Finax Blog

Informacije koje Vam pomažu pravilno investirati.

Gdje štedjeti za mirovinu – Europska mirovina ili III. mirovinski stup

Mnogi od vas već su već čuli da u Finaxu imamo dostupan novi proizvod Europske mirovine (PEPP). Stoga se postavlja logičko pitanje, je li ovaj proizvod za vas bolji od III. mirovinskog stupa? Koji proizvod odabrati? U ovom blogu vam donosimo usporedbu osnovnih parametara Europske mirovine i 3. stupa.

Emilio Gučec | Osobne financije | 4. travanj 2023

Finax je u rujnu doživio tjedan slave. Prvi je u Europi ponudio novi financijski proizvod: Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP) zahvaljujući kojem od sada i hrvatski građani imaju priliku biti među prvim štedišama u ovoj novoj europskoj dodatnoj mirovinskoj štednji.

O tome što je PEPP i kako funkcionira već smo pisali u prošlom blogu Predstavljamo Europsku mirovinu (PEPP).

Danas ćemo se, stoga, usredotočiti na temu za koga je PEPP koristan. Mnogi od vas već štede za mirovinu ili razmišljaju o štednji te žele znati koji od ova dva plana štednje odabrati.

Od početka Finaxa, naša glavna misija bila je staviti klijenta na prvo mjesto. Iz tog razloga želimo objektivno predočiti sve činjenice te ukoliko smatramo da bi jedan ili drugi proizvod mogao biti povoljniji za vas, o tome i napisati.

Europska mirovina vs. III. stup:

Državni poticaji

Na uložena sredstva u III. stupu država isplaćuje državna poticajna sredstva (DPS) kojima potiče na ovakvo ulaganje s dodatnih 15 % (max. do 99,54 eura godišnje) na vrijednost uplaćenih sredstava u jednoj kalendarskoj godini samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu, do ukupnog iznosa od 663,61 eura.

Pravo na DPS ima svaki član koji ima prebivalište u RH ili je njezin državljanin. Iako, država daje poticaj u III. mirovinski stup zbog nižih prinosa ti isti dugoročno ne igraju krucijalnu ulogu za vašu štednju, ali više o tome u idućem blogu.

Također, moramo napomenuti da sam postotni iznos DPS-a na vašu ukupnu štednju tijekom godina se smanjuje. Tako da ako prve godine uložite 663,61 eura dobit ćete punih 15 % odnosno 99,54 eura ali već sljedeće godine ako ponovno investirate 663,61 eura, te će tada vaša ukupna investicija iznositi 1.426,76 eura (ne računajući prinos niti naknade) a DPS od 99,54 eura samo 7,5 % vaše investicije. Taj postotak se tijekom vremena proporcionalno smanjuje.

Država uredbom nažalost nije odredila da se DPS može primjeniti i za PEPP proizvode, zbog mogućnosti transfera PEPP štednje između zemalja EU te samim time i odlazak samih poticaja iz državnog proračuna.

Likvidnost

Likvidnost – sposobnost pretvaranja ulaganja u gotovinu i povlačenja sredstava često je zanemaren faktor. Međutim, igra značajnu ulogu u mirovinskom proizvodu.

Gdje štedjeti za mirovinu – Europska mirovina ili III. mirovinski stup | Finax.eu

U III. stupu svoju si mirovinu možete početi isplaćivati nakon navršenih 50 godina života ako ste ugovor o članstvu sklopili najkasnije s danom 31.12.2018. godine, odnosno navršenih 55 godina života ako ste ugovor o članstvu sklopili počevši od 01.01.2019. godine. Na potonju verziju se odnosi i Europska mirovina budući da će svi ugovori biti sklopljeni od 2023. godine nadalje.

Međutim, prilikom isplate mirovina postoje velike razlike. Naime, s Europskom mirovinom nakon navršenih 55 godina života imate pravo povući 100 % iznosa vaše štednje dok je u III. stupu iznos ograničen na 30 %. 

U Europskoj mirovini imate mogućost:

 • jednokratnog povlačenja do 100 % iznosa,
 • postupnog povlačenja ili
 • kombancije navedenih oblika.

U III. stupu ćete morati odabrati jednu od opcija:

 • mirovinskog društva
  • može se ugovoriti isključivo privremena mirovina koja se isplaćuje na period od 5 do 15 godina, kroz periodične isplate (mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje) do vrijednosti od maskimalno 13.278,28 eura (100.000 HRK)

Ako štediša u jednom od fondova III. stupa ima vrijednost imovine veću od 13.272,28 eura, mora odabrati:

 • privremenu isplatu mirovine do 13.272,28 eura putem društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje ili
 • isplatu mirovine putem izabranog mirovinskog osiguravajućeg društva ili
 • društva za životno osiguranje (trenunto ne postoji niti jedno)

Osim gore navedenih načina isplate postoje i iznimke. U slučaju Europske mirovine možete zatražiti prijevremenu isplatu, ako ste nezaposleni više od godinu dana. U tom slučaju imate pravo zatražiti jednokratno povalačenje do 100 % svog ušteđenog iznosa u dogovoru s pružateljem.

S druge strane, za mnoge poslodavce nemogućnost prijevremenog povlačenja (do 55. godine) može biti prednost jer time mogu biti sigurni kako njihov zaposlenik neće moći dirati štednju za svoje tekuće troškove poput kupovine automobila, putovanja, itd...

Iz gore navedenih razloga mnogi će poslodavci preferirati mirovinsku štednju kroz sheme iz kojih štediše ne mogu prijevremeno podići ušteđeni iznos. Uostalom, oni imaju na umu miroviski benefit i ne žele da zaposlenici njime financiraju svoju tekuću potrošnju.

Moramo napomenuti i da isplatna faza u Europskoj mirovini donosi zanimljivije prinose ali o tome više u jednom od sljedećih blogova.

U Europskoj mirovini ćete uštedjeti na naknadama

S Europskom mirovinom smo i ovdje išli korak dalje te upravljačka naknada iznosi svega 0,6 % + PDV godišnje; ukupno 0,72% godišnje. Ujedno, to je i jedina naknada koju plaćate za cijelu uslugu Europske mirovine. 

Gdje štedjeti za mirovinu – Europska mirovina ili III. mirovinski stup | Finax.eu

Ako to usporedimo sa III. stupom u kojem su naknade u rasponu između 0,75 % i 2 %, a prosjekom od 1,66 % vidimo osjetnu razliku koja pri drugorčnom ulaganju igra veliku ulogu.

Što se tiče izlazne naknade ista se odnosi na prijenos sredstava između društava jer je štednja vezana do vaše 55. godine, uz naravno par iznimaka. Ovdje se, također, Europska mirovina bolje pozicionirala budući da nema izlazne naknade dok u III. stupu za prijenos sredstava na drugog upravitelja plaćate sa 2,5 % ukupnog iznosa vaše štednje.

Porez

Na dobrovoljnu mirovinsku štednju i PEPP-u ne plaća porez niti u fazi štednje niti prilikom isplate. Ovo je odlična stvar za oba proizvoda jer time država daje jasnog do znanja da podržava oba načina dobrovoljne štednje hrvatskih građana te im u konačnici želi olakšati donošenje odluke i potaknuti ih i na ovaj način štednje za starije dane.

Poslodavci na temelju Zakona o porezu na dohodak imaju dodatnu pogodnost. Poslodavci koji uplaćuju premije PEPP-a ili III. stupa svojim radnicima, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak do ukupno 804 eura godišnje. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost su također oslobođeni poreza na dohodak do ukupno 804 eura godišnje na uplaćene premije PEPP-a.

Porezni tretman ovisi o individualnim okolnostima svakog klijenta i može se promijeniti u budućnosti.

Transparentnost

Transparentnost se odnosi na razinu informacija koje su dostupne ulagačima i drugim relevantnim stranama o proizvodima investiranja, uključujući informacije o ulaganjima, naknadama i rizicima.

Kada uspoređujemo transparentnost između III. mirovinskog stupa i PEPP-a, možemo primjetiti nekoliko prednosti PEPP-a:

 • Standardizacija informacija: PEPP ima standardizirane informacije o proizvodu ulaganja koje su dostupne svim potencijalnim ulagačima na europskoj razini. To omogućava transparentnost i usporedbu između različitih proizvoda.
 • Upravljanje troškovima: PEPP ima zahtjeve za transparentnošću troškova, što znači da svi troškovi moraju biti jasno prikazani i lako dostupni ulagačima. Maksimalna naknada koju mogu propisati pružatelji PEPP-a je 1% dok je u III. stupu to definirano na 3 %.
 • Dostupnost informacija: PEPP je novi proizvod na tržištu, ali će se pojaviti u svim državama članicama Europske unije, što će povećati dostupnost informacija o proizvodu. Ta činjenica će pomoći ulagačima da donose informirane odluke o svojoj mirovini.

Ukratko, PEPP ima standardizirane informacije o proizvodu, transparentno upravljanje troškovima i veću dostupnost informacija na europskoj razini, što pridonosi transparentnosti proizvoda i omogućuje ulagačima lakšu usporedbu i donošenje informiranih odluka.

Prenosivost

PEPP je prilagođen mobilnosti građana EU koji neko vrijeme žive ili rade izvan granica svoje zemlje te će prilikom preseljenja nesmetano moći nastaviti uplaćivati svoje uloge na svoj račun (drugi podračun) kod istog pružatelja.

Prenosivost u III. stupu je ograničena samo na hrvatske fondove dobrovoljne mirovinske štednje te prilikom prijenosa sredstava ne smijemo zaboraviti i na naknadu od 2,5 %, koja će dodatno smanjiti vašu ušteđevinu.

Moramo napomenuti da, nažalost, nije moguće prenijeti sredstva iz III. stupa u PEPP.

Portfelji

Došli smo do točke koja bi vam kao investitoru trebala biti iznimno važna. Alokacija portfelja se odnosi na način na koji se raspoređuju ulaganja u različite klase imovine (poput dionica, obveznica, nekretnina itd.) a u smislu postizanja cilja investitora s obzirom na njihove ciljeve, rizik i očekivanja.

Razlike u alokaciji portfelja između trećeg stupa i PEPP-a proizlaze iz njihovih različitih pristupa investiranju i različitih ciljeva. III. stup nažalost ima loše diverzificiranu investicijsku strategiju koja se u najvećoj mjeri svodi, kao i kod drugog stupa, na financiranje naše (ne)efikasne države, odnosno, ulaganje u državne obveznice.

Diverzifikacija fondova ETF-a i renomirani upravitelji portfeljem idu ruku pod ruku jer oboje igraju ključnu ulogu u smanjenju rizika ulaganja. ETF fondovi ulagačima nude mogućnost ulaganja u širok raspon vrijednosnih papira, kao što su dionice i obveznice što omogućuje veću diverzifikaciju njihovih portfelja. Diverzifikacija pomaže u smanjenju ukupnog rizika investicijskog portfelja širenjem na različite klase imovine i industrije. Renomirani upravitelji portfelja također igraju ključnu ulogu u diverzifikaciji budući da njihova stručnost i poznavanje tržišta mogu pomoći u prepoznavanju prilika i raspodjeli ulaganja kako bi se smanjio rizik. Kombinirajući prednosti diverzificiranih ETF fondova i renomiranih upravitelja portfeljem, ulagači mogu izgraditi dobro zaokružen portfelj koji je pozicioniran za dugoročni uspjeh.

Rizici

Europska mirovina je svojom regulacijom donijela novi fenomen koji do sada u mirovinama (barem ne u Hrvatskoj) nije bio praktički riješen – niski rizik. Iako je visoki rizik strašilo u očima štediša, upravo je taj visoki rizik ono što biste trebali tražiti u dugoročnoj mirovinskoj štednji.

Kod ulaganja, što dulje ulažete, to je manji rizik i trebali biste ulagati dinamičnije tj. većina portfelja bi trebala biti u dionicama. Europska PEPP uredba po prvi put uvodi i vrlo stroge zahtjeve koji traže od pružatelja da dokaže s velikom vjerojatnošću da će doprinosi štediša premašiti razvoj očekivane inflacije. S velikom vjerojatnošću klijent mora zaraditi barem toliko da prihodima pokrije inflaciju i da u budućnosti može kupiti "onoliko kruha" koliko s novcem može kupiti danas.

Optimalno rješenje je uložiti 100% u dionice u fazi štednje i imati najmanje 60% uloženo u dionice u fazi isplate, što potvrđuju mnoge dugogodišnje studije, empirijska iskustva, ali i testiranja Finaxovih strategija Europske mirovine od strane Oranžove obálke (Oranžova obálka slovački je interaktivni alat za upravljanje imovinom i financijskim proizvodima).

Gdje štedjeti za mirovinu – Europska mirovina ili III. mirovinski stup | Finax.eu

Upravo to Europska mirovina i nudi svojim dvjema opcijama strategija životnog ciklusa. Strategije životnog ciklusa mogu biti osnovna (100 – 60) ili alternativna (80 – 60), koje vam omogućuju da maksimalno iskoristite blagodati složenog ukamaćivanja i potencijalnog prinosa vašeg portfelja uz maksimalnu diverzificiranost te s prihvatljivim rizikom. U primjeru strategija životnog ciklusa 100 – 60, 100 % vaših sredstava je uloženo u dioničke ETF fondove koji tijekom vremena koriste tehnike ublažavanja rizika te 10 godina prije vaše dobi od 55 godina počinju prebacivati ulaganja iz dioničkih u obvezničke ETF fondove. Na kraju tranzicijskog razdoblja od 10 godina te vaših navršenih 65 godina života, vaš portfelj će u isplatnoj fazi imati alokaciju 60:40 (dionički : obveznički ETF fondovi) te vam tako omogućiti atraktivne prinose i tijekom vaše isplatne faze.

Ulaganje većine portfelja III. stupa u hrvatske vrijednosne papire ili u hrvatsku ekonomiju nosi određene rizike:

 • Rizik koncentracije - Ako je većina portfelja usmjerena prema hrvatskoj ekonomiji i hrvatskim vrijednosnicama, portfelj može biti osjetljiv na promjene u zemlji i izložen koncentracijskom riziku.
 • Rizik političke nestabilnosti - Hrvatska je još uvijek u europskim razmjerima dosta mala zemlja, a politički faktori mogu imati značajan utjecaj na tržište. Stoga, politička nestabilnost koja nam nije stran pojam, može dovesti do nestabilnosti u tržištu i negativno utjecati na vrijednost portfelja.

III. stup, stoga, i u ovome segmentu kaska zbog konzervatnije startegije u fazi uplaćivanja (većina ulaganja geografski vezana za RH) i potpuno konzervativne strategije u fazi isplate.

Sve bitno o Europskoj mirovini

Prije nego što pokažemo konačnu tablicu prednosti i nedostataka obje opcije ulaganja, želio bih sažeti argumente za svaku od njih.

III. stup: III. stup ima visoke naknade, proizvod nije transparentan ni moderan, ima ograničenu fazu isplate a njegova prosječna dugoročna aprecijacija nije nikako prihvatljiva za štediše. Osim polugodišnjih i godišnjih izvještaja, društva trećeg stupa ni na koji način ne vode računa o klijentu. Jedino što im ide na ruku su DPS i porezne olakšice (iste porezne benefite ima i PEPP). Međutim, šteta je da benefiti koje poslodavci želi iskoristiti za svoje zaposlenike, kao i sama provedba dopunske mirovinske štednje, promaše svoju poantu.

Europska mirovina: Moderno, transparentno i inovativno rješenje za dobrovoljnu mirovinsku štednju s naglaskom na aprecijaciju štednje štediša. Pripremljeno pod zastavom Europske unije, koja jamči zakonodavnu stabilnost rješenja. Bolje prilagođen rizik, niža naknada, automatsko smanjenje rizika prije odlaska u mirovinu, razumno prilagođena faza isplate tijekom koje se štednja dodatno aprecira, te porezni benefiti kao i u III. stupu čine ga atraktivnim proizvodom koji se uz sve to, ne oporezuju niti u uplatnoj niti u u isplatnoj fazi. Međutim, procjena koji od ova dva proizvoda je bolji za vas je, na kraju kao i uvijek, vaš osobni izbor.

Gdje štedjeti za mirovinu – Europska mirovina ili III. mirovinski stup | Finax.eu

Želim mirovinu s europskim pravilima


NE ZABORAVITE: Ako vam se sviđa Europska mirovina i želite je ponuditi svojim zaposlenicima kao dio svoje strukture naknada, kontaktirajte nas na sekac@finax.eu i mi ćemo vam predstaviti sve njezine benefite.

Ako želite predložiti vašem poslodavcu da nudi Europsku mirovinu, pišite nam na gore navedenu email adresu  i saznajte što je potrebno učiniti.

Više informacija o PEPP-u možete pronaći na našoj web stranici i Ključnim informacijama za klijente.

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Ključne riječi
Ključne riječi nisu nađene
Podjeli članak
| |

Najčitaniji članci

12. siječanj 2021

Ulaganje u zlato – opasnosti i nedostaci

Zanimanje za zlato raste posljednjih mjeseci. Trgovci koriste ekonomsku recesiju kao argument u korist zlata, što zbunjuje mnoge potencijalne investitore. Analizirali smo povijest zlata kao i njegove parametre. Donosimo Vam informacije o tome koliko možete zaraditi na zlatu, koliko košta ovaj proizvod, isplati li se uopće kupovati zlato, na što trebate paziti i kada, te kako u njega pravilno ulagati.

Pročitajte više
Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren | Finax.hr
28. travanj 2021

Amortizacija automobila – trošak koji je često zanemaren

Pad vrijednosti automobila zbog njegove upotrebe, odnosno amortizacija je najveći trošak automobila i često se zanemaruje. U ovom blogu ćemo proučiti kako se vrijednost automobila smanjuje njegovom uporabom.

Pročitajte više
26. kolovoz 2022

Usporedba ulaganja nakon teških 6 mjeseci

Pogledajte kako su se kretali portfelji, Finax Inteligentnog investiranja i najpopularniji investicijski fondovi u prvoj polovici 2022. Donosimo vam popularnu redovitu usporedbu uspješnosti Finaxovih investicijskih strategija i konkurencije.

Pročitajte više
Milijarde kuna u investicijskim fondovima zaostaju za performansama finaxovih portfelja
2. rujan 2021

Milijarde kuna u fondovima zaostaju za prinosima u finax-u

Donosimo vam usporedbu performansi portfelja Inteligentnog investiranja s konkurencijom - najpopularnijim investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Ulaganja su u prvih šest mjeseci ove godine imala vrlo pozitivna kretanja. Finaxova pasivna ulaganja dominiraju u smislu ostvarenih prinosa.

Pročitajte više
Bit će nam drago savjetovati Vas!
Isplanirajte poziv
phone-icon