Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax spustil biometrické overenie totožnosti ako prvý broker v Európe

Technológie hýbu svetom. Finax ako prvý obchodník s cennými papiermi v Európe zaviedol technológiu na plne automatizované overenie totožnosti tvárovou biometriou. Čo to pre našich klientov znamená?

Juraj Hrbatý | Novinky | 19. september 2019

Finančné produkty v online svete sa začínajú dramaticky meniť. Spoločnosti, ktoré dokážu ponúknuť technologicky inovatívny produkt s kvalitným zhodnotením, sa stávajú lídrami v poskytovaní finančných služieb. Tejto vízii veríme aj my vo Finaxe, a preto sa snažíme poskytovanie našich služieb neustále zlepšovať a inovovať.

Jeden z dvoch najväčších projektov, ktoré si Finax vytýčil pre rok 2019, bolo spustenie plne automatizovanej tvárovej biometrie na overenie totožnosti zákazníkov. Sme mimoriadne hrdí na to, že sme tento míľnik dosiahli ako prvý obchodník s cennými papiermi v Európe.

Prečo k tomuto kroku pristupujeme?

Ako regulovaný obchodník musíme dodržiavať veľmi prísne pravidlá v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Našou povinnosťou je nie len zisťovať osobné údaje klienta, ale ich aj verifikovať. Pokiaľ zákazníka nevidíme pri registrácii osobne, pravidlá sú ešte prísnejšie.

Aj z tohto dôvodu nám museli zákazníci okrem scanu preukazu totožnosti posielať aj scan výpisu z ich osobného bežného bankového účtu. Následne si prvú platbu do Finaxu museli zaslať práve z tohto účtu. Predpokladá sa totiž, že daná banka vašu totožnosť overila.

Preto si od zavedenia biometrického overenia sľubujeme najmä výrazné zrýchlenie procesu registrácie a aktivácie zákazníkovho účtu, ako aj následné zmeny pri výmene dokladov. Vzhľadom na plánovanú expanziu do zahraničia a nutnosť komunikácie so zákazníkmi v mnohých jazykoch si od implementácie sľubujeme aj výrazné zníženie záťaže na naše oddelenie podpory zákazníkov.

V čom spočíva tvárová biometria?

Počas registrácie nám klient nahráva preukaz totožnosti, ktorého súčasťou je aj fotografia klienta. Následne klient urobí svoju fotografiu online. Táto fotografia sa na základe charakteristických čŕt tváre porovnáva s tvárou na občianskom preukaze.

Aby sme si boli istí, že nefotíte fotku z papiera, je potrebné vykonať aj overenie živosti. Pri overení živosti sledujeme, či pohybujete očami sledovaním červeného bodu a či sa jednotlivé segmenty tváre zhodujú s tvárou na občianskom preukaze.

Technológiu tvárovej biometrie nám dodala slovenská spoločnosť Innovatrics podnikateľa Jána Luntera. Innovatrics implementoval rovnakú technológiu aj pre Tatra banku.

verifikácia tváre - biometria | Finax

Dodatočným benefitom tvárovej biometrie je aj skenovanie údajov na preukaze totožnosti prostredníctvom technológie OCR. Pokiaľ je fotka preukazu dostatočne ostrá, všetky osobné údaje získané z preukazu totožnosti stránka vypíše automaticky a klient ich už ďalej nemusí ručne vypisovať.

Sme nesmierne hrdí, že sa našim programátorom podarilo implementovať technológiu tvárovej biometrie na webovej báze (bez nutnosti stiahnutia aplikácie) ako prvému zákazníkovi Innovatrics pre desktopy, laptopy a Android smartfóny. Pre smartfóny na technológii iOS (Apple) budeme implementovať živé overenie neskôr, nakoľko iOS nepodporuje možnosť živého sledovania červeného bodu kamerou.

živé overenie | Finax

Sme vizionári

Už pri zrode Finaxu sme vedeli, že ak má byť náš projekt úspešný, musíme vsadiť na špičkové technológie. Naším dlhodobým cieľom je stať sa najpreferovanejším obchodníkom v Strednej Európe. V horizonte 3 rokov chceme expandovať do 7-10 krajín Strednej a Východnej Európy, čím zvýšime potenciál trhu z 5 na približne 150 miliónov zákazníkov.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Ak máme byť schopní kvalitne obslúžiť veľký počet zákazníkov pri minimálnom náraste zamestnancov, automatizácia procesov je nevyhnutná na všetkých úrovniach spoločnosti. Jedine kontrolou a efektívnym znižovaním našich nákladov dokážeme poskytnúť inteligentným investorom bezkonkurenčný produkt z hľadiska poplatkov v našom regióne.

Od prvého dňa sú naše služby vnímané klientmi ako vizionárske. Veríme, že týmto krokom ich vnímanie len ďalej utvrdíme.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon