Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Vynikajúce výsledky Finaxu v roku 2020

Finaxu sa v minulom roku podarilo výrazne prekonať všetky plány a ciele. Prinášame vám pohľad na rok 2020 z pohľadu našich výsledkov – majetku pod správou, počtu klientov a zaujímavých štatistík našich aktivít.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 18. január 2021

Tradíciu transparentnosti v podobe zverejňovania dosiahnutých výsledkov nášho podnikania neprerušíme ani po treťom roku existencie Finaxu. Pripravili sme pre vás prehľad základných ukazovateľov aktivít Finaxu v minulom roku.

Kým rok 2019 sme označili za rok etablovania na finančnom trhu, rok 2020 sme v plánoch nazvali rokom expanzie. Našim primárnym cieľom bolo výrazne zvýšiť počet klientov a objem majetku pod správou a úspešne sa presadiť na zahraničných trhoch.

Všetky základné ciele, ktoré sme si na rok 2020 stanovili na jeho začiatku, nájdete v blogu Zhodnotenie roka 2019 a plány Finaxu na rok 2020

V minulom roku sa nám podarilo dosiahnuť ciele pri všetkých kľúčových ukazovateľoch a naplnili sme aj väčšinu našich kvalitatívnych plánov. Nesmierne nás teší miera prekonania cieľov vzhľadom na náročnosť roka 2020 poznačeného pandémiou, ekonomickou recesiou, vyššou nezamestnanosťou a vysokou volatilitou trhov. 

Výsledky portfólií Inteligentného investovania v roku 2020 porovnané s konkurenciou nájdete v článku Výsledky investícií v 2020, ktorý publikujeme v priebehu najbližších dní. Tešiť sa môžete aj na blog so základným prehľadom vývoja finančných trhov.

Objem majetku pod správou

 • Spravovaný majetok na konci roka 2020 dosiahol 78,6 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 289%. 
 • Cieľ sme mali stanovený na 60 mil. eur. Prekonali sme ho až o 31%.
 • Na vývoji majetku absolútne nie je viditeľný prepad trhov v marci. Pokles hodnoty portfólií kompenzovali nové vklady. 
 • Zárobok našich klientov za necelé tri roky dosiahol na konci roka 2020 6,2 mil. eur.
 • Správanie klientov Finaxu bolo v roku 2020 racionálne a obdivuhodné. Objem výberov v marci bol len mierne vyšší ako priemerné mesačné výbery v priebehu celého roka. Viac klientov práve naopak využilo príležitosť ponúknutú pandémiou. Marec sa nadlho stal rekordným mesiacom z pohľadu vkladov i nových zmlúv, čo sme pri prepuknutí pandémie absolútne nepredpokladali.

Počet klientov a vývoj vkladov

 • Na konci roka mal Finax 13 851 aktívnych klientov. Počet klientov narástol o 260%.
 • Našim cieľom bolo spravovať majetok 11 000 klientom. Plán sme prekročili o 25,9%.
 • Povzbudivým aspektom je aj nárast priemerného spravovaného majetku jednému klientovi, ktorý vzrástol o 7,8% na 5 673 eur.
 • Rast aktívnych klientov o viac ako 10 000 je na úrovni najväčších európskych robo-poradcov z Veľkej Británie alebo Nemecka.

 • V decembri 2020 sme prijali viac ako 16 700 vkladov, čo predstavuje medziročný rast o 282%.
 • Priemerný vklad však vplyvom rastúceho počtu klientov a neistoty vyvolanej pandémiou v priebehu roka až do augusta kontinuálne klesal. S rastúcimi trhmi a väčšími úsporami klientov sa vrátila dôvera inteligentných investorov pretavená do vyšších vkladov. 
 • Priemerný vklad medziročne poklesol o 14,8%.

Zdroj získania klientov

 • Podiel zahraničných zmlúv na všetkých uzavretých zmluvách v minulom roku dosiahol 35,3%.
 • Našim cieľom bolo pôvodne mať na konci roka podiel zahraničných registrácií 30% zo všetkých mesačných registrácií. Nám sa to podarilo dosiahnuť na celom roku a v poslednom kvartáli tvorili zahraničné zmluvy až 53,8%.
 • 24,8% klientov je zahraničných.
 • Podiel ich majetku na celkovom spravovanom majetku predstavoval 13,6%. 
 • Zahraničné trhy sa nám naplno rozbehli až v tomto roku, preto je priemerný majetok zahraničného klienta nižší oproti slovenskému klientovi.

   

 • Externí finanční agenti Finaxu sprostredkovali 36% všetkých zmlúv v roku 2020. Počet zmlúv sprostredkovaných agentmi vzrástol medziročne o 126%. Na slovenských zmluvách bol ich podiel 54,2%.
 • Celkovo tvoria externe sprostredkovaní klienti 40,3% všetkých aktívnych klientov, no ich priemerný majetok vo Finaxe je nižší. Podiel majetku klientov agentov predstavuje 26,5%.
 • Počet partnerov externého predaja vzrástol na 33 (z 21), z čoho 21 je samostatných finančných agentov a 12 viazaných finančných a investičných agentov. Ku koncu roka malo v ponuke Finax viac ako 1450 finančných agentov. 

   

 • Jednou z noviniek, ktorú sme spustili na začiatku 4. kvartálu minulého roka, je Finax Elite, oddelenie privátnych investičných služieb.
 • Na konci roka podiel majetku klientov Elite predstavoval 18,2% spravovaného majetku Finaxom.

   

Profil klienta a účtu

 • Finaxu sa naďalej darí oslovovať mladých ľudí, čo je v súlade so spôsobom našej komunikácie, využívaním online nástrojov a technológií.
 • Až 79,6% klientov tvoria ľudia vo veku do 45 rokov. Najväčšiu skupinu predstavujú klienti vo veku 25 až 34 rokov (38,4%).
 • Naša klientela v priebehu minulého roka mierne omladla. Podiel klientov vo veku do 25 rokov vzrástol o 0,8 percentuálneho bodu a klientov vo veku 25 až 34 rokov o 2,7 percentuálneho bodu. 
 • Záujem mladých o investovanie a ich zodpovedný prístup k osobným financiám nás teší. Vzdelávanie, ktorému venujeme množstvo času a úsilia, podľa týchto štatistík padá na úrodnú pôdu. Veríme, že tým pripravujeme zabezpečenú generáciu budúcich dôchodcov.

 

 • Priemerné portfólio v priebehu roka 2020 mierne zdynamizovalo. 
 • Aktuálna alokácia celého spravovaného majetku Finaxom je 75,1% akcie a 24,9% dlhopisy. Pred rokom bol podiel akcií o 5,7 percentuálneho bodu nižší. 
 • Aj tento trend vnímame pozitívne, keďže sa primárne sústredíme na strednodobé a dlhodobé budovanie majetku inteligentných investorov.

   

 • Pomer jednotlivých investičných cieľov sa veľmi nezmenil. 

   

Návštevnosť stránky a konzumácia obsahu Finaxu

 • V roku 2020 naše stránky zaznamenali 1,28 milióna návštev a 5,09 milióna zobrazení vykonaných 185 tisíc užívateľmi.
 • Intenzívnejšie sme sa začali venovať aj produkcii videí a podcastov. Videá na Youtube kanáloch Finaxu dosiahli 132,7 tisíc pozretí a podcasty 131,7 tisíc vypočutí.

Kvalitatívne výsledky

 • Úspešná kontrola Úradu na ochranu osobných údajov bez jedinej výčitky.
 • Spustenie mobilnej aplikácie Finax: Financie a investície.
 • Vytvorenie oddelenia Finax Elite pre privátnu klientelu.
 • Spustenie zamestnaneckého programu.
 • Vstup na chorvátsky trh.
 • Zvýšenie automatizácie backoffice procesov. 
 • Dokončenie biometrického overenia pre iPhone.
 • Spustenie affiliate programu.
 • Nové relácie Finax radí, Mudrovačka a Finax rozhovory.
 • Príprava konceptu zvyšovania finančnej gramotnosti (www.financie.sk).

Nie je veľa vecí, ktoré sme si zaumienili na začiatku roka 2020 a nakoniec ich nedodali. Plánovali sme ešte vstup na jeden zahraničný trh, čo sme ale z kapacitných dôvodov nateraz odložili. Sľúbili a nedodali sme aj digitalizáciu registrácie neplnoletých osôb a právnických osôb a vytvorenie rodinných účtov.

Výsledky Finaxu sú aj v treťom roku vynikajúce. Podarilo sa nám dosiahnuť silný rast a prekonať všetky naše ambiciózne ciele. Vzhľadom na okolnosti nemôžeme roku 2020 nič vytknúť.

Dosiahnuté čísla sú výsledkom tvrdej práce. Špecifická spoločenská a ekonomická situácia si vyžiadala značné úsilie z našej strany, ktoré ale nakoniec prinieslo ovocie. Takmer štvornásobné zvýšenie výsledkov v čase celosvetovej pandémie možno označiť za obrovský úspech.

Veľká vďaka patrí v prvom rade všetkým naším zamestnancom, ktorí odvádzajú skvelú prácu a bez ktorých by tieto výsledky neboli možné. Rok 2020 nebol ľahký ani z pohľadu nevyhnutnej zmeny pracovných návykov. Všetci z Finaxu ju zvládli na výbornú. 

Klientom a fanúšikom srdečne ďakujeme za ich priazeň a dôveru v uplynulom roku. 

Naďalej budeme prinášať atraktívne riešenia na poli osobných financií a investícií, ktoré ešte viac obohatia váš život, uľahčia vám prácu s rodinným rozpočtom a skrátia cestu k vybudovaniu dostatočného majetku.

Plány a novinky Finaxu na nasledujúci rok nájdete v blogu k naším ambicióznym cieľom na rok 2021.

Začnite investovať už dnes 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Finax výsledky
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon