Finax Blog

Információk, amelyek segítik Önt a megfelelő befektetésnél

A feltörekvő piaci eszközök tartása mellett szóló érvek

A globális pénzpiacok dinamikus környezetében a feltörekvő piacok (EMs) egyszerre jelentenek lehetőségeket és kihívásokat, amelyekkel nem könnyű szembenézni, mint ahogy fejlett piaci társaik esetében. Az iparosodás korai szakaszától a már közel érett gazdaságokig terjedő skálán ezek a gazdaságok egyedülálló diverzifikációs és potenciális hozamlehetőséget kínálnak a befektetők számára. Az olyan tényezők, mint az urbanizáció, a technológiai innovációk vagy a növekvő fogyasztói piacok által ösztönzött feltörekvő gazdaságok vonzzák a gyorsuló növekedést kereső befektetőket.

Martin Janco | Személyes pénzügyek | 6. június 2024

Jelen blogbejegyzésünkben közelebbről megvizsgáljuk az átalakulóban lévő feltörekvő piacokra történő befektetés előnyeit és kockázatait, és megvitatjuk, hogy a feltörekvő piacoknak való kitettség hogyan növelheti a stabilitást, a diverzifikációt és a portfólió potenciális hozamát.

Mik azok a feltörekvő piacok egyáltalán? 

Alapvetően a feltörekvő piacgazdaság egy fejlődő ország gazdasága, amely egyre nagyobb szerepet játszik a világszíntéren. Ezek az országok többnyire még nem teljesen nevezhetőek fejlettnek, viszont a növekedés és a fejlődés ígéretes jeleit mutatják. Tekintsünk rájuk úgy, mint a gazdasági világ felemelkedőben lévő csillagaira.

Többnyire jellemző rájuk a növekvő gazdasági aktivitás, a különböző iparágak felemelkedése és a jelentősebb külföldi befektetések vonzása. Fejlődésükkel egyre szorosabban kapcsolódnak a világgazdasághoz, piacaik a külföldi befektetők számára hozzáférhetőbbé, szabályozási rendszereik pedig megbízhatóbbá válnak.

A feltörekvő piacok közül néhány ismertebb név: India, Mexikó, Oroszország, Irán, Szaúd-Arábia, Kína és Brazília. Ezek az országok jelenleg az alacsony jövedelmű, kevésbé fejlett gazdaságokból modern, ipari hatalmakká válnak, amelyek polgárai számára jobb életszínvonalat biztosítanak.

Vagyis a feltörekvő piacokban való elmélyülés a befektetőknek potenciálisan magasabb hozamlehetőségeket kínálhat, bár a teljesen fejlett piacokhoz képest magasabb kockázat mellett. Ez gyakorlatilag olyan, mint a jövőbe való befektetés - izgalmas, de egyben olyasmi is, amire árgus szemekkel kell tekinteni.

A feltörekvő piacokról

Bár a feltörekvő piacok (EMs) gyakran nem a legfőbb beszédtéma a legtöbb befektető számára, a közel- és a távoli jövőben is változhat a helyzet. Annak ellenére, hogy az ezredforduló elején lenyűgözően emelkedtek - az MSCI Emerging Markets Index 2002 és 2010 között majdnem megnégyszereződött, a 2010-es évek elején figyelmen kívül lehetett hagyni őket, mivel nem sikerült megismételniük korábbi teljesítményüket, és az előző évtized nyereségének egy része is szertefoszlott.

Először is, a Goldman Sachs szerint 2022-ben a feltörekvő országok a teljes globális piaci tőke mintegy 27%-át, de a globális GDP mintegy 45%-át tették ki (amerikai dollárban kifejezve).

A Goldman Sachs kutatása a globális részvénypiacok dinamikájában jelentős változást jósol, és azt valószínűsíti, hogy a feltörekvő országok részvénypiacainak piaci kapitalizációja meghaladja majd az USA és más fejlett piacok kapitalizációját. Az előrejelzés szerint a feltörekvő országok részesedése a globális részvénypiacon 2030-ra 27%-ról 35%-ra, 2050-re 47%-ra, 2075-re pedig 55%-ra emelkedik majd.

Ezt a változást a kedvező demográfiai tényezőknek, a gyors GDP-növekedésnek és a vállalati eszközök részvényekké történő átalakításának tulajdonítják. A növekvő protekcionizmus és az éghajlatváltozás azonban potenciális kockázatot jelentenek ezen optimista előrejelzésre nézve.

Másodszor, bár a legtöbb befektető a részvénypiacot követi leginkább, a pénzügyi piacok tekintetében biztosan nem tartozik a legjelentősebbek közé: a teljes globális kötvénypiac 133 billió dollárt tesz ki, szemben a globális részvénypiac teljes piaci tőkeértékével, amely 2022-ben 109 billió dollár volt. Ezért nem szabad elhanyagolni a világgazdaságnak ezt a részét és különösen annak összetevőit, amelyek az ezredforduló óta drámaian megváltoztak.

Az Amundi szerint a feltörekvő piaci kötvénypiac az elmúlt 20 évben exponenciálisan nőtt, értéke 2023-ban meghaladja a 26 billió dollárt. Jelenleg a globális kötvénypiac mintegy 20-30%-át teszi ki, szemben a 2003-as adatokkal, mikor az mindössze 8%-ot ért el.

Ez magába foglalja mind a független államok adósságát, mind az ezen országok vállalatai által kibocsátott kötvényeket.

A feltörekvő országok részvénypiacai értékes diverzifikációs lehetőséget kínálnak a nagymértékben elfogult fejlett piacoktól, különösen az USA gazdaságától és annak a technológiai részvények szűk sávjában való koncentrációjától.

Az elmúlt évtized történetei, amikor az USA-ban elért nyereségek a fejlett piacokon túlteljesítményhez vezettek, a jövőben nem biztos, hogy valóra válnak. Különböző piacok különböző időszakokban dominálnak, és egyszerű érvelni amellett, hogy miért nem a feltörekvő országok dominálnak majd a következő évtizedben.

Bár ez nem biztos, de a feltörekvő országok részvényeivel való rendelkezés bölcs lépés lehet, hogy ne maradjunk le az ezekben az országokban rejlő jövőbeli növekedési potenciálról.

Makrogazdasági szempontból a feltörekvő országok viszonylag vonzónak tűnnek. Például ezekben az országokban jelenleg egészségesebb az államadósság és a vállalati adósság szintje, mint azok értéke a gazdagabb országokban. Emellett a feltörekvő piaci központi bankok valószínűleg hamarabb képesek kamatot csökkenteni, mint a fejlett országokban lévők, amint azt az olyan országok, mint Brazília és Chile preventív lépései bizonyítják.

Az EMs kockázatai

Akkor miért ne fektetné mindenki a pénzét elsősorban a feltörekvő piacokba, és miért kerülné el teljesen a fejlett piaci eszközöket?

Végül is vonzónak tűnnek, ha a globális GDP majdnem felét generálják, ugyanakkor a globális piaci tőkeértéknek mindössze a 27%-át teszik ki. A válasz egyszerű. Nincs ingyenebéd! Hasonlóan ezeken a piacokon is, mint minden más piacon, léteznek olyan kompromisszumok, amelyeket el kell fogadni. Az alábbiakban csatolom a leggyakrabban említett kockázatokat, amelyek aggasztják a befektetőket, mikor ezekre a piacokra pillantanak:

Politikai kockázat

A feltörekvő piacokon a politikai kockázatot a fejlett piacokhoz képest magasabb volatilitás jellemzi. A feltörekvő országok gyakran kevésbé fejlett intézményekkel és rugalmasabb szabályozási keretekkel rendelkeznek, ami növeli a politikai bizonytalanságokkal szembeni sebezhetőséget. A polgári zavargások kockázata is fokozott ezekben a régiókban.

Ezen túlmenően a feltörekvő gazdaságokat jobban érintik a szankciók, amint azt az Oroszországgal szemben az ukrajnai inváziót követően bevezetett korlátozások is mutatják. Az efféle szankciók megakadályozhatják, hogy egy ország visszafizesse adósságait, és akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet.

Egy másik példa a „hatósági szigor”, amellyel a kínai hatóságok 2021-ben kezdték el sanyargatni a helyi technológiai cégeket, hogy korlátozzák a tulajdonosaik hatalmát. A kínai techóriások együttesen több mint egy billió dollár piaci értékvesztést könyvelhettek el azóta, hogy a kormány három évvel ezelőtt megkezdte a szabályozási szigorítást. A szigorítás ráadásul az USA és Kína közötti kapcsolatokban is törést idézett elő, ami szintén ártott a kínai technológiai cégeknek.

Likviditási kockázat

A feltörekvő piacok kötvénypiacai likviditási kihívásokkal szembesülnek, mivel a kibocsátások mennyisége alacsonyabb, és a fejlett piacokhoz képest kevesebb résztvevővel rendelkeznek. Ez a befektetők számára magasabb kereskedési költségeket eredményezhet a kedvezőtlen ajánlat-keresleti különbözetek és a megnövekedett brókeri jutalékok miatt.

Bár a likviditás az elmúlt évtizedekben javult, különösen a helyi EMs-kötvénypiacon, az EMs vállalati kötvénypiacokon kissé magasabb likviditási kockázatot tapasztalhatunk. Egyes gazdaságok Nyugat felé való nyitása hozzájárult a likviditás javulásához, amelynek következtében a helyi feltörekvő piaci kötvények nagyobb részesedést szereztek a globális kötvényindexekben.

Az EMs-kötvényindex kiválasztása azonban továbbra is kulcsfontosságú a hosszú távú teljesítmény és a diverzifikáció szempontjából, tekintettel a likviditási szintek közötti különbségekre az EMs-kötvények ágazatai és országai között.

Hitelkockázat

A feltörekvő piacokon a hitelkockázat a kötvénytípustól függően változik, a kemény valutában kibocsátott kötvényekre a kibocsátó ország szabályozási kerete vonatkozik. Például az amerikai dollárban vagy brit fontban kibocsátott kötvények nemteljesítése esetén az Egyesült Államok, illetve az Egyesült Királyság bíróságai járnak el.

Ezzel szemben a helyi kötvényekre a lokális szabályozás vonatkozik, és a nemteljesítéssel a helyi bíróságok foglalkoznak. Ez a különbségtétel azt sugallja, hogy a külföldi befektetők a helyi kötvények esetében kisebb jogi védelemben részesülhetnek, ami további kockázati prémiumot eredményez.

A gyakorlatban azonban a kormányok gyakran vonakodnak és agresszívan lépnek fel a helyi kötvények átstrukturálásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a helyi kötvények jelentős részét hazai bankok vagy nyugdíjalapok birtokolják, ami a hazai és a külföldi befektetők számára bizonyos fokú biztosítékot jelent.

Devizakockázat

A devizakockázat, amelyet gyakran árfolyamkockázatnak is neveznek, a befektetőkre nézve akkor jelent veszélyt, ha külföldi pénznemben kibocsátott befektetési eszközöket tartanak. Például, amennyiben Önök egy külföldi részvénybe fektetnek be, az árfolyamváltozások kedvezőtlenül befolyásolhatják a befektetések értékét.

Például, amennyiben Önök egy külföldi részvénybe fektetnek, és az adott ország valutája értékét veszíti az Önök hazai valutájával szemben, akkor a befektetésük értéke a hazai valutában csökkenhet, még akkor is, ha a részvény árfolyama változatlan marad.

Ez a kockázat azért lép fel, mert a devizák értéke különböző tényezők, például gazdasági mutatók, geopolitikai események és az egyes központi bankok politikája miatt is ingadozik.

A devizakockázat kezelése érdekében a befektetők olyan stratégiákat alkalmazhatnak, mint a deviza fedezeti ügyletek vagy befektetéseik különböző devizák közötti diverzifikációja. A devizakockázatról és a deviza fedezeti ügyletekről bővebben olvashatnak a Mennyit kóstál ma a befektetések fedezete? című blogbejegyzésünkben.

A feltörekvő piacok ki vannak téve a helyi gazdasági tényezők, különösen az infláció által befolyásolt piaci és devizakockázatoknak. Az infláció kulcsszerepet játszik a monetáris politika alakításában, és így befolyásolja a feltörekvő országok árfolyamát.

A természetes volatilitás abból ered, hogy számos feltörekvő gazdaság nagymértékben függ a nyersanyagexporttól, ami sebezhetővé teszi őket a kereslet és a kínálat globális ingadozásaival szemben.

Nagy jelentőséggel bír, hogy a feltörekvő gazdaságok inflációs kosarai gyakran nagyobb arányban tartalmaznak olyan volatilis tételeket, mint például az élelmiszerek. A növekvő infláció jellemzően a kamatlábak emelkedéséhez vezet, hogy ellensúlyozza annak hatásait, ami negatívan befolyásolhatja az összhozamokat. Ezzel szemben a csökkenő inflációnak alacsonyabb kamatlábakat kellene eredményeznie, amely növelné az összhozamot.

Az infláció és a kamatlábak ilyen jellegű mozgása változásokat okoz a valuták értékében, mivel a magasabb kamatlábak általában növelik a valuta értékét, hiszen a befektetők magasabb kamatot kaphatnak a betétjeik után, az infláció hatására pedig az adott valuta értéke a vásárlóerő-paritás szempontjából csökken.

A piaci és devizakockázatoknak ez az összetett kölcsönhatása rávilágít a kihívásokra és a lehetőségekre, amelyek a feltörekvő országok dinamikus befektetési világában való tájékozódásban rejlenek. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a kockázat nem csak a feltörekvő országokra jellemző, és önmagában nem lehet ok arra, hogy kerüljük a EMs eszközeit.

Miért nem célszerű figyelmen kívül hagyni az EMs-et?

A feltörekvő piaci (EM) részvények, különösen a kis tőkeértékű részvények, gazdag és alulértékelt eszközosztályt képviselnek a globális pénzügyi térképen. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben a világgazdasági teljesítmény 65%-át adták, a piaci kapitalizációt tekintve az EM részvények továbbra is alulreprezentáltak a globális indexekben, ami részben a hazai piacok felé irányuló strukturális elfogultságnak és a „kockázatos” eszközosztályként való megítélésnek tulajdonítható.

Azok a befektetők azonban, akik figyelmen kívül hagyják az alacsony kapitalizációjú EM részvényeket, jelentős lehetőségekről maradhatnak le. A legfontosabb pont itt az, hogy a fejlett piacokhoz hasonlóan az EM-en belül is diverzifikálni kell a különböző eszközök között, akár piaci kapitalizáció, akár szektor vagy régió szerint. A diverzifikáció segíthet megtalálni a megfelelő egyensúlyt a kockázat és a lehetőségek között az EM-eszközökben.

A befektetőknek ezért több okból is érdemes megfontolniuk az EM vállalatokba történő pénzáthelyezést. Először is, ezen univerzum széles és változatos jellege csökkenti a koncentráció kockázatát, és védelmet biztosít a globális gazdasági bizonytalanságokkal szemben.

Másodszor, pusztán a vállalatok száma ebben a térségben bőséges lehetőségekkel szolgál a rejtett gyöngyszemek felfedezésére, amelyek felülmúlhatják fejlett piaci társaik teljesítményét. Ezen túlmenően a befektetők profitálhatnak a kisebb EM vállalatokból, amelyek gyakran szorosabban kapcsolódnak a hazai piacokhoz, így egyedülálló módon kiaknázhatják az egyes EM országok helyi gazdasági növekedését.

A feltörekvő piaci eszközök tartása mellett szóló érvek | Finax.eu

A fenti ábra rávilágít arra, hogy a különböző piacok különböző időpontokban dominálnak. A nulladik éveket a gyenge teljesítmény és az S&P esetében gyakorlatilag növekedés nélküliség jellemezte, míg az MSCI EM index értéke majdnem megnégyszereződött. Ahogy telt az idő, az S&P 500 emelkedni kezdett, és végül megelőzte az MSCI EM indexet, hogy a mai piac meghatározó szereplőjévé váljon. A lényeg az, hogy amennyiben mindkettőt birtokolnánk, elkerülhetnénk, hogy lemaradjunk azokról a lehetőségekről, amelyeket mindkét piac kínál - de ez ugyanúgy igaz az emelkedésekre, mint a csökkenésekre.

 A feltörekvő piaci eszközök tartása mellett szóló érvek | Finax.eu

Ne feledjék, hogy mindig alaposan meg kell fontolniuk, hogy milyen típusú EM-indexbe kívánnak befektetni. Mint minden más piacon, itt is vannak különbségek a kis, közepes és nagy tőkeértékű részvények között.

Ennek ellenére nem szabad visszariadniuk attól, hogy a nagy kapitalizációjú vállalatok univerzumán kívüli vállalatokat is megvizsgáljanak. Míg például az MSCI EM indexet gyakran Kína uralja, addig az MSCI EM small-cap index egy diverzifikáltabb mezőnyt képvisel, amelyben India jelentősen kiemelkedik.

Tehát ismét elmondható, hogy a kis, közepes és nagy kapitalizációjú vállalatokba való befektetés bizonyos fokú biztonságot nyújthat, függetlenül attól, hogy a növekedés hol következik be. A Kína és az USA közötti geopolitikai feszültségek összefüggésében India stratégiai választásként jelenik meg a kisebb geopolitikai kockázatot jelentő hosszú távú lehetőségeket kereső befektetők számára.

Szektorok szerint a nagy kapitalizációjú EM-index gyakran a pénzügyi vállalatok felé orientálódik, míg az alacsony kapitalizációjú index az ipari vállalatokra és az ingatlancégekre helyezi a hangsúlyt. Ha mindkettőbe befektet, több ágazatban is kitettségre tehet szert, és diverzifikálhatja portfólióját.

Az EM-be történő befektetés nem csupán az egyes szektorok és piaci kapitalizációs spektrumok közötti diverzifikációban segíthet a befektetőknek, hanem a globális befektetők számára hozzáférést biztosít az olyan nagy növekedési potenciállal rendelkező piacokhoz, mint India, a Kínai Köztársaság (Taiwan) vagy Dél-Korea.

Összegzés

A feltörekvő piacokon történő befektetés egyszerre kínál kihívásokat és izgalmas lehetőségeket. A politikai bizonytalanságok és a likviditási kockázatok ellenére az EM-ben rejlik a gyors növekedés és a diverzifikáció lehetősége.

A Goldman Sachs kutatása szerint az EM várhatóan még jelentősebbé válik a globális piacokon, amelyben India és Kína játssza a főszerepet. Miközben kulcsfontosságú, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal, az EM növekvő jelentősége és a javuló likviditás egyedülálló lehetőségeket teremt az intelligens befektetők számára.

A politika, a likviditás és a piacok megértése kulcsfontosságú. Ezen túlmenően, mivel a feltörekvő gazdaságok egyre központibb szerepet kapnak, a jól megalapozott befektetési döntések meghozatala révén felszabadíthatók a növekvő gazdaságokban rejlő kiaknázatlan lehetőségek, amelyek a diverzifikált befektetési portfóliók erejét és jólétét növelik.

A Finaxnál minden Intelligens befektető számára előnyös lehet a feltörekvő piacoknak való kitettség, mivel portfólióink célja, hogy tükrözzék a globális részvény- és kötvénypiacok kapitalizációját. Ily módon biztosítjuk, hogy befektetőink részesüljenek a világ minden tájáról származó eszközök potenciális hozamaiból.

Kezdjen el befektetni még ma Martin Janco
Martin Janco
Analyst - Junior
Kulcsszavak
Nem található kulcsszó
Cikk megosztása
| |

Legolvasottabb cikkek

Osztalékfizető részvények – megéri bele fektetni? | Finax.HU
11. július 2020

Osztalékfizető részvények – megéri beléjük fektetni?

Rengeteg magyar befektető keresi az osztalékfizető részvényeket. Tájunkon általában tökéletes, folyamatos hozamot kifizető befektetési eszköznek vélik. De tényleg így van ez? Elmagyarázzuk Önnek, miért nem ideális az osztalékfizető befektetés, miért nem kellene rajta gondolkodnia sem és miért vélhetőek jobbnak más befektetési formák.

Bővebben
Mi a befektetés és mit jelent befektetni? | Finax
4. február 2020

Mi a befektetés és mit jelent befektetni?

Ha az ember nem jár utána autodidakta módon, nem tudhatja mit is kell pontosan elképzelni a befektetés alatt és hogyan is kell helyesen befektetni. A Finax készített egy alapvető áttekintést arról, hogy mi is az a befektetés és miért kellene, hogy minden ember életének elválaszthatatlan részét képezze.

Bővebben
Már nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa | Finax.eu
8. október 2019

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

A Finax nagyon vonzó és korrekt befektetési feltételeket kínál, amik egyformák mindenki számára. Olyan lehetőségeket hozunk Magyarországra, amikről eddig a kis befektetők csak álmodhattak.

Bővebben
5. november 2019

Pénzügyi függetlenség – hogyan menjünk fiatalon és gazdagon nyugdíjba

Míg Magyarországon viták folynak arról, hogy miképp tanítsuk meg az embereket spórolni és észszerűen befektetni, külföldön az elmúlt években épp az ellenkező tendencia került előtérbe. Egyre többen raknak félre és fektetik be jövedelmük nagy részét a pénzügyi függetlenség elérése érdekében. A szép dolgok mellett ugyanis pénzért vásárolhatsz valami sokkal értékesebbet is-szabadságot.

Bővebben
Örömmel tájékoztatjuk Önt!
Hívás tervezése
phone-icon