Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Inteligentní peněženka – produkt na krátkodobé investování

Po dlouhém vývoji spouštíme produkt Inteligentní peněženka. Pokud držíte na účtech v bance hodně peněz a nechcete přihlížet, jak jejich hodnotu požírá inflace, ale zároveň nevíte, jak peníze investovat dlouhodobě, tento produkt je šitý na míru právě pro vás.

Radoslav Kasík | Novinky | 14. července 2021

Celý vyspělý svět trápí otázka umístění krátkodobých zdrojů kvůli inflaci a nulovým úrokům v bankách. Týká se prostředků, které budou potřebné za pár měsíců nebo za dva či tři roky. Domácnosti nechtějí s těmito zdroji riskovat, protože mají zpravidla stanovený konkrétní cíl použití.

Vědí však, že když je nechají jen tak ležet na účtu, aniž by na sobě pracovaly, ztratí vlivem inflace hodnotu.

Ano, inflace začíná být v postpandemické době velkým strašákem. I když historicky nikdy nevymizela, v uplynulé dekádě nepředstavovala významný problém. V současnosti jsme ale svědky prudkého růstu cen téměř veškerého zboží a služeb.


Základní parametry Inteligentní peněženky

Právě Inteligentní peněženka řeší problém krátkodobých úspor. Po měsících analýz a testování různých portfolií a kombinací všemožných tříd aktiv spatřil světlo světa produkt s následujícími parametry:

  • cílený výnos 2 až 3 % ročně,
  • minimální možné riziko (roční volatilita 3,7 %),
  • stabilní růst s minimálními výkyvy (s 95% pravděpodobností maximální pokles do 5 %),
  • poplatek za řízení portfolia 0,5 % ročně včetně DPH,
  • žádné vstupní poplatky, ani za zpracování platby a ani za investiční poradenství.

Začněte investovat již dnes 


Suma sumárum, cílem produktu je dosáhnout výnos na úrovni inflace s minimálním rizikem a poplatkem.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelované a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Jak se produkt tvořil a co nám ukázala cesta?

Získat výnos zcela bez rizika v současné době nulových úroků není možné. Tento fakt je všem moc dobře známý. Finančníci nejsou kouzelníci a investoři mohou pracovat jen s nástroji a podmínkami, které jsou na trhu dostupné.

Pokud chce dnes člověk dosáhnout výnosu na úrovni inflace, nevyhne se určité míře rizika. Zákonitě musí sáhnout i po investičních nástrojích, jelikož bankovní produkty požadovaný výnos nedokážou nabídnout. Cílem by proto mělo být najít řešení, které při očekávaném výnosu 2 až 3 % podstoupené riziko v co největší míře minimalizuje.

V tomto duchu jsme postupovali i my. Hledali jsme kombinaci investičních nástrojů, která by dokázala zajistit ve střednědobém horizontu požadovaný výnos a podstoupené riziko by bylo nízké a akceptovatelné pro konzervativní investiční profily.

Vybírali jsme z nástrojů obchodovaných na burze, aby klienti mohli využít i daňové osvobození. Kromě všemožných dluhopisových tříd (vládní, firemní, high-yield, protiinflační atd.) a akcií jsme se podívali i na reality a komodity.

Námi vytvořené algoritmy prošly tisíci kombinacemi a poměry jednotlivých složek, abychom na zpětných modelech viděli, které portfolio dlouhodobě splňuje kritéria nejlépe. Hledali jsme správný poměr nástrojů s nízkou vzájemnou korelací, který by v co největší míře snížil volatilitu (kolísavost) portfolia a dosáhl požadovaný výnos překonávající 2 %.

Proč právě 2 %? Průměrný růst spotřebitelských cen (tj. inflace) v České republice od roku 2005 totiž dosáhl 2,17 % ročně. Na uchování kupní síly vašich peněz tedy potřebujete vydělat alespoň 2 % ročně, jinak si za vaše těžce vydělané peníze koupíte každým rokem stále méně zboží či služeb.

Výsledky byly vskutku zajímavé a hodně prozradily. V první řadě jednoznačně potvrdily pozitivní vztah mezi výnosem a rizikem. Vyšší výkonnost dosahovaly portfolia pouze za cenu většího rizika, tzn. jejich hodnota více kolísala nebo byl vyšší maximální pokles.

Další zajímavostí, která vyšla z testování, bylo popření zavedené investiční teze, že širší diverzifikace mezi různé třídy aktiv zlepší rizikově-výnosové parametry investice. Zařazení nemovitostí a komodit do portfolií nepřineslo pozitivní výsledky. Nezvýšil se výnos při stejném riziku jako u akciově-dluhopisového portfolia nebo nebyl dosažen stejný výnos při nižším riziku.

I testování Peněženky ukázalo, že ze střednědobého a dlouhodobého hlediska kombinace dvou základních tříd aktiv akcií a dluhopisů zůstává nepřekonaná. Obsáhlá analýza potvrdila, že složení portfolií Inteligentního investování je správně nastaveno a v současnosti nenajdete smysluplnější a efektivnější investici pro dlouhodobé budování majetku.

Složení a výsledky Investiční peněženky

Díky výsledkům zpětného testování tisíců portfolií s různými třídami aktiv jsme dospěli k následujícímu složení portfolia Inteligentní peněženky.

Každá složka hraje v portfoliu určitou roli. Jednotlivé třídy aktiv nejsou navzájem tolik korelované – jejich vývoj v čase není identický. Když jedna část portfolia klesá, jiná roste. Vzájemně tvoří ideální kombinaci podle dosahovaného výnosu a volatility portfolia.

Akcie, zlato a protiinflační dluhopisy zajišťují portfolio v dobách rostoucích cen a zvyšujících úrokových sazeb. Dluhopisy a hotovost naopak představují stabilizační složku pro období nepříznivého ekonomického vývoje a hospodářské či tržní kontrakce.

Důvody neobvyklého zastoupení hotovosti v portfoliu vysvětlujeme v další části článku.

Na portfoliu Peněženky uplatňujeme v souladu s filozofií pasivního investování i rebalancing. Udržování rizikovosti portfolií jsme pro krátkodobý produkt mírně upravili. Metoda rebalancingu při Peněžence se odlišuje od způsobu řízení základních portfolií Inteligentního investování.

Historický vývoj Inteligentní peněženky byl modelován od počátku roku 2000. Delší testování nebylo možné kvůli chybějícím relevantním datům podkladových tříd aktiv.

Historické výnosy Inteligentní peněženky dokazují naplňování investičního cíle tohoto krátkodobého produktu. Téměř na všech obdobích výkonnost portfolia překonává stanovený cíl inflace 2 % v souladu s jejím vývojem v uplynulých 15 letech.

Při Peněžence je třeba si uvědomit, že jde o investiční řešení postavené na likvidních tržních nástrojích, a ne o vkladový produkt v bance nebo fixně úročený nástroj. Její hodnota zákonitě v čase kolísá, jak ukazuje graf její 15letého modelovaného vývoje v úvodu článku.

Výkyvy jsme se nastavením portfolia snažili eliminovat v co největší míře. S 95% pravděpodobností maximální poklesy v extrémních tržních situacích nepřekročí 5 %. Stejně tak ne každý 1letý horizont skončí v zisku. V uplynulých 20 letech se objevily i 3leté období, které neskončily v zelených číslech. Pokud chcete vaše prostředky umístit krátkodobě a dokážete zvládnout výkyvy investice do 5 %, Inteligentní peněženka je pro vaše peníze ideálním místem.

Každý krátkodobý investor v Peněžence ale musí počítat i s mírnou kolísavostí její hodnoty. Jak se říká, bez práce nejsou koláče a bez podstoupení rizika není výnos. Odměnou za podstoupené riziko byl ale velmi pěkný průměrný 1roční výnos na úrovni 2,30 % až 2,85 % na všech zkoumaných 1ročních periodách za posledních 10, 15 a 20 let.

Založte si Inteligentní peněženku ještě dnes.

Naši klienti si peněženku založí po přihlášení do účtu.
Pokud ještě nejste klientem, začněte založením účtu.

Proč je v peněžence i hotovost?

Možná vás zklamalo, že část zdrojů v Investiční peněžence tvoří hotovost. Dnes je to pro nás především prvek, který stabilizuje volatilitu portfolia. Testování různých kombinací složení Peněženky ukázalo, že portfolia bez hotovosti nebo s její nízkou váhou dosahovaly horší ukazatele rizika.

Mnozí z vás se ale oprávněně ptají, proč by měli za držení hotovosti ve Finaxu platit poplatek. Otázka má dvě odpovědi. Zaprvé, aby byla služba jednoduchá, rozhodli jsme se raději uplatnit nižší poplatek na celé portfolio jako vyšší poplatek jen za zainvestovanou část portfolia.

Uvedené parametry výnosu a rizika plánujeme dále vylepšit zařazením fixně úročeného nástroje do portfolia peněženky. Vývoj peněženky tedy není ukončen.

V krátké době chceme přijít na trh s řešením a nástrojem, který by dokázal přinášet 1% roční fixní výnos a pravděpodobně upravíme i celkové složení portfolia.

Zatím ale nebudeme předbíhat a prozrazovat naše myšlenky, ale v principu by mělo jít o bezkonkurenční dluhový nástroj krytý vysoce likvidním obchodovaným majetkem. Z pohledu kvality kreditu a bezpečnosti bude nabízený výnos velmi atraktivní.

Nahrazení hotovosti tímto nástrojem by zvýšilo průměrný roční výnos portfolia během uplynulých 20 let o 0,35procentního bodu ročně při zachování současné skladby (hotovost nahrazena úročeným nástrojem).

Mírně by klesla i volatilita a maximální pokles by se na tomto období snížil o 0,7procentního bodu. Rizikově vážený výnos měřený Sharpeho poměrem by narostl o slušných 17 % v porovnání se současným portfoliem.

Věříme, že začátkem příštího roku budeme schopni dodat plánovaný projekt a upravit skladbu Peněženky. Připravované řešení by výrazně zvýšilo odolnost krátkodobého produktu vůči potenciálním inflačním šokům a případnému prudšímu zvýšení sazeb.

Stejně tak chceme do budoucna zapracovat na pružnějším využívání Peněženky, např. pro přemísťování prostředků na jiné účty apod.

Nechte Vaše peníze vydělávat 

Vyzkoušejte levné pasivní investování bez daní.


Inteligentní peněženka nabízí řešení pro krátkodobé úspory s horizontem od 1 do 5 let. Jejím cílem je při minimálním riziku průměrné kolísavosti do 5 % porazit výnosy inflaci, tedy dosáhnout průměrné zhodnocení 2 až 3 % ročně.

Skladba portfolia na základě zpětného testování nejlépe splňuje stanovené parametry. Historická výkonnost investice s touto skladbou překonala na většině sledovaných období stanovený výnosový cíl při přijatelném riziku. Je třeba mít na paměti, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Finax už nenabízí pouze řešení pro střednědobé a dlouhodobé uložení úspor a budování majetku, ale i pro krátkodobé rezervy a výdaje. Inteligentní peněženka je dalším produktem rozšiřování našich finančních služeb s cílem nabídnout Středoevropanům komplexní služby péče o osobní finance pod jednou střechou.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Klíčová slova
Inflace | Peněženka
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Investice do zlata – nedostatky a nástrahy | Finax.cs
18. srpna 2020

Investice do zlata – nedostatky a nástrahy

Zájem o zlato v uplynulých měsících vzrostl. Jeho prodejci využívají ekonomickou recesi jako argument ve prospěch zlata, což mnoho potenciálních investorů může zmást. Analyzovali jsme pro vás historii zlata a všechny parametry investice do něj. Přinášíme vám informace, kolik se dá na zlatě vydělat, kolik stojí tento špás, zda se vůbec vyplatí kupovat zlato, na co si dát při zlatě pozor a kdy a jak do něj vhodně investovat.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon