AKO BYŤ ÚSPEŠNÝM
INVESTOROM?

Existuje niekoľko zásad, aby vaše investície
priniesli želané výsledky.

Malý investor by sa mal
ustavične správať ako
investor, nie ako špekulant.

Benjamin Graham
Dave Ramsey

Dodržujte týchto 9 investičných pravidiel a váš majetok
porastie. Investujte:

 • jednoducho,
 • bez emócií,
 • s nízkymi nákladmi,
 • pasívne,
 • dlhodobo a trpezlivo,
 • s vhodným portfóliom,
 • s rozloženým rizikom,
 • bez daní a
 • pravidelne.

Investujte jednoducho

Paradoxne, najjednoduchšie investičné riešenia sú spravidla najvýnosnejšie. Nekomplikujte zbytočne svoju investičnú stratégiu. Investujte len tak, aby ste svojej stratégii rozumeli.

Legendárny investor, miliardár a jeden z najbohatších ľudí planéty, Warren Buffett sa pri výbere svojich investícií riadil jednoduchým pravidlom: Investoval len do firiem, ktorých podnikaniu rozumel, a do firiem, s ktorých produktmi sa denne stretával.

Finax ponúka základné investovanie pre každého. Aplikujeme jednoduchú stratégiu investovania do všetkých najväčších a najúspešnejších firiem sveta.

Vyvarujte sa emócií

Najväčším nepriateľom investícií sú investorove emócie a tzv. obmedzenia mysle, vlastné každému človeku. Medzi ne patria:

 • Stádovitosť - Ide o tendenciu podliehať davu. Vychádza z predpokladu, že väčšina sa nemôže mýliť. Ako však ukazuje história, vo financiách ide o jeden z najnebezpečnejších precedensov správania (bubliny, výpredaje, strach nakupovať spadnuté trhy a pod.).
 • Príliš veľká sebadôvera - Ľudia majú tendenciu si myslieť, že sú nadpriemerní a že dokážu robiť veci lepšie ako ostatní. Pri investovaní je to nebezpečné. Veriť, že práve mne sa podarí prekonať trh, keď sa to 99% investorov predo mnou nepodarilo, je veľmi naivné a finančne bolestivé.
 • Skresľovanie skutočností - Všeobecne máme sklon vyberať si fakty, ktoré potvrdzujú naše teórie a prehliadať tie, ktoré ich vyvracajú.
 • Strach zo strát - Početné výskumy preukázali, že strach zo straty je emočne trikrát silnejší ako radosť zo zisku. Preto sa mnohí uchyľujú k rýchlym predajom ziskových cenných papierov a k držaniu stratových pozícií, čo je nesprávne investičné správanie.
 • Mentálna krátkozrakosť - Viac lipneme na aktuálnych faktoch, teda na veciach, ktoré sa stali nedávno, alebo ktoré hrozia v blízkej budúcnosti. Aj naše rozhodnutia sú skôr krátkodobé, až impulzívne, čo je negatívne pre investície. V dôsledku tzv. mentálnej krátkozrakosti máme tendenciu napr. nakupovať na vrcholoch trhov a predávať na dnách.

Viaceré štúdie behaviorálnych financií potvrdili, že drvivá väčšina individuálnych investorov dosahuje nižšie výnosy ako trh práve kvôli spomínaným vzorcom prirodzeného správania.

Ak chcete byť na finančných trhoch úspešný, nesmiete dovoliť emóciám ovplyvniť vaše investície. Riešením je obmedziť vaše rozhodnutia a zásahy na minimum.

Finax inteligentné investovanie od vás vyžaduje len základné rozhodnutia. Vy si určíte finančné ciele, dobu investovania, odhalíte váš sklon k riziku a o zvyšok sa k vašej spokojnosti postaráme my – vyberieme vám ideálne portfólio a počas celej doby investovania ho budeme zveľaďovať.

Nízke poplatky

Poplatky odkrajujú z vašich výnosov. Výška poplatkov je kľúčová pre konečný výsledok investovania.

Ak chcete úspešne investovať, nikdy neprehliadnite výšku poplatkov. Nižšie poplatky znamenajú pre vás vyššie výnosy.

Pozrite sa na graf, ktorý ukazuje vplyv poplatkov na konečné zhodnotenie investície. Porovnáva dopad poplatkovej štruktúry Finax a priemerného akciového slovenského podielového fondu na výnos investície pri priemernom zhodnotení 8% ročne.

Porovnanie nákladov základnej investície vo Finaxe a priemeru 10 najväčších podielových fondov na Slovensku k 16.6.2023 (zdroj údajov Dokumenty s kľúčovými informáciami fondov).

Poplatok
Vstupný poplatok
Priebežné náklady
Finax
0%
1,2%
Podielové fondy
1,7%
1,7%

Vidíte ten rozdiel? Investičné riešenia Finax sú z pohľadu poplatkov bezkonkurenčné. Na Slovensku ťažko nájdete inú obdobne lacnú alternatívu riadeného portfólia.

Pasívne investovanie do trhu

Realizáciu predchádzajúcich troch pravidiel úspešného investora najlepšie spĺňa tzv. pasívne investovanie.

Pasívne investovanie v preklade znamená investovanie do celého trhu, teda jeho kopírovanie. Výhodou pasívneho investovania sú minimálne, prakticky žiadne zásahy do portfólia. Ide teda o stratégiu „buy and hold“ (nakúpiť a držať). Stratégia sa nesnaží časovať investície, ani vyberať konkrétne cenné papiere.

Obmedzenie rizika ľudského faktora spolu s minimálnymi nákladmi predurčuje pasívne investovanie k vyšším ziskom.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Viac informácii o pasívnom a aktívnom investovaní sa dozviete v časti Pasívne investovanie.

Najjednoduchšou cestou, ako úspešne investovať, je akceptovať trhové výnosy. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa vám akýmkoľvek iným spôsobom podarí získať väčšie zisky pri dlhodobom investovaní.

Výnosy investičných riešení Finax historicky prekonávajú porovnateľné podielové fondy na Slovensku dvojnásobne.

Investujte dlhodobo a trpezlivo

Hovorí sa: „Pomaly ďalej zájdeš.“ V žiadnej inej oblasti života toto tvrdenie neplatí viac ako vo financiách.

Kľúčom k úspechu v investovaní je využiť tzv. zložené úročenie. Vďaka nemu hodnota investície svoj rast každý rok zrýchľuje.

Dlhý horizont zároveň znižuje riziko. Finančné trhy v čase kolíšu, no doposiaľ vždy mali na dlhom horizonte len jeden smer, a to rastúci. Firmy, do ktorých investujete, tvoria každý rok miliardové zisky. Tento profit sa zákonite vždy pretaví do ich hodnoty (ceny akcií) bez ohľadu na aktuálne trhové nálady.

Špekulovanie je krátkozraké. Žiadny miliardár sa nestal miliardárom špekulovaním, ale investovaním. Prirodzený výnos finančných trhov sa pohybuje medzi 8% a 10% ročne.

Logaritmický graf vývoja indexu SP500 za posledných 70 rokov. Priemerný rast 7,8% p.a., s reinvestovanými dividendami 11,34% p.a.

Úspešný investor investuje dlhodobo. Nepodlieha náladám a dodržuje svoj horizont. Krátkodobé výkyvy investície nie sú dôvodom na zmenu stratégie.

Správna alokácia

Pre spokojnosť s investovaním musíte poznať svoj sklon k riziku.

Alokácia aktív je spôsob rozloženia investície do rôznych druhov majetku (aktív). Každé aktívum sa líši výnosom i prislúchajúcim rizikom. Historicky najvýkonnejším aktívom sú akcie, no ich cena v čase kolíše viac ako dlhopisy, ktoré ponúkajú nižší, no stabilnejší výnos.

Správne rozloženie investície určuje váš budúci výnos. Je základným nástrojom pasívneho investovania.

Neexistuje univerzálna optimálna alokácia – tá je individuálna pre každú jednu investíciu, pre každého jedného investora.

Investujte ako profesionál 

S nízkymi poplatkami, bez emócií a bez daní.


Finax ako špecialista na pasívne investovanie svojím klientom pomáha pri výbere vhodnej alokácie. Na základe vašich cieľov, rizikového profilu, účelu a horizontu investície zvolíme individualizované portfólio šité na mieru každému jednému klientovi.

V zásade odporúčame tieto stratégie:

 • Ak máte dlhší investičný horizont, vyberte si viac akcií a menej dlhopisov.
 • Ak investujete väčšiu časť svojich úspor, vyberte si viac dlhopisov.
 • Ak obľubujete riziko, vyberte si viac akcií.

Diverzifikácia čiže rozloženie rizika

Kým alokácia hovorí o konkrétnom zložení investície, diverzifikácia označuje jej rôznorodosť. Pokiaľ nakúpite akcie 10 veľkých ropných firiem, budú vašou alokáciou, no diverzifikácia portfólia bude nízka. Diverzifikácia portfólia je dôležitá z viacerých hľadísk, najmä pri pasívnom investovaní:

Znižuje riziko

Určite poznáte staré pravidlo, že nikdy nedávame všetky vajíčka do jedného košíka. Keď košík spadne, prídeme o všetky vajíčka. Tak sa treba správať aj pri investovaní. Čím viac nástrojov je v portfóliu, tým je riziko portfólia menšie, keďže strata jedného z nich je zanedbateľná pre celok. Diverzifikované portfóliá sú stabilnejšie.

Zvyšuje výnosy

Nikto nedokáže s istotou predvídať, ktoré aktívum prinesie o rok najvyšší zisk a ktoré najväčšiu stratu. Každý rok je víťazom a porazeným iná trieda aktív. Snaha investovať len do víťazov spravidla končí horším výnosom ako samotný trh. Preto je najrozumnejšie zvoliť široký mix aktív.

Je podmienkou pasívneho investovania

Pasívne investovanie hovorí o investovaní do trhu. Trh predstavujú všetky cenné papiere obchodované na konkrétnej burze alebo v regióne. Pokiaľ chcete investovať do trhu, musíte nakúpiť portfólio, ktorého zloženie je rovnaké ako zloženie trhu, teda aj široko diverzifikované.

Zoradené výsledky 10 indexových fondov ETF v eurovom vyjadrení, ktoré tvoria Finax portfóliá, v rokoch 2004 až 2019 ukazuje nasledujúca matica. V nej jasne vidieť, že aktíva, ktoré sú víťazmi v jednom roku, často v ďalších rokoch končia na opačnom konci rebríčka.

Všetky riadené portfóliá Finax sú široko diverzifikované. Len my vám umožňujeme už od 10 eur mesačne investovať do rôznych tried aktív. S nami jedným jednoduchým portfóliom investujete do viac ako 10 tisíc cenných papierov.

Bez platenia daní

Ak chcete, aby bolo investovanie čo najziskovejšie, je potrebné čo najviac znížiť veľkosť zaplatenej dane.

Rôzne druhy tried aktív a rôzne spôsoby investovania majú rôzne daňové režimy. Existuje viacero spôsobov optimalizácie daní pri investovaní.

Dôležité je postaviť investičnú stratégiu tak, aby z nej vyplývala žiadna alebo čo najnižšia daňová povinnosť.

Finax pri stavbe svojich portfólií kládol dôraz aj na daňový aspekt investícií. Investovaním s nami nebudete z investičných príjmov platiť dane. O to viac zostane z výnosov pre vás a váš majetok porastie rýchlejšie.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Investujte pravidelne

Ak nedisponujete väčšími úsporami, nezúfajte. Investujte pravidelne po menších čiastkach.

Odkladanie časti príjmu je nakoniec jednoduchšie z pohľadu vášho rozpočtu. Je jednoduchšie sporiť po menších čiastkach, napr. 50 eur, ako čakať, kým by ste mohli vložiť vyšší vklad. Je lepšie, keď sa vám prostriedky riadne zhodnocujú od prvého možného momentu.

Navyše, pravidelná investícia je zaujímavá i z pohľadu rizika. Pri nákupe cenných papierov každý mesiac sa nemusíte obávať, či trhy neklesnú krátko po zainvestovaní. Fixná investícia každý mesiac zmierňuje riziko, keďže pri poklese nakupujete viac akcií (sú lacnejšie) a naopak pri raste menej (sú drahšie).

Pravidelná investícia je riešenie, ktoré umožňuje investovať každému.

Finax myslel na všetkých. Našou misiou je priniesť Inteligentné Investovanie do každej domácnosti a preto do našich portfólií môžete investovať už od 10 eur.

Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon