Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax sa významne kapitálovo posilnil

Investičný holding nadácie, ktorú založil a financuje Ivan Chrenko, navýšil investíciu vo Finaxe o ďalších 1,5 milióna eur, čím sa Finax významne kapitálovo posilnil. Investíciu chce Finax využiť aj na vývoj prelomovej aplikácie na správu osobných financií, ktorá bude spustená po lete.

Juraj Hrbatý | Novinky | 7. júl 2021

Písal sa rok 2019, keď sme vo Finaxe ohlásili najväčšiu fintech investíciu v histórii Slovenska.  Za dva roky sa nám podarilo naplniť stanovené ciele a v mnohých oblastiach sme dokonca výrazne prekonali očakávania, ktoré sme si pri zrode tejto investície vytýčili.

V priebehu posledného roku sme aj vďaka tomu dostali od venture fondov desiatky ponúk na financovanie ďalšej expanzie. Po dlhých úvahách sme sa však rozhodli využiť ponuku investičného holdingu nadácie Ivana Chrenka, nášho hlavného investora, ktorý posilnil svoju pozíciu vo Finaxe. 

Jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre nadáciu Ivana Chrenka bola aj skutočnosť, že jej hlavným účelom je financovanie neziskových aktivít - v súčasnosti najmä projektu LEAF Academy . Páči sa nám byť  súčasťou vízie, že zo zisku generovaného (aj) našou spoločnosťou bude raz zabezpečované kvalitné vzdelanie pre lepšiu budúcnosť našich detí. 

V rámci našej otvorenej komunikácie vám prinášam viacero detailov transakcie.

Hodnota Finaxu vzrástla za 2 roky takmer 8-násobne.

Investíciou 1,5 mil. eur v roku 2019 získal fond Growws Sicav (v ktorom mal majoritný podiel investičný holding nadácie Ivana Chrenka) vo Finaxe 50% podiel. Hodnota Finaxu sa dva roky dozadu stanovila na 3 mil. eur a mne ako zakladateľovi Finaxu ostal zvyšný podiel 50%.

V priebehu posledných pár týždňov došlo k sledu transakcií, prostredníctvom ktorých holdingová spoločnosť nadácie Ivana Chrenka odkúpila podiel od fondu Growws Sicav (pôvodný akcionár Finaxu), a zároveň navýšila investíciu vo Finaxe o ďalších 1,5 milióna eur pri hodnote spoločnosti 23,25  mil. eur.

Vzhľadom na fakt, že časť akcií získali v priebehu posledných dvoch rokov aj zamestnanci Finaxu, podiel investora sa zvýšil len nepatrne z pôvodných 50% na približne 52%.

Majetková štruktúra Finax | Finax.eu

Z pohľadu rozhodovania sa nič meniť nebude

Súčasťou dohody medzi akcionármi boli aj zmeny v hlasovacích právach spoločnosti.  Úpravou stanov spoločnosti sme zvýšili kvórum valného zhromaždenia na 66%, čo znamená, že akékoľvek zmeny v spoločnosti musia spoločne odsúhlasiť rovnako ako predtým obaja hlavní akcionári.

V priebehu najbližších mesiacov sa Finax posilní o dvoch nových členov predstavenstva. Rozhodovanie však bude naďalej plne v kompetencii vedenia Finaxu, za ktorým stoja pôvodní zakladatelia, ja Juraj Hrbatý a Radoslav Kasík. V smerovaní Finaxu tak nenastanú žiadne zmeny.

Čo znamená investícia pre Finax?

Za  3,5 roka svojej existencie dosiahol Finax priam neuveriteľné výsledky. Aktuálne spravuje už viac ako 166 mil. eur takmer 23 tisíc klientov a patrí tak medzi najúspešnejších robo-poradcov v Európe. 

Ešte výnimočnejším nás robí fakt, že väčšiu časť novej investície neplánujeme vôbec minúť. Ako teda investíciu použijeme?

1) 500 000 eur pôjde na zvýšenie základného imania spoločnosti, ktoré sa uskutoční budúci rok na jar po audite účtovnej závierky za rok 2021. Finax sa tak chce kapitálovo posilniť, aby spĺňal aj v budúcnosti pri pokračujúcom raste prísne zákonné kapitálové požiadavky.

2) 500 000 eur pôjde na zvýšenie rezervného fondu spoločnosti. Budú to prostriedky, ktoré bude Finax držať dlhodobo na svojich účtoch a budú slúžiť ako rezerva pri významnom poklese tržieb vyplývajúcich z potenciálnych trhových výkyvov. Čo to presne znamená?

Tržby Finaxu sú priamo odvodené od hodnoty majetku našich zákazníkov. Ak nastane na burze v budúcnosti pokles, zníži hodnotu majetku pod správou, čím by došlo aj k poklesu tržieb spoločnosti. Významná trhová korekcia by tak mohla negatívne ovplyvniť chod spoločnosti. Navýšením rezervného fondu bude Finax na takúto situáciu zodpovedne pripravený.

 3) 500 000 eur pôjde na vývoj a rozbeh aplikácie na správu osobných financií. Ako sme informovali už minulý rok, Finax získal ako prvý subjekt na Slovensku povolenie od NBS pristupovať so súhlasom klientov na ich bankové účty. Aplikácia bude poskytovaná ako samostatná služba a bude prelomovým nástrojom na správu osobných financií Slovákov. 

Vývoj aplikácie už prebieha na plné obrátky a jej štart očakávame po lete. Klienti si budú môcť vďaka aplikácii automaticky synchronizovať všetky rodinné účty z viacerých bánk do jednej aplikácie. Tá bude výdavky kategorizovať a poskytovať klientom dôležité informácie, aby mohli svoje rodinné financie spravovať lepšie ako doteraz. 

Jednou z funkcií bude aj možnosť porovnať svoje výdavky s priemerom slovenských domácností podľa vybraných kategórií, vďaka čomu užívatelia získajú lepší prehľad napríklad o tom, kde majú ich rodinné financie slabé miesta a kde je priestor na zlepšenie.

Výnimoční v hospodárení

Finax na poli hospodárenia nepatrí medzi početnú skupinu startupov, pre ktoré je typické rýchle pálenie získaných investícií. Všetky doterajšie výdavky a náklady Finaxu sú v súlade so stanovenými plánmi, sú obozretne riadené a čo je dôležitejšie, prinášajú ovocie. 

V minulosti získaná investícia bola použitá na expanziu a technologické inovácie, čo sa pozitívne podpisuje pod dosahované výsledky. Použitie nadobudnutého kapitálu bolo rozložené na tri roky a doposiaľ z nich kryjeme výdavky prevyšujúce príjmy. 

Strata spoločnosti dosiahnutá v minulom roku bola plne financovaná práve získanými zdrojmi od Ivana Chrenka. Každá investícia do podnikania slúži na rozvoj biznisu a aby viedla k tomuto cieľu, musí byť použitá, čiže zákonite sú firmy financované externým kapitálom v červených číslach.

Finax má naďalej množstvo myšlienok a veľkých vízií do budúcnosti. Všetky smerujú k poskytovaniu kvalitnejších služieb, vertikálnemu i horizontálnemu rozširovaniu ponuky, z čoho v konečnom dôsledku profitujú naši klienti.

Našou ambíciou je byť lídrom na finančnom trhu, byť komplexným online poradcom pre vaše osobné financie a partnerom vašich peňazí. Naďalej vám chceme prinášať skvelé novinky, ktoré pomôžu vašim rodinným rozpočtom a vám na ceste k finančnému zabezpečeniu a slobode. Všetky aktivity podriaďujeme tomuto cieľu.

Urýchlenie dosiahnutia našich vízií, z ktorých profituje už takmer 23 tisíc inteligentných investorov si vyžiadalo dodatočné zdroje. Prvá investícia investičného holdingu nadácie Ivana Chrenka pokryla všetky náklady, ktoré Finax potreboval vynaložiť na dosiahnutie bodu zlomu. 

Druhé kolo financovania sleduje nepoľavenie z úsilia byť naďalej o krok vpredu. Okrem toho posilní stabilitu Finaxu. Robustnejšia súvaha a väčšia kapitalizácia zvýši našu dôveryhodnosť a silu značky. Nová investícia pri výrazne vyššom ocenení je aj silným signálom voči Finaxu od kľúčového akcionára, prejavom jeho dôvery vo vedenie spoločnosti a naplnenia očakávaní.

Aj vzhľadom na získané financovanie a použitie jeho časti na rozvoj jedinečnej aplikácie tento rok rovnako ukončíme v červených číslach. Už dnes sa však približujeme k vyrovnaným financiám, teda príjmom na úrovni nákladov. Definitívne sa plánujeme dostať do zelených čísel na mesačnej báze v závere tohto roka.

Verím, že navýšením vlastných zdrojov ešte viac prehĺbime vašu dôveru vo Finax a jeho dlhodobým plánom efektívne spravovať všetok váš finančný majetok.

Ďakujem za vašu dôveru.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon