JAK MŮŽEME POMOCI?

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Seznam témat:

Finanční prostředky posíláte na účet s názvem Finax o.c.p. a.s., který je vedený v České spořitelně, a.s. Všechny klientské peníze držíme odděleně od našich firemních peněz, což je přísně kontrolováno ze strany Národní banky Slovenska. Následně Vaše peníze putují zahraničním správcem, kde za ně nakoupíme na burze cenné papíry (ETF). Po přihlášení na Váš Finax účet máte nepřetržitě přehled o hodnotě Vašeho účtu.
Finax je regulován Národní bankou Slovenska (NBS). Povolení NBS můžete najít najít zde.
Finax se účastní systému pojištění vkladů prostřednictvím Garančního fondu investic. Váš majetek je chráněn do výše 50 000 eur. Jako obchodník s cennými papíry dodržujeme velmi přísná pravidla při správě Vašeho majetku a Váš majetek striktně oddělujeme od majetku naší společnosti. Více informací naleznete na stránce www.garancnyfond.sk.
V pravém horním rohu klikněte na „Přihlásit se”. Dole máte link „Zapomenuté heslo?”. Pokračujte podle instrukcí.
Správu cenných papírů (custody) pro nás vykonává belgická banka KBC Bank, která patří k evropské špičce v oblasti úschovy majetku a ve střední Evropě vlastní například ČSOB v Česku a na Slovensku nebo K&H Bank v Maďarsku.
Finax investuje Vaše finanční prostředky tak, abyste nemuseli z dosažených výnosů platit žádné daně. Používáme k tomu kombinaci daňových výhod ve smyslu platné legislativy. Abyste měli jistotu, že nebudete platit vůbec žádné daně, je třeba, abyste při výběru peněz, resp. ukončení investování, dodrželi správný postup, o kterém Vás budeme informovat.

To vše za předpokladu, že jste český daňový rezident. Pokud platíte daně v jiném státě, informujte se o možných daňovýchaspektech Vašeho investování v konkrétní zemi.
Při správě Vašeho majetku používáme kombinaci daňových výhod podle platných českých zákonů. Více se o nich můžete dozvědět zde.

To vše za předpokladu, že jste český daňový rezident. Pokud platíte daně v jiném státě, informujte se o možných daňových aspektech vašeho investování v konkrétní zemi.
Díky 3letému časovému testu aplikovatelného také na naše portfolia, vaše výnosy po dodržení časového horizontu jsou osvobozené od daně. Ve Finaxu využíváme osvobození od daně ve váš prospěch. Více o daňových nástrojích se můžete dozvědět zde.

To vše za předpokladu, že jste český daňový rezident. Pokud platíte daně v jiném státě, informujte se o možných daňových aspektech vašeho investování v konkrétní zemi.
Finax nabízí komplexní systém slev, kterými si můžete snížit poplatky za správu Vašeho účtu.

Podívejte se na právě probíhající akce, díky kterým můžete získat ještě větší slevy!

Sleva za doporučení:
Doporučte naše služby vašim známým a získejte 1 000 eur spravovaných zdarma pro sebe a pro vašeho známého. Slevu budete mít ode dne prvního vkladu vašeho známého na dobu 3 let nebo dokud váš známý neprovede výběr z účtu. Známé pozvete do Finaxu prostřednictvím vašeho unikátního zvacího linku v aplikaci nebo ve webovém přehledu účtů. Pro více informací klikněte sem.

Sleva za přenesení investice k nám:
Přeneste si své investice k nám a my vás za to odměníme. Pokud dnes investujete přes jiného obchodníka s cennými papíry, vlastníte podílové fondy nebo investiční nemovitost, případně máte uzavřenou investiční životní pojistku a rozhodnete se přenést vaše investice k nám, my vám budeme za odměnu spravovat 50 % z výše přenesené investice zdarma po dobu dvou let, nebo dokud neprovedete výběr z účtu. Prokažte nám výpis z účtu, kde půjde vidět výběr/ukončení smluvního vztahu a částka do 30 dnů od ukončení investice. Tato sleva platí pro přenesené investice nad 25 000 Kč. Příklad: Vlastníte podílové listy v hodnotě 750 000 Kč u českého správce. Podílové listy odprodáte. Následně se rozhodnete u nás vložit 750 000 Kč. Padesát procent (375 000 Kč) vám budeme spravovat zdarma během dvou let až do momentu vašeho prvního výběru.
Finax si účtuje 1 % + DPH ročně z hodnoty majetku pod správou (celková hodnota majetku, tedy cenné papíry a hotovost). Poplatek je účtován měsíčně.

Dále poskytujeme různé slevy z poplatku za řízení portfolia. Například za každého známého, kterého nám doporučíte a otevře si účet, získáte vy i on 1 000 € (ekvivalent v Kč) spravovaných zdarma.

Podívejte se na probíhající akce, díky kterým můžete získat ještě větší slevy.

Příklad: Investovali jste 500 000 Kč a doporučili jste nám jednoho známého, který investoval 250 000 Kč. Výše vaší slevy i slevy pro známého je 1 000 € (aneb 25 000 Kč). Počítáme, že daný měsíc měl 30 dní a hodnota vašeho účtu se v čase neměnila. Jaká je výše měsíčního poplatku?
(500 000 – 25 000) * 0,012 * (30 / 365) = 468,49 Kč.
Přihlásit se do Finaxu, kde se Vám zobrazí účty, které máte. Kliknutím na daný účet se Vám zobrazí podrobnosti účtu. Jednou z položek je i číslo účtu.
Peníze byste měli posílat převodem z bankovního účtu, který je veden v evropské bance na Vaše jméno. Finanční prostředky budou připsány na Váš účet zpravidla následující pracovní den. Nákupy do portfolií následně realizujeme každý týden.

Minimální vklad pro jednorázovou investici je 250 Kč.
Minimální vklad pro pravidelnou měsíční investici je 250 Kč.

Abychom finanční prostředky rychle připsali na Váš účet, používejte správný variabilní symbol. Platební instrukce jsou následující:

Název účtu: Finax klienti
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Pro účty vedené v CZK
Název účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0826 6882/0800
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Název účtu: Finax clients
Banka: OTP Bank Nyrt.
IBAN: HU10 1170 4007 2204 1531 0000 0000
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Název účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: BNP Paribas Bank Polska SA
IBAN: PL18 1600 0003 1740 8221 7000 0001
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Prosíme o použití pouze 10 znaků v poli reference platby, což je právě 10 číslic označujících číslo portfolia, a to bez jakýchkoliv dalších poznámek.

V případě, že máte hotovost, doporučujeme, abyste si ji nejprve vložili na Váš účet a následně převedli prostředky k nám. Vyhnete se tak podezření z praní špinavých peněz.
Finax investuje vaše finanční prostředky tak, aby dosažené výnosy byly osvobozeny od daně. Používáme k tomu kombinaci daňových výhod ve smyslu platné legislativy. Abyste měli jistotu, že vaše výnosy budou osvobozeny od daně, je třeba, abyste při výběru peněz, resp . ukončení investování, dodrželi správný postup, o kterém vás budeme informovat.

To vše za předpokladu, že jste český daňový rezident. Pokud platíte daně v jiném státě, informujte se o možných daňových aspektech vašeho investování v konkrétní zemi.
Finax se účastní systému pojištění vkladů prostřednictvím Garančního fondu investic. Váš majetek je chráněn do výše 50 000 eur. Jako obchodník s cennými papíry dodržujeme velmi přísná pravidla při správě Vašeho majetku a Váš majetek striktně oddělujeme od majetku naší společnosti. Více informací naleznete na stránce www.garancnyfond.sk.
V pravém horním rohu klikněte na „Přihlásit se”. Dole máte link „Zapomenuté heslo?”. Pokračujte podle instrukcí.
Minimální vklad pro jednorázovou investici je 250 Kč.
Minimální vklad pro pravidelnou měsíční investici je 250 Kč.
Finax nabízí tyto jedinečné řešení:

 • Transparentní model investování do konkrétních ETF - širokého akciového koše a konzervativního dluhopisového portfolia.
 • Minimální poplatky za správu portfolia. Bez poplatků za nákup/prodej, zhodnocení, rebalancování apod.
 • Maximalizujeme výnos. Neznáme produkt, který by dlouhodobě přinášel lepší zhodnocení.
 • Automatické rebalancování.
 • Zlomkování akcií - nakoupíme pro Vás i méně než jeden kus akcie, díky čemuž si vytvoříte kvalitní, diverzifikované portfolio i při minimálním vklad.
 • Jednoduché uživatelské prostředí.
Proces otevírání účtu se dělí na tři hlavní kroky:

Dotazník:
Vpravo nahoře klikněte na odkaz „Chci začíť“. Zeptáme se Vás na sérii jednoduchých otázek, abychom znali Vaše cíle a zároveň znali Vaše znalosti, zkušenosti, finanční situaci a sklon k riziku, což je naší zákonnou povinností. Po poslední otázce Vám představíme doporučený investiční plán.

Investičný plán:
Ukážeme Vám, jak by mělo vypadat složení Vašeho portfolia, abychom dosáhli cíle, které jste si stanovili. Pečlivě si plán prostudujte. Pokud se Vám nelíbí, můžete si ho změnit, ale vždy jen směrem k menšímu riziku. Pokud se Vám plán líbí, registrujte se.

Otevření účtu
Pokud se Vám náš plán líbí, pokračujte dále na otevření účtu. Zde si od Vás vyžádáme Vaše osobní údaje a údaje, které jsme povinni o Vás ze zákona zjistit. Následně Vám dáme ke schválení smlouvu a domluvíme se na způsobu ověření identity.

Zde se dozvíte, jak vložit peníze na Váš účet.
Aby bylo investování pro Vás srozumitelnější, chceme Vám ho přiblížit formou cílů. Cílem je například spoření na důchod, spoření pro děti a podobně. V případě, že chcete investovat bez konkrétního cíle, využijte možnost budování majetku. Pokud jste se rozhodli investovat do konkrétních společností obchodovaných na burze, otevřete si účet pro nákup světových akcií.

V případě, že máte investičních cílů více, vytvořte si pro každý cíl zvlášť účet kliknutím na „Přidat účet“ po přihlášení se na svůj účet.

Populární cíle jsou:

Důchod:
Vaše peníze investujete dlouhodobě s cílem utratit tyto peníze v důchodu. Z tohoto důvodu si můžete dovolit investovat s větším rizikem, neboť Vám krátkodobé výkyvy na burze nevadí. Na důchod můžete spořit buď jednorázovými vklady nebo v pravidelných měsíčních platbách. Více o spoření na důchod se dozvíte zde..

Děti:
Spoříte pro Vaše děti nebo vnoučata, aby měli finanční základ, když se jednou osamostatní. Riziko nastavíme podle věku dětí a délky spoření. Stanovte si částku, kolik byste chtěli spořit, resp. vložit jako první vklad a my Vám řekneme, kolik asi naspoříte. Případně si stanovte částku, kolik chcete naspořit, a my Vám řekneme, kolik musíte vložit dnes, resp. kolik je třeba spořit, abyste cílu dosáhli.

Finančná rezerva:
Vytvořte si krátkodobou finanční rezervu, která by pokryla Vaše příjmy po dobu 6 měsíců, případně částku, kterou si určíte. Nastavte si horizont, jak rychle chcete rezervu vytvořit, a my Vám řekneme, jak si ji vytvořit. Vzhledem k povaze investice, budou finanční prostředky investované konzervativněji.

Nákup dražší věci/bytu:
Plánujete nákup drahé věci? Připravte se na ni zodpovědně a začněte si šetřit co nejdříve. My optimálně nastavíme riziko a navrhneme správnou alokaci investice.

Budování majetku:
Pokud nemáte konkrétní cíl, tak právě budování majetku by mělo být Vaším cílem. Toto je výborný cíl pro neznámé budoucí potřeby nebo pro peníze, které máte v plánu předat dalším generacím. Optimálně Vám nastavíme rizikový profil a v případě, že si v budoucnu vytvoříte konkrétní cíl, umíme nastavení rizika tomu přizpůsobit.
Každý ve věku nad 18 let, kdo je rezidentem v Evropské unii. Účet můžete otevřít jako zákonný zástupce i pro Vaše děti.
Můžete si otevřít účtů kolik chcete, pokud dodržíte minimální výši jednorázového vkladu nebo pravidelné investice. Mnoho z našich klientů má otevřených více účtů pro každý z jejich cílů jako například zajištění na důchod, spoření pro děti a podobně.

Platby pro každý z Vašich účtů je třeba posílat zvlášť s variabilním symbolem vázajícím se pro daný účet.
Minimální vklad pro jednorázovou investici je 250 Kč.
Minimální vklad pro pravidelnou měsíční investici je 250 Kč.
Politicky exponovanou osobou je osoba zastávající významnou veřejnou funkci:
a) hlava státu, předseda vlády, místopředseda vlády, ministr, vedoucí ústředního orgánu státní správy, státní tajemník nebo obdobný zástupce ministra,
b) poslanec zákonodárného sboru,
c) soudce Nejvyššího soudu SR, soudce Ústavního soudu SR nebo jiných soudních orgánů vyššího stupně, proti jejichž rozhodnutí se s výjimkou zvláštních případů již nelze odvolat,
d) člen účetního dvoru nebo rady centrální banky,
e) velvyslanec, chargé d’affaires,
f) vysoce postavený příslušník ozbrojených sil, ozbrojených sborů a ozbrojených bezpečnostních sborů,
g) člen řídícího orgánu, dohližovacího nebo kontrolního orgánu státního podniku nebo obchodní společnosti patřící do vlastnictví státu,
h) vedoucí představitelé prokuratury,
i) osoby ve významné veřejné funkci s celostátním významem anebo regionálním významem anebo jiné obdobné funkci v institucích EU anebo v mezinárodních organizacích,
j) člen statutárního orgánu politické strany nebo politického hnutí, nebo
k) osoba v jiné obdobné funkci vykonávané v orgánech Evropské unie nebo v mezinárodních organizacích.

Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, kterou je:
a) manžel, manželka nebo osoba, která má podobné postavení jako manžel nebo manželka osoby, která zastává významnou veřejnou funkci,
b) dítě, zeť, snacha osoby, která zastává významnou veřejnou funkci nebo osoba, která má podobné postavení jako zeť nebo snacha, nebo
c) rodič osoby, která zastává významnou veřejnou funkci).
Pokud máte problém s načítáním obrazu kamery, ujistěte se, že:
a) jste povolili ve vyskakovacím okně/na mobilním telefonu kameru stisknutím tlačítka „Povolit“ (pro jednotlivé prohlížeče a smartphony může být funkcionalita mírně odlišná),
b) registraci děláte na monitoru, který má kameru (pokud používáte více monitorů, přesuňte okno prohlížeče na monitor s kamerou),
c) kamera není z bezpečnostních důvodů překryta,
d) máte povolenou kameru v nastavení vašeho prohlížeče. Zde je návod, jak najít nastavení prohlížeče pro jednotlivé prohlížeče: Chrome, Firefox, Safari.
Pokud váš průkaz totožnosti nebyl rozpoznán, zkontrolujte, že:
a) načtěte správný doklad, který jste si vybrali z možných typů průkazů totožnosti,
b) průkaz načtěte tak, aby hranami pasoval do vnitřního obdélníku a nebyl šikmo,
c) prsty nepřekrývejte část textu nebo fotky na průkazu totožnosti,
d) načtený obrázek je dostatečně ostrý,
e) nemáte za průkazem při focení okno, či příliš prosvětlené pozadí.
Pokud vaše tvář nebyla při registraci rozpoznána, ujistěte se, že:
a) vaše fotografie nebo načtený obrázek byl dostatečně ostrý,
b) vaše fotka přiměřeně odpovídá fotce na občanském průkazu,
c) tvář není překryta, nemáte sluneční brýle a nejsou při vás žádné jiné osoby,
d) nemáte za vámi při focení okno či příliš prosvětlené pozadí.
Pokud bylo ověření totožnosti neúspěšné, ujistěte se, že:
a) nemáte pokrývku hlavy nebo brýle,
b) pokud máte fotku na průkazu totožnosti s brýlemi, zkuste provést ověření totožnosti s brýlemi i bez,
c) při živém ověření nehýbejte tváří, ale červenou tečku následujete pouze očima.
Finax si účtuje 1 % + DPH ročně z hodnoty majetku pod správou (celková hodnota majetku, tedy cenné papíry a hotovost). Poplatek je účtován měsíčně.

Dále poskytujeme různé slevy z poplatku za řízení portfolia. Například za každého známého, kterého nám doporučíte a otevře si účet, získáte vy i on 1 000 € (ekvivalent v Kč) spravovaných zdarma.

Podívejte se na probíhající akce, díky kterým můžete získat ještě větší slevy.

Příklad: Investovali jste 500 000 Kč a doporučili jste nám jednoho známého, který investoval 250 000 Kč. Výše vaší slevy i slevy pro známého je 1 000 € (aneb 25 000 Kč). Počítáme, že daný měsíc měl 30 dní a hodnota vašeho účtu se v čase neměnila. Jaká je výše měsíčního poplatku?
(500 000 – 25 000) * 0,012 * (30 / 365) = 468,49 Kč.
Poplatek za řízení portfolia se účtuje průběžně každý měsíc. Každý den počítáme poplatek ve výši 1/365 (1/366 přes přestupný rok) roční sazby podle hodnoty účtu v daný den. Na konci měsíce denní poplatky spočítáme a naúčtujeme Vám je.

Příklad: Investovali jste 500 000 Kč. Počítáme, že daný měsíc měl 30 dní a hodnota Vašeho účtu se v čase měnila následovně: prvních 15 dní 500 000, dalších 5 dní byla 512 500 a posledních 10 dní byla 507 500.

500 000 * 0,012 * 15/365 + 512 500 * 0,012 * 5/365 + 507 500 * 0,012 * 10/365 = 497,5 Kč.
Neplatíte žádné poplatky, když se rozhodnete uzavřít svůj účet.
Finax nabízí komplexní systém slev, kterými si můžete snížit poplatky za správu Vašeho účtu.

Podívejte se na právě probíhající akce, díky kterým můžete získat ještě větší slevy!

Sleva za doporučení:
Doporučte naše služby vašim známým a získejte 1 000 eur spravovaných zdarma pro sebe a pro vašeho známého. Slevu budete mít ode dne prvního vkladu vašeho známého na dobu 3 let nebo dokud váš známý neprovede výběr z účtu. Známé pozvete do Finaxu prostřednictvím vašeho unikátního zvacího linku v aplikaci nebo ve webovém přehledu účtů. Pro více informací klikněte sem.

Sleva za přenesení investice k nám:
Přeneste si své investice k nám a my vás za to odměníme. Pokud dnes investujete přes jiného obchodníka s cennými papíry, vlastníte podílové fondy nebo investiční nemovitost, případně máte uzavřenou investiční životní pojistku a rozhodnete se přenést vaše investice k nám, my vám budeme za odměnu spravovat 50 % z výše přenesené investice zdarma po dobu dvou let, nebo dokud neprovedete výběr z účtu. Prokažte nám výpis z účtu, kde půjde vidět výběr/ukončení smluvního vztahu a částka do 30 dnů od ukončení investice. Tato sleva platí pro přenesené investice nad 25 000 Kč. Příklad: Vlastníte podílové listy v hodnotě 750 000 Kč u českého správce. Podílové listy odprodáte. Následně se rozhodnete u nás vložit 750 000 Kč. Padesát procent (375 000 Kč) vám budeme spravovat zdarma během dvou let až do momentu vašeho prvního výběru.
Ano, naše slevy můžete kombinovat. Při registraci prostřednictvím speciálního linku (pozvánka od známého, affiliate link nebo jiná speciální akce) lze ale využít pouze jednu slevu. Teoreticky se vám tedy může stát, že vám budeme celý účet spravovat zcela zdarma!
Finax neúčtuje poplatek za investiční poradenství, ale může vám být účtován distribuujícím finančním agentem. Poplatek finančního agenta za poskytnutí investičního poradenství může být účtován z majetkového účtu klienta vedeného ve Finaxu.

Maximální výše poplatku za investiční poradenství je 4 % z hodnoty vkladu. Poplatek za investiční poradenství může být uhrazen předem z cílové částky vkladů (express), postupně z cílové částky (zrychleně) nebo může být hrazen průběžně z každého vkladu (standard).

Zároveň platí, že pokud je investiční poradenství poskytováno finančním agentem, měl by vám pokud možno navrhnout pro vás nejvhodnější produkt vzhledem k vašim okolnostem z různých dostupných finančních produktů.
Finax je dílem dvou zakladatelů. Juraje Hrbatého a Rada Kasíka. Oni vymysleli celý koncept a spolu rozhodují o dalším směřování a pokroku společnosti. Společnost jako takovou vlastní jeden ze zakladatelů - Juraj Hrbatý. V srpnu 2019 vstoupil do Finaxu venture fond Growws Sicav, a.s., který má slovenský majitelů. Jsme tedy slovenská firma, se slovenská managementem, Slovenská majiteli a platíme daně na Slovensku.
Udělali jsme vše proto, abyste byli schopni investovat i bez toho, abychom se osobně viděli. Chápeme však, že za Vaším vkladem jsou úspory, které jste si museli vydělat. Pokud trváte na tom, že nás chcete vidět, není v tom žádný problém. Domluvte si s námi telefonicky schůzku a přijďte si zkontrolovat firmu a lidi, kterým své úspory svěříte.
Náš základní kapitál je 750 000 euro. Podobně jako v bankovnictví i při obchodnících platí, když firma roste, musí navyšovat své vlastní zdroje na krytí rizik, vyplývajících z jejího podnikání. Je to jeden ze základních parametrů, které Národní banka Slovenska při kontrole sleduje.
Peníze byste měli posílat převodem z bankovního účtu, který je veden v evropské bance na Vaše jméno. Finanční prostředky budou připsány na Váš účet zpravidla následující pracovní den. Nákupy do portfolií následně realizujeme každý týden.

Minimální vklad pro jednorázovou investici je 250 Kč.
Minimální vklad pro pravidelnou měsíční investici je 250 Kč.

Abychom finanční prostředky rychle připsali na Váš účet, používejte správný variabilní symbol. Platební instrukce jsou následující:

Název účtu: Finax klienti
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Pro účty vedené v CZK
Název účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0826 6882/0800
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Název účtu: Finax clients
Banka: OTP Bank Nyrt.
IBAN: HU10 1170 4007 2204 1531 0000 0000
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Název účtu: Finax o.c.p. a.s.
Banka: BNP Paribas Bank Polska SA
IBAN: PL18 1600 0003 1740 8221 7000 0001
VS: číslo Vašeho Finax účtu – jak zjistím číslo účtu?
Prosíme o použití pouze 10 znaků v poli reference platby, což je právě 10 číslic označujících číslo portfolia, a to bez jakýchkoliv dalších poznámek.

V případě, že máte hotovost, doporučujeme, abyste si ji nejprve vložili na Váš účet a následně převedli prostředky k nám. Vyhnete se tak podezření z praní špinavých peněz.
Váš vklad standardně zpracujeme následující pracovní den po jeho přijetí. Nákupy provádíme na burze každý týden, a to zpravidla v úterý, ale vyhrazujeme si právo přesunout investiční den na jiný den v týdnu v případě svátků na Slovensku, v Německu nebo v zemích našeho působení. Finanční prostředky, které budou zpracovány do pátku předchozího týdne, budou zainvestovány.

Příklad: Převodní příkaz ve vaší bance zadáte ve středu. Finanční prostředky budou na sběrném klientském bankovním účtu Finaxu ve čtvrtek a na svém online účtu je uvidíte v pátek. Zainvestované budou zpravidla v nejbližší úterý, což se na vašem účtu objeví ve středu.
Minimální vklad pro jednorázovou investicí 250 Kč
Minimální vklad pro pravidelnou měsíční investici je 250 Kč
Jako formu vkladu akceptujeme aktualně převod na bankovní účet. Klienti, kteří doposud vlastnili cenné papíry obchodované na evropských burzách, si k nám mohou převést i tyto cenné papíry. V takovém případě se informujte na oddelení služeb zákazníkům client@finax.eu, jak postupovat. Pracujeme na tom, abychom do budoucna uměli přijímat i platby kartou. Hotovostní vklady akceptujeme jen ve výjimečných případech a za předpokladu, že klient může prokázat původ prostředků.
Finax Vás nebude nijak postihovat, pokud přestanete pravidelně vkládat finanční prostředky, natrvalo nebo krátkodobě. Nenaspoříte však Vámi stanovenou cílovou částku.
Částky nad 25 000 Kč můžete posílat kdykoliv. Částky do 25 000 Kč byste měli posílat měsíčně ve stejné výšce. Pokud se však rozhodnete jinak, nebudeme Vás za to postihovat.
Prodeje cenných papírů realizujeme ve stejný den jako nákupy. Do prodejů vstupují pokyny na výběr přijaté nejpozději do 12 hodiny v pracovní den předcházející investičnímu dni (zpravidla pondělí). Následně trvá dva pracovní dny, než nám burza připíše prostředky na náš účet, který držíme pro tyto účely u zahraničního správce. Odprodej investice a následné připsání prostředků na Váš bankovní účet může z tohoto důvodu trvat 3 až 10 pracovních dnů.
Peníze posíláme na běžný účet, který je vedený na vaše jméno a ze kterého jste nám zaslali finanční prostředky. V případě, že byste chtěli zaslat finanční prostředky na jiný účet, je potřeba formulář k výběru ověřit u notáře.
Přihlásit se do Finaxu, kde se Vám zobrazí účty, které máte. Kliknutím na daný účet se Vám zobrazí podrobnosti účtu. Jednou z položek je i číslo účtu.
Finax nabízí tyto jedinečné řešení:

 • Transparentní model investování do konkrétních ETF - širokého akciového koše a konzervativního dluhopisového portfolia.
 • Minimální poplatky za správu portfolia. Bez poplatků za nákup/prodej, zhodnocení, rebalancování apod.
 • Maximalizujeme výnos. Neznáme produkt, který by dlouhodobě přinášel lepší zhodnocení.
 • Automatické rebalancování.
 • Zlomkování akcií - nakoupíme pro Vás i méně než jeden kus akcie, díky čemuž si vytvoříte kvalitní, diverzifikované portfolio i při minimálním vklad.
 • Jednoduché uživatelské prostředí.
Spoření v bance Vám garantuje, že neztratí hodnotu, a proto jsou jeho výnosy velmi nízké a zpravidla nepokryjí inflaci. Časem Vaše úspory ztrácejí hodnotu. Za 10 let si za ně koupíte méně než dnes, protože věci v obchodech budou dražší. Na druhé straně účet u Finaxu Vám přinese potenciálně vyšší výnos. Jeho hodnota sice může krátkodobě poklesnout, ale míru rizika si můžete sami přizpůsobit a je vysoce pravděpodobné, že dlouhodobě vyděláte investováním několikanásobně víc než na spořicím účtu v bance.
Ano, můžete. Zavolejte nám na oddělení podpory služeb zákazníkům a poradíme Vám, jak na to.
Vaše portfolio je složeno z ETF (fondů obchodovaných na burze), které kopírují vývoj největších světových ekonomik. Podle výšky rizika budete vlastnit až 6 akciových ETF a až 4 dluhopisové ETF, které reprezentují vývoj 80% světového hospodářství. Podle zaměření kopírují ETF vývoj:
 1. Americké akcie velkých spoločností
 2. Americké akcie středních spoločností
 3. Americké akcie malých spoločností
 4. Evropské velké a střední spoločnosti
 5. Evropské malé spoločnosti
 6. Akcie společností rozvíjejících se krajin
 7. Státní dluhopisy
 8. Evropské firemní dluhopisy
 9. Evropské "high-yield" dluhopisy
 10. Státní dluhopisy rozvíjejících se zemí
ETF (Exchange traded fund) je košem akcií nebo dluhopisů, které kopíruje vývoj indexu, komodity nebo jiného koše podobně jako podílový fond, ale je obchodován na burze. Vývoj jejich kurzu na burze přesně kopíruje pohyb indexů jako Dow Jones, Nasdaq, Euro Stoxx 600 apod. Finax používá ETF jako součást akciové i dluhopisové složky portfolia.
Vaše portfolio se skládá ze dvou složek: akcií (rizikovější) a dluhopisů (konzervativnější). Váš výnos výrazně závisí na poměru obou složek. Obecně platí pravidlo, že čím je portfolio rizikovější (vyšší akciová složka), tím vyšší výnos lze očekávat a naopak. Z dlouhodobého hlediska nejlepší poměr výnosu a rizika dává portfolio s 80% akciovou složkou.

Pokud ještě nejste klientem, klikněte na „chci začíť“. Po zjištění Vašeho rizikového profilu Vám řekneme, jaká bude pravděpodobně hodnota Vaší investice, ale taky pesimistickou a optimistickou variantu.

Časem se hodnota Vaší investice mění. Některé aktiva rostou více, jiné méně, případně klesají. Skladba Vašeho portfolia se může odchýlit od ideálního (cílového) složení - portfolio má skluz. Abychom zajistili udržení stejného poměru rizika a výnosu, když je skluz příliš velký, prodáme to, čeho máte hodně, a dokoupíme to, čeho máte málo. Z dlouhodobých měření vyplývá, že pravidelným rebalancovaním je výnos portfolia o 0,35% až 0,5% ročně vyšší než nerebalancovaného portfolia. To Vám v konečném důsledku může na 20 letech přinést až 40% rozdíl na výnosu oproti původnímu vkladu.

Důvod, proč tomu tak je, je jednoduchý. Pokud akcie rostou rychle a jejich poměr v portfoliu stoupá, prodáváte je za vyšší ceny a naopak nakupujete za to dluhopisy, které tolik nerostly a jsou v poměru k akcím levnější. Naopak, když burza klesá, nakupujete akcie, které jsou v té době levné a prodáváte dluhopisy, které jsou v té době v poměru k akcím drahé.
Portfolio rebalancujeme na základě měření skluzu. Skluz je hodnota, která měří, jak se skladba Vašeho portfolia liší od ideálního složení. Pokud se hodnota skluzu příliš zvýší, portfolio budeme rebalancovat. Děláme to však také s ohledem na daně.

Ilustrativní příklad: Ideální poměr amerických velkých společností je v portfoliu 25%. Pokud bude hodnota této složky portfolia vyšší než 27,5%, nebo nižší než 22,5%, budeme se snažit portfolio s ohledem k daňový aspekt rebalancovat.

Při investicích často slyšíte fráze:„Hodnota investice může časem klesat, stejně jako stoupat,” nebo:„Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.” Tyto fráze jsou již tak často omílané, že investoři je už doslova přehlíží.

My ve Finaxu se chceme ujistit, že význam slova riziko chápete.

Hodnota Vaší investice může časem stoupat nebo klesat.
Úspory, které držíte ve své bance, jsou garantovány vládou do výše 100 000 EUR. To znamená, že v případě, že by banka zkrachovala, máte jistotu, že svou hotovost dostanete zpět.

To však neplatí v případě investic do akcií nebo dluhopisů. Výnos Vám nikdo v případě investic negarantuje. Hodnota společností na burze může stoupat nebo klesat. Pokud se společnosti nedaří, cena akcií klesá, pokud se společnosti daří, cena akcií stoupá. Totéž platí o indexových fondech, ale v širším kontextu. Pokud se daří celé ekonomice, indexy rostou a naopak. Zároveň se může stát, že i vlády mohou mít někdy problém splatit svůj dluh. Proto je investování rizikové.

Proč tedy lidé investují? Protože investice dlouhodobě přinášejí vyšší zhodnocení než peníze, které Vám leží na účtu v bance. V zásadě platí pravidlo, že Čím vyšší riziko, tím vyšší výnos. Pokud tedy dokážete akceptovat riziko ztráty, Vaše investice Vás odmění pravděpodobně vyšším výnosem.

My ve Finaxu věříme, že dobrým výběrem rozsáhle diverzifikovaného portfolia založeném na správně vyváženém poměru akcií a dluhopisů, které jsou přizpůsobeny investici klienta, dokážeme maximalizovat výnos a minimalizovat riziko.

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů
Kdyby tomu tak bylo, investování by bylo zcela jednoduché. Společnostem, kterým se dařilo minulou dekádu, se však nemusí dařit dnes. S Finaxem investujete do největších světových společností. Když se nějaká společnost do tohoto významného klubu dostane, budete přitom a naopak. Při modelování Vašich očekávaných výnosů jsme vycházeli z velmi detailního studování historických výnosů a snažili jsme se je aplikovat, jak jsme nejlép věděli. Hodně jsme se z toho naučili, ale absolutně se na to spoléhat nemůžeme.

Investování není krátkodobá záležitost.
Investiční literatura, ale i většina lidí, kteří se investováním zabývají, tvrdí, že akcie jsou riziková investice. Co tím myslí je, že akcie mají velkou volatilitu výnosů (jejich rozptyl, kolísavost). Proto by nikdo, koho je časový horizont krátký, neměl investovat do akcií.

Akcie jsou výhodnou investicí hlavně pro dlouhodobého investora. V případě krátkodobého investičního horizontu nabízí Finax konzervativnější portfolia.

Nenašli jste, co jste hledali?

Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon