Hogyan védjük vagyonát a Finax-nál?

A vagyon biztonsága mindig elsőrendű. A befektetés minőségi megítélésének egyik kulcsfontosságú paraméteréről van szó. Ismerje meg hogyan biztosítjuk pénze biztonságát. Milyen lépéseket teszünk azon megtakarításai megvédése érdekében, amelyeket szeretne hosszútávon is a Finax-nál tartani?

Juraj Hrbatý | Hogyan is csináljuk? | 18. november 2019

Alapvető az értékpapír-kereskedő engedélye  

A Finax 2018. januárjában lett megalapítva. Azonban a Finax nem egy hagyományos részvénytársaság. Már maga a megnevezés, Finax, o.c.p., a.s., jelzi, hogy a Finax a Szlovák Nemzeti Bank (SzNB) engedélyével rendelkező értékpapír-kereskedő (az o.c.p. rövidítés). Miközben manapság egy hagyományos részvénytársaságot pár nap alatt létre lehet hozni, egy kereskedő esetében ez alapvetően összetettebb.

A SzNB-tól engedélyt szerezni, kemény dió. Az engedély kiadására vonatkozó kérelem részeként a Finax-nak a kidolgozott szerződéses dokumentációt is be kellett nyújtania, nagyjából 20 különböző irányelvet, beleértve a számítástechnikai biztonsági irányelvet, a pénzmosás elleni irányelvet, és egyéb irányelveket.

A kérelem részét képezi a felelős személyek részletes felülvizsgálata is. Alapítóként be kellett nyújtanom az erkölcsi bizonyítványomat, a képzettségemet, szakmai tapasztalatomat igazoló dokumentumokat, valamint a vagyonom és adóbevallásom teljes áttekintését, ahol azt is részleteznem kellett, hogyan tettem szert a kereskedés megalapításához szükséges vagyonra. Ilyen részletesen kérdeztek ki engem és öt további személyt.

Értékpapír-kereskedőként szükségünk volt 125.000 euró alaptőke összegyűjtésére és ezzel egyidejűleg be kellett mutatnunk a társaság hosszútávú működéséhez szükséges tőkét is. Annak ellenére, hogy pontosan tudtam mit és hogyan kell végrehajtani, ez az egész folyamat 9 hónapig tartott és nagy erőfeszítést igényelt részünkről.

A SzNB-nak biztosnak kell benne lennie, hogy azok az emberek, akik a régiónkon belüli befektetők pénzéről gondoskodni fognak, erkölcsi szempontból teljesen tiszták és feddhetetlenek, valamint megfelelő tudással és tapasztalattal és elegendő pénzzel rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek az értékpapír-kereskedő irányítására.

Két mutató és az ügyfél vagyonának a társaságunk vagyonától való elkülönítése a kulcsfontosságú

Az engedély megszerzésével a SzNB-kal való kapcsolattartás nem ér véget. A SzNB sokrétű ellenőrző részleggel rendelkezik. Az értékpapír-kereskedők napi, havi, negyedéves, féléves és éves jelentéseket nyújtanak be. Összesen 12 féle jelentésről van szó.

A riportok közül kitűnik egy speciális - a saját forrásokról szóló. A bankokhoz hasonlóan, nekünk is folyamatosan bizonyítanunk kell, hogy elegendő saját tőkével rendelkezünk a hosszú távú működéshez. A felügyelő szerv ezáltal bizonyosodik meg arról, hogy az értékpapír-kereskedő megoldja azokat a helyzeteket is, amelyek során az üzlet nem a tervek szerint alakul. Valamint a tőkemegfelelési mutatóval kapcsolatos jelentéssel a SzNB arról is meggyőződik, hogy a működéshez nem halmozunk fel magas adósságot.

Ami azonban a legfontosabb, minden vagyonunkat szigorúan külön kell választanunk az ügyfelek vagyonától. 

A Finax számláknál a készpénz végleges tulajdonosa minden esetben az ügyfél marad. Az értékpapírok birtoklásával kapcsolatban felmerülő összes joggal és kötelezettséggel ő rendelkezik.

Ez az ön vagyonának védelmére szolgáló alapvető és fő elem. Sosem kerül bele a könyvelési mérlegünkbe az ügyfelek pénze és értékpapírjai sem, és nem is rendelkezünk jogosultsággal, arra hogy azokat kezeljük a portfólió irányításáról és az ahhoz kapcsolódó befektetési stratégiáról szóló szerződésben meghatározott tranzakciókon kívül.

Ebben rejlik a legnagyobb különbség is a banki betétekkel szemben, ahol eszközei belépnek a bank mérlegébe, annak forrásává válnak. A bank számára az ön betétje kötelezettséggé válik és önnek követelése lesz a bank felé. Abban az esetben, ha pénzét értékpapír-kereskedőnél helyezi el, annak ön az egyedüli tulajdonosa.

Pontosan emiatt tartunk fenn egy folyószámlát a Tatra Banknál a cégünk számára, ahonnan finanszírozzuk a cég működését, valamint egyet az OTP Bankban az ügyfelek számára, ahova ön küldi a pénzét. Semmi sem keveredhet össze és mindennek fillérre pontosan egyeznie kell a betét fogadásától kezdődően, annak befektetésén és az értékpapírok értékének változásán keresztül, egészen addig, amíg azokat a tőzsdén el nem adjuk és ki nem fizetjük önnek az eszközöket a befektetés lezárásánál.

A környékbeli országokban is neves bankoknál nyitunk folyószámlát:

  • Lengyelország: mBank
  • Csehország: Cseh Takarékbank
  • Horvátország: Raiffeisen Bank

Hasonló elkülönítési stratégiával rendelkezünk az értékpapírok esetében is. Azokat egy angol prime brókeren keresztül vásároljuk, ami a Linear Investments társaság, amely a szolgáltatásait csak engedéllyel rendelkező kereskedőknek, bankoknak és alapoknak nyújtja.

A garanciaalap főleg emberi mulasztások esetére nyújt biztosítékot

A lehető legjobb biztonságot nyújtó rendszerek ellenére is mindig van egy olyan tényező, ami kudarcot vallhat, és ez nem más, mint mi emberek. Elméletileg előfordulhat az az eshetőség, hogy a Finax-nál vagy azon cégek hálózatánál fellépő okok miatt, amelyekkel a Finax üzleti kapcsolatot tart fenn és amelyeknél az ügyfelek vagyonát tartja (bankok és a Linear) a pénzeszközök és értékpapírok elérhetetlenné válnak.

Mi lehet ennek az oka? Hűtlen kezelés, hibásan rögzített utalások, vagy egyéb emberi mulasztások, amelyek azt eredményezhetik, hogy az értékpapír-kereskedő számláján nincs meg az a pénz vagy értékpapír, amelyekről kijelenti, hogy az ügyfelek számára kellene azokat fenntartania.

A Finax kötelezően ellenőrzi alkalmazottait és amennyiben az technikailag lehetséges, tranzakció korlátot állít be. Azonban a mulasztás a partnereink oldalán is bekövetkezhet. Ezért az ő alapos ellenőrzésük is fontos.

Az értékpapír-kereskedőket törvény kötelezi arra, hogy részesei legyenek az ügyfelek vagyonának védelmére kialakított rendszernek. Az illetékek egy részét kötelezően olyan alapba fizetik be, amely fedezi az esetleges ügyfélvagyon elérhetetlenséget. Ha az eszközök mértéke nem lenne elegendő, a maradék összeget az állam fizeti (hasonlóképpen, mint a Betétbiztosítási alap esetében, ami a háztartások banki betéteit védi).

Ez a rendszer minden EU tagállamban hasonlóan működik. Nemzetiségtől függetlenül, a Finax összes ügyfele a szlovák Befektetési Garanciaalap védelmét élvezi. A kártérítés mértéke országonként eltérő.

El kell azonban mondani, hogy a szlovák Befektetési Garanciaalap Közép-Európán belül a második legjobb védelmet nyújtja az ügyfelek számára. Ügyfeleink ezáltal 100%-os védelmet élveznek 50 000 eurós összegig. Ezáltal cseh, lengyel, vagy épp horvát ügyfeleink nagyobb mértékű védelmet élveznek, mintha helyi értékpapír-kereskedők révén fektetnének be.

Ha nagyobb összeget szeretne befektetni a Finaxon keresztül, feloszthatja azt háztartásának több tagja között. A korlátozás minden természetes személyre vonatkozik, beleértve a gyerekeket is. Egy négytagú család ezáltal 200 000 euróig élvezheti a védelmet.

Ha a Finax csődbe menne, az nem azt jelenti, hogy automatikusan a Befektetési Garanciaalap lép színre. Ahogyan azt már említettem, az ügyfelek vagyonát, vagyonunktól elkülönítve kezeljük. A legrosszabb esetben a Szlovák Nemzeti Bank egy új kezelőt határoz meg, másik értékpapír-kereskedőt, aki tovább gondoskodik az ügyfelek vagyonáról. A Befektetési Garanciaalap nem fedezi azokat a veszteségeket, amelyek a piaci mozgásból eredően a befektetés értékének csökkenését eredményezik.

A Befektetési Garanciaalap Szlovákiában még sosem került felhasználásra, ami magas fokú integritásról tanúskodik. Személyesen is a Garanciaalap tagja voltam egy hivatali időszakban, amely folyamán mindent a legnagyobb rendben találtam. Nagy dicséret illeti a Szlovák Nemzeti Bankot, aki magas fokon ellenőrzi a pénzügyi piac résztvevőit.

Figyelem, a befektetési alapok nem rendelkeznek ilyen védelemmel! A kezelő társaságok az ügyfelek vagyonát letéteményeseken keresztül különíti el, aki felelősséget vállal a SZNB mellett a kezelők és befektetési alapok tevékenységéért, amiért kellő jutalomban részesül.

Informatikai biztonság, mint a vállalkozás része 

Vannak olyan napok, amikor az irodában ülve úgy érzem inkább informatikai mint pénzügyi cég vagyunk. Úgy döntöttünk, hogy pénzügyeit modern eszközökkel fogjuk kezelni, amelyek csökkentik a költségeket, az adminisztrációt és a hibázás lehetőségét is. A technológia ezért az Intelligens Befektetés elválaszthatatlan részét képezi.

Adatait Szlovákia egyik legmodernebb adatközpontjában tartjuk, ami megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak. Szervereink egy helyen vannak - hogy minimalizáljuk a nyilvános hálózaton történő kommunikációt - viszont azokról egy másik adatközpontba rendszeres másolatot küldünk egy magán vonalon keresztül.

Ezenkívül több biztonsági intézkedést is bevezettünk, ahogy a jelszavak, másolatok tekintetében, úgy a szerverek és eszközök biztosításánál is. Együttesen így nem csak magát a céget, de főleg az ügyfelek adatait védik.

Infrastruktúránk rendszeres biztonsági tesztelésén is dolgozunk. Ilyen célokra több olyan céggel is együttműködünk, melyek tevékenysége az ún. “etikus hackerkedés”. Ők segítenek nekünk az esetleges gyenge pontok azonosításában és azok javításában.

Bízom benne, hogy fel tudtam önöket világosítani pár ténnyel kapcsolatban, amelyek pénzügyei biztonságát illetik.  Ha hosszú távon fog rajtunk keresztül befektetni, fontos, hogy maximálisan bízzon a Finax-ban. Ha ennek ellenére nem volt minden teljesen érthető, írjon nekünk és szívesen kiegészítjük cikkünket.

A Finax megalapítását nagy célok ihlették. Meg vagyunk győződve arról, hogy pénzügyi szolgáltatásokat átláthatóan és tiszta lelkiismerettel is lehet kínálni. Bízunk benne, hogy ezen hozzáállás hosszútávon megjutalmaz minket is elégedett ügyfelek és kezelt vagyonuk volumenének formájában. A kezdetektől fogva minden egyes tevékenységünk ehhez az ügyfélorientált filozófiához igazodik.

Úgy vélem, hogy az Intelligens Befektetés paramétereinek igazságos beállítása és a hosszútávú gondolkodás világos bizonyítékul szolgálnak céljaink és szándékaink tekintetében. A bizalom kiépítéséhez idő kell. Meggyőződésünk, hogy fokozatosan megszerezzük az önökét is, pl. transzparens kommunikációval üzleti tevékenységünk miértjét és hogyanját illetően.

Értékelje a cikket:
Hogyan védjük vagyonát a Finax-nál?
Értékelés: 5 2

Legolvasottabb cikkek

8. október 2019

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

A Finax nagyon vonzó és korrekt befektetési feltételeket kínál, amik egyformák mindenki számára. Olyan lehetőségeket hozunk Magyarországra, amikről eddig a kis befektetők csak álmodhattak.

Bővebben
Gazdag akar lenni? Fektessen be hosszútávon | Finax.hu
31. október 2019

Gazdag akar lenni? Fektessen be hosszútávon

A világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett, első részvényeit 11 éves korában vásárolta és vásárolja azóta is szünet nélkül. Ez mellett gyakran mondogatja:”Sajnálom, hogy nem kezdtem hamarább a vásárlást”. Buffettnek a gazdagsághoz vezető útja az összetett kamatozás iskolapéldája. Vagyona 99%-át ugyanis 50. évének betöltése után szerezte.

Bővebben
Pénze 5 újévi kívánsága | Finax.pl
7. január 2020

Pénze 5 újévi kívánsága

Halóóó, ezek mi vagyunk, a te pénzed! Meg tudnál állni egy pillanatra, hogy elolvashasd, milyen újévi kívánságaink vannak? Már éppen eleget fütyültél ránk! Most már mi is azt akarjuk, hogy gondoskodj rólunk.

Bővebben
Befektetési lehetőséget hozott a koronavírus | Finax.hu
11. március 2020

Befektetési lehetőséget hozott a koronavírus

Az egész világot elárasztották a koronavírussal kapcsolatos félelmek. Főleg a Kínán kívüli terjedése nem hagyta hidegen a pénzpiacokat sem és az utolsó napok bizony megrengették azt. Vessünk egy pillantást miképp befolyásolja a jelenlegi helyzet személyes pénzügyeit és milyen befektetési stratégia ajánlott az ilyen helyzetben.

Bővebben