Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako sa darilo Finaxu v druhom roku jeho existencie?

Finaxu sa aj v druhom roku svojho fungovania podarilo dosiahnuť odvážne plány, ktoré sme si dlhodobo stanovili. Počet klientov i majetok pod správou splnil ciele. Prinášame vám prehľadne spracované výsledky Finaxu a viaceré zaujímavé štatistiky našich investičných aktivít.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 17. február 2020

Pri založení Finaxu sme sa zaviazali detailnejšie zverejňovať výsledky našej činnosti, naše plány a ciele, ako býva zvykom pri verejne obchodovaných spoločnostiach. Chceme transparentne informovať našich klientov a partnerov nad rámec našich zákonných povinností obchodníka s cennými papiermi.

Základom získavania dôvery je poznanie vášho partnera. S kožou na trh sme šli hneď po našom úvodnom roku a záväzku sa budeme držať aj naďalej. Zhodnotenie výsledkov za rok 2018 nájdete v tomto článku.

Obdobná transparentnosť nad rámec povinného zverejňovania nie je bežná medzi finančnými inštitúciami v stredoeurópskom regióne. Okrem budovania dôvery je našim cieľom vytvoriť tlak na celý finančný sektor, aby sa začal správať viac proklientsky, z čoho by nakoniec profitovali všetci tunajší investori.

V úvode minulého roka sme zverejnili naše plány na rok 2019. Prinášame vám naše výsledky a odhalenie, či sa nám naše ciele podarilo v minulom roku dosiahnuť. Vyhodnotenie produktových, technických a prevádzkových cieľov spolu s plánmi na rok 2020 sme zverejnili v samostatnom článku.

Rok 2018 vo Finaxe môžeme označiť za rok založenia a vstupu na trh. V prvých mesiacoch sme dolaďovali produkt, dokončovali stránku a technické spracovanie a nastavovali marketingovú stratégiu.

Druhý rok našej existencie, rok 2019, vnímame ako rok etablovania. Finax si našiel neoblomné miesto na slovenskom trhu a vryl sa do povedomia Slovákov. Naša značka začína byť rozoznávaná, čoho dôkazom je návštevnosť stránky, ktorá sa v minulom roku v priemere pohybovala okolo 30 tisíc užívateľov mesačne.

Objem majetku pod správou

 • Rok 2019 sme ukončili s majetkom pod správou 20,2 mil. eur, čo predstavuje nárast o 597% a plnenie plánu na 101% (cieľ bol 20 mil. eur).
 • Určite veľkú zásluhu na naplnení nášho primárneho cieľa má trhový vývoj, teda ich silný rast v minulom roku.
 • Za necelé dva roky našej existencie sme doposiaľ naším klientom zarobili viac ako 1,2 mil. eur.

Počet klientov

 • Počet aktívnych klientov (aktivovaných zmlúv s majetkom na účte) sa vyšplhal na konci roka na 3846, čo predstavuje nárast o 464% a plnenie plánu na 110% (cieľ bol 3500 aktívnych klientov).
 • Celkový počet uzavretých zmlúv dosiahol 4593 kusov. Podiel neaktivovaných zmlúv, na účty ktorých neboli zaslané prostriedky alebo nebola pri nich overená totožnosť klienta, predstavuje slušných 16,3%.
 • Podiel zahraničných klientov s trvalým bydliskom mimo Slovenskej republiky predstavuje 2,9%.

Zdroj získania klienta

 • Svoje služby ponúkame buď priamym online predajom (registrácia cez našu internetovú stránku) alebo cez externý predaj prostredníctvom finančných agentov (viazaných alebo samostatných).
 • Podiel externého predaja, teda podiel zmlúv uzavretých cez finančných agentov na celkovom počte zmlúv bol 47,8%, čo predstavuje nárast o viac ako 10 percentuálnych bodov oproti roku 2018. Ide o prirodzené vyústenie rozširovania partnerských sietí finančných sprostredkovateľov.
 • Ku koncu roka sme mali uzavretú spoluprácu s 21 agentmi, z toho 14 bolo samostatných finančných agentov a 7 boli viazaní investiční alebo finanční agenti. Počet partnerov medziročne narástol o 40%.

Profil klienta a účtu

 • Finaxu sa darí oslovovať hlavne mladšiu generáciu, čo zodpovedá nastaveniu nášho produktu, teda že je ponúkaný online a marketingová stratégia využíva primárne digitálne nástroje.

 • Priemerný vklad klienta počas celej existencie Finaxu je 597 eur zohľadňujúci jednorazové i pravidelné vklady.
 • Priemerná cieľová suma na účtoch, kde je nastavená a ktorú by si klienti Finaxu chceli investovaním vybudovať, je 85 986 eur.
 • Priemerná stratégia inteligentných investorov je podľa priemeru účtov 77:23 (akcie:dlhopisy) a podľa majetkovo-váženého priemeru 70:30. Ide o pomerne dynamické portfólio v súlade s našim zameraním na strednodobé a dlhodobé investície a ošetrenie finančných cieľov klientov s horizontom 5 rokov a viac.

 • Najčastejší dôvod, prečo s nami klienti investujú, je budovanie majetku, nasledované sporením na dôchodok a sporením pre deti.

Rok 2019 nebol jednoduchý. Do Finaxu všetci jeho zamestnanci a predstavitelia investovali skutočne enormné úsilie a množstvo času, čo sa odráža v spokojnosti našich klientov a hlavne v dosiahnutých výsledkoch.

Sme radi, že sa nám aj v druhom roku podarilo naplniť prakticky všetky naše odvážne plány do bodky. Je za tým skutočne veľa práce každej jednej zainteresovanej osoby.

Všetkým inteligentným investorom, všetkým naším priaznivcom, partnerom a zamestnancom sme vďační za prejavenú dôveru a spoluprácu. Sme presvedčení, že vaše vysoké nároky budeme schopní naďalej uspokojovať a udržíme si náskok pred konkurenciou.

Len tak dokážeme napĺňať našu misiu, ktorú sme si stanovili pri zrode Finaxu, a to priniesť efektívny investičný nástroj na slovenský trh, naučiť Slovákov správne investovať, zvýšiť ich finančné vzdelanie a spraviť ich majetnejšími a finančne nezávislými.

Ďakujeme.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon