terminski ugovori – derivati (terminski, forward ili swap). Ovi ugovori Vam točno govore kada i po kojem tečaju ćete ubuduće razmjenjivati postavljeni iznos novca u dvije valute.

Nijedna zaštita nije savršena. Postoje i povezani dodatni troškovi. Investitor plaća naknadu za stjecanje derivata, neizravno plaća razliku kamatnih stopa dviju valuta i ti instrumenti također zahtijevaju zalog – novčano jamstvo. 

Koji valutni rizik preuzimate s Finaxom i kako smo ga riješili?

Prilikom izrade portfelja Inteligentnog investiranja, Finax ništa nije prepuštao slučaju. Analizirali smo svaku varijablu ulaganja i njezin utjecaj na potencijalni ishod. Nismo propustili valutni rizik, koji smo jednako detaljno analizirali. 

Na temelju našeg istraživanja i testiranja, odlučili smo se ne zaštititi naše portfelje, barem većim dijelom. Postoji nekoliko razloga za to. Pokušat ćemo ih dalje objasniti. 

Klijenti koji ulažu u eure su izloženi valutnom riziku, isto kao i klijenti koji ulažu sredstva na investicijske račune u lokalnim valutama, tj. u poljskim zlotima, češkim krunama, mađarskim forintama ili hrvatskim kunama. 

Euro investitori snose valutni rizik koji proizlazi iz ulaganja u ETF – ove fokusirane na američke dionice (dolar), ali i dionice na tržištima u nastajanju unutar iShares Emerging Markets ETF (lokalne valute) ili u nekim europskim valutama unutar ETF DWS Xtrackers Stoxx Europe 600 (britanska funta, švicarski franak, valute skandinavskih zemalja itd.). 

Nemaju svi ETF indeks fondovi u Finaxovim portfeljima zaštitu valutnog rizika. Iako sredstva kupujemo na njemačkoj burzi Xetra u eurima, sam fond i njegova imovina su denominirani u gore navedenim valutama. 

Vrijednost imovine fonda u američkim dolarima se neprestano pretvara u vrijednost eura ETF – a po trenutnom promptnom tečaju na burzi Xetra. Finaxovi klijenti tako u potpunosti snose kretanje valutnog tečaja u kojima je denominirana imovina vlasničkog fonda. 

S druge strane, inteligentni investitori dobivaju široku diverzifikaciju valuta. Gore navedena sredstva ulažu u imovinu koja se drži u gotovo 40 različitih valuta. U slučaju 100% dioničke strategije, više od tri četvrtine portfelja je izloženo valutnom riziku (53,5% u američkim dionicama, 19,5% u dionicama na tržištima u nastajanju i određeni dio u europskim valutama osim eura).

S druge strane, ETF indeksni fondovi obveznica u portfeljima Finaxa imaju potpunu zaštitu od valutnog rizika protiv eura. Svi obveznički ETF fondovi koji ulažu u denominiranu imovinu, u valuti koja nije euro, sadrže hedging, tj. fluktuacije tečaja ne utječu na njihovu aprecijaciju. 

Obveznička komponenta naših strategija je namijenjena konzervativnim investitorima, koji obično imaju kratak horizont ulaganja, samo nekoliko godina. 

Valute, poput dionica, pokazuju primjetnija kretanja u kratkom roku, u usporedbi sa osiguranim obveznicama, čime se povećava volatilnost portfelja (fluktuacija njegove vrijednosti), što je neprihvatljivo za konzervativna ulaganja. To je glavni razlog zašto se valutni hedging koristi za obveznički dio naših portfelja za razliku od kapitalnih investicija. 

Klijenti koji daju depozite u drugim valutama osim eura snose dodatni valutni rizik koji proizlazi iz kretanja vrijednosti njihove lokalne valute prema euru, točnije kroz euro prema ostalim valutama kojima su izloženi naši portfelji. 

Stoga klijentima iz zemalja sa svojom valutom pružamo istu uslugu, tj. 11 upravljanih portfelja izgrađenih na sredstvima kupljenim na njemačkoj burzi Xetra u eurima. 

Ne radimo valutni hedging u nacionalnim valutama, tj. kod ulaganja u poljske zlote, češke krune, mađarske forinte ili hrvatske kune, potrebno je razmotriti ovaj aspekt ulaganja i rizik, koji često igra u korist tih klijenata, što ćemo i pokazati u nastavku.

Ulažite kao profesionalac 

s niskim naknadama, bez emocija i bez poreza.


Zašto ne zaštitimo valutni rizik?

Većina investitora pogrešno shvaća valutni rizik. Obično ga vide samo kao prijetnju svom portfelju, što vrijedi samo u nekim slučajevima. Imovina u nekoliko valuta povećava kvalitetu ulaganja i pomaže ukupnom dugoročnom razvoju. 

Veći povrati i niži rizik

Ako europski investitor želi maksimizirati povrat svoje investicije, njegovo ulaganje jednostavno mora napustiti granice svoje zemlje. Ne treba ići u daleku prošlost da bi provjerili ispravnost ove izjave. Pogledajte samo posljednjih 11 godina u kojima su očito dominirale američke dionice. 

Da je investiciju držao samo u eurima, tj. u Europi, ne bi toliko aprecirala. Dionice velikih europskih tvrtki su porasle za 148%, uključujući dividende, tijekom ovog vremena, dok su se njihove američke verzije povećale za čak 380%.

Ova se izjava odnosi i na poljske, češke, mađarske i hrvatske investitore. Iako ove zemlje imaju burze, broj trgujućih vrijednosnih papira je ograničen i njihova je aprecijacija niska. 

Poljski WIG20 indeks praktički nije promijenio svoju vrijednost u 11 godina, isključujući isplaćene dividende. Praški PX indeks je u sličnoj situaciji. Jasna iznimka je mađarski BUX indeks, koji je svoju vrijednost povećao za 165%, isključujući dividende isplaćene u ovom razdoblju. Međutim, u ovom je slučaju potrebno uzeti u obzir značajnu deprecijaciju forinte.  

Pored toga, ne smije se zaboraviti neproporcionalno visok rizik od lokalnih ulaganja. Investitor u potpunosti snosi rizik zemlje, i to ekonomski, politički ali i ograničeni broj pozicija sadržanih u nacionalnim indeksima. Ova vrsta ulaganja ne ispunjava osnovne uvjete dobre i potencijalno uspješne investicije.

Široka diverzifikacija

Izostavljanje valutne zaštite je još jedna komponenta diverzifikacije, tj. širenja rizika. Što više investitor podijeli portfelj među velikim brojem malih djelomičnih ulaganja, to manje rizika snosi. Gubitak jedne imovine nadoknađuje se aprecijacijom druge. 

Isto vrijedi i za raspodjelu valuta. Pojedine valute različitih zemalja se razvijaju različito s vremenom. Držanje investicije u više valuta smanjuje volatilnost portfelja i može dugoročno dovesti do većih povrata. 

Na primjer, američki dolar, japanski jen i švicarski franak imaju tendenciju da apreciraju u vrijeme averzije rizika. Dakle, ako investicijski portfelj uključuje instrumente denominirane u tim valutama, u slučaju pada cijena imovine, dio gubitka se nadoknađuje aprecijacijom tečaja, čime rezultira manjim ukupnim gubitkom vrijednosti ulaganja. 

Da biste vidjeli ovo na djelu, samo morate pogledati razvoj Finaxovih portfelja u zadnja dva mjeseca, pretvorenih u pojedinačne valute, kao što je prikazano u donjoj tablici. 

Zemlje centralne Europe se još uvijek smatraju europskim tržištima u nastajanju. U slučaju panike na financijskim tržištima, investitori se uvijek riješe lokalne imovine. 

Od početka godine, u tri mjeseca je poljska zlota izgubila 6.6% u odnosu na euro, češka kruna 7.1% i mađarska forinta 8.2%. Ova deprecijacija valuta predstavlja dobitak po tečajnim razlikama za poljske, češke i mađarske Finax investitore i pristojnu kompenzaciju za pad vrijednosti ETF – a. 

Naravno, treba napomenuti da kao što današnja deprecijacija lokalnih valuta ide u prilog stranim investicijama, tako i aprecijacija zlota, krune i forinta smanjuje povrate u produktivnim vremenima. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Svi podaci koji se odnose na povijesni razvoj Finaxovih portfelja su modelirani i stvoreni na temelju obrnutog modeliranja podataka. Opisali smo načine modeliranja povijesnih podataka u članku Kako modeliramo povijesni razvoj portfelja. Dosadašnji razvoji nisu jamstvo budućeg povrata i Vaša investicija može rezultirati gubitkom.

Veći troškovi

Još jedan važan faktor koji nas je doveo do izostavljanja valutnog hedginga su troškovi povezani s njim. Investitor plaća naknade za stjecanje derivata ili se troškovi odražavaju kao nadoknada u višem tečaju valutnog para u odnosu na tržište (veći spread).  

Sa stajališta investitora, trošak valutnog hedginga je ujedno i potreba da se na računu drži gotovina kao zalog za izvedene transakcije (novčano jamstvo). Blokirani novac ne može aprecirati. Novac koji ne radi rezultira izgubljenom dobiti. 

Danas, sami menadžeri nude ETF fondove s valutnim hedgingom. To znači da fond izravno kupuje derivate, čime se eliminira valutni rizik i osigurava rad fonda u jednoj valuti što odgovara vrednovanju imovine fonda u drugoj valuti. 

Ovi fondovi imaju veću naknadu za upravljanje koja se kreće u rasponu od 0,2 do 0,5 postotnih bodova i logično jednako lošiji dugoročni učinak. 

Finax nudi prije sve srednja i dugoročna ulaganja. investicijski horizonti, koje su postavili Finaxovi klijenti, se prostiru u nekoliko desetljeća. Tijekom tih vremenskih perioda, troškovi hedginga su nadmašili njegove koristi. 

Naravno, ovu izjavu se ne može lako generalizirati. Sigurno će biti dugoročnih razdoblja tijekom kojih će dolar deprecirati u odnosu na euri i valutni rizik će se pokazati. Međutim, u većini slučajeva, koristi valutnog hedginga nestaju s duljim horizontom, a s druge strane, troškovi se povećavaju. 

Novinska agencija Bloomberg je modelirala valutni par euro dolar, počevši od kraja 1980 – ih, na temelju razvoja pojedinih nacionalnih valuta na temelju kojih je euro stvoren. Povijesno, vrijednost najvećeg svjetskog valutnog para se uvijek kretala od 0.8 dolara do 1.6 dolara za euro. Trenutno iznosi oko 1.09 EUR / USD (16.04.2020.).

Danas mnogo ljudi ne shvaća da smo svjedoci sličnog razvoja srednjoeuropskih valuta. Postoji mit o njima koji kaže da imaju tendenciju da dugoročno apreciraju. 

Pretpostavka vrijedi samo za češku krunu, koja je u 20 godina aprecirala u odnosu na euro za 41% (kraj ožujka 2020.). Kao što sljedeći grafikon pokazuje, poljska zlota je sada još slabija prema euru, otprilike na istoj razini kao što je bila i 2000. godine. 

U slučaju mađarske forinte, svjedočimo približno 20 – godišnjoj kontinuiranoj deprecijaciji prema euru. Mađari trebaju uložiti svoju ušteđevinu u inozemstvo, ako žele zadržati kupovnu moć svog novca, uzimajući u obzir stopu inflacije u zemlji i slabu forintu. 

Povijesni razvoj glavnog svjetskog valutnog para, eura i dolara, kao i razvoj srednjoeuropskih valuta prema euru, pokazuje beznačajnost valutnog hedginga, što obično predstavlja samo nepotreban dodatak investiciji. 

Da smo se odlučili za valutni hedging od ulaganja u američki dolar u zadnjih 30 godina, jedino što bismo postigli bio bi gubitak troškova. Razlika u godišnjem trošku od 0,3 postotna boda između zaštićenog i nezaštićenog fonda također će se odraziti na njihov učinak. 

Ako računamo uz prosječni godišnji povrat na ulaganje od 9% za jeftiniju alternativu bez hedginga, skuplja alternativa s hedgingom će u prosjeku zaraditi 8,7% godišnje. Rezultat 30 – godišnjeg ulaganja će biti ukupan povrat od 1227% u slučaju jeftinijeg ETF – a i 1121% u slučaju skupljeg fonda. 

Administrativna složenost, neprikladnost derivata za maloprodajne investitore i promjena u vrijednosti zaloga

I na kraju, razlozi zbog kojih smo odlučili ne primjenjivati valutni hedging su povezani s investitorima iz zemalja bez zajedničke europske valute. Budući da smo mi investicijski posrednici i ne upravljamo nijednim fondom, ali upravljamo zasebnim investicijskim računom za svakog klijenta, morali bismo osigurati hedging za svaki individualni račun. 

Ovo predstavlja značajan administrativni teret i uvelike otežava upravljanje portfeljima. Osnovno načelo Finaxa je jednostavnost, jer je to temelj učinkovitosti i performansi. Upravo zbog toga možemo pružati svoje usluge masovno i jeftino. 

Potencijalni hedging bi povećao financijski i operativni rizik, jer nije moguće osigurati derivate zasebno kako bi zaštitili račune u vrijednosti od nekoliko stotina ili tisuća eura. Svaka komplikacija investicijskog procesa i upravljanja portfeljima povećava troškove i može dovesti do pogrešaka koje želimo spriječiti. 

Istovremeno, većina regulatornih tijela u Europi ne smatra da su derivati prikladni alati za maloprodajne investitore. Neki čak izričito zabranjuju distribuciju derivativnih portfelja putem financijskih posrednika, s kojima surađujemo u nekoliko zemalja. 

Derivati u portfelju maloprodajnih investitora otežavaju izračunavanje i plaćanje poreza. Naša filozofija ulaganja je upravo suprotna – pojednostaviti, minimizirati i optimizirati porezne obveze. 

Mnogi od naših stranih konkurenata su tijekom današnje volatilnosti napokon shvatili negativne faktore povezane s valutnim hedgingom. Snažna deprecijacija lokalnih valuta posljednjih tjedana je dovela do masovnih gubitaka na derivativne ugovore, što je zauzvrat zahtijevalo drastično povećanje zaloga. 

Na mnogim računima se potreba za zalogom povećala do 5 puta, što je rezultiralo time da su klijenti bili prisiljeni poslati dodatna sredstva, jer u protivnom njihovi redoviti depoziti ne bi bili uloženi. To se događa u najidealnije vrijeme za kupnju dionica, nakon njihova pada.

U stvarnosti, klijenti nisu pretrpjeli gubitak od valutnog hedginga. Ono što su izgubili u vrijednosti derivata, dobili su rastom imovine denominirane u stranim valutama (dolar i euro).

Isplanirajte 15-minutni besplatni poziv

Pomoći ćemo Vam započeti i doznati više o Finaxu


Zaključak

Kao što smo prikazali, ne smatramo da je valutni hedging ključni parametar uspješne investicije. Ne određuje njezin ishod u mjeri u kojoj većina maloprodajnih investitora to misli.

Uvijek će postojati situacije u kojima se valutni hedging isplati. Ali ako pristup generaliziramo i sagledamo ga statistički, nema smisla u generaliziranim primjerima primjenjivim na dugoročna ulaganja.

Na temelju naše analize valutnog tečaja, njegovog utjecaja na investicijske rezultate i mogućnosti smanjenja valutnog rizika, detalja koje smo Vam pokušali objasniti u ovom članku, odlučili smo ne primjenjivati valutni hedging na naše investicijske strategije. Jedina je iznimka element obveznice portfelja, gdje ne dopuštamo kompromise i velike fluktuacije.

Pasivni pristup, niski troškovi, minimalni porezi, široka diverzifikacija, eliminacija potrebe za ljudskim donošenjem odluka i minimiziranje broja potrebnih transakcija su presudni za uspjeh investicije. U isto vrijeme slijedimo pravilo, što je investicija jednostavnija, to je klijentu razumljivija i on / ona se više može identificirati s njom. Finax zadovoljava sve ove parametre.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Ključne riječi
Ključne riječi nisu nađene
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon