Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Vyššie výnosy Finax oproti podielovým fondom, aj trhu

Finax Inteligentné investovanie výnosmi prekonáva drvivú väčšinu konkurencie. Pozrite sa, ako výkonnosťou porážame najpredávanejšie podielové fondy na Slovensku.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 1. apríl 2018

  • Finax portfóliá výnosmi porážajú porovnateľné podielové fondy o viac ako 4% ročne.
  • Výkonnosť Finax prekonáva v prípade akciových investícií aj samotný trh, a to až o 1,16% ročne za uplynulých 30 rokov.
  • Ako môžeme ukazovať minulú výkonnosť portfólií Finax, keď vznikol len v roku 2018?

Pri zrode Finaxu sme s Jurajom vykonali hĺbkový prieskum trhu – možností bežných Slovákov ohľadom finančných a investičných produktov. Pomer výkonu a ceny produktov je doslova tragický. Ilúzie o trhu sme nemali, no i tak nás realita prekvapila.

Vnímame malé skúsenosti Slovákov a ich nízku ochotu investovať, čo do veľkej miery pripisujeme aj nízkej kvalite ponúkaných finančných produktov. Preto sme si v začiatkoch Finaxu povedali, že musíme prísť s niečím poriadnym.

Pri tvorení nášho produktu sme si stanovili podmienku, že musí byť nie len výnosný, ale aj jednoduchý a zreteľne atraktívny. Jedine vtedy bude skutočne zameraný na klienta.

Som názoru, že sa nám to do bodky podarilo a ťažko momentálne nájdete na slovenskom trhu porovnateľne výhodný investičný produkt pre široké masy.

Začnite investovať už dnes 


Tvrdenie, že ponúkame vyššie výnosy najlepšie dokáže samotná historická výkonnosť.

Zhodnotenia podielových fondov vychádzajú z kurzov fondov zverejnených správcovskými spoločnosťami na ich internetových stránkach. Výnosy podielových fondov sú čisté, teda po zdanení (sadzba dane 19%). Portfóliá Finax sú riadené bez vzniku daňovej povinnosti.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

porovnanie výkonnosti Finax oproti najvýkonnejším fondom

V prípade akciových fondov je výkonnosť Finax 100% akciového portfólia vyššia o viac ako 4% oproti priemernej výkonnosti uvedených podielových fondov na horizontoch uplynulých 3, 5 a 10 rokov. Podobne sú na tom aj zmiešané fondy porovnávané s portfóliom Finax 50% akcie a 50% dlhopisy.

Porovnanie výkonnosti portfólií ETF Finax

Pár výnimiek v lepšej výkonnosti Finax možno nájsť v konzervatívnych portfóliách tvorených prevažne dlhopisovými investíciami. Dôvodom je podstatne nižšia rizikovosť cenných papierov vo fondoch ETF tvoriacich Finax Inteligentné investovanie. Tie sú orientované celosvetovo a na kvalitnejšie dlhopisy, tzn. na papiere s nižším, ale istejším výnosom.

Naopak väčšina porovnávaných konkurenčných podielových fondov sa sústredí na emisie Stredoeurópskeho regiónu, často privátne neobchodované dlhopisy, ktoré ponúkajú vyššie výnosy oproti svetovému priemeru, nižšiu likviditu a vyššie riziko v očiach investorov.

porovnanie výkonnosti portfólií Finax

Finax výnosmi prekonáva dokonca i samotný trh

Cieľom portfólií Finax je v podstate opakovať zloženie svetových trhov – v čo najvyššej možnej miere sa priblížiť kompozícii globálnych kapitálových trhov. Napríklad pokiaľ celková hodnota amerických akciových trhov dnes tvorí viac ako polovicu celosvetovej hodnoty akcií, podobnú váhu má aj v našej akciovej zložke (53,5%).

Zaujímavá je potom skutočnosť, že výkonnosť našich modelovaných portfólií poráža aj samotný trh. Pri porovnávaní zhodnotenia upozorňujem, že naša výkonnosť je čistá, tzn. so započítaním nášho jediného poplatku.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Výnosy adekvátne porovnávame s indexom MSCI World, čo je najznámejší a najpoužívanejší akciový index, ktorého cieľom je odzrkadľovať vývoj svetových akciových trhov. Práve tento index je používaný ako podklad pre známejšie indexové fondy 2. piliera.

Svetové akcie MSCI vs. Finax

Prečo je naša výkonnosť lepšia ako samotného trhu a čo sú hlavné dôvody vyšších výnosov oproti podielovým fondom sa dozviete tu.

Finax existuje len od roku 2018. Ako môže ukazovať výkonnosť za 10 rokov?!

Pri prezentovaní historického vývoja portfólií Finax sa môžu objaviť námietky, akú výkonnosť chceme ukazovať, keď sme produkt spustili len v roku 2018 a nemáme žiadnu históriu. V prípade Finaxu to nie je problém.

My sme nepriniesli žiadnu vlastnú investičnú stratégiu. Náš produkt kopíruje trh investovaním do fondov ETF. Akciový a dlhopisový trh má históriu prekonávajúcu storočie.

ETF sú fondy obchodované na burzách. Nie sú vytvorené Finaxom, ale riadené najväčšími správcami peňazí na svete. Investujú do portfólií akcií alebo dlhopisov s rovnakým zložením ako svetové indexy.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Nemáme žiadne vlastné fondy. Fondy tvoriace naše portfóliá boli na svete podstatne skôr ako spoločnosť Finax.

A pokiaľ sú fondy tvoriace naše portfóliá mladšie ako 10 rokov, indexy, ktoré kopírujú, existujú podstatne dlhšie. Nie je preto žiadny problém na základe zloženia našich portfólií zistiť ich vývoj v minulosti.

Aby sme boli čo najpresnejší, historický vývoj portfólií sme upravili o naše poplatky, náš rebalansing a dokonca sme výkonnosť podkladových indexov v prípade nedostatočne dlhej histórie ETF fondov upravili aj o skutočne dosiahnutú tracking difference ETF.

Tracking difference je odchýlka zhodnotenia fondu od vývoja podkladového indexu, ktorý fond kopíruje. Môže byť pozitívna i negatívna. Vyjadrená je ako rozdiel v percentuálnej výkonnosti. Ak napr. index S&P 500 narástol za 5 rokov o 78% a ETF, ktoré ho kopíruje, zväčšilo hodnotu o 80%, tracking difference ETF je pozitívna +2% za 5 rokov.

Všetko, do čoho investujú Finax inteligentné portfóliá, bolo na svete dávno predtým, ako vznikol samotný Finax. My sme nič nové nevymysleli. Preto nie je pre nás problém ukázať, ako sa vybraté aktíva vyvíjali pred vytvorením Finax inteligentných portfólií. 

Finax len tieto lepšie investičné možnosti, roky populárne a osvedčené na západných trhoch, priniesol aj Slovákom. Umožňujeme vám tak konečne efektívne zhodnocovať vaše úspory a majetok – jednoducho, lacno a výnosne.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Viete, koľko peňazí môžete zarobiť investovaním?

Zistite v dvoch jednoduchých krokoch.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon