Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Diverzifikacija – kako zaraditi više s nižim rizikom

Diverzifikacija je ključna za pasivno ulaganje. Ona je, također, sjajan i jednostavan alat koji smanjuje rizik od ulaganja i omogućava dugoročno stabilan povrat. Finax nudi portfelje s najvišim stupnjem diverzifikacije na hrvatskom tržištu. Kako funkcionira diverzifikacija, za što se zalaže i zašto je važna za Vaše ulaganje?

Radoslav Kasík | Naš proces | 9. svibanj 2020

Diverzifikacija je raspodjela rizika između nekoliko manjih ulaganja. Smatra se investicijskom strategijom s ciljem minimiziranja rizika povezanih s određenom vrijednosnicom. 

Sigurno ste čuli savjet kako ne bi trebali stavljati sva svoja jaja u istu košaru. Kada ispustite košaru, s njom ćete izgubiti i sva jaja. Međutim, ako jaja podijelite u više košara, gubitak jedne košare Vam neće toliko naštetiti jer Vam je još uvijek ostalo dovoljno jaja. 

Diverzifikacija djeluje poput osnovne matematike. Na primjer, ako jednako podijelite svoj portfelj ulaganja u dionice četiri tvrtke i tri od njih zarade po 20%, no jedna tvrtka bankrotira, Vaša će investicija rezultirati gubitkom od -10%.

Međutim, ako svoje ulaganje podijelite među stotinu korporacija, od kojih 99 raste u prosjeku za 10% i jedna tvrtka bankrotira, zaradit ćete oko 8.9%. To je uloga diverzifikacije – širenje rizika. 

Negativni aspekti diverzifikacije

Postoje različita mišljenja o diverzifikaciji u svijetu investiranja. Što se tiče rizika, to je sigurno jedna od najučinkovitijih metoda smanjenja rizika. Međutim, u prošlosti je kritizirana zbog svojih ostvarenih prihoda ili većih troškova. 

Jedan od investicijskih mitova je da ako želite zaraditi više morate koncentrirati svoje ulaganje na odabranu imovinu, s najvećim potencijalom profita. U suštini je ta pretpostavka istinita, ali postoji kvaka u njenoj realizaciji. 

Prema autorima ove izjave, rezultati diverzificiranog portfelja su prosječni, postižući samo prosječni povrat niza malih ulaganja, što investitoru oduzima učinak potencijalnih pobjednika. Široka diverzifikacija, praktički, postiže tržišne prinose koje investicijski menadžeri žele nadmašiti svojim rezultatima, pa biraju samo neke, po njihovom mišljenju, investicije s najviše potencijala.  

U praksi, međutim, postizanje tog cilja, odnosno izbora vrijednosnih papira na tržišnim natjecanjima, ostaje samo pusta želja. Velika većina menadžera ne uspijeva postići ravnomjerne tržišne prinose. Glavni razlog lošeg rada portfelja je taj što se cijene imovine ne mogu točno predvidjeti. Koncentrirani portfelj u konačnici rezultira nižim prinosima uz značajno veću izloženost riziku. 

Slično tome, u prošlosti je širenje visokog rizika bilo povezano s većim troškovima. Kupnja velikog broja imena zahtijeva niz transakcija, a svaka transakcija podliježe naknadi. 

Dolaskom i popularizacijom ETF – ova uklonjen je i ovaj nedostatak širenja rizika. Doista, indeksni fondovi sa širokim portfeljem omogućili su ulaganje u velik broj vrijednosnih papira po vrlo niskoj cijeni i na taj način su eliminirali pojedinačne rizike izdavatelja. 

Zašto diverzifikacija djeluje?

Osnovna pogreška početnika investitora je da oni samo pokušavaju uložiti u pobjednike. U najboljem slučaju traže, koristeći se svim pristupima ulaganja, dionice ili uzajamne fondove koji bi mogli najviše rasti, ali to pretraživanje je obično vođeno prošlom izvedbom. 

Najčešća strategija ulaganja za male investitore je pogledati popis uzajamnih fondova i odabrati fond s najvišom prošlom procjenom. Ili slijediti pogrešno očekivanje da će ono što raste danas, rasti i u budućnosti. 

Sljedeći grafikon pokazuje razvoj dionica Facebook – a od njegova ulaska na burzu dionica u svibnju 2012. do kraja 2017. i razvoj US S&P 500 indeksa dionica tijekom istog perioda. 

U to je vrijeme Facebook bio dominantna društvena mreža koja je uspjela ostvariti bogatstvo iz svog širokog dosega od gotovo dvije milijarde korisnika, zahvaljujući svom pametnom oglašivačkom pristupu. Međugodišnji rast profita se kretao među u visokim dvocifrenim postocima i nije bilo razloga za očekivati promjenu utemeljenog trenda.  

Ako bi se potencijalni investitor odlučivao, gdje uložiti svoj novac, na temelju grafikona i općeg tržišnog osjećaja, najvjerojatnije bi se odlučio za Facebook – ove dionice početkom 2018. godine. 

U sljedećoj bi godini on/ona doživio sve rizike povezane s pojedinačnim udjelom. Broj korisnika Facebook – a je stagnirao, prosječno vrijeme provedeno na platformi je palo, a cijena dionica je pala zbog skandala s curenjem podataka. 

Kao rezultat uglavnom nepredvidivih događaja, ulaganje u Facebook je izgubilo gotovo trećinu svoje vrijednosti u jednoj godini, dok je širi indeks najvećih američkih kompanija izgubio samo 8%.

Nadalje se može pretpostaviti da bi, na temelju ovih informacija iz 2018. godine, većina investitora radije ulagala u indeks, jer je Facebook tada izgubio svoju privlačnost. Međutim, profit Facebook – ovih dionica prelazi 45% od početka ove godine. U međuvremenu, S&P 500 indeks je postigao samo 15%.

U povijesti financijskih tržišta pronašli bismo tisuće primjera sličnih Facebook – ovom slučaju. Koncentrirana oklada na samo jedan ili nekoliko imena uvijek nosi veći rizik. 

Učinak diverzifikacije se također može pokazati i u samim gospodarskim sektorima, kada se ulaže u pojedine regije. Također, ovo je slučaj za duži horizont ulaganja, koji je preduvjet za uspješnu investiciju. U tom smislu, do izražaja dolazi nemogućnost preciznog predviđanja dugoročnog razvoja imovine kojom se trguje. 

Na primjer, investitori trenutno preferiraju američke dionice zbog njihovih performansi u prošlom desetljeću. Tehnološke, biotehnološke i zdravstvene kompanije biraju se među sektorima, jer se trenutno smatraju modernima. No, hoće li upravo one biti najuspješnije u narednim godinama i jesu li to bile prije 20 godina? Mislite li da će ulagači moći predvidjeti promjenu ovog trenda?

Sljedeći grafikom prikazuje razvoj 6 indeksa, koji čine osnovu kapitalnog dijela portfelja Inteligentnog investiranja u razdoblju od 10 godina do kraja 2017. godine. Grafikon precizno prikazuje zašto su američke dionice danas najpopularnije. Trenutno su najprofitabilnije. 

Međutim, kada pogledamo ove kategorije imovine desetljeće ranije, odnosno njihovu evolucije od početka 1998. do kraja 2007. godine, pronaći ćemo različite pobjednike. Imovina se u potpunosti preokrenula u dva desetljeća.  

Dionice zemalja u razvoju su dominirale razdobljem prije financijske krize. U vrijeme kada su osnivači Finaxa započeli u financijskom sektoru, prije 15 godina, svi su voljeli i ulagali samo na tržištima u nastajanju. 

To je čak dovelo do stvaranja investicijske klase BRIC (Brazil, Rusija, Indija i Kina), koju je stvorio tada poznati ekonomist Goldman Sachs. BRIC je bio svugdje i BRIC je bio budućnost. Sredstva su bila usmjerena na imovinu iz zemalja BRIC – a i zabilježen je najveći priljev kapitala. 

Međutim, na kraju su razočarali investitore. Dionice zemalja u razvoju su postigle najniže rezultate u prošlom desetljeću. S druge strane, američke dionice koje su zaostajale između 1997. i 2007. godine, danas dominiraju. 

Važnost diverzifikacije je jasno prikazana u našoj omiljenoj takozvanoj tablici periodičnih prihoda nadahnutom od tvrtke Callan. Na prvi pogled komplicirana tablica nudi lako čitljiv pregled razvoja kategorija imovine u određenoj godini. 

Finaxova ljestvica se sastoji od performansi 10 ETF – ova na kojima su izgrađeni portfelji Inteligentnog investiranja. Svaki stupac tablice predstavlja jednu godinu, a svaka kategorija imovine, uvijek označena istom bojom, je rangirana u stupce prema prinosu ostvarenom u toj godini od najvišeg do najnižeg. 

Cilj periodnog sustava je pokazati da se boje na vrhu i na dnu stupca izmjenjuju. Za svaku kategoriju imovine, uspješno razdoblje je popraćeno godinama zaostajanja rezultata. Nijedna boja ne zauzima gornje mjesto na ljestvici prinosa tijekom dugog razdoblja. 

Ako ulažete na početku svake godine u fond koji je ostvario najveći prinos prošle godine, u prosjeku biste podigli vrijednost svoga novca 1,1% godišnje (manje od 17% tijekom 14 godina).

Međutim, ako svoju investiciju ravnopravno raspodijelite između dva najbolja fonda prethodne godine, Vaš će prosječni godišnji prinos porasti na 4% (kumulativni 74% tijekom 14 godina). 

Razrjeđivanjem ulaganja u Finaxov 100% portfelj dionica s automatskim redovitim rebalansom postigli biste aprecijaciju od gotovo 7% godišnje u tom razdoblju. Ovi primjer jasno otkrivaju prednosti diverzifikacije. 

Glavni problem gore navedenih investicijskih pristupa je pogled u prošlost, koji sadrži malo informacija o budućem razvoju. Vrlo malo investitora ili menadžera može gledati unaprijed s dovoljno samopouzdanja i predvidjeti razvoj cijena. 

Stoga je jasno da svrha diverzifikacije nije samo minimizirati rizik, već se može opisati i kao alat za povećanje i stabilizaciju dugoročnih povrata. Njena važnija uloga je postizanje vrlo povoljnog, visokog omjera između postignute aprecijacije i preuzetog rizika, što je temelj uspješne investicije. 

Što je diverzifikacija?

Temelj diverzifikacije je jednostavno širenje rizika između nekoliko manjih ulaganja. U slučaju dobro sastavljenog portfelja, rizik nije koncentriran. Izloženost pojedinim vrijednosnim papirima je mala. 

Diverzifikacija gotovo u potpunosti eliminira rizik povezan s određenom tvrtkom ili izdavateljem, sektorom ili državom iz portfelja, takozvani nesistemski rizik. Ostaje samo tržišni rizik koji se može poništiti ispravnim horizontom ulaganja.

Diverzifikacija je učinkovitija kod stvaranja portfelja pomoću vrijednosnih papira s nižom ili negativnom korelacijom. Korelacija je odnos ili povezanost u razvoju dvije varijable. Izražava se koeficijentom korelacije. 

Na primjer, ako prosječni rast od 1% Facebook dionica prati 0,5% porasta S&P 500 indeksa, varijable imaju pozitivnu korelaciju s koeficijentom 0,5. No, državne obveznice, u slučaju rasta Facebook – ove dionice od 1%, padaju za 0,2%. Ovo je negativna korelacija s koeficijentom -0,2. U ovom bi slučaju diverzifikacija bila učinkovitija u smanjenju rizika. 

Ako ulažete u više varijabli koje se različito razvijaju, tj. neke se povećavaju kad druge opadaju ili njihova fluktuacija nije ista, ukupna volatilnost vrijednosti portfelja je niža. Gubici i sveukupni rizik od ulaganja su manji. 

Kakvu diverzifikaciju nudi Finax?

Širenje rizika je igralo je važnu ulogu u kreiranju portfelja Finaxa. Cilj nam je bio iznijeti na tržište univerzalnu strategiju prikladnu za svako razdoblje. Željeli smo da Inteligentno investiranje bude izvrstan proizvod ne samo danas i 10 godina kasnije, već i da bude prikladno za većinu investitora prije 10 godina. 

Odbili smo aktivno upravljati portfeljima; ne želimo odražavati trenutne trendove ili stanje na tržištu i ne želimo predvidjeti razvoj kategorija imovine. Ovaj pristup smatramo kontraproduktivnim, jer dugoročno ne postiže veće prinose, što potvrđuju brojne studije, kao i rezultati samih investicijskih rješenja.

Pasivno ulaganje smatramo najprikladnijim investicijskim pristupom u pogledu povrata i rizika. Pasivno ulaganje nudi tržišne prinose, koji se postižu kopiranjem sastava indeksa. Uvjet za uspješno pasivno ulaganje je dovoljna diverzifikacija. 

U Hrvatskoj trenutno nećete naći raznolikiji portfelj od onog koji nudi Finax, to jest s ovom razinom širenja rizika ili s boljim povratom omjera rizika. Od samo 10 eura, uz naše prikladno rješenje, možete kupiti oko 9.500 vrijednosnih papira (5.500 dionica i 4.000 obveznica).  

Počnite ulagati još danas 


S Finaxom možete biti sigurni da uvijek ulažete u posao koji ide dobro i u imovinu koja će rasti u budućnosti. Samo s Finaxom dobivate:

  • Diverzifikaciju po glavnim kategorijama financijske imovine (razne dionice i obveznice), što osigurava niži tržišni rizik;
  • Diverzifikaciju valuta i kamatnih stopa – ulažete u imovinu koja je denominirana u različitim valutama u rasponu od eura, dolara do egzotičnih valuta zemalja u razvoju;
  • Regionalna diverzifikacija -  Finax ulaže u vrijednosne papire iz više od 90 zemalja širom svijeta;
  • Diverzifikacija sektora -  u portfeljima ćete naći dionice koje predstavljaju sve sektore gospodarstva, kao i državne vrijednosne papire;
  • Diverzifikacija veličine – jednim portfeljem stječete dionice malih perspektivnih kompanija kao i velikih utemeljenih multinacionalnih korporacija;
  • Diverzifikacija investicijskih pristupa – stječete stabilnije dividendne tvrtke, jeftine vrijednosti dionica i povećavate rast dionica.

Što god mislili o investiranju, imate u portfelju Finaxa. Što god da se u budućnosti dogodi s tržištima i gospodarstvima, možete biti sigurni da će od toga imati koristi određeni dio Vašeg portfelja. 

Pasivni pristup Inteligentnog investiranja je temelj svakog uspješnog portfelja ulaganja i izgradnje bogatstva. Ako ne želite nagađati ili imate na umu određene ciljeve ulaganja, u suštini ne trebate drugu vrstu ulaganja u svom životu. U pogledu rizika, ovo je optimalno rješenje. 

Ako već investirate koristeći neki drugi financijski proizvod, ali niste sigurni oko rizika i odgovarajućeg povrata, ili niste zadovoljni postignutom zaradom, pošaljite nam svoja ulaganja na ponovno razmatranje. 

Ako svoje investicije sa slabim rezultatima prebacite u Finax, odobrit ćemo Vam popust na naknadu za upravljanje portfeljem. Inteligentno investiranje će tada biti još učinkovitije.

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
6 savjeta bogatih ljudi koje si i vi možete primijeniti | Finax.eu
6. srpanj 2022

6 savjeta bogatih ljudi koje i vi možete primijeniti

Gotovo 80% bogatih ljudi izgradilo je svoje bogatstvo od nule. Juraj Hrbatý je jedan od njih. Svoju imovinu nije naslijedio, nego je do nje došao svojim radom. Unatoč tome i dalje je prizemljen i ne razbacuje se s novcem. Pročitajte popis njegovih savjeta koji vam mogu pomoći poboljšati vašu financijsku budućnost.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon