Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

11 nejčastějších otázek klientů Finaxu

Nabízíme vám odpovědi na nejčastější otázky, které dostáváme od klientů. Ty vám pomohou zorientovat se v platformě Finaxu, plnohodnotně využívat její funkce, pochopit náš investiční proces a umožní vám co nejvíce profitovat z investic a služeb Finaxu.

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 1. června 2021

Většina otázek obsahuje i instruktážní videa a ukázky stránek pro snadnější orientaci v online přehledu účtů.

11 nejčastěji kladených otázek

 1. Jak si otevřu první a další účty ve Finaxu?
 2. Kam mám zaslat prostředky a kdy je uvidím na účtu ve Finaxu?
 3. Jak zjistím, že je můj účet aktivní? Co Finax požaduje k aktivaci? Jak ověřím totožnost a kontaktní údaje?
 4. Kdy budou moje prostředky zainvestované? Proč je část portfolia v hotovosti?
 5. Jak změním strategii na účtu?
 6. Jak změním investiční profil a název účtu?
 7. Mohu změnit výšku vkladů a jejich frekvenci?
 8. Jak jsou výnosy z investic ve Finaxu zdaňované?
 9. Jak je můj majetek ve Finaxu chráněn?
 10. Jaké slevy Finax poskytuje?
 11. Jak je to s dědictvím a exekucí majetku ve Finaxu?

1. Jak si otevřu první a další účty ve Finaxu?

Smlouvu o řízení portfolia uzavřete s Finaxem velmi jednoduše a pohodlně online. Celý proces je elektronický a bez jediného papíru.

Na úvodní stránce www.finax.eu klikněte na tlačítko Chci začít, které vás dostane do registračního procesu. Registrace, ověření identity a kontaktních údajů, podepsání smlouvy a otevření prvního majetkového účtu vám zabere cca 10-15 minut.

Jedna osoba může mít s Finaxem uzavřenou jen jednu smlouvu o řízení portfolia, ale pod smlouvou je možné otevřít až 99 majetkových účtů, z nichž každý může mít jiný cíl a jiné riziko investiční strategie. Informace k otevření dalších účtů naleznete na konci této otázky.

Registrační proces se skládá z následujících kroků:

 1. Investiční dotazník
 2. Investiční plán
 3. Registrace – vytvoření přístupu
 4. Ověření vaší totožnosti a osobních údajů
 5. Ověření kontaktů
 6. Podpis smlouvy
 7. Platební instrukce

Po splnění všech požadovaných podmínek bude váš účet aktivován a prostředky zainvestované nejbližší investiční den podle dohodnuté investiční strategie. Kompletní smluvní dokumentaci vám zašleme emailem.

Otevření dalšího majetkového účtu

Další účet přidáte ještě jednodušeji přes online přehled vašich účtů. V přihlášení na úvodní stránce vidíte modré tlačítko Otevřít nový účet. Pokud máte svého finančního agenta, zpravidla si budete moci otevřít nový účet pouze s jeho pomocí.

Pro vytvoření dalšího účtu jen zodpovíte otázky v investičním dotazníku, potvrdíte investiční plán a vaší vůlí ho otevřít prostřednictvím 4místného SMS kódu.

2. Kam mám zaslat prostředky a kdy je uvidím na účtu ve Finaxu?

Finax má vedený klientský účet na Slovensku v Tatra bance a v Česku v České spořitelně. Od září 2020 disponujeme automatickým připisováním vkladů přes API rozhraní.

Podmínkou pro automatické načítání vkladu a okamžité zobrazení v online přehledu účtů po jeho přijetí je správný převod s kompletní platební instrukcí.

Vaši platební instrukci naleznete v online přehledu účtů po kliknutí na Peněžní vklad v hlavním menu na horní liště. Nezapomeňte si nejdříve zvolit majetkový účet, na který chcete zaslat peníze.

Pokud správně pošlete peníze na váš majetkový účet ve Finaxu z Tatra banky, uvidíte je v online přehledu ještě v daný den (zhruba do hodiny). Pokud platbu provedete z jiné banky, na váš majetkový účet budou připsané následující pracovní den po odeslání.

Pokud nebyla platební instrukce zadaná správně, tzn. platba musí být zpracována manuálně, spárování platby proběhne o den později, tedy v případě převodu z Tatra banky na druhý den a v případě jiné banky o dva dny od zaslání. 

Pro urychlení načítání a automatické spárování platby, nezapomínejte prosím uvádět správný variabilní symbol v požadovaném formátu:

Platební instrukce pro zaslání prostředků v korunách:
Název účtu: Finax o.c.p., a.s. 
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0826 6882/0800
Variabilní symbol: ########## (10 nebo 9místné číslo vašeho majetkového účtu ve Finaxu)

Platební instrukce pro zaslání prostředků v eurech:
Název účtu: Finax klienti
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714
SWIFT / BIC: TATRSKBX
Zpráva pro příjemce / reference / účel / popis platby: ########## (10 nebo 9místné číslo vašeho majetkového účtu ve Finaxu)

3. Jak zjistím, že je můj účet aktivní? Co Finax požaduje k aktivaci? Jak ověřím totožnost a kontaktní údaje?

K aktivaci smlouvy a prvního majetkového účtu, tedy k zainvestování vašich prostředků, vyžadujeme splnění 5 základních podmínek:

 1. Podepsaná smlouva a dokončená registrace
 2. Ověřená totožnost klienta
 3. Ověřené telefonní číslo
 4. Ověřená e-mailová adresa
 5. Vklad na účet

Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, první vklad na účet bude nejbližší investiční den zainvestován podle zvolené investiční strategie. Investiční den je jednou týdně, zpravidla každé úterý, a to s výjimkou státních svátků apod.

O aktivaci účtu je klient informován emailem.

Pokud vám jako klientovi některá z podmínek aktivace chybí, pravidelně jste informován emailem a vyzýván k provedení potřebných kroků pro aktivaci.

Navíc po přihlášení do účtu zřetelně vidíte informaci o chybějících podkladech. Pod hlavním menu v tomto případě vidíte zvýrazněnou lištu s informací, že váš účet není aktivován.

Lišta obsahuje také informace o nesplněných podmínkách a tlačítko k dokončení aktivace. To vás přesměruje do Nastavení, kde máte možnost doplnit chybějící informace:

 1. nahrát občanský průkaz a provést biometrické ověření totožnosti
 2. (nebo provést ověření totožnosti prostřednictvím bankovního účtu, tzn. nahrát občanský průkaz a fotku potvrzující vlastnictví bankovního účtu, ze kterého je zapotřebí udělat první vklad)
 3. ověřit telefonický kontakt odesláním SMS s linkem, přes který potvrdíte vaše telefonní číslo (stačí kliknout na link)
 4. ověřit emailový kontakt odesláním emailu s linkem na vaši emailovou adresu, na který stačí kliknout pro autorizaci emailové adresy.

Kontrola identifikačního dokladu může podléhat i manuální kontrole, proto si dávejte pozor na uvedené informace, či chybí doklad, ověření nebo se nahrané doklady pouze zpracovávají. V případě zpracovávání jen vyčkejte na jeho schválení. 

Kontrola identifikačního dokladu může podléhat i manuální kontrole, proto si dávejte pozor na uvedené informace. Proces může trvat delší dobu, pokud chybí doklad, probíhá ověření nebo se nahrané doklady pouze zpracovávají. V případě zpracovávání jen vyčkejte na jeho schválení. 

4. Kdy budou moje prostředky zainvestované? Proč je část portfolia v hotovosti?

Pokud jste splnili všechny podmínky aktivace zmíněné v předchozí otázce, váš účet byl automaticky aktivován a prostředky budou zainvestované. O aktivaci jste byli informováni emailem.

Frekvence nákupů ve Finaxu je týdenní. Investiční dny jsou zpravidla v úterý. V případě svátku připadajícího na Slovensku, v Německu a případně v Polsku na úterý nebo pondělí a kvůli jiných specifických situací mohou být nákupy a prodeje posunuté na jiný den.

Prostředky připsané na účtech aktivovaných nejpozději v pracovní den předcházející investičnímu dni budou automaticky zainvestovány.

Cenné papíry (ETF fondy) se v online přehledu účtů v Detailu účtu objeví zpravidla do 2 dnů po investičním dni, tzn. většinou ve čtvrtek.

V rámci investičních strategií na účtu po zainvestování zůstává malá hotovost v objemu cca 1,5% hodnoty účtu. Důvodem je její použití na krytí poplatku za řízení portfolia, který se strhává na měsíční bázi.

Pokud bychom hotovost neponechali na účtu, museli bychom vám každý měsíc odprodávat část portfolia, abychom uvolnili hotovost na úhradu poplatku, čímž bychom vám mohli vytvořit daňovou povinnost.

Hotovost se může pohybovat v intervalu od 1,5 % do -0,3 % hodnoty účtu. Pokud klesne pod -0,3 %, proporcionálně se prodá zhruba 2 % podílů všech fondů, aby se znovu uvolnila hotovost. K tomu by mělo dojít už po splnění 3letého časového testu.

V přehledu Transakcí  uvidíte zrealizované obchody po tzv. vypořádání obchodů, tedy dva dny po nákupech.


5. Jak změním strategii na účtu?

Pokud se změnila vaše životní situace, vaše ochota podstupovat riziko nebo vaše investiční cíle, ve Finaxu máte možnost změnit strategii na vašich majetkových účtech. Změna je pohodlná a provádí se online v přehledu účtů.

Jedna změna investiční strategie za kalendářní rok je na každém majetkovém účtu bezplatná. Každá další změna během roku je zpoplatněna dle Ceníku služeb.

Změnu strategie provedete v sekci Poradenství. Vyberete účet, na kterém chcete změnit strategii, a novou strategii si zvolíte pouhým posunutím tlačítka na ose vyjadřující riziko investice.

V této sekci také můžete pro vlastní potřeby změnit i další parametry investičního plánu jako výšku vkladů nebo cílovou částku.

O změnu požádáte kliknutím na tlačítko „Vypadá to dobře, chci změnu plánu“ na konci stránky. Žádost o změnu potvrdíte 4místným číselným kódem, který dostanete formou SMS. Změny během pracovních dní zpravidla schvalujeme do 24 hodin. O schválení nebo zamítnutí požadované změny jste informováni potvrzujícím emailem.

Změna se realizuje nejbližší investiční den (zpravidla v úterý). Upozorňujeme, že při změně strategie se nezainvestuje nový vklad. Ten se zainvestuje až následující investiční den (za týden) po provedení změny strategie.

Upozorňujeme, že změna strategie může vést k daňové povinnosti, proto každou změnu dobře zvažte. Nespekulujte a nesnažte se časovat investice, při správně nastavené strategii se tržního rizika nemusíte obávat.

Pokud jsou dynamičtější portfolia s vyšším podílem akcií na ose strategií červené, znamená to, že váš rizikový profil a parametry zamýšlené investice vám nedovolují podstoupit vyšší riziko, které pro vás není vhodné. V takovém případě můžete aktualizovat Investiční profil v Nastavení účtu (viz další otázka).

6. Jak změním investiční profil a název účtu?

Váš investiční profil a investiční dotazník s vašimi odpověďmi pro každý účet najdete v online přehledu účtů v Nastavení. Ty najdete v podmenu po kliknutí na vaše jméno v prvním horním rohu stránky. V nich je třeba prokliknout se k sekci Investiční profil.

Následně máte možnost vybrat si účet, na kterém chcete provést změny. Zde můžete vaše účty přejmenovat, případně přehodnotit odpovědi investičního dotazníku, což bude mít vliv na povolenou investiční strategii. Změny investičního profilu jsou bezplatné a bez omezení.

Na otázky investičního dotazníku odpovídejte pravdivě. Jedině tak budete investovat se strategií, která je pro vás skutečně vhodná z pohledu rizika a se kterou se budete cítit komfortně.

Pokud měníte vaše získané zkušenosti s investičními nástroji, systém od vás může vyžadovat i uvedení konkrétních nabytých zkušeností (zde uvedete například: investování do podílových fondů, podnikové dluhopisy, investiční životní pojištění apod.).

V případě změněných odpovědí požádejte o validaci nového investičního profilu tlačítkem Požádat o změnu na konci stránky. Žádost o změnu potvrdíte 4místným číselným kódem, který dostanete zprávou SMS. Změny jsou během pracovních dní schválené do 24 hodin, o čemž budete informováni emailem.

Pro změnu názvu účtu není třeba žádat o změnu tlačítkem na konci stránky. Stačí kliknout na tlačítko Změnit název účtu v úvodu stránky, napsat požadovaný název a kliknout na tlačítko Uložit název.

7. Mohu změnit výšku vkladů a jejich frekvenci?

Výšku i frekvenci vašich investic ve Finaxu můžete kdykoliv změnit. Není k tomu potřeba provést žádné kroky, ani dávat Finaxu avízo. Klidně stačí změnit výšku trvalého příkazu nebo zaslat mimořádný vklad.

Nezapomínejte v platbě vždy uvést správný variabilní symbol pro okamžité spárování vkladu s vaším majetkovým účtem ve Finaxu.

Plánované investice a jejich výška při otevírání účtu nejsou závazné. Slouží pro výpočet odhadované hodnoty investice na konci vašeho investičního horizontu, pro správné nastavení vašeho investičního plánu a sledování pravděpodobnosti dosažení investičních cílů.

Finax spravuje váš majetek. Vy jste konečným vlastníkem cenných papírů i peněz se všemi vyplývajícími právy včetně nakládání s nimi čili můžete vkládat a vybírat kdykoliv a jakékoliv částky (minimálně 10 eur – 250 korun).

Pro vaše potřeby máte možnost upravit investiční plán o mimořádný vklad nebo změněné pravidelné investice. Budete tak znát výsledek, který můžete očekávat od investice, a pravděpodobnost, s jakou míříte k vaším investičním cílům. Algoritmy vám poradí, jak můžete plán upravit, abyste vašeho cíle dosáhli.

Parametry investičního plánu upravíte v sekci Poradenství. Změny jsou libovolné a bezplatné kromě změny investiční strategie, kterou je možné provést bez poplatku jen jednou za kalendářní rok na každém z vašich majetkových účtů.

8. Jak jsou výnosy z investic ve Finaxu zdaňovány?

Finax ve svých portfoliích využívá investiční nástroje, z nichž příjmy jsou podle Zákona o dani z příjmů po splnění jednoduchých podmínek pro České poplatníky osvobozeny od daně.

Příjmy z prodeje cenných papírů obchodovaných na burze jsou po 3 letech držení osvobozené od daně (tzv. 3letý časový test, Zákon 586/1992 Sb. § 4 odst. 1 písm. x). Finax skládá portfolia z fondů obchodovaných na burze (ETF), které tuto podmínku tedy splňují.

Toto osvobození se netýká obchodního majetku, tedy se vztahuje na fyzické osoby a jejich finanční majetek.

Pokud jste při ukončení investice a výběru prostředků drželi prodávané podíly ve fondech ETF minimálně 3 roky, jsou výnosy z nich osvobozeny od daně bez ohledu na výšku dosaženého zisku. Pokud jste dodrželi podmínku 3 let, nemusíte tyto příjmy uvádět v daňovém přiznání.

Vaši investici ve Finaxu představuje přesný počet cenných papírů. Každý vklad na majetkový účet ve Finaxu znamená nákup určitého počtu podílů v jednotlivých fondech ETF.

Výběr vždy představuje odprodej části nebo všech těchto podílů. Při prodeji se postupuje chronologicky účetní metodou FIFO (first in first out), tedy jako první se prodávají nejstarší nákupy.

Pokud na účtu nebyl v uplynulém 3 letech proveden žádný nákup, celá investice je daňově osvobozena. Nákupy na vašem účtu mohou vzniknout nejen v důsledku nového vkladu, ale také v důsledku rebalancingu.

Pokud byl v průběhu kalendářního roku na účtu proveden alespoň jeden prodej, ať už v důsledku výběru, změny strategie nebo rebalancingu, náš systém vám automaticky vygeneruje daňový výpis, který je uložen v Dokumentech a o jeho vytvoření budete informováni emailem.

Vygenerovaní daňového výpisu pro vás ale neznamená automaticky daňovou povinnost. O tom, jak ho číst a zjistit, zda vám vznikla daňová povinnost, se dozvíte v tomto článku.

Pokud investujete pravidelně, např. měsíčně nebo ročně, zákonitě celá investice nesplňuje 3letý časový test. Poslední vklady představují nákupy držené méně než 3 roky, tedy které nejsou osvobozeny od daňové povinnosti podle této podmínky. Stejně se sledují i nákupy způsobené rebalancingem vašeho portfolia v uplynulých 3 letech.

Na příjmy z převodu cenných papírů se ale vztahuje i druhé osvobození, pokud úhrn příjmů z prodeje cenných papírů nepřesáhne částku 100 000 korun za dané zdaňovací období.

Při příjmech osvobozených od daně nevzniká ani povinnost odvádět pojistné do zdravotní pojišťovny.

9. Jak je můj majetek ve Finaxu chráněn?

Finax je regulovaný obchodník s cennými papíry řídící se Zákonem o cenných papírech a vykonávající svou činnost na základě licence a povolení Národní banky Slovenska. Obchodníci s cennými papíry mají zákonem jasně specifikované své činnosti, povinnosti a práva.

Obchodník provádí evidenci majetku klientů a poskytuje jim investiční služby. V případě Finaxu se jedná zejména o služby řízení portfolia, úschova a správa cenných papírů a okrajově přijetí a postoupení pokynu klienta.

Základním prvkem ochrany klientského majetku v případě obchodníků s cennými papíry je oddělení klientského majetku od majetku obchodníka. Konečným vlastníkem majetku (cenných papírů i hotovosti) zůstává neustále klient se všemi vyplývajícími právy. Zákon doslova vyžaduje jeho neustálou dostupnost pro klienta.

Na klientský majetek nesmí nikdo sáhnout a zacházet s ním mimo dohodnuté investiční strategie v případě služby řízení portfolií. Nakládání s majetkem je plně v kompetenci klienta, tzn. může kdykoliv odprodat část nebo celou investici, vybrat prostředky, libovolně vkládat a měnit složení investice v rámci nabízených investičních strategií.

Případný zánik Finaxu se nijak nedotýká klientského majetku. V takovém případě národní banka určí nového správce, který se bude o váš majetek dále ve smyslu vaší investiční strategie starat.

Pokud by se majetek stal z jakéhokoliv důvodu klientovi nedostupným, jeho náhradu kryje Garanční fond investic až do výše 50 000 euro na klienta. Ochrana Garančního fondu se nevztahuje na pokles hodnoty investic v důsledku tržního vývoje a vlivem materializace rizik investice.

Více informací o bezpečnosti a ochraně vašich investic ve Finaxu naleznete v tomto článku.

10. Jaké slevy Finax poskytuje?

Finax se řadí z pohledu konkurence ve střední Evropě mezi levné, výnosné a bezstarostné investiční řešení. Přesto ještě nabízíme několik slev, které můžou dále snížit vaše poplatky a více zefektivnit zhodnocování vašeho majetku.

Sleva za přesun investice

Pokud investujete v konkurenčním produktu a rozhodnete se přesunout vaši nevýhodnou investici do Finaxu, 50 % z přesunutých prostředků vám budeme řídit 2 roky bez poplatku.

Pro získání slevy stačí ukončit vaši stávající investici, přesunout získané prostředky do Finaxu a do 30 dnů od ukončení původní investice to doložit zasláním potvrzení na client@finax.eu.

Jako doklad stačí potvrzení o ukončení investice (prodeji, vrácení podílových listů, kupní smlouva u nemovitostí), doklad o výběru prostředků, případně detail transakce z vašeho běžného účtu o připsání prostředků od konkurence.

Více informací o slevě.

Sleva za pozvání známého

Pokud jste se službami Finaxu spokojení, podělte se o vaše zkušenosti s vaší rodinou, přáteli nebo kolegy. Dopřejte i vaším známým možnost efektivně zhodnocovat majetek. My vás za to odměníme.

Za každou aktivní pozvánku (uzavřena smlouva s prvním vkladem) získáte vy a váš pozvaný známý, který si otevřel účet na základě vašeho pozvání, slevu ve výši 1 000 € řízených bez poplatku na 3 let.

Pozvat známé můžete z mobilní aplikace nebo z online přehledu účtů na stránce Finaxu.

11 nejčastějších otázek klientů Finaxu | Finax.eu

Z mobilní aplikace pošlete pozvánku s vaším referenčním linkem prostřednictvím vámi preferované aplikace pro zasílání zpráv ve vašem telefonu (SMS, e-mail, Whatsapp, Messenger).

V aplikaci klikněte na Víc a v menu následně vyberte Slevy a poplatky. V této sekci naleznete přehled poplatků a slev pro vaše jednotlivé účty.

Zároveň tak můžete pozvat známé do Finaxu – klikněte na tlačítko Pozvat přítele. Vyberte účet, na který chcete připsat slevu po její aktivaci, zvolte jazyk pozvánky a odešlete vámi vybraným způsobem. Pro získání slevy stačí známému zaregistrovat se přes tento odkaz.

Známému můžete vaši slevu dokonce i darovat, čímž získá 2 000 € spravovaných bez poplatku na 3 roky.

Druhou možnost naleznete v online přehledu účtů na webové stránce v sekci Pozvat přátele.

V této sekci můžete zkopírovat a zaslat známým váš unikátní doporučující link, stejně tak jako z mobilní aplikace. V online přehledu navíc můžete link přímo sdílet do příspěvku na sociálních sítích. Pokud se váš známý zaregistruje ve Finaxu přes tento link a aktivuje svou smlouvu, oba získáte automaticky zmiňované slevy.

11 nejčastějších otázek klientů Finaxu | Finax.eu

Více informací o slevě

Všechny slevy Finax lze kombinovat.

11. Jak je to s dědictvím a exekucí majetku ve Finaxu?

Finanční majetek nepředstavuje výjimku vůči jinému majetku a stejně je předmětem dědictví a případné exekuce. Občanský zákoník v tomto případě neumožňuje určení oprávněné osoby.

Vyhnout se dědickému řízení s majetkem ve Finaxu neumožňuje ani dispoziční právo, jelikož každé zplnomocnění smrtí zmocnitele zaniká. Pokud by zmocněná osoba nakládala s majetkem i po smrti vlastníka majetku, může jít o neoprávněné obohacení.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Sleva
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon