INVESTÍCIE ŠITÉ
NA MIERU

Výnosné investovanie nebolo nikdy
jednoduchšie a lacnejšie.

Buď získate kontrolu nad vašimi
peniazmi, alebo vás bude navždy
kontrolovať ich nedostatok.

Dave Ramsey
Dave Ramsey

Vieme, aké otravné sú návštevy banky

Finax vám ponúka celý proces investovania online od otvorenia účtu, poradenstva, výberu vhodného portfólia, samotného zainvestovania, až po sledovanie vývoja investície, jej zmien a ukončenie. S nami všetko vybavíte na webe.

Otvorenie účtu a výber portfólia

Poznanie vašich cieľov

Na začiatok potrebujeme poznať vaše potreby a vaše finančné ciele. Preto vám v úvode položíme niekoľko jednoduchých otázok, aby sme vedeli, po čom túžite, akou formou chcete investovať a aká investícia je pre vás ideálna.

Poznanie vášho profilu

Súčasťou otázok je skúmanie vášho tzv. investičného profilu. Zjednodušene povedané, ide o spoznanie vášho vzťahu k riziku. Zákon nám prikazuje zistiť vaše investičné skúsenosti, účel vašej investície a mieru rizika, ktorú ste ochotný podstúpiť, alebo je pre vás vhodná.

Výber investície

Na základe vašich odpovedí vám vyberieme investíciu – zvolíme portfólio presne šité na mieru vám, vaším cieľom, investičnému horizontu, vaším možnostiam, skúsenostiam a náklonnosti k riziku. Minimalizujeme tak riziko vašej investície.

Portfólio

Vybraté portfólio vám následne predstavíme. Načrtneme priemerný predpokladaný výsledok investície na základe historickej výkonnosti jednotlivých druhov finančných nástrojov. No ukážeme vám aj jej vývoj v prípade nepriaznivej alebo práve naopak veľmi pozitívnej situácie na finančných trhoch, aby ste presne vedeli, čo od investovania môžete očakávať.

Poradenstvo

Potenciálny výsledok investície porovnávame s vami stanovenými finančnými cieľmi. Okamžite vám ukážeme, či je dosiahnutie cieľov reálne a odporučíme, čo môžete urobiť pre ich naplnenie. Klientom umožňujeme upraviť si portfólio podľa svojich požiadaviek v rámci zákonom daných možností.

Poznanie klienta

Pokiaľ ste s odporúčaným portfóliom spokojný a stotožňujete sa s investíciou, prejdeme na registráciu a otvorenie účtu. Tu v prvom rade potrebujeme poznať, kto je naším klientom a ako s ním budeme komunikovať. V tomto kroku zodpoviete niekoľko otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov a zákonných požiadaviek.

Zmluva

Na základe získaných informácií vám systém predloží návrh zmluvy k podpisu. Jej súčasťou je aj niekoľko prvkov overenia vašej identity. Vy si zvolíte spôsob, akým chcete, aby sme overili vašu totožnosť. Zmluvu následne podpisujete online alebo prostredníctvom kuriéra.

Otvorenie účtu

Po podpise zmluvy vám otvoríme riadený účet, na ktorom budeme vašu investíciu spravovať. Prístup na účet je k dispozícii nepretržite online na stránke www.finax.eu cez sekciu Prihlásiť sa.

Zaslanie prostriedkov

Finálnym krokom je zaslanie prostriedkov na riadený účet Finax. Prostriedky zašlete z vášho bankového účtu podľa uvedenej platobnej inštrukcie, alebo si podľa nej na svojom bankovom účte nastavíte trvalý príkaz v prípade pravidelného investovania.

Vyskúšajte Inteligentné investovanie

Začať správne investovať nebolo nikdy jednoduchšie.


Investovanie

Po pripísaní prostriedkov na váš riadený účet obstaráme investíciu. Investujeme presne do navrhnutých tried aktív prostredníctvom ETF. Transakcie s ETF (nákup/predaj) vykonávame raz za týždeň, spravidla v utorok. V prípade, že na tento deň alebo na predchádzajúci deň prislúcha na Slovensku sviatok, transakcie vykonávame nasledujúci pracovný deň, resp. nasledujúci obchodný deň v prípade sviatku v krajine, v ktorej vykonávame obchody.

Priebeh investície

Účet online

Klient môže sledovať svoj účet online na našej stránke. V online prehľade nájdete zloženie a vývoj portfólia, vykonané transakcie, výpisy z účtov a pod. Obsahuje i aktívnu časť s viacerými funkciami.

Sledovanie investície

Nejde len o sledovanie vývoja cien finančných nástrojov, ale hlavne o sledovanie napĺňania vami stanovených finančných cieľov. Náš moderný systém vám v ktoromkoľvek momente investície odhalí, či ste na správnej ceste k vašim cieľom a do akej miery ich s rôznou pravdepodobnosťou podľa aktuálneho stavu naplníte.

Neustále poradenstvo

Online prehľad investícií vám ponúka kvalifikované odporúčania. Pokiaľ nesmerujete k naplneniu vášho finančného cieľa, navrhne vám zmenu parametrov investície, ktorá vás k nemu nasmeruje.

Zmeny investície

Navrhované zmeny môžete vykonať jednoducho a pohodlne online.

Riadenie portfólia

S cieľom maximalizovať výnos a minimalizovať riziko portfólií ich pravidelne rebalansujeme. V najvyššej možnej miere udržujeme rozloženie investície v jednotlivých triedach aktív na počiatočnej úrovni počas celej doby trvania investície (pôvodne zvolenej alokácii). Dátumy rebalansingu portfólia nie sú vopred dané, ale vykonávajú sa na základe jeho vývoja a zmien jeho parametrov. Rebalansing je automatizovaný – vyhodnocuje a vykonáva ho algoritmus.

Daňové hľadisko

Systém neustále konfrontuje vami iniciované zmeny i zmeny vyplývajúce z riadenia portfólia s daňovým aspektom investície. Z našej strany sú rebalansing a ostatné zložky riadenia portfólií vykonávané tak aby boli oslobodené od dane v súlade so zákonmi SR. Pri vami vykonaných zmenách portfólia vás upozorníme na prípadný vznik príjmov podliehajúcich dani.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Ukončenie investície

Kedykoľvek

Investíciu môžete ukončiť kedykoľvek. Prostriedky sú vám k dispozícii takmer okamžite. Transakcie sa vykonávajú spravidla každý utorok. Odpredaj investície a odoslanie prostriedkov na váš bankový účet tak môže trvať 3 - 10 dní od prijatia vášho pokynu na ukončenie investície.

Dodržanie horizontu

Odporúčame vám dodržať vami zvolený horizont. Predčasné ukončenie investície môže viesť k nenaplneniu vašich cieľov, horšej výkonnosti a stratám z investície. Jedným z faktorov ovplyvňujúcim výber konkrétneho portfólia je investičný horizont.

Bez poplatkov

Ukončenie investície, jej predčasné ukončenie i výber prostriedkov je bez akýchkoľvek poplatkov.

Daňové hľadisko

Pri ukončení investície vás upozorníme na možnosť vzniku daňovej povinnosti a informujeme vás o správnom postupe pre oslobodenie výnosov od dane.

Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon