Finax Blog

Információk, amelyek segítik Önt a megfelelő befektetésnél

Megváltoztatjuk az Intelligens pénztárcát: magasabb hozam alacsonyabb kockázattal

Nemrégiben ígéretet tettünk, hogy módosítjuk az Intelligens pénztárca portfólióját, hogy az teljes mértékben kihasználhassa a megemelkedett pénzpiaci kamatlábakat, és hogy a kockázatot jobban összhangba hozzuk a befektetési időtávval. Tudjon meg többet, hogy a globális kötvénypiacon bekövetkezett radikális változás hogyan nyitotta meg a lehetőséget az Intelligens pénztárca számára, hogy egyidejűleg növelje az Ön hozamait és csökkentse az Ön által felvállalt kockázat mértékét.

Šimon Pekar | Újdonaságok | 15. november 2023

Miért döntöttünk a módosítás mellett?

Az alábbi táblázat az eredeti Intelligens pénztárca portfólióját mutatja be. Államkötvényekből és inflációkövető kötvényekből, globális részvényekből, kevés aranyból és készpénzből tevődött össze.

Az első dolog, ami valószínűleg szemet szúr, az a készpénz jelentős súlya. Eredetileg készpénzzel szerettünk volna egy hitelekre épülő befektetési certifikátot szerezni a befektetésekhez. Az ebből származó pénzeszközöket a dinamikus ügyfeleknek nyújtott tőkeáttétel finanszírozására használtuk volna. Ennek a szolgáltatásnak a késleltetett elindításáról a blog végén bővebben is szót ejtünk.

Az Európai Központi Bank (EKB) politikája miatt a közelmúltig nem volt mindenki számára elérhető a lehetőség, hogy kamatot szerezen a készpénzre. A negatív kamatlábak miatt a pénzpiacon befektetett készpénz veszítene értékéből.

A helyzet azonban megváltozott, az Európai Központi Bank gyorsan emelte a kamatokat, és a betéti kamatláb jelenleg 4%-on áll (2023.11.8-i dátumhoz). A jegybanki kamatlábat leképező ETF-eknek köszönhetően a befektetők most már a készpénztartalékaik után is kamatot kaphatnak.

Ennélfogva az Intelligens pénztárca módosításának első célja a készpénzkomponens befektetése és azon keresztül való pénzpiaci kamatok elérése.

A portfólió módosításának második célja a kockázat befektetési időtávhoz való igazítása. Ahhoz, hogy ezt a korrekciót a lehető legjobban megérthessük, először röviden bemutatnám, hogyan működik a kockázat a kötvénybefektetések esetében. Ugyanis ezek az eszközök az Intelligens pénztárcában is meghatározó szereppel bírnak, mint minden konzervatív portfólióban.

Minden egyes kötvény meghatározott futamidővel rendelkezik, amely néhány hónaptól évtizedekig terjedhet. Ez alatt az időszak alatt a kötvények rendszeres fix kamatfizetést biztosítanak azok tulajdonosainak. A lejáratkor a kötvény visszafizeti a tőkét és megszűnik.

Mivel a kötvények fix kamatfizetésekkel rendelkeznek, és az árukat már vásárláskor ismeri, már abban a pillanatban képes felbecsülni, hogy mennyi nyereségre tehet szert, amikor megvásárolná azokat. Röviden, összehasonlítja az ígért fix kamatfizetéseket a kötvény árfolyamával (a kezdeti betét összegével), hogy lássa, mennyivel többet nyer majd vissza (azaz mennyivel értékelődik fel a betét összege). Az így kapott százalékot éves szinten jegyzik, és a befektetők lejáratig számított árfolyamnyereségnek nevezik.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem fizetik ki a teljes ígért bevételt (például, ha a kibocsátó csődöt jelent). Amennyiben azonban Ön gazdag országok kormányainak és kiváló minőségű vállalatok kötvényeiből álló, széles körben diverzifikált portfólióba fektet, a csődök általában csak minimális mennyiségű kamatfizetéseket érintenek.

Ezért, amennyiben ezeket a kötvényeket azok futamidejéig tartja, a befektetésből származó hozam nagy valószínűséggel hasonló lesz a kötvények megvásárlásának időpontjában érvényes lejáratig számított árfolyamnyereséghez.

A futamidő lejárta előtt azonban a kötvények árfolyama ingadozni fog. A kamatláb az egyik fő tényező, amely meghatározza a kötvények árfolyam mozgását. A kötvényárfolyamok a kamatlábakkal ellentétes irányban mozognak. Ha a központi bank emeli a kamatlábakat, a portfólió értéke csökkenni fog. Amennyiben pedig csökkennek a kamatlábak, akkor a portfólió értéke emelkedni fog. Ezért is állíthatjuk, hogy ha kötvényekbe fektet, akkor elsősorban kamatlábkockázatot vállal.

A kulcsfontosságú kérdés az, hogy a portfólió érétke mennyit fog csökkenni vagy emelkedni a kamatlábak változására reagálva. A kötvények érzékenységét a kamatlábak változására az úgynevezett átlagidő vagy duráció (hátralévő átlagos futamidő) segítségével határozhatjuk meg. Ez egyáltalán nem bonyolult, alapvetően arról van szó, hogy hány év alatt téríti vissza egy kötvény a tulajdonosának a befektetett összeget (azaz mennyi idő alatt kapja vissza a befektetett pénzeszközöket).

Minél hosszabb az átlagidő, annál érzékenyebb a kötvények értéke a kamatlábak változására. Ezért a portfólió ingadozásait csökkentheti, ha rövidebb durációval rendelkező portfólióba fektet. A duráció mértékét elsősorban a kötvény vagy az adott kötvényportfólió futamideje és kamatozása befolyásolja.

Ez a különbség az alábbi ábrán látható a legjobban. A kék vonal az euróövezet 1-3 éves futamidejű államkötvényeire összpontosító index értékének alakulását szemlélteti. A narancssárga vonal pedig az 5-7 éves futamidejű euroövezeti államkötvények indexét ábrázolja. Mivel az utóbbi index hosszabb futamidejű kötvényeket tartalmaz, ezért az átlagos durációja is magasabb értékű lesz. Látható, hogy ez az index sokkal agresszívebben ingadozik fel- és lefelé is. Az esetleges kamatlábemelkedés esetén pedig mélyebb visszaesést fog elkönyvelni.

Forrás: Bloomberg. Az 1-3 éves futamidejű kötvények esetében ez az FTSE Eurozone Government Broad IG 1-3Y Index. 5-7 éves futamidejű kötvények esetében ez az FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index. A múltbeli teljesítmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra.

Az eredeti Intelligens pénztárca esetében az volt a probléma, hogy a kötvénykomponensnek magas volt a durációja, ami érzékenyebbé tette a kamatlábak emelkedésére.

Ezért az Intelligens pénztárca módosításának második célja az volt, hogy az átlagidőt 1-2,5 éves szintre csökkentse, hogy az értéke rugalmasan reagáljon a kamatlábak változásaira, és összhangban legyen az Intelligens pénztárca ajánlott befektetési időtávjával.

Hogyan néz majd ki a módosítás?

Két eszközosztály kerül ki a portfólióból: az arany és a részvények, amelyek eredetileg együttesen a portfólió 12%-át alkották. Az arany szerepe a portfólió volatilitásának csökkentése volt. Az arany azonban nem biztosít kiszámítható hozamot. Ezért helyébe pénzpiaci alapok lépnek, amelyek a gazdaság rövid távú kamatozását közel zéró ingadozással reprodukálják.

A részvények kizárásra kerültek a befektetési termék biztonságának növelése érdekében. A mi szemünkben a hosszú távú hozampotenciál részvények miatti enyhe növekedése nem volt elegendő ahhoz, hogy kockáztassuk a volatilitás (azaz a portfólió értékének ingadozásának) akár megháromszorozódását.

Az új Intelligens pénztárca tehát egy kötvénykomponensből és egy pénzpiaci komponensből áll. Az előbbi a portfólió 60%-át az utóbbi pedig a 40%-át teszi ki. Az Intelligens pénztárca tehát a kötvény- és a pénzpiac kombinációja. Részletesebben a következő alapokból áll:

Forrás: ETF-alapok havi jelentései 2024.4.16-i dátumhoz.

A portfólió 40%-a a legnagyobb euróövezeti gazdaságok 1-3 éves futamidejű államkötvényeire összpontosító alapból áll. A kötvényeknek euróban szükséges kibocsátásra kerülniük, és magas hitelminősítéssel kell rendelkezniük (befektetési fokozattal, azaz a csőd valószínűségének nagyon alacsony esélyével rendelkező kötvények). Például Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország, Ausztria vagy Hollandia kormányának kötvényei képviseltetik magukat.

20%-ban a világ minden tájáról származó vállalatok euróban kibocsátott, 1-5 éves futamidejű kötvényeit tartalmazó alap van képviselve. Ezeknek is befektetési fokozatúnak kell lenniük, tehát a világ legjobb minőségű vállalatainak adósságairól van szó.

39,4%-os részesedést szerzett egy olyan alap, amelynek célja a rövid távú €STR (tehát az az ár, amelyen a bankok egy éjszakára többlet tartalékot kölcsönöznek egymás között) replikálása. A lakosság nem képes közvetlenül ezen a kamatlábon befektetni, ezért az adott ETF az úgynevezett swapok segítségével replikálja azt. A jelenlegi éves hozama 3,97% (2023.10.31-i dátumhoz), a kamatlábváltozásokra való zéró reakcióképességgel (a durációja tehát egyenlő a nullával).

Ez az összetétel a jelenlegi taktikai allokációt képviseli, amelyet a befektetési stratégia a piaci feltételek gyors változása esetén, lehetővé teszi számunkra az új helyzethez való alkalmazkodást (különösen a kamatlábak értékének hirtelen változása esetén). Ilyen esetben lehetőségünk nyílik arra, hogy egy kisebb részvénykomponenst adjunk a pénztárcához (legfeljebb 20%-os allokációval), megváltoztassuk a pénz- és kötvénypiaci arányt, vagy kiigazítsuk a kötvények futamidejét (azonban a portfólió kötvény- és pénzpiaci komponensének teljes durációja soha nem haladhatja meg a 2,5 évet). 

Természetesen nem az a szándékunk gyakran folyamodni ilyen változtatásokhoz; ezek inkább a befektetők védelmét szolgálják abban az esetben, ha a piaci feltételek megváltozása miatt a jelenlegi összetétel kedvezőtlenné válna (például, ha a kamatlábak visszaesnének nullára vagy a negatív tartományba). A Pénztárca-portfóliót érintő bármilyen változásról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Az új befektetési stratégia teljes terjedelmében itt tekinthető meg.

Az alábbi táblázat összehasonlítja az új és az eredeti Intelligens pénztárca legfontosabb jellemzőit. Szemlélteti az aktuális éves lejárati hozamot (bruttó és nettó értékben) és a kamatlábváltozásokra való érzékenységet (durációt).

Láthatja, hogy az új Intelligens pénztárca kamatérzékenysége az eredeti érték egyharmadára csökkent, míg az aktuális hozam 1,3 százalékponttal emelkedett. Tehát teljes mértékben úgy tűnik, hogy végre visszatér a kötvény- és pénzpiaci korszak, amely a megnövekedett kamatlábaknak köszönhetően még alacsony volatilitás mellett is tisztességes értéknövekedést biztosít.

Hogyan reagál majd az új Intelligens pénztárca a kamatlábak változására?

Konkrét piaci forgatókönyvek segítségével szerettünk volna meggyőződni a kamatlábváltozásokkal szembeni ellenállóképességről. A portfólió minden egyes alapjának durációját ismerve felmérheti, a portfólió jövőbeni alakulását különböző kamatlábváltozások esetén. A duráció (pontosabban a módosított duráció) ugyanis meghatározza, hogy egy kötvény árfolyama mennyivel módosul a kamatlábak 1 százalékpont mértékű változására reagálva.

Nyisson Intelligens pénztárcát


Pontosan ezért modelleztük az új Intelligens pénztárcába történő befektetéseket, feltételezve az EKB betéti kamatlábának 2 és 4 százalékpontos fokozatos emelését és csökkentését egyaránt a következő 2 év során. A táblázat oszlopaiban a "kamat" kifejezés tehát a központi bank betéti kamatlábára (jelenleg 4%) utal. A számítás során feltételezzük, hogy a kötvényhozamok is e kamatláb változásával összhangban módosulnak majd. A táblázatban szereplő eredmények tartalmazzák a Finax évi 0,5%-os díját.


Ahogy azt Ön is láthatja, bár a kamatok növekedése csökkentené a hozamot, hatásuk nem múlná felül a jelenlegi kötvények magas lejáratig számított hozamát. A várható hozam a 2 és 4 százalékpontos kamatemelés esetén is évi 2-3%-os szinten maradt, ami az előzmények ismeretében még mindig szokatlanul magas mértékű ingadozásnak minősül.

A betéti kamatláb 2%-ra történő csökkenése esetében a várható nettó hozam még közel 4%-ra is emelkedhet a kötvényárak ebből eredő emelkedése következtében.

Amennyiben a kamatláb nullára csökkenne (ami a jelenlegi magas infláció mellett igen valószínűtlen), a várható hozam csak kis mértékben mérséklődne. Megjegyzendő azonban, hogy a táblázatban szereplő hozam a következő két év befektetését fedezi, amely alatt a kamatlábak fokozatosan nullára csökkennének (azaz a befektetés nagy részében még mindig nyereségesek lennének). Amennyiben az új Intelligens pénztárcába nulla, vagy ahhoz közeli kamatláb mellett lépne be, az valószínűleg minimális hozamot kínálna.

Ezért tervezzük a Pénztárca összetételének módosítását arra az esetre, ha a kamatlábak valamikor a jövőben ismét nullára csökkennének (erről a témáról többet tudhatnak meg az alábbiakban a befektetési certifikátról és a befektetési kölcsönökről szóló részben).

Természetesen ezeket a számadatokat nem célszerű elhamarkodottan kezelni, mivel ezek csak becsült eredmények. A végső hozamot számos olyan tényező befolyásolhatja, amelyet a modell nem képes figyelembe venni (pl. befektetői hangulat, a kötvényhozamok lassabb alkalmazkodása az EKB kamatlábainak változásaihoz és így tovább). A kiszámított hozam ezért eltérhet ezektől a becslésektől.

Miért most álltunk elő a változtatással?

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem jöttünk elő ezzel az összetétellel, amikor az eredeti Intelligens pénztárcát elindítottuk, amikor ilyen tisztességes hozamot biztosít alacsonyabb kamatérzékenység mellett. Sajnálatos módon az eredeti Intelligens pénztárca létrehozásának idején a központi bank a negatív tartományban tartotta a kamatlábakat. A pénzpiac vagy a rövid futamidejű kötvények akkoriban negatív hozamot produkáltak, és egy ilyesfajta portfólió értéke csökkent volna.

Pozitív hozamú portfóliót csak úgy hozhattunk létre, ha hosszabb durációval rendelkező kötvényekbe (amelyek általában magasabb hozammal rendelkeznek a nagyobb kamatérzékenységért cserébe) vagy nagyobb hitelkockázat mellett fektetünk be. Mivel nem szerettük volna az ügyfeleket csődkockázatnak kitenni, ragaszkodtunk az államok és vállalatok legjobb minőségű adósságaihoz, hosszabb futamidő mellett.

Sajnálatos módon az infláció értéke csaknem nulláról néhány hónap alatt kétszámjegyűvé változott, és a központi bankok a történelem legmeredekebb kamatemelését indították el. A kötvények emiatt a történelem leghosszabb korrekcióját élték át, és ennek az Intelligens pénztárca fizette meg az árát. A befektetés is ilyen, és néha olyan események történnek benne, amilyeneket a világ még addig nem tapasztalt.

A kamatváltozásoktól még az új Intelligens pénztárca sem védett. A múltbeli példátlan események is visszaesésbe taszítanák. Az emelkedő kamatlábakra azonban sokkal jobban felkészült. Az alábbi ábra az új és az eredeti Intelligens pénztárca kumulatív hozamát szemlélteti az Intelligens pénztárca élettartama alatt.

Megállapítható, hogy az új portfóliót még a történelem legmeredekebb kamatemelése sem érintette olyan szinten, mint az eredeti változatát. A magasabb lejáratig számított hozamnak köszönhetően az elmúlt évben folyamatosan emelkedett, míg az eredeti portfólió stagnált. Az is látható, hogy az új Pénztárca modellezett teljesítménye sokkal stabilabb. Havi szinten nem tapasztal ilyen meredek kilengéseket fel- és lefelé.

Figyelem: Az új Intelligens pénztárca kumulatív hozamát a mögöttes ETF-ek a vagyonkezelők weboldalán közzétett NAV árfolyamokok alapján számították ki. Az új Intelligens pénztárca portfóliója megfelel az optimális/kezdeti termékösszetételnek. A portfóliókezelési díj évi 0,5%-os, ÁFÁ-val együtt és havonta egyszer kerül felszámításra a modellezett alakulás során. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményekre.

Azonban a befektetéskor nem szükséges, hogy túlságosan ragaszkodjunk a múlthoz. A legnagyobb lehetőségek gyakran azokon a piacokon kínálkoznak, amelyeket már korábban is válság sújtott. A 2008-as válság idején sokan megégették magukat a részvényeken, amelyek ezt követően egy évtizedes rekordnövekedést produkáltak.

Most a kötvénypiac is vonzó lehetőséget kínál. Számos kötvénytípus az elmúlt évtizedek legmagasabb hozamát kínálja. Az új Intelligens pénztárca pedig lehetőséget kínál ezekre a hozamokra.

Figyelem: A befektetés mindig kockázatot hordoz magában a pénzügyi piacok fejlődésével kapcsolatban. A befektetéssel járó kockázatokról részletesen ebben a blogbejegyzésben olvashat.

Mikor következik be a módosítás?

A stratégia átfogóan kerül megváltoztatásra, azaz mind az új Intelligens pénztárca igénylők, mind a már meglévő Intelligens pénztárcával rendelkező ügyfelek esetében. A módosítás 2023.12.5-én, a megszokott keddi kereskedési napon lép érvénybe.

A meglévő ügyfélszámlák 2023. november 30-án, csütörtökön értékesítik a jelenlegi Intelligens pénztárcában lévő pozíciókat, és a következő befektetési napon (2023. december 5-én, kedden) új ETF-eket vásárolnak a pénztárca módosított összetételének megfelelően.

Az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Intelligens pénztárcákban lévő betétek 2023.11.15-től 2023.12.5-ig nem kerülnek befektetésre, amikor is az Intelligens pénztárcákban lévő összes pénzeszköz az új stratégia szerint kerül befektetésre (az utolsó, az eredeti stratégia szerinti vásárlásra 2023.11.14-én kerül sor). Amennyiben Ön új ügyfélként 2023.11.15. és 2023.12.4. között nyit Intelligens pénztárcát, akkor az új befektetési stratégia szerinti számlát biztosítjuk Önnek, viszont az Ön által megküldött pénzeszközök nem kerülnek befektetésre 2023.12.5. előtt.

A befektetési certifikát és hitel által történő befektetés még mindig a terveink között szerepel

Az eredeti Intelligens pénztárca indításakor közöltük azon szándékunkat, hogy a pénztárca készpénzkomponensét egy fix kamatozású, hitelhez kötött befektetési certifikáttal helyettesítjük, amelyet a Finax a dinamikus portfóliókkal rendelkező hosszú távú befektetőinek nyújtana. A hosszú távú befektetők így a tőkeáttételnek köszönhetően megsokszorozhatnák hozamukat, az Intelligens pénztárcák tulajdonosai pedig stabilabb hozamra tehetnének szert még az alacsony kamatlábak idején is.

Az Intelligens pénztárca jelenlegi módosítása nem jelenti azt, hogy lemondunk a befektetési hitelek bevezetéséről és a befektetési certifikát létrehozásáról szóló terveinkről. Ezen tevékenységek elindításához szükséges technikai és szabályozási követelmények nagy része már elkészült és rendelkezésünkre áll.

Azonban úgy döntöttünk, hogy egyelőre elnapoljuk ezen termékek bevezetését, mivel a jelenlegi időszakot (különösen a kamatszintet és a részvénypiacok alakulását figyelembe véve) nem tartjuk biztonságosnak a hitel általi befektetések bevezetésére.

Bár nem volt egyszerű döntés, felelősséget érzünk ügyfeleink vagyonáért, és továbbra is a felelős befektetést szeretnénk népszerűsíteni, ahol nem vállalunk túlzott kockázatot (magas kamat formájában, amelyet viszont a befektetésnek szükséges lenne felülmúlnia ahhoz, hogy az ne legyen veszteséges). Ezért jelenleg egy pénzpiaci ETF-et megfelelő alternatívának tartunk az Intelligens pénztárca certifikátjának helyettesítésére.

Ha azonban a kamatlábak csökkennek, sokkal kedvezőbb alkalom kínálkozik majd a befektetési hitelek és certifikátok elindítására. Az Intelligens pénztárcában éppen akkor lesz a legnagyobb az igény egy fix kamatozású certifikátra, mivel a kamatlábak csökkenésével mind a készpénz, mind a kötvény ETF-ek alacsonyabb hozamokat kínálnak majd. Ugyanakkor a tőkeáttételes befektetésnek ekkor van a legnagyobb értelme, mivel nem lenne olyan költséges, és az alacsony kamatlábak valószínűleg a részvénypiacok növekedését is fellendítenék.

Ugyanakkor ezen a ponton az Ön véleményére is kíváncsiak lennénk. Ha Ön szerint van értelme hitel általi befektetésnek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a client@finax.eu e-mail címen vagy a +36 1 701 4232-es telefonszámon. Amennyiben továbbra is nagy az érdeklődés a tőkeáttételes befektetések iránt, előfordulhat, hogy átgondoljuk döntésünket.

Bízunk benne, hogy elégedettek lesznek a nagyobb biztonság és a magasabb hozam felé irányuló változásokkal. A mai magas kamatlábaknak köszönhetően nem kell túl nagy kockázatot vállalnia, ha rövidebb időtávon szeretné növelni megtakarításai értékét. A kötvények és a pénzpiac több mint 10 éve nem kínáltak ilyen hozamokat. Az új Intelligens pénztárca megnyitja az ajtót ezekhez a piacokhoz Ön előtt és tökéletes lehetőséget kínál az 1-3 éves időtávval rendelkező euró alapú megtakarításai számára.

Köszönjük az Intelligens Befektetésbe vetett bizalmát, valamint a portfóliókkal kapcsolatos ötleteit és észrevételeit, amelyeket megoszt velünk.


Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kulcsszavak
Nem található kulcsszó
Cikk megosztása
| |

Legolvasottabb cikkek

Osztalékfizető részvények – megéri bele fektetni? | Finax.eu
11. július 2020

Osztalékfizető részvények – megéri beléjük fektetni?

Rengeteg magyar befektető keresi az osztalékfizető részvényeket. Tájunkon általában tökéletes, folyamatos hozamot kifizető befektetési eszköznek vélik. De tényleg így van ez? Elmagyarázzuk Önnek, miért nem ideális az osztalékfizető befektetés, miért nem kellene rajta gondolkodnia sem és miért vélhetőek jobbnak más befektetési formák.

Bővebben
Mi a befektetés és mit jelent befektetni? | Finax.eu
4. február 2020

Mi a befektetés és mit jelent befektetni?

Ha az ember nem jár utána autodidakta módon, nem tudhatja mit is kell pontosan elképzelni a befektetés alatt és hogyan is kell helyesen befektetni. A Finax készített egy alapvető áttekintést arról, hogy mi is az a befektetés és miért kellene, hogy minden ember életének elválaszthatatlan részét képezze.

Bővebben
Már nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa | Finax.eu
8. október 2019

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

A Finax nagyon vonzó és korrekt befektetési feltételeket kínál, amik egyformák mindenki számára. Olyan lehetőségeket hozunk Magyarországra, amikről eddig a kis befektetők csak álmodhattak.

Bővebben
5. november 2019

Pénzügyi függetlenség – hogyan menjünk fiatalon és gazdagon nyugdíjba

Míg Magyarországon viták folynak arról, hogy miképp tanítsuk meg az embereket spórolni és észszerűen befektetni, külföldön az elmúlt években épp az ellenkező tendencia került előtérbe. Egyre többen raknak félre és fektetik be jövedelmük nagy részét a pénzügyi függetlenség elérése érdekében. A szép dolgok mellett ugyanis pénzért vásárolhatsz valami sokkal értékesebbet is-szabadságot.

Bővebben
Örömmel tájékoztatjuk Önt!
Hívás tervezése
phone-icon