Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Jak číst daňový výpis?

Klientům Finaxu, kterým v uplynulém kalendářním roce proběhl prodej fondů alespoň na jednom účtu z jakéhokoliv důvodu, automaticky generujeme daňový výpis. Daňový výpis ale ihned nemusí znamenat daňovou povinnost pro investora. V tomto blogu se věnujeme otázkám spojeným s daněmi, jako kde najdete daňový výpis, jak ho číst a jak zjistit, jestli vám vznikla daňová povinnost a musíte podávat daňové přiznání.

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 17. února 2021

Komu vytváříme daňový výpis?

Každý klient, na jehož účtu ve Finaxu proběhl prodej pozice (akcie, ETF fondu), dostane od Finaxu e-mail s upozorněním ohledně nahrání nového daňového výpisu do online přehledu účtů. Prodej mohl nastat z důvodu výběru peněžních prostředků, změny strategie, rebalancingu nebo z důvodu vytvoření hotovosti na účtu sloužící ke krytí poplatku za řízení portfolia.

Vygenerování daňového výpisu okamžitě neznamená daňovou povinnost klienta z investic ve Finaxu. Daňový výpis dostávají také investoři, kteří měli při prodeji splněný 3letý časový test, tedy že prodávané podíly fondů ETF drželi déle než 3 roky, kdy jsou příjmy z nich podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozeny od daně.

Výpis je generovaný také klientům, kteří z prodeje pozic dosáhli ztrátu. V takovém případě jim také nevzniká daňová povinnost z prodaných investic ve Finaxu.

Upozornění: Daňový režim závisí na jednotlivých poměrech každého klienta a může se měnit. Český daňový výpis je přizpůsobený české daňové legislativě a odpovídá daňovému režimu poplatníků s rezidencí v České republice. Zmíněné daňové osvobození platí pro české daňové rezidenty.

Jak zjistíte, jestli vám v minulém roce z řízených portfolií ve Finaxu vznikla daňová povinnost, vysvětlujeme dále v článku.

Kde najdu daňový výpis?

Daňový výpis najdete v online přehledu účtů anebo v mobilní aplikaci Finax.

Po přihlášení do klientské zóny vstupte do sekce Aktivity v hlavním menu a následně do části Dokumenty. Nahrané dokumenty jsou rozděleny do pěti podsekcí: Výpisy, Daňové dokumenty, Faktury, Jiné a Zákonné dokumenty.

Daňový výpis se nachází v záložce Daňové dokumenty, kde si můžete stáhnout relevantní dokument pro zjištění vašich daňových povinností v jednotlivých letech, ve kterých byly realizovány prodeje cenných papírů na vašem účtu.

Co obsahuje daňový výpis?

Daňový výpis obsahuje všechny prodeje zrealizované v uplynulém kalendářním roce spárované s nákupy stejného cenného papíru v minulosti.

Při určování daňových pozic se díváme na vlastnictví cenných papírů, tzn. na všechny účty klienta dohromady. Párování prodejů a nákupů, a tím i určení daňové pozice neposuzujeme jen v rámci jednoho účtu, ale napříč všemi účty navzájem.

Proto se může stát, že pokud je investor naším klientem několik let a později si otevřel druhý účet, na kterém investice ukončil např. po půl roce, nemusí to pro něj znamenat daňovou povinnost, jelikož systém páruje prodeje s úplně prvními nákupy (metoda FIFO), tedy nákupy na prvním účtu.

Je to plně v souladu s českou daňovou legislativou, která hledí jen na vlastnictví cenného papíru a příjem z něj. Nezná a neřeší konkrétní majetkové účty.

Jak číst daňový výpis?

Každý řádek ve výpisu pak představuje spárovaný prodej a nákup konkrétního cenného papíru. Řádek postupně obsahuje sloupce s různými informacemi k relevantním transakcím:

 • název investičního nástroje (cenného papíru),
 • burzovní označení cenného papíru (ID c.p.),
 • počet kusů nástroje,
 • datum vypořádání nákupu (Ot. dne),
 • datum vypořádání prodeje (Zav. dne),
 • počet dní držení,
 • splnění 3letého časového testu (DT: A–ano, N–ne),
 • nákupní cena za kus (Ot. cena/ks),
 • prodejní cena za kus (Zav. cena/ks),
 • objem nákupu (Ot. objem),
 • objem prodeje (Zav. objem),
 • realizovaný výnos/ztráta (Realiz. Výnos),
 • případné poplatky (Ot. Popl. a Zav. popl.), např. spojené se službou Brokerage,
 • výnos očištěn o případné poplatky (Čistý výnos),
 • datum sjednání nákupu
 • datum sjednání prodeje.

Kde zjistím svou souhrnnou daňovou povinnost za investice ve Finaxu?

Nemusíte ztrácet čas s počítáním jednotlivých relevantních transakcí pro zjištění vaší daňové povinnosti. Naše algoritmy dělají tuto práci za vás a na konci daňového výpisu vám nabízejí přehledný souhrn příjmů z prodaných aktiv ve Finaxu za minulý rok, při kterých nebyl splněný 3letý časový test.

Daňovou povinnost při příjmech z převodu cenných papírů můžete mít v případě, že číslo v řádku (3) rekapitulace Realizovaný zisk / ztráta je kladné číslo. Tato hodnota, pokud je kladná, představuje vaši potenciální daňovou povinnost za aktiva držená ve Finaxu za uplynulý rok.

Pokud je hodnota v řádku (3) záporná, nevznikla vám z prodejů investičních nástrojů ve Finaxu daňová povinnost ani povinnost podávat daňové přiznání nebo uvádět v něm tyto příjmy.

Řádek (1) představuje celkové příjmy ze všech uskutečněných prodejů v uplynulém roce, na kterých nebyl splněn 3letý časový test, a řádek (2) pak obsahuje příslušné výdaje na pořízení prodaných kusů cenných papírů.

Tento přístup k posuzování daňové povinnosti se týká pouze českých daňových rezidentů. Daňový režim je individuální pro každého investora a může se v budoucnu změnit.

Nezapomínejte, že pokud vlastníte investice i u jiných obchodníků s cennými papíry, v podílových fondech anebo v bance a realizovali jste prodeje cenných papírů i přes ně, příjmy a výdaje z obchodů u různých poskytovatelů se sčítají v daňovém přiznání. V takovém případě se příjmy a výdaje spojené s prodanými pozicemi navzájem započítávají čili i realizovaná ztráta ve Finaxu může mít pro vás smysl.

Taky chceme upozornit, že na příjmy z převodu cenných papírů, kam spadají transakce s fondy ETF, se vztahuje také osvobození od daně pro úhrnný příjem do výše 100 000 korun podle § 4 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (tzv. „hodnotový test“), pokud toto osvobození nevyužíváte u jiných příjmů, na které se dá podle zákona uplatnit. Z tohoto důvodu nemusí ani příjem v objemu do 100 000 korun pro vás představovat povinnost podat daňové přiznání a odvést daň.

Je však potřeba vzít v potaz, že je možné využít pouze jednu z výše uvedených možností za dané zdaňovací období, tedy není možné za stejný rok uplatnit časový i hodnotový test zároveň. Pokud např. prodáte cenné papíry A ve Finaxu v hodnotě 200 000 Kč po 4 letech a zároveň cenné papíry B v hodnotě 50 000 Kč po 2 letech u jiného poskytovatele investic, můžete uplatit buď časový test na cenné papíry A a zdanit cenné papíry B, anebo zdanit cenné papíry A a využít hodnotový test na cenné papíry B.

Daňové přiznání je potřeba podat, pokud váš neosvobozený příjem a příjem bez srážkové daně překročil hranici 50 000 Kč (§ 38g odst. 1 zákonu č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů), případně 20 000 Kč v případě zaměstnance (§ 38g odst. 2 zákonu č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).

Finax vám pomáhá i v daňových otázkách a zjednodušuje vaše daňové povinnosti. Děkujeme za vaši důvěru v Inteligentní investování.

Upozornění: Finax nenese odpovědnost za daňové povinnosti svých klientů. Pro zjištění vašich daňových povinností se poraďte s daňovým poradcem.

Začněte investovat již dnes 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Finax účet
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.eu
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon