Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Finax a investování ESG

ESG investování – tedy investice v souladu s myšlenkou udržitelného rozvoje – hraje na kapitálovém trhu stále důležitější roli. Investoři věnují stále více pozornosti nefinančním faktorům, jakými jsou vliv firem na životní prostředí či společnost nebo na řízení samotné firmy – a to z etických důvodů, ale i z důvodu potenciálního vlivu těchto faktorů na budoucí kondici a výsledky společnosti. A jaký je postoj Finaxu k investicím na základě kritérií ESG? Můžete prostřednictvím nás investovat sociálně zodpovědným způsobem?

Klaudia Sibielak | Škola investování | 23. srpna 2021

Podle údajů společnosti Deloitte více než jednu třetinu všech finančních aktiv na světě spravují manažeři, kteří při rozhodování o investicích používají údaje o udržitelném rozvoji. Aktivity společností v této oblasti jsou hodnoceny pomocí indikátorů ESG, které analyzují profesionální ratingové agentury. Samotný název ESG je zkratka pro životní prostředí (environment), společnost (society) a správu věcí veřejných (governance), což jsou faktory, na jejichž základě se dělají hodnocení.

Životní prostředí

E, tj. environmentální oblast, mimo jiné zahrnuje:

 • environmentální stopu (včetně uhlíkové stopy),
 • energetickou účinnost,
 • spotřebu vody,
 • zacházení se zvířaty,
 • vliv na biodiverzitu,
 • nakládání s odpady.

Tyto problémy ovlivňují finanční situaci společnosti dvěma způsoby: nadměrné využívání přírodních zdrojů nezbytné pro společnost může vést ke zvýšení cen těchto zdrojů nebo cen jejich získávání. Nepřizpůsobení se společnosti environmentálním předpisům ji může vystavit dodatečným pokutám nebo vysokým nákladům na rychlou transformaci.

Společnost

S, tj. sociální oblast, mimo jiné zahrnuje:

 • ochranu spotřebitele,
 • ochranu osobních údajů a soukromí,
 • lidská práva,
 • pracovní standardy a bezpečnost práce,
 • politiku rozmanitosti,
 • vliv vyvíjený na společnost.

Tyto faktory ovlivňují stav společnosti ve třech základních aspektech: vztahy se zákazníky, vztahy se zaměstnanci a obchodní vztahy. Dodržování dobrých standardů spolupráce se subjekty mimo i uvnitř společnosti umožňuje budovat trvalé vztahy a rychlejší rozvoj založený na loajalitě a důvěře.

Správa a řízení firmy

G, tj. správa a řízení firmy mimo jiné zahrnuje:

 • práva akcionářů,
 • daňovou transparentnost,
 • protikorupční politiku,
 • kyber ochranu,
 • audity dodavatelů,
 • řízení rizik.

Správa a řízení společnosti ovlivňuje atraktivitu společnosti na trhu, díky níž její dodržování usnadňuje získání financování a zvyšuje důvěryhodnost společnosti.

Na trhy se dostávají i speciální indexy ESG, které odrážejí výsledky vybraných skupin firem zapojených do aktivit spojených s udržitelným rozvojem, jakými jsou elektromobilita nebo čistá energie. V roce 2019 byl na Varšavské burze spuštěn index WIG-ESG, který upravuje váhy společností podle výsledků jednoho z žebříčků ESG a hodnocení uplatňování pravidel správy a řízení společností.

Investice do ESG znamená zohlednění nefinančních faktorů ve fázi výběru a upřednostnění těch firem nebo projektů, které přebírají odpovědnost za vliv, který mají na životní prostředí. Existuje však mnoho způsobů, jak investovat ESG. K základním patří tzv. pozitivní výběr, což znamená výběr nejvýkonnějších subjektů v této oblasti, a tzv. negativní výběr, tj. odmítnutí společností, které vykonávají činnosti, které jsou pro ESG kritéria nepřijatelné. V případě pozitivního výběru investujete pouze do společností, které získají vysoká hodnocení výše uvedených ESG faktorů (tj. firmám záleží na minimalizaci škodlivých emisí, práv zaměstnanců, daňové transparentnosti atp.) A v případě negativního výběru se vzdáme investic do společností, jakými jsou například tabákové firmy, firmy testující své výrobky na zvířatech nebo největší emitenti CO2. Oblíbeným tematickým přístupem je také investice do konkrétních odvětví podporující udržitelný rozvoj (např. elektromobilita nebo výroba čisté energie).

Ohodnocení investičních nástrojů prostřednictvím kritérií udržitelného rozvoje umožňuje investorům nejen rozhodovat se v souladu se svým svědomím, ale také lépe odhadnout potenciál a příležitosti pro růst a identifikovat rizika spojená s investováním do vybraných aktiv. Investoři, kteří chtěli investovat svůj kapitál do společností fungujících v souladu s principy ESG, museli dlouhá léta počítat s nižšími výnosy. Tento trend se však před několika lety obrátil – především kvůli hlubokým sociálně-ekonomickým změnám, které probíhají v reakci na výzvy spojené s klimatickou krizí. Spouští se množství fondů zaměřených na ekologickou transformaci podniků a sociální povědomí o vlivu globálních společností na životní prostředí, což se promítá nejen do chování spotřebitelů, ale i do dalšího tlaku z jejich strany. Investování ESG je obzvláště oblíbené mezi tzv. mileniály, pro které je boj proti změně klimatu mimořádně důležitý. Mnoho z nich – dnes mají mezi 20 až 40 let – je ve fázi, kdy začínají své dobrodružství s investováním. Výsledkem je, že do společností přátelských k ESG proudí stále více finančních prostředků, což jim umožňuje další rozvoj a zvýšení míry návratnosti. Podle zprávy, kterou v roce 2020 zveřejnil Institut CFA, 50 % akademických studií prokázalo pozitivní korelaci mezi vlivem ESG a mírou návratnosti a až 90 % studií potvrdilo, že ESG investování nemá negativní vliv na zisk (ESG investoři nedosahují nižší zisky, než je průměr trhu). Také se očekává, že v následujících letech bude význam analýzy ESG na finančních trzích pouze narůstat.

Pokud tedy chcete znát odpověď na otázku, jak si v tomto ohledu stojí Finax – dnes jsme se to rozhodli zkontrolovat.

Přezkoumání poměru ESG pro portfolio Finax 100:0

Abychom zjistili, jak si firmy, jejichž akcie jsou v portfoliích Finaxu, vedou v kontextu udržitelného rozvoje, rozhodli jsme se podívat na portfolio 100 % akcií Finax. Abychom mohli vypočítat index ESG pro celé portfolio, museli jsme nejprve přezkoumat, jak jsou hodnoceny jednotlivé ETF, a pak vzít v úvahu jejich váhu, tj. procento v portfoliu jako celku.

V tabulce výše vidíme, ze kterých ETF se skládá portfolio 100 % akcií. Aby byly výpočty konzistentní, upravili jsme váhy jednotlivých ETF o podíl hotovosti v portfoliu.

Analýzu jsme provedli pomocí údajů ze dne 9. července 2021, publikovaných společností Refinitiv (dříve Thomson Reuters Financial & Risk), které měří ukazatele E, S a G včetně pro fondy ETF založené na vlastní metodice Refinitiv ESG Company Scores a získané výsledky jsou aktualizované pravidelně každé dva týdny.

Ve Finaxu nabízíme i specifické ESG ETF

Ale to není všechno. V rámci Finax Elite – speciální služby pro klienty Finaxu, jejichž kumulativní hodnota celého majetku domácnosti spravovaného ve Finaxu přesahuje 100 000 euro – si naši klienti mohou přizpůsobit své portfolio svým vlastním preferencím, přičemž si mohou vybrat z 30 ETF, mezi nimiž jsou až čtyři různé ETF založené na indexech ESG:

 • iShares MSCI World ESG screened UCITS ETF (SNAW.DE), který je založen na indexu odrážejícím výkonnost lídrů v oblasti nízkých emisí CO2, získal 68 bodů v souladu s metodikou ESG Company Scores;
 • iShares Global Clean Energy UCITS ETF (IQQH.DE), založené na indexu společností spojených s čistou energií, získal 53 bodů;
 • iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE), jehož základní index tvoří společnosti z vodárenského průmyslu, s hodnocením ESG Company Scores 61;
 • iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF (IEVD.DE), založené na indexu týkajícím se elektromobility, se skóre 67 bodů.

Přečtěte si více o službě Finax Elite.

Závěry

Víme, že udržitelný rozvoj je pro mnohé z vás důležitým aspektem – velká část klientů Finax jsou tzv. mileniálové, kteří mimo jiné zvláště docení péči o životní prostředí, což potvrzují nejen naše pozorování, ale i výzkumy. Možná jste dokonce sami přemýšleli o tom, že budete investovat s ohledem na kritéria ESG.

Stojí však za to vědět, že podle Wall Street Journal mají ETF zaměřené na ESG v průměru o 43 % vyšší poplatky za správu jako standardní ETF – přičemž jejich hodnocení se často výrazně neliší.

Ve společnosti Finax se řídíme filozofií následování trhu, které je hlavní ideou pasivního investování. Proto naše portfolia maximálně odrážejí skutečnou strukturu globálního trhu. Jsme však přesvědčeni, že tlak na chování společností v průběhu času způsobí, že naše portfolia dosáhnou ještě lepší výkonnost, pokud jde o ESG faktory – protože globální trh jako celek bude zahrnovat stále více firem operujících na základě ESG kritérií.

Zůstáváme však otevření potřebám našich klientů. Pokud máte zájem o investice zaměřené na ESG, dejte nám vědět!

Klaudia Sibielak
Klaudia Sibielak
Branch Coordinator
Klíčová slova
Investice
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.eu
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon