Finax Blog

Információk, amelyek segítik Önt a megfelelő befektetésnél

Milyen kockázatoknak tesszük ki magunkat egy befektetés során?

Az emberek többsége fél a befektetéstől. Tudják, hogy valamiféle kockázattal jár. Mindannyian félünk tőle, hogy elveszítjük nehéz munkával megtakarított pénzünket. Tényleg tartanunk kell a befektetéstől és inkább hagyjuk elértéktelenedni készpénz formájában az infláció hatása által?

Radoslav Kasík | Befektetési iskola | 24. október 2019

Mitől kell igazán félnünk? Mi jelent valódi kockázatot a vagyon értékének gyarapítása során és hogyan tudjuk ezeket a kockázatokat csökkenteni? Kerülhetek olyan helyzetbe a Finax-nál, hogy elveszítem az összes pénzem?

Félünk befektetni. Indokolatlanul. A legfőbb ok, hogy félünk az esetleges veszteségtől. Ezek a félelmek az ismeretlenből fakadnak. Amit nem értünk, azt természetesen elkerüljük, mivel nem tudjuk, hogy mire számíthatunk az ismeretlentől és mi újat hoz majd életünkbe. Ezek teljesen természetes érzések.

Pontosan ilyen ismeretlen számunkra a befektetés is. A kockázat észlelése a kisbefektetőknél nagyon hibás és helytelen. Olyan dolgoktól félünk, amelyek a befektetéseknél hosszú távon nem jelentenek problémát és ellenkezőleg, átsiklunk olyan tényezők felett, amelyek valóban veszélyforrást jelenthetnek vagyonunk számára.

Egyedül a kockázatok megértése és azok összefoglalása vezet vagyonunk sikeres gyarapításához és az álmatlan éjszakák elkerüléséhez. A kockázat nem ok arra, hogy miért ne fektessünk be. A befektetés a kockázatok ellenére vagyonunk és megtakarításaink gyarapításának legegyszerűbb és legjobb módja. A statisztikák nem tévednek.

Ezen oknál fogva úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk ezt a blogot, melyben felfedjük, hogy valójában milyen kockázatoknak is tesszük ki magunkat a befektetések során. Nem csak azokról a nagyszerű hozamokról akarunk  beszélni, amiket az Intelligens Befektetéssel el lehet érni, hanem a befektetési érme másik oldalát is bemutatjuk.

A kockázat nem különlegesség és nem kell rá ellenségként sem tekinteni. A magasabb hozam elengedhetetlen ára. A kockázat a befektetés elválaszthatatlan részét képezi és minden befektetőnek meg kell tanulnia azzal együtt élni. 

A nyereség és a kockázat a legjobb barátok, kéz a kézben járnak és kapcsolatukat még senkinek sem sikerült alapvetően és hosszútávon megszakítani. Ha vagyonát gyarapítani akarja, kockázatot kell vállalni. Ha nem hajlandó kockáztatni, nyeresége alacsony marad és pénzügyi vagyonának értékét felemészti az infláció.

A pénz nem nő a fákon és a valóságban nem létezik ingyenes ebéd sem. A befektetéseknek meg kell termelniük a hozamot, mégpedig a megszerzett eszközök értékének növelésével valamilyen üzleti vállalkozásban. Minden vállalkozás bizonytalan.

A befektetési menedzserek nem varázslók, akik képesek nyereséget varázsolni. A nyereségnek is valahonnan származnia kell, a kamatokat valahonnan ki kell fizetni és ez rendszerint a cégek forgalmából, bevételéből, vagyis a szolgáltatások és áruk eladásából történik. Ezt a tényt minden befektetés megítélése során mindig tartsa észben.

A kockázatoktól nem kell tartani és azt a hosszú távú nyereség alapfeltételének kell tekinteni. A kockázat kezelhető. Léteznek olyan módszerek, amelyekkel a kockázat csökkenthető és olyan alapvető befektetési szabályok, amelyek betartásával a kockázat tárgytalanná válik az Ön számára.

A kockázatot általánosan úgy definiálhatjuk, mint a befektetési célok elérésének bizonytalanságát. Más szóval tehát annak valószínűségét, hogy a kívánt nyereséget létrehozzuk a konkrét befektetéssel.

Minden helyes befektetési folyamat a befektetési célok megfogalmazásával kezdődik. Az ilyen folyamat talán megmosolyogtató lehet, de segít az esetleges kudarcok elkerülésében. Minden célhoz, beleértve a befektetésit is, több út vezet, amelyek mindegyike magában hordoz némi kockázatot, tehát különböző esélyeket a célba érésre.

Még a befektetés megkezdése előtt, az első és egyben a legfontosabb kockázatkezelési eszköz, a megfelelő portfólió kiválasztása. A befektetés alkalmazkodik a célhoz, annak paramétereihez, a befektető feltételeihez és természetéhez, mint amilyen a befektetési horizont, anyagi helyzet, várt nyereség és kockázatvállalási hajlam.

Ezek alapján a befektető ki tudja választani a befektetés megfelelő összetételét (elosztását), tehát az eszközök különböző típusainak arányát, amelyek mind különböző nyereséget és kockázatot hordoznak magukban. Általánosan érvényes szabály, hogy a kötvények biztonságosabb befektetési formák, alacsonyabb ár- ingadozással, viszont alacsonyabb hosszútávú hozamokkal és a részvények ingadozóbb befektetési formát jelentenek magasabb hosszútávú hozamokkal.

Természetesen a befektetőnek két lábbal a földön kell állnia és elvárásainak reálisnak, elérhetőknek kell lenniük. Egy megfelelő összetételű befektetésnél a befektetési cél elérésének valószínűsége a lehető legmagasabb kell legyen, ezen oknál fogva a kockázatot a lehető legalacsonyabb szinten szükséges tartani.

Kezdjen el befektetni még ma 


A pénzügyi világban kockázatmentes befektetésként tekintenek a fejlett országok kötvényeire, mint pl. USA, Japán, Németország. Ugyanilyen kockázatmentes befektetésként tekinthetünk a természetes személyek banki betéteire is, amelyek összege nem éri el a 100 ezer eurót és amelyeket a betétek védelmére kialakított betétvédelmi alap véd, tehát az állam.

Viszont a nyereség is tükrözi az alacsony kockázat mértékét. Németország 10 éves állami kötvénye ma negatív hozamot biztosít, ami -0,2% éves szinten, tehát a befektetők fizetnek a legnagyobb európai gazdaságnak azért, hogy kölcsön adták neki a pénzüket. A bankbetétek manapság lényegében nullás kamatot kínálnak.

Abban a pillanatban, hogy az inflációtól magasabb hozamot szeretne elérni, nincs más lehetősége, mint valamilyen kockázatnak alávetnie magát. Általánosan elmondható, hogy minden, a kockázatmentes befektetésétől magasabb hozam valamilyen kockázatot hordoz magában.

A befektetési kockázatokat alapvetően két csoportba soroljuk:

  • Nem rendszerszerű kockázatok (specifikus)
  • Rendszerszerű kockázatok (piaci)

Specifikus kockázatok

Ebbe a csoportba azok a szubjektív egyéni kockázatok tartoznak, amelyek a konkrét értékpapírra és annak kibocsátójára (emitensére - cég vagy ország) vonatkoznak. Kifejezetten azzal a vállalkozással függenek össze, amelyeknek kölcsönadja a pénzét a kötvény vásárlásával, vagy amelybe befektet annak részvénye megvásárlása során. Ide soroljuk még az adott befektető vagy a befektetést kezelő menedzser egyéni kockázatát is.

A vállalkozási kockázat az egyedi értékpapírok legjellemzőbb kockázata. Bármilyen olyan eseményt vagy okot jelenthet, ami miatt az adott cég nem tudta elérni a várt gazdasági eredményt, idesoroljuk a vállalat értékének csökkenését is.

Olyan dolgot kell ez alatt elképzelni, mint például a termékek vagy szolgáltatások rossz minőségét, azok iránti alacsony keresletet, a cég magas költségeit, alacsony piaci részesedést, az ágazat alakulását, a cég vezetését, rossz könyvelést, nem megfelelő vállalati stratégiát, a tervek elérésének meghiúsulását, botrányokat, törvények megszegését, fejlesztések hiányát vagy bármi más okot, ami a bevételek és a nyereségesség csökkenéséhez vagy a befektetők birtokában lévő részvények eladásához és a cég értékének csökkenéséhez vezet.

Milyen kockázatoknak tesszük ki magunkat egy befektetés során? | Finax.eu


A kockázatok alcsoportjához tartozik a hitelkockázat is, ami kizárólag a kötvényekre és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozik, mint például a váltók, tanúsítványok, stb. A hitelkockázat a kötvény tőkéjének vagy kamatának (kupon) ki nem fizetésére vonatkozó valószínűséget jelenti.

Ennek a ki nem fizetésnek az okai megegyeznek a vállalkozói kockázattal. Minden adós azzal a céllal kér kölcsön tőkét, hogy azt olyan vállalatba fektesse be, ahonnan törvényszerűen visszaszerzi a befektetett pénzt és az ezen felüli, a megállapodás szerinti kamatokat. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy létrejön a hitelkockázat.

A vállalkozási kockázat csökkentésének vagy akár kizárásának legjobb módja, a széleskörű diverzifikáció, tehát a befektetés elosztása több egyedi értékpapírba.

A vállalkozási kockázatot alapos fundamentális befektetési elemzéssel és hatékony befektetési stratégia alkalmazásával is ki lehet iktatni, de ahogy azt a tapasztalatok és a történelem mutatja, azok hatása nem megfelelő és egyéb specifikus kockázatokhoz vezet.

Ezek az emberi tényezőre és a befektetési stratégiára vonatkozó kockázatok. Még akkor is, ha azt sokan tagadják, életünket főleg érzelmeink határozzák meg, amik a befektetés legnagyobb ellenségei. Azt gondoljuk, hogy döntéseink racionálisak, de azokat elsősorban lelkivilágunk határozza meg. 

Az emberek által meghozott döntések az érzelmek miatt gyakran rosszak, ami az aktívan irányított befektetéseknél hosszútávon gyengébb eredményességhez vezet. Pontosan ugyanezzel a problémával küzdenek a professzionális befektetési menedzserek is. Talán ez a legalábecsültebb és mindemellett a legjelentősebb befektetési kockázat is egyben. 

A vállalkozási kockázatra vagy a hasonló specifikus kockázatokra megoldást jelenthet a konkrét befektetési stratégia, amihez a befektető bármilyen körülmények között ragaszkodik. Azonban egyik stratégia sem univerzális és mindegyik csak bizonyos feltételek mellett működik, más körülmények mellett azonban lemarad, vagy nagyobb kockázattal jár. 

A befektetés során az emberi tényezőre vonatkozó kockázat kiiktatásának leghatékonyabb módja, ha passzívan közelítjük meg a befektetést, tehát a teljes piacba fektetünk be, az értékpapírok aktív kiválasztása nélkül és anélkül, hogy törekednénk az ügyletek időzítésére. 

Rendszerszerű kockázatok (piaci)

Általános objektív kockázatról van szó, ami a vállalat, a pénzügyi piac és a gazdaság fejlődéséből adódik. A befektető nem tudja azt jelentősebb mértékben befolyásolni. A gazdaság ciklusai, tehát a növekedés és a visszaesés, természetes jelenségek.

A rendszerszintű kockázatokhoz sorolhatjuk az általános piaci kedvet, amely befolyásolja az index alakulását, a makroökonómia fejlődését, de a politikai kockázatot is (deviza és fiskális szinten). Ehhez kapcsolódó konkrét kockázatok az inflációs, kamat és devizaárfolyam kockázatok.

A piaci kockázatot természetesnek és teljesen kiiktathatatlannak tekinthetjük. Alapvetően azonban a legkevésbé káros a befektetésére, ha figyelmet szentel az alapvető befektetési szabályo betartására. Paradox módon a rendszerszintű kockázatoktól félünk a leginkább. 

A piaci kockázatokról mindig gondoskodik az idő. Az időhorizont növekedésével ez a kockázat a nullához közelít. A pénzügyi piacok mindig magukhoz tértek a zuhanásból és mindig új magaslatokra törtek. A sikeres befektetés alapvető és legfontosabb feltétele az elegendő idő.

Ahogyan azt Pavel Škriniar a Pozsonyi Gazdasági Egyetem szaktanácsadója mondja: „A befektetés olyan, mint a kalácssütés. Nem veszi ki azt a sütőből 5 perc után és nem is eszi meg a sületlen kalácsot. Pontosan ugyanígy elegendő időt kell hagyni a befektetéseknek is és nem felfalni azokat időnap előtt, legfőképpen még mielőtt a befektetési horizont teljesülne.“

Milyen kockázatoknak tesszük ki magunkat egy befektetés során? | Finax.eu

Legérzékenyebben a befektetés értékének mozgása érint bennünket. Kétségeket ébreszt bennünk a birtokolt értékpapírok értékének esetleges csökkenése. Azonban pontosan az azokkal való kereskedés jelent nagy előnyt. Annak köszönhetően tud mindig gyorsan reagálni az Ön életében és magában a befektetésben bekövetkezett változásokra is.

A befektetést bármikor eladhatja, de vásárolhat is még hozzá, a hatalmas számú piaci szereplő minden pillanatban korrekt módon értékeli fel azt és így mindig tudja, hogy miképp tekint a piac az Ön befektetésére.

Mi ezzel ellentétben, tudat alatt és tévesen olyan befektetéseket részesítünk előnyben, amelyek értéke nem változik, például magán kibocsátású kötvények. Melyik befektetés jár azonban nagyobb kockázattal? A billiós forgalommal rendelkező ötezer legnagyobb világcégbe történő befektetés, amely az egész világon jelen van, vagy kölcsönadni a helyi építőipari vállalatnak, ami bérházat épít, minimális az alaptőkéje és nincs vagyona?

Az 5 000 legnagyobb cég nem tűnik el a térképről. A kellő mértékben diverzifikált befektetésnél soha nem fordulhat elő, hogy mindent elveszít és az értékcsökkenés mindig csak időszakos. Azonban, ha egyszer becsődölt az a cég, aminek kölcsönadta pénzét, és nem fizeti ki a kötvényt, az elvesztett pénzt már senki nem adja Önnek vissza. Mi tehát a kockázatosabb befektetés?

A piaci kockázat kezelésére alkalmas további hasznos eszköz a bevezetőben már említett helyes allokáció (portfólió összetétel). Ha nem vagyok képes a kockázatvállalásra és nem viselem el a befektetés ingadozását, nem várhatom el a magas hozamot. Ugyanígy, ha nem tudok a befektetésnek elegendő időt adni, nem fektethetek be dinamikusan. 

Ezek azonban nem indokolják, hogy ne fektessünk be. Befektetni különböző kockázatokkal lehetséges. A portfóliók, amik magasabb arányban tartalmaznak kötvényeket rövidebb időintervallumra és az óvatosabb befektetők számára alkalmasak, mivel azok értékének ingadozása jelentősen alacsonyabb, mint ahogyan azt a következő grafikon is mutatja. 

Milyen kockázatoknak tesszük ki magunkat egy befektetés során? | Finax.euA piaci kockázat rendszeres befektetéssel kezelhető, aminek köszönhetően a vételárakat az adott időben átlagoljuk. Csökkenésnél így nagyobb mennyiségű részvényt vásárolunk és növeljük pénzügyi vagyonunkat. 

Az olyan piaci kockázatokat, mint a politikai, a kamat és a deviza árfolyamkockázat szintén hatékonyan kizárható a megfelelő diverzifikációval. 

Milyen kockázatnak veti alá magát a Finax-szal?

A Finax megalapításánál gazdag tapasztalatokkal rendelkeztünk a befektetésekkel és a pénzügyi piaccal kapcsolatban. Épp ezeket használtuk ki az Intelligens Befektetés kialakítása során. Nyitva tartottuk a szemünket a kockázatoknál is, amik a befektetések elválaszthatatlan részét képezik.

A portfóliók összeállítása során nagy figyelmet fordítottunk a kockázatok túlnyomó többségének csökkentésére:

  • a hitelkockázat és a vállalati kockázat lényegében nulla – Magyarországon senki sem kínál Önnek olyan diverzifikált portfóliót, mint a Finax, ahol 9,5 ezer részvényt és kötvényt talál a gazdaság minden  ágazatából,
  • passzív befektetés, aminek a megtestesítője a Finax, teljes mértékig kizárja az emberi tényezőből és a befektetési stratégiákból eredő kockázatokat,
  • az összes kontinens 92 országának értékpapírjai között történő széleskörű diverzifikáció jelentősen kizárja a politikai és a devizaárfolyam kockázatot, 
  • céljainak, kockázatvállalási hajlandóságának és az időhorizontnak megfelelő helyes allokáció kiválasztásán nem kell sokat törnie a fejét - platformunk kiválasztja az Ön számára kockázat szempontjából ideális portfóliót, ami pontosan illeszkedik terveihez,
  • fektessen be havi rendszerességgel már 4 000 forinttól/10 euró - elegendő beállítania egy állandó utalási  megbízást,
  • lényegében csak a piaci kockázat marad, amit elégséges befektetési horizont hozzáadásával tud megszüntetni,
  • ezután az egyetlen, amivel egyedül kell boldogulnia, hogy helyesen ítéli meg élethelyzetét, terveit, elvárásait és jellemét, legalább megtakarításai egy részének elegendő időt  hagy a munkához, megtartja a befektetési fegyelmet  és idő előtt nem enged érzelmeinek. 

Az ideális befektetés minimális kockázat mellett maximális hozamot ér el. Azt a nézőpontot valljuk, hogy a jelenlegi magyar piacon mi vagyunk azok, akik ebben az irányban a legmesszebbre merészkedtek.  

Hagyja, hogy pénze pénzt keressen 

Próbálja ki a költséghatékony passzív befektetést.


A következő hónapokban blogbejegyzéseinkben nagyobb teret fogunk szentelni  a személyes pénzügyek és a befektetési tervek helyes beállításának, de foglalkozni fogunk a különböző típusú befektetések kockázataival is.

Ha szeretne minimális kockázat és maximális hozam mellett befektetni, vezesse át befektetéseit a Finaxhoz és tegyen szert egy extra kedvezményre is – az átvezetett befektetés értékének 50%-át 2 évig díjmentesen fogjuk kezelni.

Legolvasottabb cikkek

Osztalékfizető részvények – megéri bele fektetni? | Finax.HU
11. július 2020

Osztalékfizető részvények – megéri beléjük fektetni?

Rengeteg magyar befektető keresi az osztalékfizető részvényeket. Tájunkon általában tökéletes, folyamatos hozamot kifizető befektetési eszköznek vélik. De tényleg így van ez? Elmagyarázzuk Önnek, miért nem ideális az osztalékfizető befektetés, miért nem kellene rajta gondolkodnia sem és miért vélhetőek jobbnak más befektetési formák.

Bővebben
Mi a befektetés és mit jelent befektetni? | Finax
4. február 2020

Mi a befektetés és mit jelent befektetni?

Ha az ember nem jár utána autodidakta módon, nem tudhatja mit is kell pontosan elképzelni a befektetés alatt és hogyan is kell helyesen befektetni. A Finax készített egy alapvető áttekintést arról, hogy mi is az a befektetés és miért kellene, hogy minden ember életének elválaszthatatlan részét képezze.

Bővebben
Már nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa | Finax.eu
8. október 2019

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

A Finax nagyon vonzó és korrekt befektetési feltételeket kínál, amik egyformák mindenki számára. Olyan lehetőségeket hozunk Magyarországra, amikről eddig a kis befektetők csak álmodhattak.

Bővebben
5. november 2019

Pénzügyi függetlenség – hogyan menjünk fiatalon és gazdagon nyugdíjba

Míg Magyarországon viták folynak arról, hogy miképp tanítsuk meg az embereket spórolni és észszerűen befektetni, külföldön az elmúlt években épp az ellenkező tendencia került előtérbe. Egyre többen raknak félre és fektetik be jövedelmük nagy részét a pénzügyi függetlenség elérése érdekében. A szép dolgok mellett ugyanis pénzért vásárolhatsz valami sokkal értékesebbet is-szabadságot.

Bővebben
Örömmel tájékoztatjuk Önt!
Hívás tervezése
phone-icon