Základní smluvní dokumentace: Stáhnout
Smlouva o řízení portfolia - fyzická osoba stáhnout
Všeobecné obchodní podmínky stáhnout
Ceník stáhnout
Informace pro klienty a potencionální klienty stáhnout
Investiční strategie: Stáhnout
Investiční strategie 100% akcie / 0% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 90% akcie / 10% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 80% akcie / 20% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 70% akcie / 30% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 60% akcie / 40% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 50% akcie / 50% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 40% akcie / 60% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 30% akcie / 70% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 20% akcie / 80% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 10% akcie / 90% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie 0% akcie / 100% dluhopisy stáhnout
Investiční strategie - Inteligentní peněženka stáhnout
Investiční strategie - Bystrý vklad stáhnout
Povinně zveřejňovaná dokumentace: Stáhnout
Informace o finančních nástrojích a rizicích stáhnout
Informace o Garančním fondu investic stáhnout
Reklamační řád stáhnout
Strategie vykonávaní pokynů stáhnout
Zásady kategorizace klienta stáhnout
Ochrana osobních údajů stáhnout
Podmínky používaní webových stránek stáhnout
Koncepce ochrany před legalizací příjmů z trestné činnosti a financováním terorismu stáhnout
Výroční zpráva 2022 stáhnout
Informace k Evropskému důchodu - PEPP: Stáhnout
Smlouva o řízení portfolia - PEPP stáhnout
Dokument s klíčovými informacemi o PEPP 100-60 stáhnout
Dokument s klíčovými informacemi o PEPP 80-60 stáhnout
Investiční strategie PEPP 100-60 stáhnout
Investiční strategie PEPP 80-60 stáhnout
Ceník služeb - PEPP stáhnout
Všeobecné obchodní podmínky - PEPP stáhnout
Informace o změně poskytovatele a přenositelnosti panevropského osobního penzijního produktu (PEPP) stáhnout
Metodika výpočtu souhrnného ukazatele rizika a výnosu pro produkt PEPP a Informace o scénářích výkonnosti stáhnout
Informace o minulé výkonnosti PEPP stáhnout
Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti Stáhnout
Informace o udržitelnosti v1, 2021 stáhnout
Starší dokumentaci najdete zde.
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon