Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Učebnice finančnej gramotnosti do každej školy

Ako zlepšiť finančnú gramotnosť na Slovensku? Žiaci sa potrebujú naučiť základy o financiách, ktoré im pomôžu v každodennom živote po dokončení školy. Pre základné školy na Slovensku sme preto vytvorili modernú učebnicu finančnej gramotnosti, ktorá je k dispozícii pre všetkých. Viac o tom, čím je výnimočná a ako má pomôcť žiakom aj učiteľom sa dočítate v tomto blogu.

Patrik Kindl | Osobné financie | 1. február 2024

Ako sa zrodil nápad vytvoriť učebnicu? 

V lete roku 2020 sme dostali na študentskej stáži vo Finaxe zadanie vymyslieť, ako zlepšiť finančnú gramotnosť na Slovensku. A tak sa zrodil nápad vytvoriť stránku financie.sk. Od online materiálov, nespočetne veľa úprav a odučených niekoľko hodín naostro, v jednej základnej škole, sme sa dostali až k učebnici finančnej gramotnosti.

O začiatkoch projektu sa môžete dozvedieť v tomto podcaste, ktorý sme nahrali s Ďurim koncom leta 2020. To, čo sme pred vyše 3 rokmi sľúbili, sme teraz splnili a v tomto článku sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o našej učebnici a finančnej gramotnosti na Slovensku.

Sprievodca svetom financií

Učebnica je určená primárne pre 2. stupeň základných škôl. Pozostáva z 20 kapitol, z ktorých je každá vždy na 4 stranách a venuje sa témam od toho Ako začať zarábať, cez Poistenie, Investovanie, Úver a dlh, až po vysvetlenie decentralizovaných financií a kryptomien.

obsah učebnice | Finax.sk

Učebnicu sme pomenovali „Sprievodca svetom financií“, pretože jej hlavnou úlohou je sprevádzať žiakov finančným svetom. Najväčší dôraz kladie na kritické myslenie. To, čo je aktuálne teraz, už nemusí byť aktuálne aj za 10 rokov.

Žiaci v nej môžu nájsť niekoľko druhov aktivít a nie vždy majú len 1 správnu odpoveď. Správna odpoveď je taká, akú si dokáže žiak dostatočne odôvodniť a presadiť. Napríklad sa pýtame, na aké riziká by poistili Titanic. Veľa aktivít totiž slúži ako námet na diskusiu a kreativitu.

Prepojené s digitálnym svetom 

Každá téma má vlastný QR kód, žiaka presmeruje na náš web www.financie.sk, do interaktívnej osnovy konkrétnej témy. Túto osnovu chceme do budúcnosti stále upravovať a aktualizovať. Nájdete tu úvodné videá, užitočné články alebo aj odkazy na webové kalkulačky.

V mobiloch dnes vieme nájsť veľa užitočných nástrojov. Ako sa vyjadril aj riaditeľ OZ Rodičia, Matej Stuška: “Ak učiteľ vie dobre pracovať so žiakmi a mobilmi na hodinách, tak to vie byť určite prínosné.” 

peniaze a ich vývoj | Finax.sk

Učitelia sa v téme financií necítia pohodlne

Veľmi si vážime prácu učiteľov a uvedomujeme si náročnosť tohto povolania. Chápeme preto, že nie vždy si dokážu nájsť čas, aby sa venovali téme, ktorá nie je ich hlavným oborom. Ako sa aj diskutujúci v rámci diskusného panelu pri predstavovaní učebnice zhodli, veľa učiteľov neučí o finančnej gramotnosti, pretože jej sami veľmi nerozumejú a necítia sa v nej pohodlne. 

Preto sme pripravili špeciálnu verziu aj pre učiteľov. V učiteľskej verzii nájdu veľmi jednoducho vysvetlené základy danej témy, aby ju najskôr sami pochopili. Ku každej aktivite sú spísané správne odpovede a ich vysvetlenia. Príprava na hodinu tak zaberie 10 – 20 minút.

A aby sme to ešte viac zjednodušili, nahrali sme ku každej téme úvodné videá, ktoré v 3 minútach vysvetlia to najpodstatnejšie z danej kapitoly. Žiaci tak po vzhliadnutí dokážu vyriešiť všetky aktivity aj bez učiteľa. Učiteľ je však dôležitý sprievodca touto hodinou a podporuje žiakov v diskusii a ku kritickému a kreatívnemu mysleniu.

Predstavenie a krst učebnice

Učebnicu sme oficiálne predstavili a pokrstili 17.1.2023 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pri predstavení boli, zakladateľ našej neziskovej organizácie a krstný otec žiackej učebnice, Juraj Hrbatý a pán docent Ján Šebo, ktorý bol jeden z odborných recenzentov tejto učebnice. Zároveň, ako pedagóg je tiež krstným otcom učiteľskej učebnice.

Záznam z predstavenia učebnice si môžete pozrieť v priloženom videu.


Stav finančnej gramotnosti na Slovensku 

Jednou z hlavných tém diskusie bol stav finančnej gramotnosti na Slovensku. Danica Lacová, zakladateľka FinQ, aj Ľudovíd Paulis, bývalý štátny tajomník MŠ, sa zhodli na tom, že finančná gramotnosť na Slovensku sa za posledné roky nijako nezlepšila. To potvrdzujú aj medzinárodné merania, ako napríklad PISA.

Európska centrálna banka (ECB), v spolupráci s členskými krajinami eurozóny, robí každé 3 roky dotazníkový prieskum o stave financií domácností (Household Finance and Consumption Survey). Posledný sa uskutočnil v roku 2021 a NBS nám priniesla ich zistenia o tom, ako sa zmenil stav voči predchádzajúcemu prieskumu v roku 2017.

Finančná gramotnosť obyvateľov sa, podľa tohto prieskumu, takmer vôbec nezlepšila. Len 16 % respondentov dokázalo správne odpovedať na všetky 4 základné otázky z oblasti osobných financií.

Podľa Marty Slovákovej, riaditeľky Junior Achievement Slovensko, je najlepším meraním finančnej gramotnosti na Slovensku konkrétne správanie ľudí, ako napríklad počet exekúcií. Aj spomínaný prieskum ECB ukazuje, že finančný investičný majetok vo forme dlhopisov, akcií či podielových fondov, drží ledva 6 % domácností (tu sme výrazne pod priemerom krajín EÚ).

Viac o tom, ako môžeme finančnú gramotnosť na Slovensku zlepšiť, sa môžete dozvedieť zo záznamu.

Záznam z diskusného panelu

Diskusný panel sa venoval taktiež dôležitosti finančnej gramotnosti pre ekonomický rast Slovenska, pričom sa obaja experti, ktorými boli Ján Šebo a Pavel Škriniar, zhodli, že lepšia finančná gramotnosť pomôže nielen vyššiemu ekonomickému rastu, ale odrazí sa aj na lepšej spokojnosti so životom každého jednotlivca. Toto tvrdenie je podporené ekonomickým výskumom profesorky Lusardi zo Stanfordskej univerzity.

Či sa dá podnikať vo finančnom vzdelávaní nám povedali Martina Bolibruchová zo Zmudri a Dávid Vrtáňa z OZ Mladý podnikavec. Rozprávali nielen o tom, čo zaujíma žiakov na školách najviac, ale aj akým obsahom ich zaujať.

Ako zástupca rodičov na otázky odpovedal Matej Stuška z OZ Rodičia, ktorý zdôraznil, že je potrebné žiakov vyučovať nielen teoretické vedomosti, ale aj tie praktické. Práve finančná gramotnosť medzi takéto zručnosti určite patrí.

Celý záznam z diskusného panelu si môžete pozrieť na YouTube kanáli financie.sk.

Prečo si zaslúžia financie väčší priestor na školách?

Bez ohľadu na to, či budú žiaci po skončení školy inštalatéri, upratovači, chemici alebo podnikatelia, s používaním peňazí sa stretnú všetci na dennej báze. Je preto zásadné dať finančnému vzdelávaniu oveľa väčší priestor na školách, než v súčasnosti má.

Tento problém, a naše riešenie v podobe novej učebnice finančnej gramotnosti, zhrnula vo svojej reportáži aj televízia TA3.

Podporte výučbu finančnej gramotnosti

Páči sa vám myšlienka výučby o financiách na slovenských školách? Pomôžte nám učebnicu dostať na školy po celom Slovensku. Školy o tejto učebnici zatiaľ nevedia. Veľa z nich finančnú gramotnosť neučí alebo ju neučia v takej kvalite, akú by žiaci potrebovali. 

Ak by ste chceli, aby sa z tejto učebnice učilo aj vaše dieťa, kontaktujte triedneho učiteľa, koordinátora finančnej gramotnosti alebo riaditeľa školy, ktorú navštevuje vaše dieťa. Opýtajte sa, či má škola aktívny projekt na finančné vzdelávanie. Aj v prípade aktívnych projektov ako napríklad FinQ alebo „Viac ako peniaze“ od JA Slovensko, sa nebojte odporučiť aj našu učebnicu. Je totiž skvelým doplnkom k týmto projektom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nápady a pripomienky, kontaktujte nás na e-mail info@financie.sk. Privítame každý nápad na zlepšenie a rozšírenie týchto učebníc ďalej.

Učebnica finančnej gramotnosti

Ďakujeme!

Veľké poďakovanie patrí vám, inteligentným investorom. Vďaka tomu, že ste našimi klientami sme mohli investovať peniaze do tohto vzdelávacieho projektu a vytvoriť tak veľkú pridanú hodnotu našich služieb.

Finax takto hradí 80 % z pôvodnej ceny tejto učebnice a poskytuje žiacku učebnicu za symbolickú cenu 2 €. Veríme, že sa táto investícia o pár rokov zúročí a na Slovensku budú šťastnejší ľudia, vďaka dobrému finančnému vzdelaniu.

učebnica finančnej gramotnosti | Finax.sk

Najčastejšie otázky a odpovede k učebnici

  • Je učebnica schválená Ministerstvom školstva?

Áno, nájdete ju v zozname schválených edukačných publikácií na stránke Ministerstva školstva.

  • Prispieva na nákup tejto učebnice štát?

Áno, keďže má naša učebnica platnú osvedčovaciu doložku, je zaradená medzi edukačné publikácie, na ktoré je možné použiť financie z prostriedkov Ministerstva školstva.

  • Pre aký ročník je učebnica určená?

Učebnica je určená pre 2. stupeň ZŠ. Je možné s ňou vyučovať priebežne, každý rok odučiť 4 kapitoly alebo v rámci samostatného predmetu.

  • Kde učebnicu kúpim?

Na našej stránke www.financie.sk jednoducho, ako v e-shope. Doručenie je možné cez Packetu alebo kuriérom GLS.

  • Chcem, aby sa moje deti na škole učili z tejto učebnice. Čo musím urobiť?

Každá škola má určenú zodpovednú osobu za finančnú gramotnosť na školách (tzv. koordinátora). Kontaktujte preto vašu školu a informujte ju o tejto učebnici. Prepošlite zodpovednej osobe tento blog, aby si prečítali o učebnici základné informácie a náš web www.financie.sk.

  • Nemám deti na ZŠ, ale aj tak chcem pomôcť. Ako môžem pomôcť? 

Teraz potrebujeme dostať učebnice na čo najviac škôl a zabezpečiť, aby sa deti o financiách učili v požadovanej kvalite. Zdieľajte info o tejto učebnici na svojich soc. sieťach. Povedzte o nej vaším kolegom alebo zamestnancom.

  • Môžem kúpiť učebnicu ako sponzor? 

Áno, môžete. Preverte ale, či nákup škola nevie prefinancovať cez prostriedky na to určené. Učebnicu však môžete kúpiť aj pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, nadáciám a iným organizáciám, ktoré sa venujú vzdelávaniu. Stačí nám napísať na e-mail: info@financie.sk

  • Sme vzdelávacia organizácia, nadácia, charitatívna organizácia a pod. a máme záujem o učebnicu. 

Napíšte nám váš záujem o tieto učebnice na info@financie.sk a my vám ich vďaka našim sponzorom pošleme úplne bezplatne v požadovanom množstve.

  • Na škole už majú projekt finančného vzdelávania a nemajú o učebnicu záujem. 

Na veľa školách je rozbehnutý projekt FinQ alebo online vzdelávanie od JA. Finančného vzdelania však nie je nikdy dostatok a naša učebnica je skvelým doplnkom týmto projektom, ktoré majú na Slovensku dlhú históriu.


Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon