Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

75% dôchodcov nie je spokojných s dôchodkom – výsledky prieskumu

Drvivá väčšina dôchodcov nie je spokojná s výškou svojho dôchodku. Pozrite si výsledky prieskumu Finaxu o spokojnosti dôchodcov, o priemerných dôchodkoch v závislosti od vzdelania alebo odpracovaných rokov a iných zaujímavých štatistík týkajúcich sa života na penzii v našej krajine.

Juraj Hrbatý | Osobné financie | 10. júl 2020

Téma dôchodkov je v poslednom čase na Slovensku skloňovaná z každej strany. Témy ako 13. dôchodok, zmeny v nastavení 2. a 3. dôchodkového piliera, či nedávno zverejnené informácie o osobnom dôchodkovom účte z dielne ministerstva práce, sa v médiách objavujú čoraz častejšie.

Štáty si uvedomujú hrozivo vyzerajúcu demografickú krivku. Nevytvoríme šibnutím prútika mladú generáciu, ktorá by nám zabezpečila dôchodky podľa súčasného priebežného dôchodkového systému. Pri aktuálnej pôrodnosti na úrovni 1,5 dieťaťa na pár zmena k lepšiemu ani nie je možná.

Jedna z posledných možností, ako zachrániť túto situáciu, je motivovať ľudí, aby si na dôchodok nasporili sami. Štát nemá na dôchodky peniaze už dnes, nie to o 30 či 40 rokov, kedy bude mať každý tretí Slovák viac ako 64 rokov.

Žiaľ, mladí ľudia si nedokážu predstaviť samých seba v pozícii dôchodcov. Žijú život tu a teraz a čo bude na dôchodku ich netrápi. 

Chceme vás varovať, že pokiaľ si nezačnete sporiť na dôchodok už dnes, s istotou dopadnete horšie ako súčasní dôchodcovia. 

Začnite investovať už dnes 


Výsledky prieskumu

Na náš prieskum odpovedalo 165 dôchodcov. Otázky prieskumu si môžete pozrieť tu.

Začneme rovno zhurta. Takto vyzerá výška štátnych dôchodkov našich respondentov. Modrá farba vyjadruje údaje našich respondentov. Oranžová krivka predstavuje odhadovaný priemer za slovenskú populáciu, kde veľká časť dôchodkov sa pohybuje okolo 400 až 450 eur. Veľa z našich respondentov však má vyššie vzdelanie, a preto je priemerná výška dôchodku oproti priemeru populácie vyššia.

So zvyšujúcim sa dosiahnutým vzdelaním priemerná výška dôchodku rastie. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú takmer dvojnásobný dôchodok ako ľudia so základným vzdelaním. Súvisí to samozrejme s vyšším príjmom počas aktívnej pracovnej kariéry. Nechcú sa vaše deti učiť? Ukážte im tento graf. 

Ak náhodou neviete, od čoho závisí výška dôchodku, téme sme sa venovali v tomto blogu. Jedna z veličín je počet odpracovaných rokov. Jednoducho, čím dlhšie budete pracovať (a platiť odvody), tým vyšší dôchodok budete mať. Potvrdil to aj náš prieskum:

Ďalšou veličinou, od ktorej závisí výška dôchodku, je výška mzdy. Ľudia, ktorí vykonávali kvalifikovanejšiu odbornú prácu (veľký súvis so vzdelaním), dostávali vyššiu mzdu, teda platili vyššie odvody, vďaka čomu majú zákonite vyšší dôchodok.

Až potiaľto si môžeme povedať, že čísla zodpovedajú logike  a dali sa predpokladať. Koniec koncov, naše dáta budú len odzrkadlovať vládne dáta, ktoré si pravdepodobne viete vygoogliť aj v početných vládnych štúdiách. 

Sú dôchodcovia so svojim dôchodkom spokojní?

Ja osobne som však bol najviac zvedavý na pocitové dáta, ktoré nenájdete v žiadnych prieskumoch. Chcel som vedieť, či existuje suma, s ktorou by boli ľudia na dôchodku spokojní a koľko ľuďom do takého dôchodku chýba.

Výsledok je hrozivý. 54% dôchodcom podľa vlastných slov chýba až 200 eur mesačne, aby dôstojne vyžili. 14% dôchodcom chýba aspoň polovica dôchodku a 7% nedokáže zo svojho dôchodku vyžiť. Iba 25% dôchodcov je so svojim dôchodkom spokojných! To je žalostne málo.

Ešte zaujímavejšie vychádza, keď si spokojnosť s dôchodkom dáme do pomeru s výškou dôchodku.

Pri tomto grafe sa trocha zastavíme. Priemerný dôchodok na Slovensku vyplácaný k februáru 2020 (čas prieskumu) je 480 eur. Ľudia, ktorí podľa nášho prieskumu nevedia z penzie vyžiť, majú v priemere dôchodok 479 euro, čiže na úrovni priemerného dôchodku a potrebovali by minimálne dvojnásobok.

Toto je obraz slovenských dôchodcov a dôkaz toho, že priemerný slovenský dôchodca nevie zo svojho dôchodku vyžiť. Na štát sa teda nemôžeme spoliehať a jedinou možnosťou zostáva pripravovať sa na dôchodok samostatne.

Dôchodcovia, ktorým chýba aspoň polovica dôchodku, majú priemerný dôchodok 515 eur a chýba im teda zhruba 257 eur, aby sa im žilo dobre, takže by chceli mať dôchodok zhruba 772 eur.

Dôchodcovia, ktorí vedia zo svojho dôchodku vyžiť, ale chýba im ešte aspoň 200 eur k dôstojnému životu, majú priemerný dôchodok 558 eur. Takže by chceli mať dôchodok vo výške 758 eur.

Dôchodcovia, ktorí sú so svojim dôchodkom spokojní, majú priemerný dôchodok 728 eur, čo odzrkadľuje hodnotu, s ktorou by boli spokojní aj predchádzajúce dve skupiny. Z uvedeného vyplýva, že dôchodcovia by boli spokojní so sumou 750 eur a priemernému dôchodcovi tak chýba 270 eur k spokojnému dôchodku.

Čo robiť, keď vám chýba 270 euro mesačne

Vychádzajúc z nášho modelu pre pravidelnú rentu, 51 024 eur je suma, ktorá vám zabezpečí Finax dôchodok 270 eur po dobu 20 rokov, navyše každoročne zvyšovaný o infláciu.

Ako sa k tejto sume dopracovať? Všetko závisí od času, ktorý máte do dôchodku. Čím ste mladší, tým menej potrebujete pravidelne investovať. Na druhej strane, treba zohľadňovať aj infláciu. O 30 rokov si pri 2% inflácii za 92 422 eur kúpite to, čo si dnes kúpite za 51 024 eur.

Ak plánujete ísť do dôchodku o 30 rokov, potrebujete pri riziku 80% akcií a 20% dlhopisov sporiť aspoň 80 eur mesačne. Ak pôjdete do dôchodku o 20 rokov, potrebujete sporiť 150 eur mesačne a ak pôjdete do dôchodku už o 10 rokov, potrebujete sporiť 365 eur mesačne.

Ako sa mení životný štandard ľuďom s odchodom na dôchodok?

61% dôchodcom sa životný štandard zhoršil, čo považujeme za alarmujúce číslo.

Podobne, ako pri spokojnosti s dôchodkom sme štatistiky dali aj do pomeru s priemerným dôchodkom. Skupina ľudí s vyšším dôchodkom (priemer na úrovni 692 eur) žije rovnako ako pred odchodom do dôchodku. 

No priemerný dôchodok ľudí, ktorí vedia ťažko vyžiť z dôchodku, je 391 eur, čo je o 300 eur menej. To zhruba zodpovedá aj našim záverom, že ľuďom chýba k spokojnešiemu dôchodku 270 eur.

Ako sa súčasní dôchodcovia pripravili na svoj dôchodok

Tu by som rád upozornil na fakt, že dôchodcovia, ktorí nám vypĺňali prieskum, pravdepodobne netvoria dostatočne reprezentatívnu vzorku, viacerí z nich sú našimi klientmi, a preto pristupovali k sporeniu pravdepodobne zodpovednejšie.

74% z nich nemá žiadny iný príjem okrem dôchodku (vrátane výsluhového, vdovského). 26% dôchodcov má nejakú formu príjmu ako investície, podnikanie, prenájom, zamestnanie, či brigády. Toto číslo je dosť potešiteľné, no na druhej strane hrozivé, aká veľká časť dôchodcov nemá okrem dôchodku od štátu iný zdroj príjmu. Slovenský priemer pritom bude pravdepodobne podstatne horší.

Zhruba 17% dôchodcov si niečo nasporilo v banke, kde peniaze nechávajú a ďalej nezhodnocujú. Z nasledujúceho grafu je vidieť, že zodpovednejší dôchodcovia, ktorí niečo nasporili aj v banke, prípadne majú extra príjem, majú aj vyššie priemerné dôchodky. Do istej miery to ide ruka v ruke s vyššími zárobkami v minulosti.

Porovnanie dôchodcov podľa príjmu

Na záver sme pre vás rozdelili dôchodcov do dvoch skupín -tých, ktorí majú nadpriemerný dôchodok (viac ako 480 eur) a dôchodcov s podpriemerným dôchodkom (do 480 eur vrátane). Na základe týchto štatistík sa sami viete zamyslieť, čo je potrebné, aby ste v budúcnosti mali aj vy nadpriemerný dôchodok.

Aké ponaučenia si z týchto grafov zobrať?

Z uvedených štatistík vyplývajú nasledovné odporúčania:

  1. Vzdelávajte sa, aby ste sa dobre zamestnali a mali tak lepšie platenú prácu.
  2. Pracujte dostatočne dlho, aby ste mali čo najvyšší dôchodok.
  3. Odkladajte si čo najviac, aby ste na dôchodku netreli biedu, prípadne dosiahli finančnú slobodu výrazne skôr ako v štandardnom dôchodkovom veku.
Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Dôchodok
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon