Zmena zmluvnej dokumentácie

Dovoľujeme si vám oznámiť, že sme aktualizovali Cenník služieb.

Tím Finax | Novinky | 15. marec 2021

Dovoľujeme si vám oznámiť, že sme aktualizovali Cenník služieb. V Cenníku služieb sa dopĺňajú dva nové poplatky. Jeden súvisí s novými službami, ktoré prinesieme od apríla:

  1. Zavádzame možnosť prevodu cenných papierov na iný majetkový účet (vlastný, alebo tretej osoby).
  2. Zároveň zavádzame symbolický poplatok za ručné párovanie platby klienta, ktorý aj napriek viacnásobnej výzve neuvedie pri platbe variabilný symbol.

S účinnosťou od 01.04.2020 vstúpi do platnosti zmenený Cenník služieb v nižšie uvedenom rozsahu. Úplné znenie dokumentácie je k dispozícii klientom od 15.03.2020 v sídle Finax, o.c.p., a.s. na Bajkalskej 19B, Bratislave a na nižšie uvedenom linku. Pre prehľadnosť uvádzame finálny dokument a dokument s viditeľnými zmenami.

Aktuálne dokumenty:

Cenník služieb

Vyznačené zmeny:

Cenník služieb - zmeny

Ďakujeme, že investujete inteligentne.

Ohodnoťte článok:
Zmena zmluvnej dokumentácie
Hodnotenie: 4.3 6
Tím Finax
Tím Finax
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax
12. február 2019

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
31. júl 2020

Stavebnému sporeniu odzvonilo - aktualizácia 2020

Stavebné sporenie bude čoskoro oslavovať 28. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 28 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od roku 2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac