Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Čo znamená koniec lacných peňazí pre vaše investície?

Len málo čo malo v posledných rokoch vo svete financií taký vplyv, ako éra lacných peňazí. Toto obdobie, charakterizované historicky nízkymi úrokovými sadzbami a veľkou likviditou, zanechalo trvalú stopu na finančných trhoch po celom svete. So vstupom do novej fázy globálnej ekonomiky je však zrejmé, že éra lacných peňazí sa končí. V tomto blogu sa budeme venovať konceptu lacných peňazí, preskúmame, čo sa v poslednom období zmenilo, rozoberieme ich vplyv na finančné trhy, najmä na akciové, realitné a dlhopisové, a prediskutujeme dlhodobé následky tejto zmeny. Na záver poskytneme postrehy o tom, ako sa prispôsobiť novej finančnej realite.

Martin Janco | Osobné financie | 6. október 2023

Lacné peniaze: Pohľad do histórie

Termín "lacné peniaze", ktorý sa často skloňuje vo finančných kruhoch, označuje obdobie, kedy je požičiavanie peňazí výhodné, úrokové sadzby sú nízke a kapitál voľne prúdi. Ide o prostredie, v ktorom centrálne banky udržiavajú nízke úroky s cieľom stimulovať hospodársky rast a podporiť oživenie ekonomiky v ťažkých časoch.

Takéto prostredie pretrvávalo viac ako desať rokov a ovplyvňovalo správanie investorov, podnikov aj vlád. Počnúc obdobím počas finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009 až do konca roka 2021 boli reálne úrokové sadzby viac ako 80 % času pod nulou.

Dôvody, ktoré za tým stáli, boli do istej miery jasné. Oživenie po roku 2008 bolo prinajlepšom pomalé a na naštartovanie ekonomiky sa použilo kvantitatívne uvoľňovanie - program kupovania cenných papierov centrálnymi bankami s cieľom dodať dôveru problémovým finančným trhom.

To bolo spojené s pokračujúcim znižovaním úrokových sadzieb, ktoré stimulovalo ekonomiku. Dostatok hotovosti opäť podporil podstupovanie rizika a investovanie. Možnosť zabezpečiť si lacné financovanie umožnila spoločnostiam investovať do svojich prevádzok a opäť stimulovať budúci rast prostredníctvom kapitálových výdavkov a investícií do výskumu a vývoja.

Čo sa zmenilo?

Koniec lacných peňazí nie je náhly, ale je skôr výsledkom viacerých vzájomne prepojených faktorov. Tieto zmeny sú kľúčové pre pochopenie zložitosti súčasného finančného prostredia.

Politika centrálnych bánk

Centrálne banky, ako napríklad Federálna rezervná banka v Spojených štátoch a Európska centrálna banka, v minulosti udržiavali nízke úrokové sadzby s cieľom stimulovať hospodársky rast v ťažkých časoch.

Čo znamená koniec lacných peňazí pre vaše investície? | Finax.euTieto sadzby však boli po finančnej kríze v roku 2008 dlhšie obdobie udržiavané na nízkej úrovni, čo viedlo k nadmernému požičiavaniu si a podstupovaniu rizika v niektorých oblastiach, a zároveň podnietilo investície do nových oblastí v celom hospodárstve. Súvaha amerického Fed-u sa od novembra 2019, teda od mesiaca, keď bola svetu oznámená pandémia, viac ako zdvojnásobila.

Inflačné tlaky

Obnovenie inflácie je jedným z charakteristických znakov konca lacných peňazí. Po opätovnom otvorení ekonomík po pandémii došlo k prudkému nárastu dopytu po tovaroch a službách spolu s narušenými dodávateľskými reťazcami a vojnou na Ukrajine, čo podporilo inflačné tlaky.

O samotnom rozsahu tohto vývoja svedčia zmeny v peňažnej zásobe merané agregátom M2 v celosvetovom meradle. Len v Spojených štátoch vzrástol agregát M2 od začiatku pandémie COVID-19 o 40 % a odvtedy sa drží v blízkosti týchto maximálnych hodnôt, zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve a eurozóne sa zmeny pohybovali okolo 20 %. To všetko za menej ako štyri roky.

V druhom štvrťroku 2020 centrálne banky nasadili kvantitatívne uvoľňovanie, aby stimulovali trhy, ktoré sa už nachádzali vo voľnom páde. V rámci tohto opatrenia Fed enormne rozšíril svoju súvahu.

Okrem toho sa medzi americkú populáciu rozdelili vládne stimulačné programy pomoci na prevenciu chudoby v celkovej hodnote viac ako 814 miliárd dolárov. Všetky tieto peniaze sa dostali buď do ekonomiky alebo na finančné trhy, čo viedlo k vyššej inflácii, keďže mnohí ľudia začali mať dostatok hotovosti.

Možnosť uživiť sa bez potreby pracovať alebo pracovať v takom rozsahu ako predtým mala negatívny vplyv aj na trhy práce, keďže mnohí nízkopríjmoví pracovníci sa buď nemohli, alebo nechceli vrátiť späť do práce. Pravdepodobne si spomínate na články o tom, ako McDonalds ponúkal bonusy pre ľudí, ktorí boli ochotní dostaviť sa len na pohovor bez ohľadu na to, či nakoniec budú pre spoločnosť pracovať. To opäť viedlo k prudkému nárastu nákladov na pracovnú silu, čo vytvorilo podmienky pre budúcu infláciu.

Aby toho nebolo málo, geopolitická neistota a nepokoj na trhoch začali podnecovať ďalšiu infláciu. Geopolitické napätie, obchodné spory a pokračujúca globálna zdravotná kríza vniesli na finančné trhy nepredvídateľnosť. Mohli sme to vidieť na výpadkoch v dodávkach polovodičov, ktoré postihli väčšinu vyspelých ekonomík, zatiaľ čo úzke miesta v dodávkach energií v kombinácii s vojnou na Ukrajine trápili väčšinu Európy.

Ako ovplyvnili lacné peniaze finančné trhy?

Éra lacných peňazí významne ovplyvnila finančné trhy, pričom v popredí týchto zmien boli trhy s akciami, dlhopismi a nehnuteľnosťami.

Trhy s dlhopismi

Éra lacných peňazí, charakterizovaná dlhotrvajúcimi obdobiami nízkych úrokových sadzieb a programami kvantitatívneho uvoľňovania, mala zásadný vplyv na dlhopisové trhy. V tomto prostredí klesli výnosy štátnych a podnikových dlhopisov na historické minimá, keďže centrálne banky sa snažili stimulovať hospodársky rast a podporiť požičiavanie si.

Prvotným efektom klesajúcich úrokových sadzieb bol rast cien dlhopisov. No dlhodobo extrémne uvoľnená menová politika sa premietla do náročného prostredia, v ktorom tradičné investície s pevným výnosom prinášali slabé výnosy. Mnohí investori boli nútení hľadať aktíva s vyšším výnosom, čím na seba prevzali väčšie riziko, alebo sa diverzifikovali do ostatných tried aktív.

Okrem toho lacné peniaze nafúkli ceny dlhopisov v dôsledku neukojeného dopytu po bezpečných aktívach generujúcich výnos.

Akciové trhy

Akciové trhy zažili počas éry lacných peňazí búrlivú cestu. Spočiatku nízke úrokové sadzby a bohatá likvidita zvyšovali ceny akcií, keďže investori sa usilovali o vyššie výnosy, než aké ponúkali dlhopisy a iné tradičné aktíva.

Spoločnosti, ktoré mali prístup k lacným úverom, mohli ľahšie financovať rastové iniciatívy a odkupovať vlastné akcie, čo ďalej zvyšovalo ceny akcií. Lacné peniaze nakoniec podporili aj samotnú ziskovosť firiem vďaka silnej spotrebe domácností a nízkym nákladom cudzích zdrojov, ktoré viedli k rekordným ziskovým maržiam podnikov.

Lacné peniaze však zároveň zvýšili volatilitu trhu. Investori sa stali čoraz citlivejšími na zmeny v politike centrálnych bánk a ekonomických ukazovateľov, čo viedlo k rýchlym výkyvom na trhu v reakcii len na signalizáciu potenciálnej zmeny politiky. Táto zvýšená volatilita spôsobila, že pre investorov je náročnejšie pohybovať sa na akciových trhoch s dôverou.

Mnohé firmy však príležitosti, ktoré prinášali lacné peniaze, múdro využili - spoločnosti ako Coca-Cola a Procter & Gamble a mnohé ďalšie, využili výhodu lacného financovania na investície do expanzie, výskumu a inovácií, čo prispelo k rastu ich hodnoty.

Trhy s nehnuteľnosťami

V realitnej oblasti sa éra lacných peňazí vyznačovala prudkým rastom cien nehnuteľností na mnohých trhoch. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám sa hypotéky stali dostupnejšími, čo zvýšilo dopyt po vlastnom bývaní aj investičných nehnuteľnostiach. Tento prudký nárast dopytu v kombinácii s obmedzenou ponukou bývania v niektorých oblastiach viedol k rýchlemu rastu cien a v niektorých prípadoch k vzniku bublín v oblasti bývania.

Investori sa tiež vrhli na nehnuteľnosti ako na alternatívnu investíciu k dlhopisom s nízkym výnosom a volatilným akciám, čo ešte viac zvýšilo ceny nehnuteľností. Realitné investičné trusty (REIT) ponúkli investorom expozíciu na realitných trhoch bez starostí spojených s vlastníctvom nehnuteľností, čo zvýšilo popularitu tejto triedy aktív.

Objavili sa však aj obavy o dostupnosť a udržateľnosť rastu cien nehnuteľností. Politika lacných peňazí prispela k nerovnováhe na trhu s nehnuteľnosťami, pričom niektoré trhy sa stali nedostupnými pre mnohých potenciálnych záujemcov o kúpu nehnuteľností. Keď centrálne banky normalizujú úrokové sadzby, realitný sektor môže čeliť výzvam vrátane rizika korekcie cien a potenciálneho napätia na hypotekárnych trhoch.

Čo to znamená pre finančné trhy z dlhodobého hľadiska?

Trhy s dlhopismi 

Obrátenie výnosov: S rastom úrokových sadzieb sa zvýšili výnosy dlhopisov, čo viedlo k poklesu ich cien. Investori držiaci „staršie“ dlhopisy s nízkym výnosom čelia kapitálovým stratám. Tie však budú dočasné, pokiaľ budú trpezliví a podržia dlhopisy do splatnosti, kedy dostanú vyplatenú menovitú hodnotu.

Napriek tomu všetko "zlé" môže byť na niečo dobré. Tento posun spôsobil, že dlhopisy začali ponúkať zaujímavé výnosy, o ktorých sme nechyrovali 15 rokov, a sú opäť po rokoch „v hre“.

Dokonca 1-ročný americký vládny dlhopis, najbezpečnejší cenný papier na trhu, aktuálne ponúka výnos cez 5,4 % p.a. (k 5.10.2023), čo je najvyššia úroveň za takmer 23 rokov. Ide skutočne o atraktívnu ponuku prevyšujúcu infláciu.

Ako ukazuje predchádzajúci graf výnosu 1-ročného amerického vládneho dlhopisu, krátkodobé uloženie peňazí už opäť po 15 rokoch prináša nejaké zhodnotenie. Finax na tento vývoj v tomto roku reagoval. Najkonzervatívnejší produkt Bystrý vklad presne umožňuje využiť bez kolísavosti hodnoty aktuálne úrokové sadzby v eurozóne.


Na zníženie kreditného rizika sa zamerajte na vysokokvalitné dlhopisy, najmä v potenciálne turbulentnom trhovom prostredí, keďže emitenti rizikovejších, tzv. high-yield dlhopisov môžu mať v prostredí vyšších úrokov problémy s refinancovaním a splácaním.

Úverová kvalita: Všimnite si, ako sme v predchádzajúcich odsekoch spomínali rizikové dlhopisy. Zoberme si príklad dlhopisov v čínskom stavebnom sektore. Trh poháňaný nízkymi úrokovými sadzbami a vysokým objemom pôžičiek zmiešaný s vysokou mierou podvodov a nedostatočným zverejňovaním informácií viedol k zničeniu miliárd v dlhopisoch spoločností, ako sú Evergrande a Country Garden.

Akciové trhy

V prostredí vyšších úrokových sadzieb budú firmy čeliť väčším výzvam. Jednou z nich bude otázka financovania. Väčšina firiem už nebude mať prístup k lacnému kapitálu v podobe úverov a dlhopisov. Malé podniky budú preto čeliť väčším problémom než väčšie etablované firmy. Avšak bez ohľadu na veľkosť a kapitalizáciu, prístup k lacnému kapitálu bude výrazne obmedzený.

Práve preto môžu v tomto prostredí rásť firmy, ktoré sú schopné dlh využívať na rozumné investície, ako napríklad výskum a vývoj nových alebo existujúcich produktov. Vyššie úroky by mali zároveň mať nižší dopad na dobre kapitalizované firmy, respektíve tie, ktoré už teraz nečelia problémom s ich vlastnými záväzkami.

Problém môže nastať pre firmy, ktoré už počas éry lacných peňazí neboli schopné splácať svoje pohľadávky a spoliehali sa na možnosť refinancovania pri nízkych úrokoch. Firmy so zlou kapitálovou štruktúrou budú tak nútené premyslieť a upraviť svoj prístup ku financovaniu.

Zároveň pravdepodobne uvidíme menej akvizícii a nových vstupov na burzu, keďže vysoké náklady spojené s ich financovaním budú pre firmy predstavovať výraznú bariéru. Aj teraz už vnímame prepad objemu na trhu s akvizíciami, ktorý sa medziročne prepadol o viac než 1 bilión dolárov. Valuácie mnohých firiem, ktoré plánovali v blízkej dobe vstup na burzu nadobudli nižšie valuácie, ako napríklad poskytovateľ platieb Stripe, ktorého hodnota sa od pandémie prepadla o takmer polovicu. Do budúcnosti preto môžeme očakávať menej jednorožcov a ťažšie prostredie pre startupy spoliehajúce sa na lacný kapitál.

Aj napriek vyšším úrokom by však akcie mali ostať najviac lukratívnym aktívom pre investorov. Vedenia firiem sa dokážu prispôsobiť aj vyšším úrokovým sadzbám, ktoré nakoniec nie sú ničím výnimočným. Ziskovosť podnikov bude dlhodobo rásť a akcie zostávajú aktívom s najväčším potenciálnym zhodnotením.

Trhy s nehnuteľnosťami

Koniec éry lacných peňazí bude mať pravdepodobne výrazný vplyv na realitné trhy. Centrálne banky začali normalizovať úrokové sadzby a znižovať peňažné stimuly, čím sa náklady na pôžičky pre kupujúcich domov a investorov do nehnuteľností zvýšili.

Dopyt po nehnuteľnostiach spomaľuje a potenciálne povedie k ochladeniu rozhorúčených realitných trhov, ktoré v nedávnej minulosti zaznamenali rýchly rast cien. Dostupnosť bývania sa pre niektorých môže zlepšiť, ale tí, ktorí sa vo veľkej miere spoliehali na lacné úvery, čelia problémom.

Realitný trh pravdepodobne pocíti vlny vyšších úrokových sadzieb na celom svete. V marci spoločnosť Blackstone, jeden z najväčších správcov súkromného kapitálu, nesplácala svoje dlhopisy kryté hypotékami na severské nehnuteľnosti.

Švédske nehnuteľnosti patrili pred zvýšením úrokov k najhorúcejším v Európe. Od zmeny politiky centrálnych bánk klesli o viac ako 20 % zo svojich maxím. To isté možno povedať o väčšine realitných trhov vo všetkých vyspelých krajinách s niekoľkými svetlými výnimkami, ako je napríklad Singapur, kde ceny napriek opatreniam zameraným na ochladenie realitného trhu stále rastú.

Ako sa prispôsobiť tejto zmene

1. Diverzifikujte svoje portfólio

Rozložte svoje investície do rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a alternatívne investície. Diverzifikácia môže pomôcť zmierniť riziko. Ako slávne povedal Warren Buffet: "Až keď príde odliv, zistíte, kto plával nahý." V našom prípade môže odliv lacných peňazí odhaliť viaceré spoločnosti, ktoré sa zvyknú plaviť na vlnách hojnej likvidity. V tejto dobe, ako už bolo spomínané vyššie, opäť dávajú zmysel aj konzervatívne triedy aktív. Dlhopisy, ktoré zaznamenali v uplynulých troch rokoch rekordné poklesy, budú opäť žiariť, keďže ich výnosy sa dostali na úrovne 3 až 6 %, čo sú už hodnoty stojace za zváženie. Novinkou sú nástroje peňažného trhu so splatnosťou do jedného roka, ktorých výnosy sú obdobné a z ktorých profituje aj Bystrý vklad.

Aj v takomto prostredí preto odporúčame neodkláňať sa od investičných stratégií a zostať zainvestovaní na trhu. Budovanie majetku, príprava na dôchodok, sporenie na budúcnosť detí alebo zabezpečene bývania sú dlhodobé ciele pokrývajúce horizonty v dekádach. V tomto prípade akcie zostávajú najperspektívnejším aktívom s najväčším výnosovým potenciálom.

Portfóliá Finaxu ponúkajú z pohľadu diverzifikácie ideálne riešenie. Pasívny prístup do celého trhu skutočne zahŕňa širokú škálu aktív a tisícky nástrojov v každej triede, či ide o akcie, dlhopisy, komodity alebo reality.

Začnite investovať už dnes 2. Preskúmajte svoju toleranciu voči riziku

Zhodnoťte svoju toleranciu voči riziku a podľa toho upravte svoje portfólio. Zvážte prerozdelenie aktív tak, aby zodpovedalo vašej tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Nespokojnosť s investíciou, alebo jej nezvládnutie, je najčastejšie dôsledkom nesprávnych očakávaní, nedostatočných znalostí alebo nesprávnym nastavením investície (podstúpením väčšieho rizika, ako investor dokáže zvládnuť). Nenaháňajte sa preto za výnosmi. Tento prístup sa vám môže vypomstiť.

Výnosy idú ruka v ruke s rizikom, sú mu priamo úmerné. Pokiaľ nedokážete zvládnuť výkyvy hodnoty investície, rozlúčte sa s väčším zhodnotením peňazí. Tolerancia voči riziku sa zvyšuje len znalosťami a skúsenosťami s investovaním, napr. zažitím a prekonaním poklesov trhov.

Aj v tomto smere vám vie byť Finax nápomocný. Algoritmus nášho online poradcu vám vyberie vhodné portfólio pre vás. Dôležité je len zamyslieť sa nad otázkami v investičnom dotazníku, správne vyhodnotiť svoje plány a toleranciu voči riziku a pravdivo na ne odpovedať.

3. Dlhodobá perspektíva

Nezabúdajte, že investovanie je beh na dlhú trať. Poklesy hodnoty aktív sú neoddeliteľnou súčasťou investovania. Nejde o nič výnimočné. Doslova sú cenou za dlhodobé nadpriemerné výnosy. Sú pretavením sa rizika, ktoré je podmienkou dosahovania atraktívneho zhodnotenia. Práve dostatočný horizont, teda poskytnutie dostatočného času investícií na prejavenie sa všetkých benefitov a efektu zloženého úročenia, je základnou podmienkou úspešnej investície. Vyhnite sa impulzívnym rozhodnutiam na základe krátkodobých výkyvov na trhu, ktoré môžu znamenať dvojnásobnú stratu: priznanie aktuálnej straty a ušlý zisk pri návrate investícií.

I keď sa koniec lacných peňazí môže zdať zlomovým bodom, nejde o koniec sveta a finančné trhy v tejto situácii boli viackrát. Silné ekonomiky dokážu zvládnuť aj normalizovanú menovú politiku, ktorá je predsa len prirodzenejším a vítanejším javom ako záporné úrokové sadzby.

Hoci môže priniesť zvýšenú volatilitu a výzvy, ponúka aj príležitosti pre investorov, ktorí sa múdro prispôsobia. Ak pochopíte meniace sa prostredie, diverzifikujete svoje investície a zachováte si dlhodobú perspektívu, môžete sa v tejto novej ére finančných trhov pohybovať s istotou a pružnosťou.

Základom je neodkláňať sa od dlhodobej investičnej stratégie, ktorá vo svojom výhľade počíta s rôznymi scenármi vývoja. Práve dlhodobé pasívne investovanie ponúka zlatú strednú cestu pokrývajúcu rôzne triedy aktív, širokú diverzifikáciu a využitie akéhokoľvek trendu, ktorý ekonomická situácia prinesie na finančné trhy.

Martin Janco
Martin Janco
Analyst - Junior
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon