Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prestávame sa prizerať, finančnú gramotnosť berieme do vlastných rúk!

Sme dostatočne finančne gramotní? Stav finančnej gramotnosti sa za ostatné roky nepodarilo výrazne zlepšiť, preto sme sa rozhodli zmeniť spôsob ako sa o financiách učia žiaci v školách. Zapojiť sa môžete aj vy. Projekt financie.sk vznikol, aby zlepšil povedomie Slovákov o financiách.

Patrik Kindl | Škola investovania | 4. máj 2022

Za gramotného sa človek považoval vtedy ak vedel čítať, písať a počítať. Dnes už to nestačí. V rýchlo sa meniacej dobe plnej technológií je potrebná aj digitálna gramotnosť. V posledných rokoch sa však čoraz viac začína skloňovať aj finančná gramotnosť. My vo Finaxe si myslíme, že finančná gramotnosť by sa mala začať poriadne riešiť už na základných školách.

Žiaľ, finančné vzdelávanie na školách je dnes viac prianím, ako skutočnou praxou. Deti, ktoré vychádzajú z našich škôl nevedia o skutočnom svete peňazí takmer nič. Nenaučili sa nič o správnych finančných návykoch a doma je táto téma často tabu.

Preto sme sa vo Finaxe rozhodli, že tomuto trendu sa už nebudeme ďalej nečinne prizerať, ale berieme finančnú gramotnosť našich detí do vlastných rúk.

Zrodenie projektu

Keď ma Ďuri oslovil v roku 2020 s ponukou stáže vo Finaxe na projekte, ktorý by podporil finančnú gramotnosť, zaujalo ma to. Na túto tému som už vypracoval prácu a veľmi ma nadchla myšlienka, že by som zobral teoretický základ práce a zrealizoval ju.

V júni sme začali v trojčlennej zostave pracovať na riešení, ktoré by prispelo k vyriešeniu slabého finančného vzdelania, ale zároveň by bolo dostupné pre každého a úplne bezplatne. Rozhodli sme sa vytvoriť webový portál, ktorý by zjednocoval všetky informácie o financiách na jednom mieste.

Za veľkú pridanú hodnotu sme brali doménu, ktorú Ďuri pôvodne zakúpil pre Finax, ale rozhodol sa ju ponechať práve na tento vzdelávací projekt. Lepšiu doménu by sme snáď na tento projekt ani nenašli, bolo teda jasné, že projekt nazveme po tejto doméne financie.sk.

Nezačínali sme na zelenej lúke, samotnému konceptu predchádzal pomerne detailný prieskum domáceho, ale aj zahraničného trhu. Veľkú inšpiráciu sme brali z projektov Practical money skills (Visa) a Better Money Habbits (Bank of America).

Inšpirovalo nás aj veľa domácich projektov od sociálnych sietí, YouTubu až po občianske združenia, s podaktorými aj spolupracujeme.

Na konci letnej stáže bol projekt zrodený, o tom sme vás informovali aj v našom podcaste, avšak skutočnosť bola taká, že projekt bol len na papieri. Nemali sme na zrealizovanie dostatok ľudí, peňazí a ani času...


O 2 roky neskôr...

Veľkou inšpiráciou mi bol práve Ďuri a jeho príbeh, ktorý vždy hovoril, že ani Finax nevznikol za deň. Odhodlal som sa, že nech to trvá akokoľvek dlho, na projekte budem stále pracovať, pokiaľ sa nám nepodarí dostať finančné vzdelávanie na všetky školy a medzi čo najviac ľudí, ktorí sa o túto tému doposiaľ nezaujímali.

Čo sa nám po 2 rokoch podarilo vytvoriť? 

  • Vlastná stránka pre školy
  • Prvé materiály pre 2. stupeň
  • Otestovanie materiálov v praxi
  • Vlastná stránka pre finančných spotrebiteľov

Presvedčte sa o našom výsledku na vlastné oči


Financie.sk – finančné vzdelanie pre deti aj dospelých

Prestávame sa prizerať, finančnú gramotnosť berieme do vlastných rúk! | Finax.sk

Najväčšou výzvou pre nás bol fakt, že na školách je málo kvalifikovaných učiteľov, ktorí by dokázali o tejto téme žiakov učiť.

Rozhodli sme sa preto zmeniť súčasný stav finančného vzdelávania a pomôcť učiteľom, ale hlavne žiakom. Cieľom projektu je poskytnúť učiteľom žiacke a učiteľské materiály doplnené o audiovizuálny obsah pre všetkých úplne bezplatne.

Materiály sú vypracované tak, aby spĺňali požiadavky, ktoré kladie Národný štandard finančnej gramotnosti, navyše sme osnovu doplnili súčasným obsahom, akým sú kryptomeny, digitálne peniaze či fintechy.

Stránka www.financie.sk poskytuje učiteľom materiál na celú hodinu na jednom mieste. Učiteľ si vie za 30 minút naštudovať odbornosť danej témy, ktorá je v stručnosti vysvetlená ľudskou rečou a navyše má k dispozícii presne vysvetlené dané aktivity, ako by sa mali učiť aj so správnymi odpoveďami.

Prestávame sa prizerať, finančnú gramotnosť berieme do vlastných rúk! | Finax.sk

Neboli sme na to sami, pomáhali ste aj vy

S vývojom stránky nám pomáhala spoločnosť Wezeo prostredníctvom projektu Openlab, ktorý učí začínajúcich programátorov na reálnych projektoch. Pre mňa to bolo taktiež veľkou pridanou hodnotou, naučiť sa ako funguje vývoj webovej stránky v praxi, úplne od začiatku.

Námety na aktivity nám pomáhali vypracovať študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici. Všetkým veľmi ďakujeme. Chceme, aby stránka bola moderná, funkčná a čo najviac sa priblížila mladej generácii formou aj obsahom.

Nezostali sme len za stolom ale išli priamo za katedru

Vypracovaním materiálov to len začalo. Uvedomil som si potrebu materiály „otestovať“ na skutočných žiakoch a dostať od nich spätnú väzbu. Dôležité bolo, aby boli materiály zrozumiteľné, jednoduché ale aj moderné.

Zo začiatku vo mne panoval strach, či budú naše materiály postačujúce pre dnešnú mládež a žiakov základných škôl.

Moje obavy sa rozplynuli hneď prvou hodinou a každou ďalšou ma len utvrdili v tom, že sme vytvorili skvelé materiály s pridanou hodnotou.

Pozitívne ohlasy som dostal aj od pozorujúcich učiteľov, ktorí prejavili veľký záujem a vyjadrili sa k nim pozitívne.

Nič nie je dokonalé a to ani naše materiály. Prax mi ukázala veľa nedostatkov a určite je ešte mnoho ďalších, na ktorých treba zapracovať.

1 + 1 = 3? 

Neučíme žiakov „bifliť sa“ odpovede. Učíme ich kriticky myslieť. Žiaci sa v aktivitách stretnú s cvičeniami, pri ktorých bude viac správnych odpovedí.

Správna odpoveď pre nás nie je tá, ktorá je napísaná ako správna, ale taká odpoveď, ktorú si žiak dokáže sám obhájiť. Vedieme žiakov k tomu, aby si vytvárali vlastné odpovede a naučili sa ich obhajovať.

Prestávame sa prizerať, finančnú gramotnosť berieme do vlastných rúk! | Finax.sk

Najlepšie sa to demonštruje na príklade aktív a pasív, o ktorých píše Robert Kiyosaki vo svojej knihe Bohatý otec, chudobný otec.

Je auto, ktoré si kupujete aktívum alebo pasívum? Správna odpoveď je samozrejme pasívum, pretože nám negeneruje žiadny príjem a peniaze nám berie.

Ale čo ak svoje auto využívame na podnikanie alebo jazdíme pre Bolt/Uber? A samozrejme to nie sú len tieto 2 možnosti, ale môže byť mnoho ďalších.

Okrem kritického myslenia cielime na prepojovanie vzťahov z bežného života s financiami. V aktivitách ukazujeme, ako využiť vedomosti z finančnej gramotnosti pri rozhodovaní. Snažíme sa tak vytvárať pre žiakov pridanú hodnotu do života.

Každý chce byť bohatý, ale zabúda byť šťastný

Keď sa povie bohatstvo, väčšine z nás napadnú drahé autá či luxusné dovolenky. Všetko v našich životoch sa točí okolo peňazí a mnoho ľudí sa dnes za nimi ženie v očakávaní, že im veľké množstvo zabezpečí šťastný život.

Bohatstvo bezcieľne hromadíme a neuvedomujeme si, že milióny na účte v banke nedokážu zaručiť spokojný život. Aj väčšina bohatých ľudí sa zhoduje, že peniaze majú svoj limit, kedy vás väčšie množstvo šťastnejšími neurobí.

Štúdia z Harvardskej univerzity skúma šťastie človeka a snaží sa zistiť čo je receptom na šťastie. V tejto štúdii boli skúmaní ľudia z rôznych spoločenských vrstiev od mladosti až po starobu, vrátane 2 amerických prezidentov.

Zo štúdie vyplynulo, že to nie sú peniaze, ale kvalita vzťahov, čo dokáže zaručiť šťastný život. Toto nás ale v škole v súvislosti s peniazmi neučia dostatočne, pretože systém nás učí hlavne sústrediť sa na to, ako peniaze hromadiť, ale nie to, ako ich využívať efektívne a žiť šťastnejšie.

Prestávame sa prizerať, finančnú gramotnosť berieme do vlastných rúk! | Finax.sk

Finančná nezávislosť - prvý krok ku kvalitnejšiemu životu a lepšej spoločnosti 

Pracovať na kvalitných ľudských vzťahov sa určite nedá ak bojujeme o to, ako prežijeme z výplaty každý mesiac. Preto prvým krokom k lepšiemu životu je finančná nezávislosť. Je to stav, keď sa nemusíme strachovať o peniaze, disponujeme finančnou rezervou a nemusíme prikladať euro k euru. Človek, ktorý dosiahne finančnú nezávislosť má iný pohľad na život, môže sa sústrediť viac na aktivity, ktoré ho bavia, je šťastnejší, zdravší a dokáže vytvárať väčšiu pridanú hodnotu pre spoločnosť.

Dostať sa k finančnej slobode nie je až tak náročný proces, ale tiež si vyžaduje vedomosti, správne návyky a samozrejme aj nejaký ten čas. Stať sa finančne nezávislým sa môže ktokoľvek, dokonca aj v mladom veku. Práve preto je tak podstatné, aby sa o financiách učilo na školách. Prečo niečo tak zásadné ako finančná sloboda nie je zahrnuté v našich osnovách?

Dnešné reálie finančnej gramotnosti na školách

Školy majú voľnú ruku v tom, ako u nich prebieha finančné vzdelávanie. Najčastejšie sa používa prierezové vyučovanie alebo zriedkavejšie aj samostatný jednohodinový predmet.

Veľakrát sa však tieto hodiny využívajú na dobiehanie zameškaného z hlavných predmetov ako slovenčina, matematika a iné. Prierezové vyučovanie vidíme v súčasnej podobe ako veľmi neefektívne. Kvalita totiž veľmi závisí od učiteľa, ktorý tento predmet vyučuje.

Slovenčinu vyučuje učiteľ, ktorý vyštudoval slovenčinu, rovnako aj matematiku vyučuje učiteľ, ktorý študoval matematiku ako svoj hlavný odbor. Kto vyučuje finančnú gramotnosť?

Po správnosti by ju mal vyučovať ekonóm, ale realita je taká, že ju učia pedagógovia bez správneho finančného vzdelania. 

Často sa finančná gramotnosť spája len s matematikou a numerickými úlohami, ktoré sú síce veľmi dôležité, ale zabúda sa na filozofickú časť a to zamýšľať sa nad podstatou peňazí a ich hodnotou pre náš život.

Sme len na začiatku...

U materiálov pre školy len začíname. Plánujeme vzdelávanie pre školy ešte viac zlepšiť a zjednodušiť. V súčasnosti pracujeme na tvorbe vlastného video obsahu v podobe krátkych videí, ktoré budú učiteľov sprevádzať pri výučbe. Plánujeme taktiež rozšíriť materiály na prvý stupeň a stredné školy. V tom nám pomôže spolupráca s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorá plánuje spustiť školenie učiteľov v tejto oblasti.

Uvedomujeme si, aké je finančné vzdelanie medzi širokou populáciou a chceme prispieť k jeho zlepšeniu. Plánujeme preto sekciu určenú ľuďom, ktorí by sa chceli vo financiách vzdelávať. Chceme poskytovať rady, tipy a možné riešenia pre ľudí, ktorí majú finančný problém a chcú sa z neho vymaniť. Nechceme byť porovnávačom finančných produktov. Chceme naučiť ľudí ako si finančné produkty môžu porovnať a vyhodnotiť sami, poprípade odkázať na overené a užitočné porovnávače a kalkulačky.

Plánujeme organizovanie interaktívnych workshopov, ktoré zaujmú nie len svojím obsahom, ale aj štýlom. Workshopy budú určené pre školy, ale aj širokú verejnosť, ktorá sa chce o financiách dozvedieť viac.

Nie sme konkurenciou ale centrom informácií

Na Slovensku vzniklo v posledných rokoch niekoľko skvelých a kvalitných organizácií, ktoré sa venujú finančnému vzdelávaniu. Takto môžeme napríklad vyzdvihnúť Občianske združenie Mladý podnikavec, ktoré organizuje workshopy a webináre pre základné a stredné školy.

Finančnému vzdelávaniu sa venujú aj banky, za vyzdvihnutie určite stojí projekt FinQ od Slovenskej sporiteľne, v rámci ktorého školia učiteľov ako učiť finančnú gramotnosť.

V roku 2021 spustila projekt finančnej gramotnosti s názvom 5peňazí aj Národná banka Slovenska, ktorá sa touto problematikou zaoberá už dlhšie. V rámci portálu vyhlasujú grantové schémy pre projekty, ktoré sú zamerané na podporu finančnej gramotnosti.

Všetky projekty majú za cieľ tú istú vec a tou je finančná gramotnosť. Našim projektom chceme podporiť spoluprácu organizácií, ktoré sa finančnému vzdelávaniu venujú a docieliť tak maximálny efekt pre celú spoločnosť.

Ako nám môžete pomôcť ? 

Aby sme dokázali tento projekt naďalej rozširovať, budeme potrebovať aj vašu pomoc. Môžete tak urobiť hneď niekoľkými spôsobmi.

Osobná spolupráca

Pohybujete sa vo finančnom svete už dlhšie obdobie a máte veľa skúseností, ktoré by ste radi posunuli ďalej?

Hľadáme odborníkov z oblastí:

  • bankovníctva,
  • poisťovníctva,
  • daní,
  • kryptomien,
  • exekúcií,
  • ochrane spotrebiteľa,ktorí by sa chceli podieľať na tvorbe edukačného obsahu na stránke www.financie.sk pre širokú verejnosť

Chcem spolupracovať na projekte


Hľadáme mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, venujú sa financiám a chceli by svoje vedomosti šíriť ďalej na školách alebo v rámci rôznych workshopov, webinárov, či iných projektov. Na oplátku získajú skvelé skúsenosti, naučia sa vystupovať pred ľuďmi a získajú tak pútavý bod vo svojom životopise.

Finančne podporiť projekt

Nemáte dostatok voľného času, ale chceli by ste nás podporiť finančne? Môžete tak učiniť darom na účet našej neziskovej organizácie Financie Slovensko n.o. Peniaze budú použité na tvorbu ďalších vzdelávacích materiálov, na vylepšenie grafického dizajnu a organizovanie interaktívnych vzdelávacích workshopov a mnoho iného.

Chceme vedieť viac o tom ako prebieha vyučovanie finančnej gramotnosti z prvej ruky. Podeľte sa o to s nami v tomto krátkom dotazníku. Ak deti nemáte alebo už školu nenavštevujú, dajte nám tam vedieť ako by sa mala finančná gramotnosť vyučovať podľa vás. Ďakujeme.

Dajte nám vedieť cez dotazník


Váš záujem o spoluprácu alebo nápady na vylepšenie nám môžete posielať na info@financie.sk.

Vopred by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí majú o túto tému záujem. Verím, že tento projekt o pár rokov prinesie plody, ktoré budeme zbierať všetci.

Patrik Kindl
Patrik Kindl
Project Specialist
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon