Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Návod ako sa vo výpise zorientovať

Našim klientom poskytujeme na kvartálnej báze pravidelné výpisy. Aby ste sa v nich vedeli rýchlo zorientovať, prinášame návod, ako čítať výpisy, ktoré si nachádzate vo svojich schránkach.

Tím Finax | Novinky | 2. júl 2018

Výpis začína obdobím, za ktoré je vystavený, zvyčajne ide o posledné tri mesiace. Na požiadanie vieme vystaviť výpis za akékoľvek obdobie.

 V prehľade účtov vidíte všetky svoje účty podľa čísla a cieľa. Majetok je celková hodnota aktív a financií na vašom účte. Aktuálna hodnota c.p. je hodnota cenných papierov, teda ETF fondov, nakúpených na vašom účte. Po tejto časti nájdete zrátaný váš celkový majetok vo Finaxe za všetky účty vo veľkej modrej kolónke.

Výpis Finax

V sekcii aktuálne portfólio nájdete skrátené názvy jednotlivých cenných papierov. ID cenného papiera je označenie, pod ktorým sa obchoduje na burze. Ak ho zadáte do vyhľadávača Google, môžete si overiť ich cenu na rôznych spravodajských serveroch. Otváracia cena je priemerná cena, za ktorú boli cenné papiere nakúpené, pričom Otvárací objem = Otváracia cena x Počet nakúpených kusov.

Aktuálne portfólio

Trhová cena je cena, za ktorú sa cenné papiere obchodovali v čase, ku ktorému je výpis vyhotovený (ak je za obdobie 1.4. až 30.6, tak je to zatváracia cena k 30.6.). Položka Kupóny, Divid.  bude zvyčajne prázdna. Cielene investujeme do ETF fondov, ktoré dividendy nevyplácajú – aby našim klientom nevznikala daňová povinnosť. Namiesto toho dividendy reinvestujú do fondu, čím sa prejavia na cene. Zisk/strata je aktuálny výnos daného cenného papiera od jeho nákupu.

Cenné papiere nakupujeme na tri desatinné miesta, aby sme vedeli zainvestovať vklady od 20€ mesačne. Druhým dôvodom je, že takto vieme dosiahnuť správne rozdelenie prostriedkov, bez nepresností spôsobených nakupovaním celých kusov.

V sekcii Vklady a výbery za obdobie vidíte prehľadne svoje pohyby na účte. Tu zobrazujeme celkové vklady klientov. Vo webovom rozhraní zobrazujeme údaj o čistých vkladoch, ktorý je očistený o vstupný poplatok. Zhodnotenie portfólia následne rátame z čistých vkladov.

V ďalšej sekcii vidíte podrobne všetky transakcie, ktoré sa na jednotlivých účtoch udiali, či už ide o nákupy, predaje, zaúčtovanie poplatkov, vklady alebo výbery.

Stĺpec N/P určuje, či ide o nákup alebo predaj cenných papierov. ISIN je medzinárodné označenie cenného papiera, pod ktorým ho taktiež nájdete na internete.

Trh vyjadruje medzinárodné označenie burzy, kde bol daný nákup alebo predaj vykonaný. Zvyčajne ide o XETA, čo je skratka Xetry, nemeckej burzy vo Frankfurte. V stĺpci Debet/Kredit sú záporné čísla debetom, teda tým, čo vám z hotovosti bolo stiahnuté, pričom kredit indikuje nárast hotovosti na účte.

Čas a dátum realizácie nájdete pri každej operácii pri kolónke realizácia dňa. Realizačné číslo dostáva každý obchod v našom internom systéme.

Poplatok obchodníka je pri Finax inteligentných portfóliách stále nulový, keďže si za nákupy a predaje neúčtujeme žiadne poplatky.

Výšku poplatkov nájdete aj v Prehľade dôležitých transakcií, rozdelené na vstupné poplatky a poplatky za riadenie portfólia. V prípade, že využívate aj služby finančného agenta, rozdelili sme pre lepšiu transparentnosť poplatky, ktoré hradíte Finaxu a poplatky ktoré hradíte finančnému agentovi.

Ak v súčtoch vybraných dôležitých transakcií nenájdete nič, dôvodom je, že sme vám ešte nenaúčtovali žiadne poplatky.

Transakcie

Dúfame, že vám je vo výpisoch všetko jasné. Ak by ste predsa len mali otázky, neváhajte nás kontaktovať na email: client@finax.eu.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Ohodnoťte článok:
Návod ako sa vo výpise zorientovať
Hodnotenie: 4.3 87
Tím Finax
Tím Finax
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon