Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax Elite – privátne bankovníctvo inak

Rast Finaxu prirodzene prináša rozširovanie ponúkaných služieb. Od októbra vstupujeme na pole investičných a finančných služieb pre privátnych klientov. Predstavujeme vám dôvody tohto kroku, podmienky a výhody privátneho oddelenia Finax Elite, ktorého cieľom je poskytovať kvalitnejšie privátne investičné služby.

Radoslav Kasík | Novinky | 11. september 2020

Výhody a podmienky služby Finax Elite

Finax Elite je nová služba v našom portfóliu určená privátnym klientom, ktorí s ňou získajú širšie služby a ďalšie výhody:

  • wealth manager – váš privátny investičný poradca, ktorý vám bude poskytovať dlhodobú starostlivosť a bude vám kedykoľvek k dispozícii, či už osobne alebo telefonicky,
  • individuálna skladba ETF riadeného portfólia podľa preferencií klienta alebo wealth managera,
  • znížený poplatok za riadenie portfólia 0,85% p.a. + DPH,
  • služba brokerage – prijatie a postúpenie pokynu, teda nákup alebo predaj obchodovaných investičných nástrojov,
  • analýza vašich investícií mimo Finaxu, wealth manager si s vami prejde detailne všetky výhody, nevýhody a nástrahy vašich investícií, ktoré nemáte u nás,
  • individuálna úschova cenných papierov u depozitára na vlastnom majetkovom účte znejúcom na meno klienta.

Službu Finax Elite budeme ďalej rozširovať o rôzne investičné nástroje, investičné stratégie a ďalšie finančné i nefinančné služby. Už dnes máme niektoré rozpracované a budeme ich spúšťať v najbližších mesiacoch.

Podmienkou získania služieb Finax Elite je kumulovaný objem spravovaného majetku vo Finaxe na úrovni 100 tis. eur jednej domácnosti bez ohľadu na produkt, počet majetkových účtov alebo konkrétne využívané služby.

Partneri Finaxu v externom predaji, teda spolupracujúci samostatní finanční agenti a viazaní agenti rovnako získajú podmienky a výhody služby Finax Elite pre svojich klientov.

Oddelenie Finax Elite bude viesť Michal Vaculík, skúsený privátny bankár, ktorý viac ako 10 rokov pôsobil na oddelení privátneho bankovníctva Tatra banky, kde posledné štyri roky viedol najúspešnejší tím privátnych bankárov.

O tom, čo ho presvedčilo prijať našu ponuku, čo očakáva od Finax Elite, v čom by sa jeho služby mali odlišovať od tradičného privátneho bankovníctva, aké sú výhody a prečo využiť služby Elite, sa porozprával so zakladateľom a CEO Finaxu Jurajom Hrbatým.


Čo nás viedlo k spusteniu Finax Elite?

Už dnes vo Finaxe máme množstvo klientov, ktorí nám dali dôveru vo forme nadpriemerných vkladov a veľkosť ich portfólií je na úrovni privátnych klientov v banke.

Rovnako cítime veľký záujem o individuálny prístup a privátne služby zo strany klientov, ktorí sú dlhodobo zvyknutí využívať na zhodnocovanie majetku privátne bankovníctva a vo Finaxe majú len časť svojho majetku.

Vieme, že potreby týchto klientov sú častokrát veľmi individuálne a práve preto prinášame službu Finax Elite.

Prvoradým cieľom je ponúknuť kvalitnejšie investičné služby bonitným klientom. Práve táto skupina ľudí patrí k finančne vzdelanejšej časti populácie. Napriek tomu svoj majetok spravidla nezhodnocuje efektívne alebo nevyužíva výhodné služby.

Paradoxne, privátne investičné služby v slovenských bankách sa veľmi neodlišujú od retailovej ponuky. Bežný človek by očakával, že privátna klientela dostane lacnejšie, výnosnejšie, menej rizikové a daňovo optimalizované produkty, no prax vyzerá odlišne.

V minulosti sme priniesli článok, ako vyzerajú portfóliá privátnych klientov v dvoch slovenských bankách a porovnali sme ich s Finax Inteligentným investovaním.

Banky v drvivej väčšine prípadov žiaľ ponúkajú privátnym klientom:

  • vlastné skupinové podielové fondy s nízkym výnosom a zdaniteľným výnosom,
  • skupinové korporátne dlhopisy s vysokým kreditným rizikom,
  • investičné certifikáty, kde dokážu skryť svoje vysoké marže.

Chceme zmeniť status quo privátnych investičných riešení, rovnako ako sa nám to podarilo v ponuke retailových investičných služieb.

K bezkonkurenčnému produktu preto pridávame štandardné služby privátneho bankovníctva – osobného wealth managera, ktorý bude poskytovať klientom potrebnú starostlivosť a konzultácie, možnosť klienta participovať na riadení majetku a ponuku špecifickejších produktov.

Čo môžete čakať od Finax Elite a v čom bude odlišný?

Pripravili sme prostredie, v ktorom získate inovatívny prístup k informáciám, nezávislé profesionálne poradenstvo a efektívne investičné nástroje pri nízkych nákladoch.

Znižujeme poplatok za správu portfólia, dopĺňame wealth managera pre každého klienta Finax Elite a pridávame ďalšie možnosti investícií z palety ETF riešení a akciových trhov.

Veľkou pridanou hodnotou našich riadených portfólií je rebalansing, ktorý generuje nadvýnos viac ako 0,4% ročne v porovnaní s nerebalansovaným portfóliom, čím efektívny poplatok pre Finax Elite klientov bude na úrovni 0,6% plus náklady ETF fondov vo výške 0,19%.

Klienti majú možnosť prispôsobiť portfólio vlastným preferenciám a požiadavkám. Tie môžu konzultovať a konfrontovať s našim nezávislým investičným poradenstvom.

Za sklamaním privátnych klientov častokrát stojí práve závislé investičné poradenstvo, ktorého výstupom sú spravidla tzv. inhouse riešenia, teda skupinové produkty banky.

Je potom diskutabilné, či cieľom poradenstva je najlepšie riešenie pre klienta alebo prospech správcov odporúčaných produktov. Ak by sme hodnotili poradenstvo na základe výkonnosti investičných riešení, ide skôr o sklamanie.

Vo Finaxe sa vám to nestane. Finax nie je závislý od vnútorných poplatkov investičných nástrojov. Preto nám nič nezväzuje ruky pri analýze a výbere najkvalitnejších investičných riešení.

Prečo sa vám oplatí prestúpiť do Finax Elite? 

Odpovedí je niekoľko. Vyššie výnosy s nulovými daňami, nízke náklady, tím odborníkov na investície a individuálny prístup.

Dôvody využívania našich služieb najlepšie vystihuje dôvera. Tú sme dostali už od 10 000 klientov a aj od najbohatšieho Slováka Ivana Chrenka, ktorý nám zveril 1 000 000 eur a stal sa aj akcionárom spoločnosti.

Po roku dosahuje na vyváženej stratégii výnos k 11.9.2020 +3,46% aj napriek tomu, že sme v tomto roku zažili najväčší prepad akciových trhov od finančnej krízy. Finax zverejňuje účet Ivana Chrenka, kde môžete sledovať vývoj jeho investícií.

Ďalšou zo služieb Finax Elite je analýza investičných portfólií klientov mimo Finaxu, napríklad v slovenských bankách alebo v zahraničí. Posledné mesiace sme túto službu testovali a klienti boli častokrát prekvapený z našich výstupov.

Máte prehľad o tom, akým celkovým ročným nákladom je zaťažené vaše portfólio alebo aké sú vaše skutočné výnosy po zohľadnení poplatkov a daní? Ak nie, radi vám s tým poradíme.

Od vzniku Finaxu jeho služby charakterizuje vysoká transparentnosť, a to nie len poplatkov, ale aj samotných aktivít. Klienti sú informovaní o činnostiach, plánoch, ale aj výsledkoch firmy v miere typickej pre veľké spoločnosti obchodované na burzách.

Finax si zakladá aj na diskrétnosti a bezpečnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou finančného sveta. Jasne stanovujeme interné pravidlá pre prácu s klientmi, využívame najmodernejšie technológie v oblasti zabezpečenia a plne dodržiavame zákonné požiadavky.

Dôkazom týchto tvrdení je výsledok kontroly Úradu na ochranu osobných údajov vo Finaxe vo februári tohto roka, ktorú sme absolvovali úspešne bez jediného pochybenia.

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom Finax Elite alebo záujmu o využitie týchto služieb nás neváhajte kontaktovať na client@finax.eu alebo tel. čísle 02/2220 0358.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon