Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Koľko aktívne riadených podielových fondov pravidelne poráža trh?

V čase klesajúcich trhov je ľahké zatratiť pasívne investovanie. Trhy predsa padajú a držať indexy, ktoré ich kopírujú, garantuje stratu. Viacerí sa v takýchto časoch začnú obzerať po aktívne riadených podielových fondoch. Koľkým z nich sa posledné roky darilo pravidelne prinášať nadpriemerný výnos? Pozreli sme sa na čísla.

Šimon Pekar | Osobné financie | 18. január 2023

Akciové a dlhopisové indexy za sebou nemajú dobrý rok. Rekordná inflácia, zvyšovanie úrokov či energetická kríza prispeli k tvorbe medvedích trhov, kedy indexy postupne zostúpili až o 20%. Hoci sa od toho bodu trochu zotavili, väčšina významných indexov v porovnaní s januárom minulého roka stále vykazuje stratu.

V takých časoch sa mnoho investorov zamýšľa, či by nebolo lepšie držať úspory v aktívne riadených fondoch. V časoch dlhej krízy predsa neakceptujú automatickú stratu, takže by mohli získať lepšie výsledky.

Je preto dobré pripomenúť si, ako sa na horizontoch obsahujúcich krízu darí aktívne riadeným fondom porážať trh. Štúdia od S&P Dow Jones Indices im vystavila vysvedčenie za posledných 5 rokov.

Skúmala, koľko z nich dokázalo počas daného obdobia každý rok priniesť nadpriemerný výsledok. Jej záver je tak zlý, až to môže byť zarážajúce: nedokázal to ani jeden z 2132 skúmaných fondov.

Zručnosti alebo šťastie?

S&P Dow Jones Indices je americká firma, ktorá zostavuje trhové indexy (alebo benchmarky). Ide o portfólio cenných papierov (napr. akcií, dlhopisov), ktoré predstavuje nejakú časť trhu (prípadne celý trh). Známym príkladom je index S&P 500, ktorý predstavuje trh veľkých amerických firiem.

Hodnota cenných papierov sa mení, vďaka čomu vieme vypočítať výkonnosť portfólia (koľko percent by sme zarobili, keby doňho investujeme). S&P Dow Jones Indices pravidelne porovnáva výkonnosť aktívne riadených podielových fondov voči indexom reprezentujúcim segmenty trhu, do ktorých dané fondy investujú.

Manažéri aktívnych fondov sa snažia nakupovať cenné papiere, ktoré v budúcnosti zarobia nadpriemerný výnos. Pokiaľ sa im to darí, ich percentuálny zárobok bude vyšší ako v prípade porovnateľného indexu. V takom prípade hovoríme, že fond „porazil trh“.

Hoci je to veľmi náročné, trh sa dá poraziť. Každý rok sa niektorí manažéri hrdia lepšími číslami, ako trhové indexy. Malému zlomku sa to dokonca podarí pri výkonnosti za dlhšie obdobie. Na horizonte posledných 20 rokov porazilo trh menej ako 10% amerických aktívne riadených fondov.

Dôležitou otázkou však je, či sa to podarí vďaka zručnostiam manažérov fondu alebo mali proste šťastie. Pokiaľ je to vďaka zručnostiam, nadpriemerným fondom by sa malo dariť porážať trh pravidelne.

Predstavte si to na príklade školy. Žiaci s nadpriemernými zručnosťami (pamäť, logické myslenie, disciplína) dostanú jednotku na drvivej väčšine testov. Môžeme teda očakávať, že ich koncoročný priemer známok bude pravidelne patriť medzi najlepšie v triede.

Ak však ide skôr o šťastie, fondy nebudú trh porážať pravidelne. Keďže je výsledok do veľkej miery náhodný, správca môže dva roky zaznamenať silný výsledok a počas tretieho príšernú stratu. Celkovo sa teda do fondu investovať neoplatilo, hoci sa mohol dva roky pýšiť dobrými číslami.

Spoločnosť S&P Dow Jones Indices v aktualizácii svojej pravidelnej štúdie priniesla nové dáta na zodpovedanie tejto otázky. Sledovala, koľko aktívne riadených amerických fondov dokázalo za posledných 5 rokov pravidelne prinášať nadpriemerný výsledok oproti svojim konkurentom.

Keďže priemerný podielový fond zväčša trh neporazí, schopnosť pravidelne porážať konkurenciu môže znamenať aj schopnosť pravidelne porážať trh, prípadne ho aspoň dorovnať. Výsledky štúdie teda naznačia, či sa významnému počtu podielových fondov darí opakovane konkurovať trhu.

Ani jeden z 2132

Štúdia skúmala všetkých 2132 amerických aktívne riadených fondov. Vylúčila len tie, ktoré sa zameriavajú na úzke trhové segmenty alebo investujú za požičané peniaze, čím si zvyšujú výnosy za cenu vyššieho rizika.

Analytici S&P Dow Jones Indices vypočítali výkonnosť všetkých fondov od júna 2017 po jún 2022, teda posledných 5 rokov. Rozdelili ju podľa rokov, pri každom fonde teda vedeli, koľko percent zarobil v roku 2017, koľko v 2018, atď.

Potom sa snažili zistiť pravidelnosť v dosahovaní nadpriemerných výsledkov. Na začiatok vybrali 25% najvýkonnejších fondov za prvý rok (2017-2018). Následne skúmali, koľko z týchto fondov sa udržalo v najlepšej štvrtine výkonností v každom z nasledujúcich 4 rokov. Nedokázal to ani jeden.

Autori sa teda rozhodli zvoľniť kritérium úspechu a pozrieť sa na to, koľkým fondom sa podarilo počas každého zo skúmaných 5 rokov udržať v najlepšej polovici výsledkov. Zvládlo to MENEJ AKO 1% všetkých fondov. 

V grafe nájdete ilustráciu výsledkov pre podskupinu akciových fondov (nie sú v ňom teda zahrnuté všetky fondy ako pri číslach vyššie). Môžete vidieť, že na dlhších horizontoch sa percento fondov zotrvávajúce v najlepšej polovici nápadne podobá percentu očakávanému pri náhodnej distribúcii (v poslednom roku je dokonca výrazne nižšie).

Koľko aktívne riadených podielových fondov pravidelne poráža trh? | Finax.sk

Tieto výsledky silno naznačujú, že výsledok investovania pri vyberaní cenných papierov do veľkej miery určuje náhoda. Ak by to bolo o zručnostiach, pravdepodobne by sme videli väčšiu pravidelnosť v dosahovaní nadpriemerných výsledkov, keďže by šikovní manažéri porážali tých nešikovných.

Máte krištáľovú guľu?

Aby ste porazili trh, musíte správne odhadnúť budúcu ziskovosť jednotlivých firiem a cenu, ktorú budú masy investorov ochotné platiť za podiel na týchto ziskoch. Výsledky štúdie od S&P Dow Jones Indices zdôrazňujú, ako náročné je v dnešnej dobe urobiť správny odhad.

Trh je totiž veľmi efektívny, keďže odráža informácie miliónov ľudí po celom svete. Je teda veľmi ťažké prísť na myšlienku, ktorá už iným ľuďom nenapadla a teda nie je premietnutá v trhovej cene.

Aktívni investori usilujúci o prekonanie trhových výnosov musia správne odhadnúť, ako sa budú masy ľudí v budúcnosti správať, teda aké produkty si budú kupovať, aký marketing na nich bude fungovať a ktoré firmy si všimne najviac investorov. Toto správanie je do veľkej miery iracionálne a ovplyvňované náhodnými udalosťami, ani najlepší matematici či ekonómovia na svete ho teda zväčša správne neodhadnú.

A aj keby ste našli objektívne podhodnotenú akciu, stále nemáte vyhrané. Na to, aby ste zarobili, si to budú neskôr musieť uvedomiť aj ostatní investori a začať ju vo veľkom nakupovať, čím vyženú cenu nahor a prinesú vám zisk. Nie vždy sa to však stáva.

Rovnaká vec platí pri pokuse špekulovať na pokles nadhodnotených akcií. Zvyšok trhu ju môže nezmyselne naďalej nakupovať, čím cenu ďalej nafúkne a prinesie vám krátkodobú stratu, ktorú váš rozpočet nemusí uniesť. Napríklad Tesla dokázala prudko rásť takmer dva roky, hoci jej trhová hodnota bola v porovnaní s ostatnými veľkými automobilkami celý čas absurdne vysoká. Rapídny pokles prišiel až v roku 2022.

„Trh dokáže zostať iracionálny dlhšie, než vy dokážete zostať solventní.“

John Maynard Keynes


A nezabúdajme, že sa vám to musí podariť niekoľko rokov po sebe. Aj keby zaznamenáte silný rok-dva, stále môžete počas tretieho roka zle načasovať investíciu a o celý zárobok prísť.

Nakúpte trh

Hoci každý rok existujú aktívne riadené fondy, ktoré porazia trh, je prakticky nemožné vopred odhadnúť, ktorý to bude. Ako sme videli, v ich úspechu zohráva veľkú úlohu náhoda.

Aktívne riadené fondy navyše potrebujú platiť analytikov a portfólio manažérov, ktorí vyberajú cenné papiere do fondu. Ich poplatky sú preto často vysoké, čo je významný dôvod, prečo väčšina výnosmi zaostáva za trhom.

Pre bežného človeka, ktorý si chce zhodnocovať majetok a nestrácať nad peniazmi čas a nervy, je preto optimálnejšie „kúpiť trh“.

Zarobíte tak jeho priemerné výnosy. Tie sú v horizonte desiatok rokov slušné, napr. americký index S&P 500 zarobil za posledných 30 rokov priemerný ročný výnos takmer 10% (v priemere by sa vám investovaný majetok zdvojnásobil zhruba každých 7 rokov).

Takáto stratégia je v súlade s dlhodobými odporúčaniami viacerých expertov, napr. akademikov ako Paul Samuelson a William Sharpe či legendárneho investora Warrena Buffetta.

„Nízkonákladový indexový fond je najrozumnejšia investícia pre väčšinu investorov.“

Warren Buffett


Docieliť sa to dá napríklad investíciou do portfólia indexových fondov s nízkym poplatkom. Vo Finaxe ponúkame 11 takých portfólií, pričom každé je šité na mieru investičnému horizontu a postoju k riziku konkrétneho investora. Účet sa dá otvoriť za 5 minút cez appku alebo web.

Začnite investovať už dnes 

Na tejto ceste sa nemusíte báť ani trhových poklesov podobných tomu aktuálnemu. Štúdie pravidelne potvrdzujú, že sa počas kríz prepadávajú na chvost rebríčku výkonností aj aktívne riadené fondy, ktorým sa dovtedy nadpriemerne darilo. Krízu skrátka treba prečkať, trh sa vždy v histórii zotavil a ďalej zarábal.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kľučové slová
Podielové fondy
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon