Finax Blog

Információk, amelyek segítik Önt a megfelelő befektetésnél

Hogyan védjük vagyonát a Finaxnál?

A befektetés minőségi megítélésének egyik kulcsfontosságú paramétere a biztonság, amely számunkra minden esetben elsőrendű prioritást élvez. Nézzünk hát utána, mit teszünk azért hogy pénzét nálunk biztonságban tudhassa.

Juraj Hrbatý | Hogyan is csináljuk? | 11. február 2021

Az értékpapír-kereskedői engedélyünk az alap

A Finax alapítása 2018 januárjában történt, azonban a Finax nem egy hagyományos részvénytársaság. Mint azt maga a megnevezés, Finax, o.c.p., a.s. is jelzi, a Finax a Szlovák Nemzeti Bank (SzNB) engedélyével rendelkező értékpapír-kereskedő (ezt jelenti az o.c.p. rövidítés). Magyarországon nyújtott szolgáltatásaink listáját az MNB honlapján találhatják. Miközben manapság egy hagyományos részvénytársaság pár nap alatt megalapítható, egy értékpapír-kereskedő esetében ez alapvetően összetettebb.

A SzNB-tól engedélyt szerezni, kemény dió. Az engedély kiadására vonatkozó kérelem részeként a Finaxnak a kidolgozott szerződéses dokumentációt is be kellett nyújtania, nagyjából 20 különböző irányelvet, beleértve a számítástechnikai biztonsági irányelvet, a pénzmosás elleni irányelvet, és egyéb irányelveket.

A kérelem részét képezi a felelős személyek részletes felülvizsgálata is. Alapítóként be kellett nyújtanom az erkölcsi bizonyítványomat, a képzettségemet, szakmai tapasztalatomat igazoló dokumentumokat, valamint a vagyonom és adóbevallásom teljes áttekintését, ahol azt is részleteznem kellett, hogyan tettem szert a kereskedés megalapításához szükséges vagyonra. Ilyen részletesen kérdeztek ki engem és öt további személyt.

Értékpapír-kereskedőként szükségünk volt 125.000 euró alaptőke összegyűjtésére, amelyet időközben a jelen 250.000 eurós összegre dupláztunk, valamint ezzel egyidejűleg be kellett mutatnunk a társaság hosszútávú működéséhez szükséges tőkét is. Annak ellenére, hogy pontosan tudtam mit és hogyan kell végrehajtani, ez az egész folyamat 9 hónapig tartott és nagy erőfeszítést igényelt részünkről.

A SzNB-nak biztosnak kell lennie abban, hogy azok az emberek, akik a régiónkon belüli befektetők pénzéről gondoskodni fognak, erkölcsi szempontból teljesen elfogadhatóak és fedhetetlenek, valamint megfelelő tudással, tapasztalattal és elegendő tőkével rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek az értékpapír-kereskedő irányítására.

Két mutató és a vagyon elkülönítése

Az engedély megszerzésével a SzNB-kal való kapcsolattartás nem ér véget. A SzNB sokrétű ellenőrző részleggel rendelkezik. Az értékpapír-kereskedők napi, havi, negyedéves, féléves és éves jelentéseket nyújtanak be. Összesen 12 különböző jelentésről van szó.

A riportok közül kitűnik egy speciális - a saját forrásokról szóló. A bankokhoz hasonlóan, nekünk is folyamatosan bizonyítanunk kell, hogy elegendő saját tőkével rendelkezünk a hosszú távú működésünkhez. A felügyelő szerv ezáltal bizonyosodik meg arról, hogy az értékpapír-kereskedő megoldja azokat a helyzeteket is, amelyek során az üzlet fejlődése nem a tervek szerint alakul. Valamint a tőkemegfelelési mutatóval kapcsolatos jelentéssel a SzNB arról is meggyőződik, hogy a működéshez nem halmozunk-e fel magas adósságot.

Ami azonban a legfontosabb, az az ügyfél vagyonának a társaságunk vagyonától való szigorú különválasztása

A Finax számláknál a pénzeszközök és a kezelt vagyon végleges tulajdonosa minden esetben az ügyfél. Az értékpapírok birtoklásával kapcsolatban felmerülő összes jogosultsággal és kötelezettséggel is ő rendelkezik.

Ez az ön vagyonának védelmére szolgáló alapvető és fő elem. Vagyona, tehát pénzeszközei és a portfóliójában kezelt értékpapírok sosem kerülnek bele a könyvelési mérlegünkbe, és nem is rendelkezünk jogosultsággal, arra hogy azokat egyéb módon kezeljük, mint azt a portfólió kezeléséről szóló szerződés és az ahhoz kapcsolódó befektetési stratégia meghatározza.

Ebben rejlik a legnagyobb különbség is a banki betétekkel szemben, ahol eszközei belépnek a bank mérlegébe, annak forrásává válnak. A bank számára az ön betétje kötelezettséggé válik és önnek követelése lesz a bank felé. Abban az esetben, ha pénzét értékpapír-kereskedőnél helyezi el, annak ön az egyedüli tulajdonosa.

Pontosan emiatt tartunk fenn egy elkülönített folyószámlát a Tatra Banknál (Raiffeisen International), ahonnan a cégünk működését finanszírozzuk, valamint egyet az OTP Bankban azon magyar ügyfeleink számára, akik befizetésüket forintban kívánják kezdeményezni. Semmi sem keveredhet össze és mindennek fillérre pontosan egyeznie kell a betét fogadásától kezdődően, annak befektetésén és az értékpapírok értékének változásán keresztül, egészen addig, amíg azokat a tőzsdén el nem adjuk és ki nem fizetjük önnek az eszközöket az esetleges forráskivonás folyamán, vagy a befektetése befejezésénél.

A környékbeli országokban is neves bankoknál nyitunk folyószámlát:

•    Lengyelország: mBank

•    Csehország: Cseh Takarékbank

•    Horvátország: Raiffeisen Bank

Hasonló elkülönítési stratégiával rendelkezünk az értékpapírok esetében is. Azokat egy angol prime brókeren keresztül vásároljuk, ami a Linear Investments társaság, amely a szolgáltatásait csak engedéllyel rendelkező kereskedőknek, bankoknak és alapoknak nyújtja. Külsős és független könyvvizsgálóink éves rendszerességgel ellenőrzik a nálunk és a prime-brokerünknél jegyzett állapotot és erősítik meg az egyenlegeket.

A garanciaalap főleg emberi mulasztások esetére nyújt biztosítékot

A lehető legjobb biztonságot nyújtó rendszerek ellenére is mindig van egy olyan tényező, ami kudarcot vallhat, és ez nem más, mint az emberi tényező. Elméletileg előfordulhat az az eshetőség, hogy a Finaxnál vagy azon cégek hálózatánál fellépő okok miatt, amelyekkel a Finax üzleti kapcsolatot tart fenn és amelyeknél az ügyfelek vagyonát tartja (bankok és a Linear) a pénzeszközök és értékpapírok elérhetetlenné válnak.

Mi lehet ennek az oka? Hűtlen kezelés, hibásan rögzített utalások, vagy egyéb emberi mulasztások, amelyek azt eredményezhetik, hogy az ellenoldal számláján nincs meg az a pénz vagy értékpapír, amelyek az ügyfelek tulajdonát képezik.

A Finax kötelezően ellenőrzi alkalmazottait és amennyiben az technikailag lehetséges, tranzakciós korlátot állít be. Azonban a mulasztás a partnereink oldalán is bekövetkezhet. Ezért az ő alapos ellenőrzésük is nagyon fontos tényzője a működésünknek.

Az értékpapír-kereskedőket törvény kötelezi arra, hogy részesei legyenek az ügyfelek vagyonának védelmére kialakított rendszernek. Az illetékek egy részét kötelezően olyan alapba fizetik be, amely fedezi az esetleges ügyfélvagyon elérhetetlenséget. Ha az eszközök mértéke nem lenne elegendő, a maradék összeget az állam fizeti (hasonlóképpen, mint a Betétbiztosítási alap esetében, ami a háztartások banki betéteit védi).

Ez a rendszer minden EU-s tagállamban hasonlóan működik, a kártérítés mértéke országonként eltérő és áttekintésüket az alábbi táblázatban összegzem. Nemzetiségtől függetlenül, a Finax összes ügyfele a szlovák Befektetési Garanciaalap védelmét élvezi.

El kell mondanunk, hogy a szlovák Befektetési Garanciaalap Közép-Európán belül a második legjobb védelmet nyújtja az ügyfelek számára. Ügyfeleink ezáltal 100%-os védelmet élveznek 50 000 eurós összegig. Ezáltal cseh, lengyel, vagy épp horvát ügyfeleink nagyobb mértékű védelmet élveznek, mintha helyi értékpapír-kereskedők révén fektetnének be.

Ha nagyobb összeget szeretne befektetni a Finaxon keresztül, feloszthatja azt háztartásának tagja között. A korlátozás minden természetes személyre vonatkozik, beleértve a gyerekeket is. Egy négytagú család ezáltal 200 000 euróig élvezheti a védelmet.

Ha a Finax csődbe menne, az nem azt jelenti, hogy automatikusan a Befektetési Garanciaalap lép színre. Ahogyan azt már említettem, az ügyfelek vagyonát, vagyonunktól elkülönítve kezeljük. A legrosszabb esetben a Szlovák Nemzeti Bank egy új kezelőt határoz meg, egy másik értékpapír-kereskedőt, aki tovább gondoskodik az ügyfelek vagyonáról. A Befektetési Garanciaalap nem fedezi azokat a veszteségeket, amelyek a piaci mozgásból eredően a befektetés értékének csökkenését eredményezik.

A Befektetési Garanciaalap Szlovákiában még sosem került felhasználásra, ami magas fokú integritásról tanúskodik. Személyesen is a Garanciaalap tagja voltam egy hivatali időszakban, amely folyamán mindent a legnagyobb rendben találtam. Nagy dicséret illeti a Szlovák Nemzeti Bankot, amely magas fokon ellenőrzi a pénzügyi piac résztvevőit.

Informatikai biztonság, mint a vállalkozás része 

Vannak olyan napok, amikor az irodában ülve úgy érzem inkább informatikai mint pénzügyi cég vagyunk. Úgy döntöttünk, hogy ügyfeleink pénzügyeit modern eszközökkel fogjuk kezelni, amelyek csökkentik a költségeket, az adminisztrációt és a hibázás lehetőségét is. A technológia ezért az Intelligens Befektetés elválaszthatatlan részét képezi.

Adatait Szlovákia egyik legmodernebb adatközpontjában tartjuk, ami megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak. Szervereink egy helyen vannak - hogy minimalizáljuk a nyilvános hálózaton történő kommunikációt - viszont azokról egy másik adatközpontba rendszeres másolatot küldünk egy magán vonalon keresztül.

Ezenkívül több biztonsági intézkedést is bevezettünk, ahogy a jelszavak, másolatok tekintetében, úgy a szerverek és egyéb technikai munkaeszközök biztosításánál is. Együttesen így nem csak magát a céget, de főleg az ügyfelek adatait védjük.

Infrastruktúránk biztonsági tesztelésén is rendszeresen dolgozunk. Ilyen célokra több olyan céggel is együttműködünk, melyek tevékenysége az ún. “etikus hackerkedés”. Ők segítenek nekünk az esetleges gyenge pontok azonosításában és azok javításában.

Bízom benne, hogy fel tudtam önöket világosítani pár ténnyel kapcsolatban, amelyek pénzügyei biztonságát illetik.  Amennyiben hosszú távon fog rajtunk keresztül befektetni, fontos, hogy maximálisan bízzon a Finax-ban. Ha ennek ellenére nem volt minden teljesen érthető, írjon nekünk és szívesen kiegészítjük cikkünket.

A Finax megalapítását nagy célok ihlették. Meg vagyunk győződve arról, hogy pénzügyi szolgáltatásokat átláthatóan és tiszta lelkiismerettel is lehet kínálni. Bízunk benne, hogy ezen hozzáállás hosszútávon gyümölcsöző lesz és tükröződik az elégedett ügyfelek számában és kezelt vagyonuk volumenének formájában. A kezdetektől fogva minden egyes tevékenységünk ehhez az ügyfélorientált filozófiához igazodik.

Úgy vélem, hogy az Intelligens Befektetés paramétereinek tisztességes beállítása és a hosszútávú gondolkodásmódunk világos bizonyítékul szolgál céljaink és szándékaink tekintetében. Tudatában vagyunk, hogy a bizalom kiépítéséhez időre van szükség. Meggyőződésünk, hogy fokozatosan megszerezzük az önök bizalmát is, egyebek mellett az üzleti tevékenységünk miértjét és hogyanját illető transzparens kommunikációnak köszönhetően.

Legolvasottabb cikkek

Osztalékfizető részvények – megéri bele fektetni? | Finax.HU
11. július 2020

Osztalékfizető részvények – megéri beléjük fektetni?

Rengeteg magyar befektető keresi az osztalékfizető részvényeket. Tájunkon általában tökéletes, folyamatos hozamot kifizető befektetési eszköznek vélik. De tényleg így van ez? Elmagyarázzuk Önnek, miért nem ideális az osztalékfizető befektetés, miért nem kellene rajta gondolkodnia sem és miért vélhetőek jobbnak más befektetési formák.

Bővebben
Mi a befektetés és mit jelent befektetni? | Finax
4. február 2020

Mi a befektetés és mit jelent befektetni?

Ha az ember nem jár utána autodidakta módon, nem tudhatja mit is kell pontosan elképzelni a befektetés alatt és hogyan is kell helyesen befektetni. A Finax készített egy alapvető áttekintést arról, hogy mi is az a befektetés és miért kellene, hogy minden ember életének elválaszthatatlan részét képezze.

Bővebben
Már nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa | Finax.eu
8. október 2019

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

A Finax nagyon vonzó és korrekt befektetési feltételeket kínál, amik egyformák mindenki számára. Olyan lehetőségeket hozunk Magyarországra, amikről eddig a kis befektetők csak álmodhattak.

Bővebben
5. november 2019

Pénzügyi függetlenség – hogyan menjünk fiatalon és gazdagon nyugdíjba

Míg Magyarországon viták folynak arról, hogy miképp tanítsuk meg az embereket spórolni és észszerűen befektetni, külföldön az elmúlt években épp az ellenkező tendencia került előtérbe. Egyre többen raknak félre és fektetik be jövedelmük nagy részét a pénzügyi függetlenség elérése érdekében. A szép dolgok mellett ugyanis pénzért vásárolhatsz valami sokkal értékesebbet is-szabadságot.

Bővebben
Örömmel tájékoztatjuk Önt!
Hívás tervezése
phone-icon